Flashback bygger pepparkakshus!
2004-12-25, 23:33
  #1
Banned
iceman_88s avatar
när jag surfar runt här på FB, får jag höra av vissa att växthuseffekten inte existerar, kan någon förklara hur detta går för sig...jag tror själv att den finns men någon kan väll övertyga mig

skulle vara roligt med argument från båda sidor
Citera
2004-12-25, 23:36
  #2
Banned
drpsyks avatar
Får man se en länk till ett sådant påstående?
Citera
2004-12-25, 23:50
  #3
Banned
iceman_88s avatar
http://forum.flashback.info/scandina...8&page=4&pp=15

inlägget gjort av cmp
Citera
2004-12-25, 23:55
  #4
Banned
drpsyks avatar
Det där ser ut som ironi
Citera
2004-12-26, 00:15
  #5
Medlem
Klickens avatar
Jag tycker det är en självklarhet att växthuseffekten excisterar. Tror också som drpsyk nämde att cmp's inlägg mest var ironiskt.
Citera
2004-12-26, 10:10
  #6
Medlem
scratchys avatar
Ja, nog finns den. Det är tack vare växthuseffekten som liv är möjligt på jorden. VHE innebär att koldioxid och andra gaser i atmosfären håller kvar värmen från solen nära jordytan på samma sätt som glaset i ett växhus.

Det som ibland ifrågasätts är om denna värmeeffekt ökar pga av mänsklig påverkan. De flesta klimatforskare är idag överens om att det är så, och att jordens klimat därför håller på att bli varmare. Däremot är man inte lika säker på vilka effekter detta får på det lokala planet. Uppvärmningen kan åstadkomma öknar på vissa håll, men samtidigt kallare klimat på andra ställen.

Man ska också ha klart för sig att jordens klimat inte är något stabilt system oavsett människans inblandning. Det är ständigt i förändring pga en massa olika orsaker. Den påverkan som människan åstadkommer kan lika gärna motverka en naturlig förändring mot kallare klimat som förstärka en varmare trend. Det som gör människans inblandning vansklig är att förändringen sker snabbare än vad naturen normalt presterar, och att vi därför kan ha svårt att hinna med att anpassa oss.
Citera
2005-02-17, 11:57
  #7
Moderator
Ruskigbusss avatar
Global uppvärmning en bluff - feltolkning av data -

Den globala uppvärmningen finns inte. Allt beror på fusk med data när IPCC (klimatpanelen) och gjorde den berömda kurvan.

Från Computer Sweden (kräver kod = cobol)
http://computersweden.idg.se/Article..._CS013.dbp.asp

Citat:
Ursprungligen postat av Ahrvid Engholm / CS
McIntyre och McKitrick menar att Mann "datatrålar", det som på engelska kallas "data mining", grundmaterialet efter data som ger just hockeyklubbskurvor. IPCCs berömda prognos uttrycker en statistisk illusion.

Manns klimathistoria baserar sig på trädringsanalys på cederträd från Gaspehalvön i Kanada.

– Vi fann att Gaspeserien från år 1404 till 1421 baseras på endast ett enda träd. Trädringspecialister brukar inte använda data från fler träd, säger McIntyre. När vi gjorde beräkningar både med och utan dataserien fann vi betydande skillnader. Än underligare är att dataserien uppträder två gånger i Manns grunddata.
Dessutom ingår 14 trädringar från en kontroversiell uppsättning av Bristleconetallar. Andra forskare, Graybill och Idso, 1993, har studerat dem och bevisat att de haft en period av extrem tillväxt som inte beror på klimatet. På Manns server fanns ett directory vid namn "BACKTO_1400_CENSORED".

– Vi undrade om det hade något att göra med dataserien med Bristleconetallar och det var mitt i prick, säger McIntyre. Utan Bristleconeserien fanns det inga hockeyklubbor för Manns analysmetod att tråla efter och resultaten överenstämde med våra.


Samma artikel finns utan kod:

http://lists.lysator.liu.se/pipermai...ry/028256.html

McIntyre och McKitriks orgingalartikel
http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/trc.html


Att diskutera:
Vad är då syftet bakom denna bluff? Varför vill en del få oss att tro att det finns något som heter global uppvärmning?

Jag tror att det som så ofta är forskare som vill ha anslag. Eller så har de gjort en grov miss och försöker hålla masken.

Tänkbart är givetvis att det finns politiska motiv, man vill begränsa energianvändningen så vi blir mindre beroende av olja och uran?
Citera
2005-02-17, 12:03
  #8
Medlem
Hurkels avatar
Det är väl inte bara en enda forskares teorer som ligger till grund för den befarade uppvärmningen? Och det känns ju som att en hel del rika personer inom tex amerikansk industri skulle kunna tänka sig att fixa lite forskning som försöker motbevisa alla tänkbara bevis för en klimatförändring...
Citera
2005-02-17, 12:06
  #9
Moderator
Ruskigbusss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Hurkel
Det är väl inte bara en enda forskares teorer som ligger till grund för den befarade uppvärmningen? Och det känns ju som att en hel del rika personer inom tex amerikansk industri skulle kunna tänka sig att fixa lite forskning som försöker motbevisa alla tänkbara bevis för en klimatförändring...

Är det inte? Vilka fler bevis finns det för att det förekommer en global uppvärmning?
Citera
2005-02-17, 12:14
  #10
Medlem
Hurkels avatar
Det var en fråga eftersom jag inte har lust att sätta min in i hela klimatforskningen just nu Men jag har svårt att tro att det kan vara så och att runt 120 länder skrivit på kyoto-avtalet bara för att en ensam forksare lurat dom. Men om det nu är så så är det ju lite sensationellt...
Citera
2005-02-17, 12:15
  #11
Awaiting Email Confirmation
Ola Hanssons avatar
Intressant! Det finns en växande kritik mot miljödystopisterna. Bjorn Lomborg är ett annan centralfigur i den kritiska granskningen av domedagsprofetiorna:

http://www.lomborg.com/books.htm
Citera
2005-02-17, 13:10
  #12
Medlem
Skälet är politik, och inget annat. Som jag skrev förut:

"Koldioxidskatten är omoralisk"

Frågan är om människans utsläpp av växthusgaser har påverkat växthuseffekten, och i så fall om resultatet blivit en temperaturökning. Svaret är att ytterst lite data finns som pekar i den riktningen. Däremot finns mängder av data som talar för motsatsen. Svenska Naturvårdsverket påstår både att temperaturen ökat och att orsaken är ökade utsläpp av koldioxid - det är inte bara felaktigt, det är ren lögn.


Enligt Statistiska Centralbyrån betalades år 1998 över 13 miljarder kronor i koldioxidskatt. Bland de största förlorarna är landtransportföretag exklusive järnvägar (1,7 mdr), el-, gas- och värmeverk (1,1 mdr), byggindustrin (557 miljoner) och jordbruket (467 miljoner).
För att kunna diskutera koldioxidskatten måste man först fråga sig om skatter överhuvudtaget är moraliskt försvarbara. Om vi, för diskussionens skull antar att svaret på den frågan är ja, kommer vi till ytterligare två frågor: är koldioxidskatten moraliskt försvarbar och vilken effekt har skatten på industrin?

TRETTON MILJARDER kronor gick 1998 till staten, 13 miljarder som annars skulle ha gått till nyinvesteringar och bidragit till att minska jordbrukens bidragsberoende.
I dagens läge, med USA: s handelstullar på stål, skulle en slopad koldioxidskatt vara till stor hjälp för de svenska stålföretagen. Istället kan man läsa att svenska stålföretag tvingas utomlands på grund av de höga skatterna.
Då Sveriges stålindustri släpper ut betydligt mindre CO2 och andra ämnen än de flesta utländska, så skulle resultatet bli färre jobb i Sverige och större utsläpp inte bara av CO2, utan även av andra, mer skadliga ämnen(1). Det kan väl ändå inte vara meningen?

PÅ NATURVÅRDSVERKETS hemsida kan man bland annat läsa, gällande människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären, att de "skapar ökad växthuseffekt, detta blir tydligare för varje år" och "vi vet att mänskliga utsläpp av växthusgaser kan påverka klimatet och den ökning av temperaturen på jorden som skett under 1900-talet kan endast förklaras med de ökade utsläppen av koldioxid"(2).
Det är värt att notera att inte ens FN: s klimatpanel någonsin använt så skarpa ordalag, där talas det hela tiden om att det är "troligt" och "tänkbart" att människan påverkar klimatet.
Tydligen har Naturvårdsverket information som ingen annan i världen har. Hur de fått reda på den skulle jag vilja veta, för som jag skall visa är dessa påståenden enligt tillgängliga fakta inte bara felaktiga, utan rena lögner.

I DAGENS miljörörelse har växthuseffekt och global uppvärmning närmast blivit synonyma begrepp, vilket bara syftar till att ge legitimitet åt det ena, då det andra redan är ett bevisat faktum.
Det råder inga tvivel om att vi på jorden har en växthuseffekt. På ett mycket förenklat och inte helt korrekt sätt kan man säga att den fungerar på så sätt att solens strålar värmer upp jorden, och jordytan reflekterar solstrålningen i det infraröda spektrat.
Ju mer solstrålning, desto varmare blir jordytan, och desto mer infraröd strålning avger den alltså. Då jordens atmosfär inte släpper igenom all infraröd strålning kommer jordens temperatur öka något. I verkligheten förekommer en mängd andra faktorer som påverkar jordens temperatur.

DE ÄMNEN i atmosfären som absorberar det mesta av den infraröda strålningen är vattenånga, dels i luften, dels i moln. Även om alla andra växthusgaser, bland annat CO2 och metan försvann från atmosfären så skulle 98 procent av växthuseffekten kvarstå på grund av vattenånga och moln (3).

Detta är alltså växthuseffekten; den naturliga process som ser till att jordens medeltemperatur ligger runt +15°C istället för -18°C. Frågan är om människans utsläpp av växthusgaser har påverkat växthuseffekten, och i så fall om resultatet blivit en temperaturökning. Svaret är att ytterst lite data finns som pekar i den riktningen. Däremot finns mängder av data som talar för motsatsen.

LÅT OSS SE tillbaka på historien. Under perioden mellan 1940 och 1980 ökade koldioxidanvändningen mer än den någonsin gjort, då industrialiseringen fick sitt genombrott över hela världen och återuppbyggnaden av ett trasigt Europa började. Om det finns en koppling mellan människans utsläpp av koldioxid och en ökande medeltemperatur så borde temperaturen under dessa årtionden ha ökat.
Alla data som finns visar dock att temperaturen i själva verket minskade, vilket ledde till att vetenskapsmän på 70-talet varnade för den istid som stod för dörren.

ÄVEN SÄTTET man mäter temperaturen på har betydelse. En mätning av yttemperaturen är långt mer känslig för felaktig påverkan än en mätning av atmosfärens temperatur. När dessutom många mätstationer ligger i eller nära storstadsområden, som man vet skapar sina egna "mikroklimatzoner" som är betydligt varmare än omgivningen, så måste dessa data ifrågasättas.

Ett bättre sätt att mäta temperaturen är att göra det med väderballonger eller satelliter. Anledningarna till detta är flera. Dels är de landbundna väderstationerna just det,landbundna. Eftersom jordens yta till 70 procent består av vatten så måste temperaturen mätas även över sjöar och oceaner för att ge säkrast möjliga data. Satelliter kan också mäta temperaturen till en noggrannhet av 0.001°C och mäter temperaturen i troposfären, där temperaturen inte påverkas av storstädernas klimatzoner.

SATELLITDATA som samlats in sedan 1979 visar en så gott som fullständig överrensstämmelse med de väderballongmätningar som gjorts sedan 1960. Varken satellit- eller ballongmätningarna visar någon temperaturökning sedan 1979. Dr. Roy Spencer på NASA säger: "de temperaturer vi uppmätt från rymden visar faktiskt en mycket liten nedåtgående trend sedan 1979 [...] trenden är en temperatursänkning på ungefär 0,05°C per årtionde"(4).

MILJÖORGANISATIONER tar ofta upp det senaste årtiondets värmeböljor som ?bevis? för att global uppvärmning är ett reellt problem. För att införa koldioxidskatter och därigenom tvinga industrier på knä krävs det betydligt starkare bevis än så.
Detta blev än tydligare när man i tidskriften Science redan år 1991 kunde läsa om två danska klimatologer som visat att de globala temperaturvariationerna under det senaste århundradet så gott som helt beror på variationer i solfläcksaktivitet (5). Andra forskare, bland dessa Douglas V. Hoyt och NASA: s Kenneth H. Schatten, har, oberoende av danskarna, kommit till samma slutsatser. John C. Daly har visat hur El Niño och en kraftigt ökad solfläcksaktivitet sammanfaller precis med de varma åren under 90-talet (6).

EN RAPPORT som ofta nämns av miljöorganisationer är IPCC: s rapport från 1996. IPCC är FN: s panel för klimatfrågor, och i sammanfattningen av 1996 års rapport stod att global uppvärmning så gott som var ett faktum. Då FN: s klimatpanel är en tung röst så gladdes miljöorganisationer världen över åt att 15 000 vetenskapsmän stod bakom rapporten.
Det visade sig dock snart att sammanfattningen inte överrensstämde med rapportens innehåll, vilket många av huvudförfattarna påpekade. De kallade dokumentet "ett politiskt traktat, inte en vetenskaplig rapport" (7).

En av huvudförfattarna, den brittiska forskaren Keith Shine, påpekade något syrligt att "vi tar fram ett utkast, sedan går politikerna igenom det rad för rad och ändrar sättet det läggs fram på... det är underligt att de har sista ordet när det gäller vad som skall ingå i en vetenskaplig rapport". The Science and Environmental Policy Project har genomfört en enkätundersökning, och ungefär hälften av vetenskapsmännen bakom IPCC: s rapport svarade att de inte stod bakom sammanfattningens budskap (8).

MÅNGA VETENSKAPSMÄN har upprörts över vad de anser är felaktiga beslut från politikers sida. Sedan 1992 års Rio-fördrag har forskare visat sitt motstånd genom namninsamlingar av olika slag; 1992 års Heidelberg-appell, med över 4 000 underskrifter; 1996 års Leipzig-deklaration, undertecknad av 130 ledande amerikanska klimatforskare och senast 1998 års Oregon-petition, undertecknad av över 17 000 amerikanska forskare (9).
Deras ställning är att de alla anser att det idag inte finns några bevis för global uppvärmning. Det finns alltså inte, tvärtemot vad miljöorganisationerna påstår, någon vetenskaplig konsensus rörande global uppvärmning. Tvärtom så är det fler och fler som övertygas av de fakta som finns, som alla pekar i samma riktning, att människan inte påverkar klimatet.

MED ALLA dessa fakta i åtanke så finns det bara en logisk följd: att koldioxidskatten avskaffas. Att bestraffa jordbruk, industrier och privatpersoner med en koldioxidskatt, när inga bevis finns för att de mänskliga utsläppen överhuvudtaget påverkar klimatet, är rent ut sagt skamligt.
Koldioxidskatten är en omoralisk skatt som får som enda effekt att den svenska industrins produktivitet minskar och de mindre utvecklade länderna hindras att bygga upp en egen lönsam industri. Den är ett övergrepp mot hela mänskligheten.


1. Ullberg et. al., "Ståltillverkning tvingas utomlands", Dagens Nyheter 030117

2. Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se, 030124

3. Richard S. Lindzen, professor i meteorolgi vid Massachusetts Institute of Technology; http://www.cato.org/pubs/regulations/reg15n2g.html, 030124

4. Joseph Bast, The Questionable Science Behind the Global Warming Scare, Heartland Policy Study No. 89, 981030

5. Friis-Christensen, Lassen, Science, 1991

6. John C. Daly, "The Triple Whammy", http://www.vision.net.au/ ~daly, 030124

7. Stephen Brockerman, "The Myth of Catastrophic Global Warming", Capitalism Magazine, augusti 2002, www.capmag.com

8. Fred Singer, "A Treaty Built on Hot Air, Not Scientific Consensus", Wall Street Journal, 970725

9. Candace Crandall, "The number of scientists refuting global warming is growing", Washington Times, 981120
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback