Bakgrund

Sverige införde 1766 som första land i världen pressfrihet genom den dåvarande tryckfrihetsförordningen. Detta gav varje medborgare en lagstadgad rätt att bland annat fritt framföra sina åsikter i tryckt skrift utan förhandsgranskning eller censur.

Flashback har funnits som tidning sedan 1983, och på internet sedan 1995. Diskussionsforumet Flashback Forum lanserades 2000. En plattform som vilar på en nonkonformistisk värdegrund, och där medlemmarna har möjlighet att vara anonyma. Det är socialt accepterat på Flashback att bryta mot konsensus, och även de med avvikande åsikter är välkomna i samtalet.

Yttrandefrihet är viktigt. Flashback har en lång historia av att värna om det fria ordet, och har som målsättning att föra den svenska yttrandefrihetstraditionen vidare. Att aktivt försvara åsikts- och yttrandefriheten, även när det gäller de som vill avskaffa eller begränsa samma rättigheter. Flashback tror att detta agerande långsiktigt bidrar till en minskad polarisering i samhället, och en ökad förståelse för de med motsatta åsikter.

Flashback är politiskt och religiöst obunden.

Rapportera missbruk

Det bästa sättet att anmäla innehåll som olämpligt på Flashback är att klicka på länken "Rapportera" som visas under varje inlägg. Obs! Rapporteringsfunktionen visas enbart när du är inloggad.

Om du vill anmäla något som bryter mot reglerna, men saknar ett konto eller inte kan se innehållet, måste du kanske be en vän att hjälpa dig. Be en vän med ett konto att anmäla innehållet med hjälp av rapporteringsfunktionen.

Ifall du inte är nöjd med åtgärden, så kan du efteråt kontakta någon av det aktuella forumets moderatorer. Om varken rapportering eller dialog med moderatorerna fungerat, så kan du även skicka en anmälan till: forum@ABUSEflashbackABUSE.org

Om någon bryter mot gällande lagstiftning och därmed även reglerna på Flashback Forum, så är vår målsättning att agera så snabbt som möjligt.

Observera att vi inte kan behandla din anmälan förrän vi har haft möjlighet att granska ditt ärende. I din anmälan ska du ange så många detaljer som möjligt, inklusive direktlänkar till innehållet du anmäler, information om när dessa blivit rapporterade och med vem eller vilka moderatorer du har haft en dialog.

Flashback lagrar inte information som kan användas i syfte att identifiera någon som person. Alla medlemmar är anonyma. Detta är användardata som Flashback enligt gällande lagstiftning inte behöver spara. Flashback kan därför aldrig lämna ut uppgifter till tredje part om enskilda medlemmars identitet, då detta avser personuppgifter som Flashback inte lagrar.