• 12 669 online
  • 1 175 443 medlemmar
  • 60 634 428 inlägg
Resultat: Skumt eller inte?
Skumt
77,60%
4021 röster
Inte skumt
22,40%
1161 röster
2016-10-02, 01:58
  #74605
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
- Att förhör inte har kunnat genomföras än, bl.a. för att Ecuador på tveksamma grunder underkänt flera ansökningar från Sverige och dessutom har man inte kunna nå fram till en överenskommelse utan att först upprätta ett bilateralt avtal kring sådant mellan Sverige och Ecuador. Hade man verkligen varit intresserad av förhör så hade detta kunnat ske ändå-
Det värsta är inte att du skriver felaktigheter. Det värsta är att du upprepar de trots att du måste vara medveten om att det du skriver är helt upp åt väggarna fel. Rena lögner!
Q: Har Ecuador på tveksamma grunder underkänt någon ansökan från Sverige angående förhör av JA.
A: Nej! Ecuador har på solklara grunder underkänt MLA ansökningar vilket redogjorts för ett otal gånger. Ecuador hade inte kunnat godkänna förhör med mindre än att de brutit mot inhemsk lag och internationella konventioner de undertecknat (men detta vet du ju väl)
Q: Krävde Sverige eller Ecuador ett bilateralt avtal?
A: Ecuador försökte under flera års tid få till ett bilateralt avtal med Sverige. Sverige var inte intresserat. När MN strulade till sin ansökan om förhör av AA så var Ecuador pragmatiska. Ecuador sa att det viktiga för de var att de fick ha med en representant som övervakade förhöret. Det är ett helt självklart villkor. Om de fick det så behövde de inte nödvändigtvis ha ett bilateralt avtal. Nu är det Sverige som påstår att detta skulle bryta mot svensk lag. Då kräver Sverige att det ska upprättas ett bilateralt avtal. Så även om Ecuador tog initiativet så var det SVERIGE SOM TILL SLUT KRÄVDE ETT BILATERALT AVTAL. Det hade du vetat om du hade brytt dig att läsa mailkonversationen som var mellan Sverige och Ecuador i Juni och Juli 2015.Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
- Krav om erkännande av asylen från Sverige och UK (trots att asylen är diplomatisk asyl till skillnad mot den internationell erkända territoriella)
Ett erkännande med syftet att Sverige ska respektera Ecuadors förpliktelser mot underteckande internationella konventioner. Vad det handlade om var att Ecuador ville ha en represetant med under förhöret.

Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
- Krav om att Sverige och UK ska ge garantier om att JA inte kommer att utlämnas till USA från dessa länder.
- Krav om att Sverige själva ska bevilja JA asyl
- Krav om att UK inte ska åtala JA för borgensbrott
Att du skickar mail till kreti och pleti men inte till löjliga Cecilia oc frågar om källan till påståendena visar tydligt att du också inser att det inte ligger någon som helst sanning i ovanstående påståenden. Dessa påståenden styrks inte av några tillgängliga råa data. Tvärtom finns det oerhört starka indicier på att dessa krav inte ställs i den mailkomunikation som varit. Ecuador har dessutom mycket stark dementerat att dessa villkor ställts. De var inte heller med i Ecuadors svar på MLA ansökan. När Ecuador anklagar Sverige för att ljuga om dessa saker så hade Sverige givetvis visat upp var de fått sina påståenden om ifall de varit sanna. Detta har inte gjorts.


Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Jag inser att det hela tiden funnits mycket svåra hinder att från MN:s sida åstadkomma förhör, då krav hela tiden framställts för att detta ska kunna bli av (från det att han flydde borgen och undan rättvisan in på ambassaden).
Det är väll hundrade gången du kommer med påstående om krav som du inte visat en enda gång med råa data. Motsatsen har dock styrkts ett stort antal gånger med råa data.

Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Det är resultatet av detta vi sett, 4 års obstruktion av rättsfallet.
Nästan rätt! Jag hade fördedragit att du skrivit 6 år. 6 År har MN obstruerat rättsfallet. Bedrövligt.


Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Innan han flydde undan rättvisan in på ambassaden så gällde ordinarie rättsprocesser och det var bara 2 veckor fram till att häktningen skulle verkställas och JA skulle förts till Sverige för att kunna hålla förhör och slutföra förundersökningen, fram till den punkten fanns ingen anledning att förhöra i UK. Dock kan man givetvis starkt ifrågasätta att det från UK:s håll tog hela 2 år innan överklaganderprocessen var klar, vilket knappast kan ses som rättssäkert för målsägarna.
Med så många och stora brister som kommit fram i det svenska rättssystemet under processens gång så är det väl magstarkt att ha synpunkter på ett annat lands rättssystem.
Citera
2016-10-02, 02:05
  #74606
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Helt uppenbart är det mycket svårt. Kan någon räkna upp liknande fall där en person som är misstänkt för brott som kan ge upp till 2 års fängelse, har fått asyl på en ambassad i ett annat land, ställer olika villkor på förhör som gör att man inte kan inleda ett sådant och att man då lyckats bättre än i fallet JA? Fallet är unikt mig veterligen, "skyndsamt" blir då vad det blir givet att den misstänkte är untouchable för normala rättsliga åtgärder.
Din beskrivning av fallet är helt felaktig. Ett bättre exempel skulle vara om det finns andra fall där den misstänkte velat ha förhör men åklagaren har vägrat både att förhöra och att avsluta förundersökningen.


Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Men i detta fall vet man ju var JA är men ändå kan han sitta och diktera villkoren för förhör. Får han inte igenom sina villkor så blir det inget förhör och på den vägen är det sedan 4 år tillbaka.
Ren och skär lögn. Förtal! Du har inget som stödjer ditt påstående.

Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Att man vet var personen är men ändå inte kan tillämpa tvångsåtgärder är ju precis det som gjort att man efter 4 år ännu inte lyckats få till ett förhör.
Man hade utan problem kunnat förhöra utan tvångsåtgärder.
Citera
2016-10-02, 08:24
  #74607
Medlem
Anonymares avatar
Citat:
Ursprungligen postat av outoftheblue
Marianne är polisanmäld, men i ett korrupt samhälle betyder det inte ett jota. Högt uppsatta åklagare klarar sig alltid undan, precis som att kontroversiella politiska aktivister bemöts hårdare än genomsnittet. Dessutom har väl JA ännu inte delgivits misstanke, så hittills har misstankarna inte haft annan funktion än att ta ifrån honom passet och sätta honom i fängelse och hålla honom i husarrest under 550 dagar för att försöka tvinga fram en utlämning vars nödvändighet har ifrågasatts av ett flertal experter.Hon är en myndighetsmissbrukare som solklart hör hemma i en fängelsecell. Därom råder ingen tvekan. Som myndighetsperson är hennes myndighetsmissbruk känt och väl dokumenterat. Du kan inte jämföra misstankarna mot henne (ytterst välgrundade!) med misstankar mot en privatperson vars påstådda gärningar inte dokumenterats. Bevisläget mot Marianne verkar alltså oändligt mycket starkare, men i ett så korrupt samhälle som Sverige så betyder det inte ett jota.

Är han inte delgiven misstanke? Du menar att trots att häktningen tagits upp 8 gånger i svensk domstol med representation av hans advokatkader, enligt på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och tidigare även andra sexualbrott som tyvärr gått till preskription, så är han inte delgiven misstanke? Detta är ju befängt. Menar du att han inte har en aning om att han är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt idag eller vad är det du anser som är problemet och får dig att hävda att han inte är delgiven?

Och angående korruption. Jag skulle kunna förstå om din misstanke om dito hade gällt någon bananrepublik som Ecuador men Sverige rankas av oberoende bedömare som ett av världens minst korrupta länder. I och med att fallet är mycket exponerat i media för hela världen så är det helt uteslutet att det skulle kunna förekomma något brottsligt som inte någon i så fall skulle ha upptäckt internt på ÅKM om inte annat. Och av polisanmälan mot MN, som gjordes i politiska syften av en vänsterpartist, har vi sedan inte hört ett ord så jag antar att den har lagts ner och att nedläggningsbeslutet var välgrundat och lätt att ta.

Och det där med att hon skulle tvinga honom till husarrest i 550 dagar. Det var han själv som valde att överklaga häktningen och flyktrisken bedömdes vara stor, som det visade sig senare - extremt stor - vilket bevisades när han tog till schappen in på ambassaden och han har kvarstått på flykt undan rättvisan i 4 år sedan dess. Via ambassadvistelsen är han inte nåbar för rättsliga åtgärder och sålunda är han på flykt undan rättvisan med stöd av Ecuador.
Citera
2016-10-02, 15:03
  #74608
Medlem
outoftheblues avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Är han inte delgiven misstanke? Du menar att trots att häktningen tagits upp 8 gånger i svensk domstol med representation av hans advokatkader, enligt på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och tidigare även andra sexualbrott som tyvärr gått till preskription, så är han inte delgiven misstanke? Detta är ju befängt. Menar du att han inte har en aning om att han är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt idag eller vad är det du anser som är problemet och får dig att hävda att han inte är delgiven?

När anser du att det skulle ha skett? Hela affären i UK handlar ju bara om ett EAW-förfarande där Marianne vill att han utlämnas till Sverige. Det handlar väl mer om att han blivit informerad än om att han formellt blivit delgiven misstanke. Informationen framgår av EAWn, men det betyder väl inte att han delgivits misstanke. Han är ju bara eftersökt för förhör. Han status är eftersökt för förhör med koppling till en rad misstankar (numera reducerade till en enda), men det är väl inte detsamma som att vara delgiven misstanke. Han har bara gripits för att utlämnas. Häktningen är inte verkställd. Tanken var väl att den formella delgivningen skulle komma då de svenska myndigheterna slog klorna i honom på äkta präktig genuin svensk mark. Först då. Rätta mig gärna om jag har fel. Andra kan det här bättre än jag.

Citat:
Och angående korruption. Jag skulle kunna förstå om din misstanke om dito hade gällt någon bananrepublik som Ecuador men Sverige rankas av oberoende bedömare som ett av världens minst korrupta länder. I och med att fallet är mycket exponerat i media för hela världen så är det helt uteslutet att det skulle kunna förekomma något brottsligt som inte någon i så fall skulle ha upptäckt internt på ÅKM om inte annat. Och av polisanmälan mot MN, som gjordes i politiska syften av en vänsterpartist, har vi sedan inte hört ett ord så jag antar att den har lagts ner och att nedläggningsbeslutet var välgrundat och lätt att ta.

Sverige är väl inte korrupt i meningen att det regelbundet förekommer konkreta sedelbuntar under bordet, men om åklagare och jäviga poliser och advokater som missköter sig klarar sig undan som vattnet på en gås då har man en form av korruption som är svårare att definiera. Om domstolar kommer med upprepade domar som ignorerar den häktades mänskliga rättigheter, då är även det en form av korruption där mäktiga och inflytelserika håller varandra bakom ryggen hellre än att döma rättvist och följa upp polisanmälningar mot åklagare.

Citat:
Och det där med att hon skulle tvinga honom till husarrest i 550 dagar. Det var han själv som valde att överklaga häktningen och flyktrisken bedömdes vara stor, som det visade sig senare - extremt stor - vilket bevisades när han tog till schappen in på ambassaden och han har kvarstått på flykt undan rättvisan i 4 år sedan dess. Via ambassadvistelsen är han inte nåbar för rättsliga åtgärder och sålunda är han på flykt undan rättvisan med stöd av Ecuador.

Han har inte flytt landet (UK) och han har hela tiden varit tillgänglig för det förhör som efterlysningen och utlämningsorderna motiveras av. Han har sökt skydd, det är det korrekta sättet att beskriva hans situation. Allt annat är fult förtal.
__________________
Senast redigerad av outoftheblue 2016-10-02 kl. 15:11.
Citera
2016-10-02, 19:08
  #74609
Medlem
I den här artikeln varnas för Sveriges väg:
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/s...pel-for-trump/
Ett uttalande väcker mitt intresse: "”Politisk korrekthet genomsyrar Sverige. De har till och med ett begrepp för fenomenet: åsiktskorridor, eller the opinion corridor”. Så formulerar sig Tom Cotton, republikansk senator från Arkansas, och Mike Pompeo, kongressledamot från Kansas, i en debattartikel i Wall Street Journal där Sverige används som ett varnande exempel för vad en ”radikal politik” och ”öppna dörrar” inom flyktingpolitiken kan leda till."
Är inte Assangefallet ett lysande exempel på denna Åsiktskorridor, map ex.vis. medias (brist på) bevakning av vad våra makthavare sysslar med?
Citera
2016-10-02, 20:10
  #74610
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Är han inte delgiven misstanke? Du menar att trots att häktningen tagits upp 8 gånger i svensk domstol med representation av hans advokatkader, enligt på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och tidigare även andra sexualbrott som tyvärr gått till preskription, så är han inte delgiven misstanke? Detta är ju befängt. Menar du att han inte har en aning om att han är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt idag eller vad är det du anser som är problemet och får dig att hävda att han inte är delgiven?
Det är åklagarmyndigheten som hävdar att han inte är delgiven misstanke.

Europadomstolen har sannolikt en annan uppfattning om huruvida han är delgiven misstanke då de åtgärder som han utsatts för normalt tolkas som en form av delgivning i deras domar.

Om han är delgiven misstanke är det olagligt för åklagaren att underhålla honom förundersökningsmaterial inkluderande redovisning av tvångsåtgärder.

Om anser att åklagarmyndigheten har fel i sitt påstående att Assange inte är delgiven misstanke så kan ju polisanmäla åklagarmyndigheten. Skulle vara oerhört underhållande och se referera resultatet av en sådan.
Citera
2016-10-02, 21:51
  #74611
Medlem
trenterxs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
...Och angående korruption. Jag skulle kunna förstå om din misstanke om dito hade gällt någon bananrepublik som Ecuador men Sverige rankas av oberoende bedömare som ett av världens minst korrupta länder....

Sverige är på väg neråt i den ligan, tyvärr. Det förefaller som om problemen med korruption i Sverige ökar. Två färska exempel. Riksrevisionsverket och Machiariniskandalen. Ett annat är Telia Sonoras affärer med Uzbekistan.

Är det så svårt att föreställa sig att det råder en kåranda inom polis och åklagarväsende som ibland är osund och skadlig för rättsväsendet? Det begriper de flesta, men ni är ju några inbitna förnekare som inte vill se sanningen i vitögat.
Citera
2016-10-03, 07:14
  #74612
Medlem
Anonymares avatar
Citat:
Ursprungligen postat av trenterx
Är det så svårt att föreställa sig att det råder en kåranda inom polis och åklagarväsende som ibland är osund och skadlig för rättsväsendet? Det begriper de flesta, men ni är ju några inbitna förnekare som inte vill se sanningen i vitögat.

Nej det är inte alls svårt att föreställa sig, visst kan sådant förekomma. Dock lär det i det konkreta fallet JA/våldtäkt helt överskuggas av svårigheterna kopplat till att JA är onåbar för rättsliga åtgärder via ambassadvistelsen. Det faktumet att fallet är under kraftig mediabelysning borgar dessutom för att allt som görs från åklagarsidan nagelfars och kan motiveras mycket väl när man har förutsättningar för att gå ut med informationen (vilket man inte kan med allt idag pga sekretess). Om det nu skulle vara så att det finns en kåranda så tycks influensen av densamma ändå ha överlevt 8 prövningar i svensk domstol så jag håller det för mycket osannolikt att några oegentligheter skulle ha begåtts. Mer eller mindre bra beslut kanske men det är inte lätt att ta bra beslut när förutsättningarna (JA dikterar villkoren) är så svåra och långt utanför det som rättssystemet är utformat för. Den som vill se sanningen i vitögat bör nog tänka lite mer i dessa banor.

Angående förhör på ambassaden förresten. Uppdrag granskning var ju där och intervjuade. Ett liknande upplägg hade kunnat gjorts för att genomföra förhör. Om JA hade gått med på ett helt vanligt förhör med svensk personal på ambassaden så förstår jag inte varför Ecuador skulle ha sagt ifrån. De ger honom skydd och det är han som avgör skyddsnivån, inte Ecuador. Anledningen till att förhör inte har kunnat hållas i enkel form på ambassaden är helt enkelt att JA försökt få igenom sina krav. Hade man "villkorslöst" velat hålla ett förhör så hade det bara varit att tagit dit svensk personal, ett par ur JA:s advokatkader och kanske någon från Ecuador som "vittne". Man hade rent av kunnat anlita "tidtagaren" och delat upp det i de 10-minuters-bitar som JA mentalt kan hantera numera innan han spårar ur. Det är uppenbart att förhör på ambassaden skulle varit extremt lätt att få till om JA verkligen hade velat.
Citera
2016-10-03, 07:41
  #74613
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Nej det är inte alls svårt att föreställa sig, visst kan sådant förekomma. Dock lär det i det konkreta fallet JA/våldtäkt helt överskuggas av svårigheterna kopplat till att JA är onåbar för rättsliga åtgärder via ambassadvistelsen. Det faktumet att fallet är under kraftig mediabelysning borgar dessutom för att allt som görs från åklagarsidan nagelfars och kan motiveras mycket väl när man har förutsättningar för att gå ut med informationen (vilket man inte kan med allt idag pga sekretess). Om det nu skulle vara så att det finns en kåranda så tycks influensen av densamma ändå ha överlevt 8 prövningar i svensk domstol så jag håller det för mycket osannolikt att några oegentligheter skulle ha begåtts. Mer eller mindre bra beslut kanske men det är inte lätt att ta bra beslut när förutsättningarna (JA dikterar villkoren) är så svåra och långt utanför det som rättssystemet är utformat för. Den som vill se sanningen i vitögat bör nog tänka lite mer i dessa banor.

Angående förhör på ambassaden förresten. Uppdrag granskning var ju där och intervjuade. Ett liknande upplägg hade kunnat gjorts för att genomföra förhör. Om JA hade gått med på ett helt vanligt förhör med svensk personal på ambassaden så förstår jag inte varför Ecuador skulle ha sagt ifrån. De ger honom skydd och det är han som avgör skyddsnivån, inte Ecuador. Anledningen till att förhör inte har kunnat hållas i enkel form på ambassaden är helt enkelt att JA försökt få igenom sina krav. Hade man "villkorslöst" velat hålla ett förhör så hade det bara varit att tagit dit svensk personal, ett par ur JA:s advokatkader och kanske någon från Ecuador som "vittne". Man hade rent av kunnat anlita "tidtagaren" och delat upp det i de 10-minuters-bitar som JA mentalt kan hantera numera innan han spårar ur. Det är uppenbart att förhör på ambassaden skulle varit extremt lätt att få till om JA verkligen hade velat.

Till och med du må väl inse att det är en viss distinktion mellan att släppa in ett TV-team för en intervju och att upplåta sin ambassad för ett annat lands juridiska verksamhet? Få se, vem var det nu som ville ha ett bilateralt avtal om juridiskt samarbete, javisst det var ju Sverige! Så det är Sverige som krånglat och försenat. Jaja, där står du igen utan kläder.
Citera
2016-10-03, 10:19
  #74614
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Nej det är inte alls svårt att föreställa sig, visst kan sådant förekomma. Dock lär det i det konkreta fallet JA/våldtäkt helt överskuggas av svårigheterna kopplat till att JA är onåbar för rättsliga åtgärder via ambassadvistelsen. Det faktumet att fallet är under kraftig mediabelysning borgar dessutom för att allt som görs från åklagarsidan nagelfars och kan motiveras mycket väl när man har förutsättningar för att gå ut med informationen (vilket man inte kan med allt idag pga sekretess). Om det nu skulle vara så att det finns en kåranda så tycks influensen av densamma ändå ha överlevt 8 prövningar i svensk domstol så jag håller det för mycket osannolikt att några oegentligheter skulle ha begåtts. Mer eller mindre bra beslut kanske men det är inte lätt att ta bra beslut när förutsättningarna (JA dikterar villkoren) är så svåra och långt utanför det som rättssystemet är utformat för. Den som vill se sanningen i vitögat bör nog tänka lite mer i dessa banor.

Angående förhör på ambassaden förresten. Uppdrag granskning var ju där och intervjuade. Ett liknande upplägg hade kunnat gjorts för att genomföra förhör. Om JA hade gått med på ett helt vanligt förhör med svensk personal på ambassaden så förstår jag inte varför Ecuador skulle ha sagt ifrån. De ger honom skydd och det är han som avgör skyddsnivån, inte Ecuador. Anledningen till att förhör inte har kunnat hållas i enkel form på ambassaden är helt enkelt att JA försökt få igenom sina krav. Hade man "villkorslöst" velat hålla ett förhör så hade det bara varit att tagit dit svensk personal, ett par ur JA:s advokatkader och kanske någon från Ecuador som "vittne". Man hade rent av kunnat anlita "tidtagaren" och delat upp det i de 10-minuters-bitar som JA mentalt kan hantera numera innan han spårar ur. Det är uppenbart att förhör på ambassaden skulle varit extremt lätt att få till om JA verkligen hade velat.

Desperat?

Givetvis så hade det varit oerhört lätt att få till ett förhör om alla inblandade parter varit intreserade. Nu finns det två parter som haft ett intresse (även om du hittar på att de obstruerar, fast helt utan råa data som stöd). Det finns också en part som gör allt för att obstruera (även om du hittar på att den är villig, fast helt utan stöd från råa data vilka visar på motsatsen).

Citat:
Hade man "villkorslöst" velat hålla ett förhör så hade det bara varit att tagit dit svensk personal, ett par ur JA:s advokatkader och kanske någon från Ecuador som "vittne.

Poletten har äntligen trillat ned verkar det som. Fast det hade varit lättare att hänga med om du varit konsekvent med att antingen skriva "vanligt" eller på "tvärtom" språket. Din blandning gör det väldigt svårläst.

Citat:
Det är uppenbart att förhör på ambassaden skulle varit extremt lätt att få till om JA verkligen hade velat.

Tvärtom språk. Byt ut JA mot MN och sim sala bim så hittar vi två hela meningar som både är sanna och vettiga.

Din lösning som "skulle varit extremt lätt" är den lösning som både JA och Ecuador föreslog sommaren 2015. Den föll på att Sverige påstod att det var olagligt att att tillåta närvaro från någon från Ecuador. Sverige ansåg att ENDA sättet var att upprätta ett bilateralt avtal med Ecuador. Ecuador som tidigare föreslagit detta (ända sedan JA fick politisk asyl) föreslog att man skulle träffas med kort varsel för att upprätta avtalet som vid denna tidpunkt blev ETT KRAV FRÅN SVENSK SIDA. Sverige tog semester. Mer intresserade än så var man inte av att få till ett förhör innan preskription.

Du kommer med exakt samma argumentation som de flesta andra i tråden map hur lätt det skulle vara att förhöra. Du har med andra ord ÄNTLIGEN tagit ditt förnuft till fånga. Sedan så har du valt att strunta i att det är Sverige som inte gått med på förhör enligt ditt förslag. Nu inser du kanske varför en mindre partisk kronologi från åklagarmyndigheten hade varit värdefull. Då hade information som denna kunnat visa skälet till varför förhör inte blivit av.

Det finns råa data som visar att JA och Ecuador delade din åsikt men att Sverige inte gjorde det sommaren 2015. Väl belagda fakta som du hittar om du läser den kända tillgängliga mailkonversationen som tidigare länkats i tråden. Du kanske borde byta "target" för dina förtalsangrepp? Hade du riktat dig mot MN och Sverige så hade du nämligen kunnat stryka "förtal" i förtalsangrepp eftersom det då hade byggt på råa och allmänt tillgängliga fakta.
Citera
2016-10-03, 15:12
  #74615
Medlem
outoftheblues avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Angående förhör på ambassaden förresten. Uppdrag granskning var ju där och intervjuade. Ett liknande upplägg hade kunnat gjorts för att genomföra förhör. Om JA hade gått med på ett helt vanligt förhör med svensk personal på ambassaden så förstår jag inte varför Ecuador skulle ha sagt ifrån. De ger honom skydd och det är han som avgör skyddsnivån, inte Ecuador. Anledningen till att förhör inte har kunnat hållas i enkel form på ambassaden är helt enkelt att JA försökt få igenom sina krav. Hade man "villkorslöst" velat hålla ett förhör så hade det bara varit att tagit dit svensk personal, ett par ur JA:s advokatkader och kanske någon från Ecuador som "vittne". Man hade rent av kunnat anlita "tidtagaren" och delat upp det i de 10-minuters-bitar som JA mentalt kan hantera numera innan han spårar ur. Det är uppenbart att förhör på ambassaden skulle varit extremt lätt att få till om JA verkligen hade velat.
Ja det är verkligen synd att JAs svenska advokater meddelat Marianne att de förväntar sig att hon följer regelverket. Du är lite falsk dock som säger att detta är ett krav från JA. Det är en förväntan som Marianne har på sig, inget annat. Hela den rättsmedvetna världen förväntar sig av Marianne att hon följer rådande regelverk.

Det är ju absurt att förvänta sig att svenska myndigheter följer regelverk! Det gjordes inte när jäviga Irmeli förhörde SW utan inspelning och sen ändrade i förhöret i sex dagar innan det fick sin slutliga form utan att godkännas av SW. Irmeli brydde sig inte ett jota om de förväntningar hon hade på sig att följa regelverket.

MHK outade den misstänktes namn och de aktuella brottsmisstankarna trots att det regelverk hon förväntas följa förbjuder henne att göra så. Hon skarvade till och med och bekräftade visst två våldtäktsmisstankar, trots att bara en finns dokumenterad! Rent förtal, med andra ord, vilket hon, enligt det regelverk hon förväntas följa, inte ska göra sig skyldig till i tjänsten.

Gehlin skickade in AAs fejkade kondom under brottsrubriceringen våldtäkt. Var finns den brottsrubriceringen dokumenterad? Vem ansvarar för den? Sista sidan i HäPM listar 7 brottsmisstankar, fler än vad som togs upp i själva häktningsframställan, men ingen av dem handlar om en misstänkt våldtäkt av AA. Gehlin verkar alltså ha bruitit mot det regelverk han förväntas följa. Rykten om den dubbla våldtäkten spreds över världen och till exempel DN pratade länge om våldtäktsmisstankar i plural, vilket måste vara i strid med det regelverk de förväntas följa.

Det blir tydligen väldigt jobbigt när svensk media, myndigheter och målsägandebiträden ska leva upp till de förväntningar de har på sig att följa regelverket. Men så har också de flesta inblandade i härvan blivit anmälda för diverse tjänstefel. Poliser, åklagare och målsägandebiträden beter sig tvivelaktigt. Media beter sig tvivelaktigt. Det är himla svårt för dem att leva upp till förväntningarna att följa regelverket. Så svårt att Marianne helst bara sitter still i båten och kommer med orimliga krav för att slippa göra någonting överhuvudtaget.

Uppdrag granskning följde sitt regelverk. De lyckades. Marianne följer inte det regelverk hon förväntas följa. Hon misslyckas. Hon är ett enda stort katastrofalt misslyckande, för så går det när man inte följer regelverket.
Citera
2016-10-03, 16:02
  #74616
Medlem
Anonymares avatar
Citat:
Ursprungligen postat av guaponi
Desperat?

Givetvis så hade det varit oerhört lätt att få till ett förhör om alla inblandade parter varit intreserade. Nu finns det två parter som haft ett intresse (även om du hittar på att de obstruerar, fast helt utan råa data som stöd). Det finns också en part som gör allt för att obstruera (även om du hittar på att den är villig, fast helt utan stöd från råa data vilka visar på motsatsen).Poletten har äntligen trillat ned verkar det som. Fast det hade varit lättare att hänga med om du varit konsekvent med att antingen skriva "vanligt" eller på "tvärtom" språket. Din blandning gör det väldigt svårläst.Tvärtom språk. Byt ut JA mot MN och sim sala bim så hittar vi två hela meningar som både är sanna och vettiga.

Din lösning som "skulle varit extremt lätt" är den lösning som både JA och Ecuador föreslog sommaren 2015. Den föll på att Sverige påstod att det var olagligt att att tillåta närvaro från någon från Ecuador. Sverige ansåg att ENDA sättet var att upprätta ett bilateralt avtal med Ecuador. Ecuador som tidigare föreslagit detta (ända sedan JA fick politisk asyl) föreslog att man skulle träffas med kort varsel för att upprätta avtalet som vid denna tidpunkt blev ETT KRAV FRÅN SVENSK SIDA. Sverige tog semester. Mer intresserade än så var man inte av att få till ett förhör innan preskription.

Du kommer med exakt samma argumentation som de flesta andra i tråden map hur lätt det skulle vara att förhöra. Du har med andra ord ÄNTLIGEN tagit ditt förnuft till fånga. Sedan så har du valt att strunta i att det är Sverige som inte gått med på förhör enligt ditt förslag. Nu inser du kanske varför en mindre partisk kronologi från åklagarmyndigheten hade varit värdefull. Då hade information som denna kunnat visa skälet till varför förhör inte blivit av.

Det finns råa data som visar att JA och Ecuador delade din åsikt men att Sverige inte gjorde det sommaren 2015. Väl belagda fakta som du hittar om du läser den kända tillgängliga mailkonversationen som tidigare länkats i tråden. Du kanske borde byta "target" för dina förtalsangrepp? Hade du riktat dig mot MN och Sverige så hade du nämligen kunnat stryka "förtal" i förtalsangrepp eftersom det då hade byggt på råa och allmänt tillgängliga fakta.


Du blandar ihop följande aspekter:

1. Att det rent praktiskt borde vara lätt att genomföra förhör på ambassaden
- Borde vara väldigt lätt givet att man är överens om att det ska hållas.

2. Att det är lämpligt att genomföra förhör på ambassaden
- Här var det faktiskt inte lämpligt inledningsvis eftersom man bedömde att kvalitetsförlusten skulle vara för stor. Ju längre tiden gått så har man gradvis ändrat bedömningen mot att det trots allt kan vara bättre att genomföra förhöret, att kvalitetsförlusten av att inte genomföra förhör alls är större än att genomföra ett dåligt förhör. Men givet att förhör hålls vid tidpunkten T vill man givetvis att detta görs på ett så bra sätt som möjligt, för att inte ytterligare försämra läget mer än nödvändigt vid tidpunkten T.

3. Att det tillåts att genomföra förhör på ambassaden.
- Här påstod åklagaren först att det var olagligt, vilket tydligen inte stämde. Men det finns inget som tyder på att detta var en lögn utan snarare okunskap. Nu vet vi att det är lagligt och det är inplanerat.
- Ecuador har nekat flera gånger och i samarbete med JA har olika krav ställts. Det har alltså inte tillåtits med annat än att man har fått diverse krav tillgodosedda, krav som inte har ett dugg med själva förhörets genomförande att göra (exempelvis erkännande av asyl, asyl från Sverige, garantier om icke utlämning till USA, att JA inte ska åtalas för borgensbrott)

Inget är så svårt som det som genomförs motvilligt men givet att bägge parter i praktiken är överens om att förhör ska genomföras så borde det faktiskt vara mycket enkelt. Inga speciella avtal borde ha behövs. Givet att det ändå tagit så lång tid att få till så kan man inte tolka det på annat sätt än att antingen har viljan inte varit så stor, och/eller att kraven från JA varit för omfattande och omöjliga att tillgodose från svenskt håll.

Vi har ännu inte sett något förhör och det skulle inte förvåna mig alls om JA kastar in handduken strax innan så att det inte blir av. Jag hoppas trots allt att det blir av och att åtal väcks utan onödig fördröjning om det finns förutsättningar för åtal, vilket det bör göra med tanke på att häktningen har passerat i 8 rättsliga instanser och fått OK varje gång. Bara tidsaspekten och bedömningen av proportionalitet tycks kunna ge en annan utgång, det är inte troligt att JA kommer fram med något vid ett förhör som skulle förändra bevisläget i någon riktning.
__________________
Senast redigerad av Anonymare 2016-10-03 kl. 16:05.
Citera