2000-06-04, 12:45
  #1
Medlem
Vad är nihilism för nåt?
Citera
2000-06-04, 22:51
  #2
Medlem
Vad är nihilism?

Det är en filosofisk inrikning som helt förnekar moralens existens. En människa utan värderingar blir således en nihilist.

En nihilist har utvecklats så att han förlorar alla normer. Därmed förlorar han även kontakten med samhället; han hör inte längre dit utan blir en utanförstående betraktare. Det är förstsom en betraktare, inte förr, och helt utan värderingar, som han kan se de normer och ideal som förekommer i samhället. Detta pga att ideal och normer är så komplexa, odefinerbara och vanligt förekommande att man inte bara kan avsäga sig det; man är alltid påverkad. En nihilist lever ett liv i kaos där summan av alla osammanhängande tankar och gärningar väger lika och ger en balans i slutändan. Detta är en tillvaro som nihilisten absolut inte vill ändra på; av egoistiska skäl. Det är inte så att nihilisten är bunden till något för att det skall kallas nihilism, nej nihilisten får göra vad han/hon vill. Att släppa in en värdering skulle dock vara ett avkall på den personliga friheten; vilket är som en antites till honom/henne. Minsta erkännandet av något skulle vara en ren självförsakelse.

(Denna förklaring är komprimerad ifrån denna adress:)
(http://home5.swipnet.se/~w-57170/sterner/nihilism.html)
(Där finner du en MYCKET längre förklaring)
(Marquis DeSade var en av)
(de enda riktiga nihilisterna)
Citera
2000-06-04, 23:45
  #3
Medlem
Vad är nihilism?

Enklare (eller kanske bara kortare) uttryckt:
Det finns inga moraliska fakta, bara moraliska tolkningar.

En handling är alltså varken rätt eller fel i sig utan kan tolkas som både och. Detta till skillnad från läror med fasta värden som kan påstå att en viss handling är rätt eller fel i sig (t.ex. religioner som påstår att dödande är gudomligt fel).

Nu är väl detta vad man brukar kalla för värdenihilism, något som Nietzsche är befömd för. Sen kanske det finns andra former som inte har med värderingar och moral att göra, men oftast när man talar om nihilism så menar man just värdenihilism.
Citera
2000-06-09, 23:09
  #4
Medlem
Vad är nihilism?

"Det är inte så att nihilisten är
bunden till något för att det skall kallas nihilism, nej nihilisten får göra vad han/hon vill. Att släppa in en
värdering skulle dock vara ett avkall på den personliga friheten; vilket är som en antites till honom/henne. "

Nihilisten får ju inte göra vad han/hon vill - inte släppa in värderingar.
Blir då inte detta en värdering i sig, att inte släppa in några värderingar?
Citera
2000-06-10, 03:49
  #5
Medlem
Vad är nihilism?

En nihilist får givetvis ha värderingar. Att hävda något annat är att anamma en mycket naiv form av nihilism. Det avgörande är istället att vara medveten om att inga värden är absoluta, att värderingarna är utbytbara. En nihilist kan alltså vara (i det yttre) en moralist. Det är vare sig en paradox eller hyckleri.
Citera
2000-06-15, 08:47
  #6
Medlem
Vad är nihilism?

man skulle kunna säga att nihilismen är den optimala egoismen och den ultimata ansvarslösheten.
Citera
2000-06-16, 11:38
  #7
Medlem
Vad är nihilism?

Till Larz!

Vad har nihilismen med egoism och ansvarslöshet att göra?

Jag ser den varken som egoistisk eller ansvarslös.

Utveckla gärna ditt resonemang.

Mvh.
Kenneth
Citera
2000-07-28, 16:22
  #8
Vad är nihilism?

egoism, i dess positiva bemärkelse, därför att man förkastar alla yttre värden och skapar egna regler, som man förkastar när man vill det.

ansvarlös, därför att ingen annan kan ställa en till svars. Det finns inga gudar längre.

Gud är för övrigt den störste nihilisten.
Citera
2000-08-17, 16:58
  #9
Vad är nihilism?

Gud finns inte men 鋜 nihilist. OK.
Citera
2000-08-23, 11:32
  #10
Vad är nihilism?

förnekar existensen av moraliska grundvalar brukar man säga. Egoistisk ja, på så sätt att man inte lägger värde i något som inte påverkar en själv.
Citera
2000-09-30, 23:45
  #11
Vad är nihilism?

Nihilister = egotrippade, fega svin som bör Koscherslaktas
Citera
2001-05-24, 17:28
  #12
Vad är nihilism?

ojoj, ditt ego hade tydligen mycket åsikter och värderingar om hur andra ska vara...
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback