2007-07-05, 18:14
  #1
Medlem
johnny_viciouss avatar
Här är ni välkommna att posta era källor, statistik och referenser. Diskussion om de olika källorna får naturligtvis också ske.
2007-07-05, 18:43
  #2
Medlem
johnny_viciouss avatar
Börjar med att klistra in Ruskigbuss länksamling från gamla I&I, stort tack till honom:

Myndigheter

Riksdagen
http://www.riksdagen.se/

Regeringen
http://www.regeringen.se/

Notisum - Rättsnätet
Sveriges lagar
http://www.notisum.se/

Justitiekanslern
http://www.justitiekanslern.se/

Antidiskriminering
Jämo, DO, Ho och HomO
http://www.antidiskriminering.nu/
Jämställdhetsombudsmannen: http://www.jamombud.se/
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering: http://www.do.se/

--------------------------------------------------
Statistik

SCB
Sveriges Statistiska Centralbyrå, Allmän statistik om Sverige
http://www.scb.se

Brottsförebyggande rådet
Statistik om brott och brottslingar i Sverige
http://forum.flashback.info/leave.ph...ule_instance=4

Brottsoffermyndigheten
Forskning och information kring brottsoffer
http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Integrationsverket
Statistik om invandrare
http://www.integrationsverket.se

Migrationsverket
Statistik om invandring, flyktningar och uppehållstillstånd
http://www.migrationsverket.se
(Tips från abcdefg)

Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsstatistik
http://www.ams.se

Skolverket
Utbildningsstatistik
http://www.skolverket.se/fakta/statistik/index.shtml

Högskoleverket
Statistik om högre utbildning
http://www.hsv.se


Undersökningar
Levande historias undersökning bland elever ang intolerans - Evert tips
http://www.levandehistoria.se/intole...cs/rapport.pdf

--------------------------------------------------
Flyktningfrågor & mänskliga rättigheter

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm

Amnesty
Bevakar övergrepp mot mänskliga rättigheter
http://www2.amnesty.se/

Eu-domstolen
http://www.echr.coe.int/

Internationella domstolen
http://www.icj-cij.org/

FN:s Flyktingkommissariat
http://www.unhcr.ch

FARR
Flyktning och asyl
http://www.farr.se

--------------------------------------------------
Argument för invandringsvänliga

Vitt Oljud från Historiska Museumet
Tar upp både lagstiftning och statistik kring invandrarfrågor.
http://www.historiska.se/vittoljud/index.html

Sverige mot rasism
http://www.sverigemotrasism.nu

Immigrant-institutet
http://www.immi.se/

Immigranternas Riksförbund
Invandrarföreningarna
http://www.immi.se/irf/

Quick response
Granskar rapportering i Media
http://www.quickresponse.nu

Analys & Kritik
Granskar media
http://www.analyskritik.press.se/

Expo
Anti-höger och anti-nazistisk tidskrift
http://www.expo.se

Invandrare & Minoriteter
http://www.iochm.com/

TV4/Nollrasism
http://www.tv4.se/nollrasism

Tolerance - Hate Watch
Bevakar amerikanska "hat-grupper"
http://www.tolerance.org

Fem i tolv
http://www.5i12.com/

Nätverket mot rasism
http://www.nmr.nu/

--------------------------------------------------
Argument för invandringskritiska

Sverigedemokraterna
Politiskt parti
http://www.sverigedemokraterna.se

Stoppa rasismen
Sverigedemokraternas motkampanj
http://www.stopparasismen.com/

SD-Kuriren
Sverigedemokratisk tidning
http://www.sd-kuriren.info/

Blågula frågor
http://www.bgf.nu/

Nationaldemokraterna
Politiskt parti
http://www.nd.se/

Folkets Nyheter
Nationell tidskrift
http://www.folketsnyheter.se

Balder
Dansk sida
http://www.balder.org/

Info 14
http://www.info14.com

Nationalsocialistisk front
http://www.nsfront.info/

Nationellt Motstånd
http://www.patriot.nu

Stoppa folkmordet
http://www.folkmord.nu/

Den Svenske
http://www.den-svenske.com/

Storm 14
http://www.volkermord.com/freehosting/storm14/

Samtiden
http://www.samtiden.com
- Västvänlig sida - martin1 tips
2007-07-06, 00:33
  #3
Medlem
Golonkas avatar
Jag postar följande lilla länk hämtad från en post i det Sekulära Samhället:

http://talk.islamicnetwork.com

Kan vara spännande att kika lite på diskussionerna där och JODÅ, det ÄR relaterat till Integration och Invandring även om det är ett religiöst forum... Integration är i mångt en sociokulturell fråga och i kulturer där religionens ställning är mycket stark, blir just religionen en avgörande faktor i integrationsfrågan. Kolla i foumet och VÄMJES!
2007-07-07, 11:47
  #4
Medlem
Rob Halfords avatar
Som inledning passar jag på att kommentera mångkulturförespråkarnas ständiga tjat om källor för alla påståenden som inte okritiskt hyllar den förändring till det sämre som pågår i det svenska samhället. Att vara emot mångkulturen innebär givetvis att du arbetar i uppförsbacke eftersom du då är emot något som våra journalister och politiker ser som det mest positiva som hänt vårat land sedan tidernas begynnelse. Att sortera gärningsmän, brottslingar, bidragsparasiter eller arbetslösa efter etnicitet faller naturligtvis inte våra politiker, och därmed heller inte våra myndigheter i smaken. Att skriva eller ens nämna det otänkbara – att mångkulturen inte medför enbart positiva effekter – i en rapport är något du gör med arbetet och din karriär som insats. Som tjänsteman motverkar du då de värderingar som myndigheten påstår sig stå för och åsidosätter däremed dina skyldigheter i tjänsten. Istället för ett lyft i karriären är det PAN som gäller, där kan du räkna med en varning eller löneavdrag. Det är allmänt känt att staten ser som införandet av det mångkulturella paradiset som en av sina främsta uppgifter, det ligger därför i sakens natur att det är svårt till mycket svårt att få fram statliga källor som talar emot mångkulturens förträfflighet och som inte slätar över de negativa effekter den för med sig i sitt kölvatten. Då mångkulturshyllarna i de allra flesta fall endast godkänner rapporter från myndigheter är därför de krav som ställs orimliga. Den som däremot lever ett någorlunda normalt liv har givetvis någon i bekantskapskretsen som på något sätt arbetar inom rättsväsendet eller någon annan myndighet som kommer i daglig kontakt med illgärningsmännen. Den som tvivlar på viss information borde därför kunna vända sig till denna person för att få vissa påståenden eller mångkulturella fenomen bekräftade.

Allt det onda som dagligen sker gör det vare sig någon dokumenterat fenomenet i en rapport eller inte!


Blattarna & brott
Kostnaderna för rättsväsendet är ungefär 30 miljarder kronor, 70 % av de intagna är blattar.
DO Cleas Borgström föreslår nu att kvotering av etniska svenskar till våra fängelser påbörjas genast. ”Svenska fängelser avvisar svenska gärningsmän på oklara grunder. Att svenskar inte skulle begå brott i samma utsträckning är en efterhandskonstruktion. För att snygga till siffrorna föreslår vi att svenska män pliktas in i våra fängelser.”

http://www.kvv.se/upload/Information...1020%20-se.pdf
http://www.kvv.se/upload/Information...-fangelset.pdf
http://www.kvv.se/upload/statistik/k...005%20Länk.pdf
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=664996

I övriga norden ser situationen ut på ungefär samma sätt:
http://www.kvv.se/upload/nordisk_stat.pdf


Brottslighet & kultur
Brottslighet på grund av kulturella faktorer:
http://www.domstol.se/Domstolar/hogs...dom.%20pdf.pdf
Se även:
NJA 2004 s 437, NJA 2003 not C 1, NJA 1996 s 461, NJA 1976 s 507, B 431-04, RH 1990:125.

Specifik sida om hur våldtäkter är en naturlig del av negrernas kultur:
http://www.csvr.org.za/articles/artrapem.htm


De nya svenskarna & utbildning
Det är en myt att ”invandrare” är välutbildade. Västerländska invandrare är välutbildade, folk som härstammar från jordens soptippar är det inte:
http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs...dec%202003.pdf


De nya svenskarna & demografi
Vi saknar inte befolkning i yrkesverksam ålder:
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-...588554,00.html


Blattarna & socialförsäkringssystemet
Blattarna gillar att utnyttja vårt frikostiga socialförsäkringssystem. ”Förtidspensioner bland utomeuropéer har däremot under 1990-talet ökat kraftigt.
http://static.tv4.se/images/database...91d37ae399.pdf
http://www.forsakringskassan.se/file...df/red0107.pdf


Inte ens regeringen tycker att det är lönsamt med folkvandring
Enligt regeringen är invandringen en förlustaffär i mångmiljadsklassen:
http://www.regeringen.se/content/1/c...9/360bd04b.pdf


Vi som bygger landet
Den genomsnittlite invandringskritikern är en samhällets stöttepelare:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=649837
2007-07-08, 16:28
  #5
Medlem
evolutes avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Rob Halford
Vi som bygger landet
Den genomsnittlige invandringskritikern är en samhällets stöttepelare:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=649837

Artikeln handlar om hur SD ska bemötas i debatt och att schablonbilden av en SD-väljare och politiker som extremnationalist inte stämmer. Ingenstans står det att den genomsnittlige inandringskritikern är "en av samhällets stöttepelare". Det som sägs är:

Inte heller den typiske sd-väljaren sticker ut så mycket som många trott. Enligt en färsk undersökning från SOM-institutet handlar det om en man, under 50, med högst gymnasieutbildning men tämligen god årsinkomst mellan 300.000 och 400.000, och jobb i privat sektor. Han är ganska ointresserad av politiken i allmänhet, samtidigt som han är missnöjd med samhället, litar mindre på folk i allmänhet än andra, men är gift eller sambo i samma utsträckning som övriga svenskar. På höger-vänsterskalan placerar han sig själv något till höger om genomsnittet av övriga partiers väljare.


Är detta beskrivningen av samhällets stöttepelare? I så fall förlorar begreppet all mening. Normalmedborgare är kanske närmare sanningen.

Det är mer ärligt att säga precis det som står i artikeln, alltså att "den typiske sd-väljaren sticker ut så mycket som många trott." Om denna tråd med källor ska vara värd något bör du endast rapportera det som står i källorna, inte din färgade tolkning av materialet.

Citat:
Ursprungligen postat av Rob Halford
De nya svenskarna & utbildning
Det är en myt att ”invandrare” är välutbildade. Västerländska invandrare är välutbildade, folk som härstammar från jordens soptippar är det inte:
http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs...dec%202003.pdf

Ditt uttalande är så generaliserande att det är tomt på mening. Det din källa visar är att invandrares utbildning inte tas till vara på. Endast 40 % har ett jobb som motsvarar deras utbildning. Ingen har väl trott att vi bara tar in läkare och ingenjörer till Sverige? Poängen är att de akademiker vi faktiskt tar in har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
2007-07-09, 11:38
  #6
Medlem
PreDampors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Rob Halford
Som inledning passar jag på att kommentera mångkulturförespråkarnas ständiga tjat om källor för alla påståenden som inte okritiskt hyllar den förändring till det sämre som pågår i det svenska samhället. Att vara emot mångkulturen innebär givetvis att du arbetar i uppförsbacke eftersom du då är emot något som våra journalister och politiker ser som det mest positiva som hänt vårat land sedan tidernas begynnelse. Att sortera gärningsmän, brottslingar, bidragsparasiter eller arbetslösa efter etnicitet faller naturligtvis inte våra politiker, och därmed heller inte våra myndigheter i smaken. Att skriva eller ens nämna det otänkbara – att mångkulturen inte medför enbart positiva effekter – i en rapport är något du gör med arbetet och din karriär som insats. Som tjänsteman motverkar du då de värderingar som myndigheten påstår sig stå för och åsidosätter däremed dina skyldigheter i tjänsten. Istället för ett lyft i karriären är det PAN som gäller, där kan du räkna med en varning eller löneavdrag. Det är allmänt känt att staten ser som införandet av det mångkulturella paradiset som en av sina främsta uppgifter, det ligger därför i sakens natur att det är svårt till mycket svårt att få fram statliga källor som talar emot mångkulturens förträfflighet och som inte slätar över de negativa effekter den för med sig i sitt kölvatten. Då mångkulturshyllarna i de allra flesta fall endast godkänner rapporter från myndigheter är därför de krav som ställs orimliga. Den som däremot lever ett någorlunda normalt liv har givetvis någon i bekantskapskretsen som på något sätt arbetar inom rättsväsendet eller någon annan myndighet som kommer i daglig kontakt med illgärningsmännen. Den som tvivlar på viss information borde därför kunna vända sig till denna person för att få vissa påståenden eller mångkulturella fenomen bekräftade.

Allt det onda som dagligen sker gör det vare sig någon dokumenterat fenomenet i en rapport eller inte!


Blattarna & brott
Kostnaderna för rättsväsendet är ungefär 30 miljarder kronor, 70 % av de intagna är blattar.
DO Cleas Borgström föreslår nu att kvotering av etniska svenskar till våra fängelser påbörjas genast. ”Svenska fängelser avvisar svenska gärningsmän på oklara grunder. Att svenskar inte skulle begå brott i samma utsträckning är en efterhandskonstruktion. För att snygga till siffrorna föreslår vi att svenska män pliktas in i våra fängelser.”

http://www.kvv.se/upload/Information...1020%20-se.pdf
http://www.kvv.se/upload/Information...-fangelset.pdf
http://www.kvv.se/upload/statistik/k...005%20Länk.pdf
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=664996

I övriga norden ser situationen ut på ungefär samma sätt:
http://www.kvv.se/upload/nordisk_stat.pdf


Brottslighet & kultur
Brottslighet på grund av kulturella faktorer:
http://www.domstol.se/Domstolar/hogs...dom.%20pdf.pdf
Se även:
NJA 2004 s 437, NJA 2003 not C 1, NJA 1996 s 461, NJA 1976 s 507, B 431-04, RH 1990:125.

Specifik sida om hur våldtäkter är en naturlig del av negrernas kultur:
http://www.csvr.org.za/articles/artrapem.htm


De nya svenskarna & utbildning
Det är en myt att ”invandrare” är välutbildade. Västerländska invandrare är välutbildade, folk som härstammar från jordens soptippar är det inte:
http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs...dec%202003.pdf


De nya svenskarna & demografi
Vi saknar inte befolkning i yrkesverksam ålder:
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-...588554,00.html


Blattarna & socialförsäkringssystemet
Blattarna gillar att utnyttja vårt frikostiga socialförsäkringssystem. ”Förtidspensioner bland utomeuropéer har däremot under 1990-talet ökat kraftigt.
http://static.tv4.se/images/database...91d37ae399.pdf
http://www.forsakringskassan.se/file...df/red0107.pdf


Inte ens regeringen tycker att det är lönsamt med folkvandring
Enligt regeringen är invandringen en förlustaffär i mångmiljadsklassen:
http://www.regeringen.se/content/1/c...9/360bd04b.pdf


Vi som bygger landet
Den genomsnittlite invandringskritikern är en samhällets stöttepelare:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=649837


Kanske brölar och ryggdunkar med risk för avstängning och hot fr moderator, så är det alltid bra med länkar. Trodde att i nya I&I så var det forbidden med invandringskritiska länkar vilka pekar på att asyl och anhöriginvandring medför ENORMA HORRIBLA kostnader skattebetalarna.
2007-07-10, 19:26
  #7
Medlem
Rob Halfords avatar
För att citera trådens första post: ”Diskussion om de olika källorna får naturligtvis också ske.” Genom mina utmärkta kommentarer uppstår nu en diskussion. Såldes helt i trådskaparens anda.


Citat:
Ursprungligen postat av evolute
Artikeln handlar om hur SD ska bemötas i debatt och att schablonbilden av en SD-väljare och politiker som extremnationalist inte stämmer. Ingenstans står det att den genomsnittlige inandringskritikern är "en av samhällets stöttepelare". Det som sägs är:

Inte heller den typiske sd-väljaren sticker ut så mycket som många trott. Enligt en färsk undersökning från SOM-institutet handlar det om en man, under 50, med högst gymnasieutbildning men tämligen god årsinkomst mellan 300.000 och 400.000, och jobb i privat sektor. Han är ganska ointresserad av politiken i allmänhet, samtidigt som han är missnöjd med samhället, litar mindre på folk i allmänhet än andra, men är gift eller sambo i samma utsträckning som övriga svenskar. På höger-vänsterskalan placerar han sig själv något till höger om genomsnittet av övriga partiers väljare.


Är detta beskrivningen av samhällets stöttepelare? I så fall förlorar begreppet all mening. Normalmedborgare är kanske närmare sanningen.

Det är mer ärligt att säga precis det som står i artikeln, alltså att "den typiske sd-väljaren sticker ut så mycket som många trott." Om denna tråd med källor ska vara värd något bör du endast rapportera det som står i källorna, inte din färgade tolkning av materialet.

Vad som krävs för att en person skall få benämnas samhällets stöttepelare kan givetvis diskuteras. Men mot bakgrund av vad som framkommer i undersökningen är det utifrån mitt perspektiv uppenbart att SD-väljarna som grupp förtjänar detta epitet. År 2005 var den genomsnittliga lönen i Sverige 24 300. Detta ger en årslön på 291 000 kronor. De Sd-sympatisörer som tjänar 400 000 kronor om året är givetvis oerhört nyttiga för samhället, speciellt eftersom de tydligen inte är anställda inom den resurs- och skatteslukande offentliga sektorn utan i mervärdesskapande privata företag. De har tagit sig till dessa positioner genom att enbart gå i gymnasiet och har därmed inte gått och dragit benen efter sig i högskolevärlden. De är dock inte på långa vägar lika framgångsrika som samhällstopparna (som jag bortser ifrån eftersom Ingvar Kamprat och hans kollegor inte är allt för vanliga) men betydligt mer lönsamma för riket än de människor SD-sympatisörer helst inte tar in i landet.


Citat:
Ditt uttalande är så generaliserande att det är tomt på mening. Det din källa visar är att invandrares utbildning inte tas till vara på. Endast 40 % har ett jobb som motsvarar deras utbildning. Ingen har väl trott att vi bara tar in läkare och ingenjörer till Sverige? Poängen är att de akademiker vi faktiskt tar in har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Den officiella propagandan gör däremot gällande att det i princip bara är välfärdsökande och högskoleutbildade individer som väller in över våra gränser och det är främst den myten jag vill krossa med min länk. Vem har inte hört Mona Sahlin berätta sagor om hur hon dagligdags åker taxi med läkare, ingenjörer och jurister från tredje världen? Något som dock inte verkar stämma eftersom det enligt länken främst är västeuropeiska invandrare som är välutbildade och jag har då aldrig själv åkt taxi i Stockholm med en invandrad västeuropé som chaufför

Det du påstår verkar dock också vara en myt eftersom den här rapporten från svenskt näringsliv med all önskvärd tydlighet visar att invällarna istället är överrepresenterade inom yrken som kräver högre utbildning. T.ex. är invandrare överrepresenterade bland läkare och universitetslärare.

Ingen diskriminering i riket:
http://www.svensktnaringsliv.se/mate...ticle24088.ece

Hur som helst visar länken att vi, i och med att vi med stormsteg tydligen marscherar mot ett kunskapssamhälle, genomför en kontraproduktiv import eftersom många av människorna som kommer hit i stort sett verkar sakna utbildning. Här förekommer således ingen diskriminering, vi måste bara lära oss att noggrannare rensa bland de människor som står och klappar på välfärdsparadisets dörr om vi vill uppnå välfärdsskapande effekter av folkvandringen. Mer västerlänningar. Färre zigenare, negrer och araber.


Slutligen. Jag kommer även i fortsättningen att kommentera de länkar jag postar i den här tråden, även om du tydligen inte uppskattar det. Om inte annat för att starta en diskussion.
2007-08-06, 01:11
  #8
Avstängd
Maxi75s avatar
DEN STORA TRÅDEN OM INVANDRARRELATERADE BROTT 2007
http://www.flashback.org/showthread.php?t=427212
2007-09-02, 01:35
  #9
Medlem
Undersökning om asylinvandringen av stafq.

Det cyniska livslotteriet:
http://stafq.wordpress.com/2007/07/1...s-hjalpinsats/

Citat:
Redan 1993 kostade en asylsökande (obs! asylsökande, alltså inte nödvändigtvis flykting) den svenska staten cirka 290 SEK per dag, alltså nästan lika mycket per dag som årsbudgeten för en UNHCR-flykting.
2007-09-18, 09:32
  #10
Medlem
Utgårdalokes avatar
Eftersom kriminalvården gjort om sin hemsida är det dags för en uppdatering:

”Fångarna, fängelset och samhället”
http://www.kriminalvarden.se/upload/...-fangelset.pdf
” Ett intryck vid genomgången av akterna var dock att många av 2002 års intagna tillhör andra eller tredje generationens invandrare.”

”Klienterna, frivården och samhället”
http://www.kriminalvarden.se/upload/...-samhallet.pdf
”klienterna är ofta andra generationens invandrare”

”Kriminalvård och statistik”
http://www.kriminalvarden.se/upload/...005%20Länk.pdf
”Med utländska medborgare avses i Kriminalvårdens statistik personer med utländskt medborgarskap. Personer med flera medborgarskap, varav ett svenskt, räknas som svenska medborgare. Kriminalvården har ingen särskild statistik över invandrare som avtjänar fängelsestraff.”

”Under den senaste femårsperioden har andelen nyintagna utländska medborgare varierat mellan 25 procent (år 2001) och 28 procent (år 2005).”
2007-09-19, 00:24
  #11
Medlem
PreDampors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Utgårdaloke
Eftersom kriminalvården gjort om sin hemsida är det dags för en uppdatering:

”Fångarna, fängelset och samhället”
http://www.kriminalvarden.se/upload/...-fangelset.pdf
” Ett intryck vid genomgången av akterna var dock att många av 2002 års intagna tillhör andra eller tredje generationens invandrare.”

”Klienterna, frivården och samhället”
http://www.kriminalvarden.se/upload/...-samhallet.pdf
”klienterna är ofta andra generationens invandrare”

”Kriminalvård och statistik”
http://www.kriminalvarden.se/upload/...005%20Länk.pdf
”Med utländska medborgare avses i Kriminalvårdens statistik personer med utländskt medborgarskap. Personer med flera medborgarskap, varav ett svenskt, räknas som svenska medborgare. Kriminalvården har ingen särskild statistik över invandrare som avtjänar fängelsestraff.”

”Under den senaste femårsperioden har andelen nyintagna utländska medborgare varierat mellan 25 procent (år 2001) och 28 procent (år 2005).”

Tack för länkarna. Det har skett "en uppdatering.."

Citat:
Anstaltsklimatet har hårdnat. Delvis beroende
på unga invandrare i tredje generationen
som är hänsynslösa och inte bryr
sig om andra.
Det förekommer otroligt
mycket egoism bland intagna vilket medverkar
till ett hårdare klimat.

Citat:
Många unga är mycket macho-macho,
mycket testoron, krävande och egoistiska

Citat:
Andra och tredje generationens invandrare samt
gängbildningar är problem och ”de vill
inte göra någonting, inte social träning, de
är tidslösa och går sina egna vägar”


Citat:
En förändring är att idag finns många invandrare i kriminalvården och då blir det en annan stämning. Det blir stökigare eftersom svenskarna visar mer hänsyn. Invandrare är tuffare, det är först och störst
som gäller. Den tidigare automatiska hierarkin är satt ur spel och tidigare var det lugnare på anstalt
.

Man kan påstå att kriminalovården är "berikad".
2007-09-19, 16:17
  #12
Medlem
Utgårdalokes avatar
Även socialtjänsten är berikad:


Ekonomiskt bistånd:

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdo...6/20074410.pdf

”Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de två första kvartalen år 2007 var 906 miljoner kronor. Det är en ökning med 43 procent jämfört med motsvarande period år 2006.”.

Socialbidragen minskar inte:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=690105

” Nu varnar kommunerna för att deras utgifter kommer att skena i väg när konjunkturen vänder. Nya a-kasseregler och fler flyktingar är orsaken.”


”Flyktingarna” och anhöriginvandrarna från tredje världen är den direkta orsaken till varför antalet bidragsförsörjda inte vill minska i riket! Folkvandringen kostar som bekant oss skattebetalare en allt större summa varje år och ingen ljusning kan skönjas. Att valet står mellan välfärd eller mångkultur framgår allt tydligare för varje dag som går! Är vi intresserade av att även i framtiden leva i ett välfärdssamhälle måste folkvandringen stoppas!


Albaners kriminalitet i Danmark:

http://www.dupi.dk/webdocs/drb202002.pdfOnaturligt slitage i ”flyktingarnas” bostäder:

http://www.sr.se/blekinge/nyheter/ar...rtikel=1583375
http://www.norran.se/artikel.php?id=...&avdelning_2=0


Det har sedan jag gick i högstadiet, det vill säga i över tjugo års tid, berättats om hur kulturfolken fullständigt demolerar de lägenheter de får låna i värdlandet. Sådana berättelser har ALLTID avfärdats av apologeter som moderna myter. Tydligen var berättelserna inte myter utan dagens sanning. Slutsatsen vi måste dra är: Det som berättas om kulturfolken är mycket sällan skrönor.

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback