Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
  • 1
  • 2
2007-05-19, 02:05
  #1
Medlem
526s avatar
Ursprungligen har James Clerk Maxwell (1831-79) skotsk fysiker (grundläggare av den elektromagnetiska ljusteorin) använt en annorlunda formel än den som lärs ut i skolorna idag. De båda formlerna avviker inte så mycket från varandra i funktionalitet, så den ursprungliga formeln utelämnas numera från läroböckerna.

Om man studerar Maxwell's Formel så ser det ut på följande sätt:

V1 = ai + bj + ck där i, j, och k är tre riktningar i rummet och där a, b, och c är konstanter.
Dvs om vi har en våg ochlägger till en annan våg som ser helt motsatt kommer summan bli absolut ingenting 0.

Matematiskt ser detta ut så här.
V1 = ai + bj + ck
V2 = -ai - bj - ck
V1 + V2 = 0

James C. Maxwell skulle ha blivit förvånad om han har vetat att hans formel har ändrats. Hans Formel har ändrats först efter hans död och det har varit det enda sättet att komma undan med kuppen.

Så här ser Maxwells ursprungliga formel ut. (elektromagnetiska fält)

Q1 = w +ai + bj + ck där w är skalären, gravitationell konstant

Q1 = w + ai + bj + ck
Q2 = w - ai - bj - ck
Q1 + Q2 = 2W

Om dessa två vågor tar ut varandra blir gravitationen den dubbla

Då det gäller små vågor är det inte fråga om så stora gravitationsskillnader. Men göm man stora vågor med hög magnetisk flödestäthet (hög Tesla) och tvingar dem mot varandra ända tills de tar ut varandra. Elektromagnetiskt kommer man då att åstadkomma förändring i form av gravitationsvågor. Det finns forskare som har gjort exakt samma experiment. De har inte bara lyckats öka gravitationen, utan har även lyckats minska den.
Citera
2007-05-19, 02:17
  #2
Medlem
evolutes avatar
Skriver du för Celeste-institutet eller har du bara kopierat allt därifrån och presenterat det som din egen smörja?

Texten är i alla fall bara nonsens. Exempelvis försöker du addera en skalär och en vektor. Hur ser denna addition ut?
Citera
2007-05-19, 02:21
  #3
Medlem
526s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av evolute
Skriver du för Celeste-institutet eller har du bara kopierat allt därifrån och presenterat det som din egen smörja?

Texten är i alla fall bara nonsens. Exempelvis försöker du addera en skalär och en vektor. Hur ser denna addition ut?

Texten är direkt från Celeste-institutet.
Vad är det för problem med formeln?
Citera
2007-05-19, 02:29
  #4
Medlem
evolutes avatar
1. Presentera inte andras texter som dina egna.

2. Här har du Maxwells ekvationer som han själv skrev ned dem:

http://www.zpenergy.com/downloads/Maxwell_1864_3.pdf

Du finner ingen addition av skalärer (w) och vektorer (i, j, k) som i "din" text. Hela texten från Celeste är så full av fel att den knappt går att diskutera. Förutom faktafelet (Maxwells ekvationer har inte förvrängts på det sätt som påstås), de matematiska felet (addition av skalär och vektor) så finns en fysikalisk tolkning på slutet som tar upp gravitation. Maxwells ekvationer beskriver elektromagnetiska fält, inte gravitation.

Sen pratar de om Maxwells formel och allt de ställer upp är definitionen av en vektor. Maxwells formler relaterar olika elektromagnetiska storheter genom tids- och rumsderivator.

Texten är 100 % nonsens, skriven av en person som inte kan någon matematik eller fysik.
Citera
2007-05-19, 02:35
  #5
Medlem
526s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av evolute
1. Presentera inte andras texter som dina egna.

2. Här har du Maxwells ekvationer som han själv skrev ned dem:

http://www.zpenergy.com/downloads/Maxwell_1864_3.pdf

Du finner ingen addition av skalärer (w) och vektorer (i, j, k) som i "din" text. Hela texten från Celeste är så full av fel att den knappt går att diskutera. Förutom faktafelet (Maxwells ekvationer har inte förvrängts på det sätt som påstås), de matematiska felet (addition av skalär och vektor) så finns en fysikalisk tolkning på slutet som tar upp gravitation. Maxwells ekvationer beskriver elektromagnetiska fält, inte gravitation.

Sen pratar de om Maxwells formel och allt de ställer upp är definitionen av en vektor. Maxwells formler relaterar olika elektromagnetiska storheter genom tids- och rumsderivator.

Texten är 100 % nonsens, skriven av en person som inte kan någon matematik eller fysik.

Ok. Då vet vi
Angav medvetet inte källan pga att det inte skulle avfärdas direkt pga dess ovetenskapliga karaktär. Ville ha en "oberoende" analys/bedömning av den påstådda formeln. And Evolute is right man for that job!
Citera
2007-05-19, 08:57
  #6
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av evolute
Texten är i alla fall bara nonsens. Exempelvis försöker du addera en skalär och en vektor. Hur ser denna addition ut?
Det behöver inte vara nonsens att addera en skalär och en vektor. Det gör man i Cliffordalgebra som är en matematiskt rigorös algebra.

Om man skall tro Wikipedias svenska sida om Maxwell så försökte han förenkla sina formler med hjälp av kvaternioner, som är ett specialfall av Cliffordalgebra.

Jag tror inte att Maxwell var inne på någon koppling mellan elektromagnetism och gravitation. Däremot skall Clifford ha föreslagit att gravitation kunde ha geometriska orsaker. Senare byggde Einstein sin allmänna relativitetsteori på just geometri, och Kaluza förenade Einsteins teori med elektromagnetism.
Citera
2007-05-19, 11:17
  #7
Medlem
evolutes avatar
Citat:
Ursprungligen postat av manne1973
Det behöver inte vara nonsens att addera en skalär och en vektor. Det gör man i Cliffordalgebra som är en matematiskt rigorös algebra.

Om man skall tro Wikipedias svenska sida om Maxwell så försökte han förenkla sina formler med hjälp av kvaternioner, som är ett specialfall av Cliffordalgebra.

Jag tror inte att Maxwell var inne på någon koppling mellan elektromagnetism och gravitation. Däremot skall Clifford ha föreslagit att gravitation kunde ha geometriska orsaker. Senare byggde Einstein sin allmänna relativitetsteori på just geometri, och Kaluza förenade Einsteins teori med elektromagnetism.

Jag tyckte väl inte direkt att nivån på texten var sådan att de syftade på Cliffordalgebra... Om i, j och k är kvaternioner så är de ju inte direkt "riktningar i rummet".
Citera
2007-05-19, 11:28
  #8
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av evolute
Jag tyckte väl inte direkt att nivån på texten var sådan att de syftade på Cliffordalgebra... Om i, j och k är kvaternioner så är de ju inte direkt "riktningar i rummet".
Jag håller med om nivån på texten. Den är väldigt låg och intetsägande.

Men man kan klart identifiera de imaginära enheterna i, j och k med riktningar i rummet, t.ex. med enhetsvektorer i x-, y- resp. z-led. Det är i princip det man gör i Diracekvationen.
Citera
2007-05-19, 12:51
  #9
Medlem
526s avatar
Går det att skapa gravitation?


Från Celeste-institutet:
"Då det gäller små vågor är det inte fråga om så stora gravitationsskillnader. Men gör man stora vågor med hög magnetisk flödestäthet (hög Tesla) och tvingar dem mot varandra ända tills de tar ut varandra. Elektromagnetiskt kommer man då att åstadkomma förändring i form av gravitationsvågorr. Det finns forskare som har gjort exakt samma experiment. De har inte bara lyckats öka gravitationen, utan har även lyckats minska det"
Citera
2007-05-19, 23:12
  #10
Medlem
Stockos avatar
Citat:
Ursprungligen postat av 526
Går det att skapa gravitation?


Från Celeste-institutet:
"Då det gäller små vågor är det inte fråga om så stora gravitationsskillnader. Men gör man stora vågor med hög magnetisk flödestäthet (hög Tesla) och tvingar dem mot varandra ända tills de tar ut varandra. Elektromagnetiskt kommer man då att åstadkomma förändring i form av gravitationsvågorr. Det finns forskare som har gjort exakt samma experiment. De har inte bara lyckats öka gravitationen, utan har även lyckats minska det"
Det finns väl ingen teori som lyckats sammankoppla gravitation med någon av dom andra tre krafterna? Eller har det skett enorma framsteg inom GUT dom senaste dagarna som jag inte hört talas om?
Citera
2007-05-20, 11:17
  #11
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av 526
Går det att skapa gravitation?


Från Celeste-institutet:
"Då det gäller små vågor är det inte fråga om så stora gravitationsskillnader. Men gör man stora vågor med hög magnetisk flödestäthet (hög Tesla) och tvingar dem mot varandra ända tills de tar ut varandra. Elektromagnetiskt kommer man då att åstadkomma förändring i form av gravitationsvågorr. Det finns forskare som har gjort exakt samma experiment. De har inte bara lyckats öka gravitationen, utan har även lyckats minska det"

Nej, det är bara bull. Inte ens gravitationsvågor har blivit expeimentellt bevisade i den mening att man har mätt dom.
Citera
2007-05-20, 12:43
  #12
Medlem
Zaxxons avatar
Angående gravitationsvågor. Jag har inte riktigt greppad vad det är man vill observera. Några kandidater på vad som vill observeras:

a) Gravitationen utbreder sig med ljusets hastighet.
b) Gravitationen kan beskrivas som en vågfunktion, i stil med att ljuset är svängningar i elektriskt och magnetiskt fält.
c) "Vågor" av gravitation.


Typexemplet som alltid tas upp i samband med gravitationsvågor, från wikipedia:

Citat:
The simplest example of a strong source of gravitational waves is a spinning neutron star with a small mountain on its surface. The mountain's mass will cause curvature of the spacetime. Its movement will "stir up" spacetime, much like a paddle stirring up water. The waves will spread out through the Universe at the speed of light, never stopping or slowing down.

Detta faller väl under c) ovan. Men vad är det som är så mycket mer annorlunda med detta, än då månen orsakar tidvatten här på jorden ? Så, denna "typ av" gravitationsvågor måste ses som redan observerade (förutom att man inte kan observera gravitationens utbredningshastighet). Jag tycker det är så otroligt trivialt att dessa "vågor" uppkommer, så jag måste nog missat nått i förståelsen.

Lite analogt exempel för ljusvågor: En lampa som pulserar, växlar mellan att lysa starkare och svagare, kommer ge upphov till en "ljusvåg". Men det beskriver ju inte ljuset i sig som en våg, svängningar i elektriskt- och magnetiskt fält. Är det inte detta, en analogi med ljusets EM-fält, som man vill observera ? Dvs. b).
Citera
  • 1
  • 2

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback