Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2020-10-29, 20:51
  #1
Medlem
MOPspanarens avatar
Tråden om GMP-objekt GF

GF i Granskningskommissionensrapport, s.952
https://www.regeringen.se/contentass...del-3#page=250

Från GrK:
"GF aktualiserades i PU vårvintern 1994, som en konsekvens av publicitet kring arbetet med GMP. Utredningen pågick sedan kontinuerligt, bitvis intensivt, under ett och ett halvt år för att slutligen avskrivas i ett formellt åklagarbeslut. Uppslaget skiljer sig i det hänseendet från de övriga tre som behandlas i detta avsnitt, där utredningen skett i omgångar och tidsutdräkten liksom de överväganden förundersökningsledningen kan ha gjort i de hänseendena tilldrar sig intresse. Bl.a. på grund av den skillnaden redovisas detta uppslag inte kronologiskt, utan i en mer fritt sammanfattande form.

Uppgifterna om GF inkom efter uppgifter i massmedia kring PU:s diskussioner med FBI om gärningsmannaprofilen och om den personlighetstyp som PU intresserade sig för. GF företedde överensstämmelser med den personlighetstypen. Uppgifter om GF kom från flera oberoende källor. Följande uppgifter framkom och framfördes i utredningen kring GF.

GF stämde åldersmässigt med signalementet på gärningsmannen.
Även utseendet kunde stämma. Han hade vid mordtidpunkten varit slätrakad men senare anlagt mustasch och sedermera helskägg. Han hade ett klumpigt, haltande sätt att röra sig. Han beskrevs genomgående som personlighetsstörd.

GF var uppenbarligen mycket negativt inställd till Olof Palme och hade i flera sammanhang uttalat att ”Palme borde skjutas” eller liknande. En person som omnämnt Olof Palme i positiva ordalag hade därvid blivit slagen av GF. GF hade själv berättat att han vid flera tillfällen förföljt Olof Palme ute på stan. GF skulle även ha berättat att han besökt Olof Palmes hem och lagt avföring i brevlådan. Dagen efter mordet uppträdde han konstigt och uttalade tillfredsställelse över att Olof Palme var död. Han hade även sagt att han hade varit på mordplatsen och följt efter en person som sprungit därifrån, men inte hunnit ifatt samt att han på mordplatsen slängt ut en handfull knapparför att ”lura polisjävlarna”.

Det uppgavs att man i GF:s hem ofta diskuterade mordet. GF uppgavs ha berättat att han skadat gravstenen genom att fläcka den med smörjfett. Efter mordet hade GF målat en tavla, som föreställde Gustav III när denne blev mördad undermaskeradbalen. Enligt uppgift skulle tavlan vid en närmare betraktelse föreställa ett annat motiv. En tolkning var att tavlan föreställde Olof och Lisbeth Palme samt GF. Tavlan var inte daterad men papperet som tavlan målats på var, enligt uppgift, präglat 1987....."


GMP-objektet GF återfinns under avsnitt DH i utredningen.
Här är DH 15856-K som är en sammanställning av ett antal förhör inom detta avsnitt:
https://drive.google.com/file/d/1kOG...wjgykiXTq/view

Se vidare http://www.palmemordsarkivet.se/ för fler dokument inom detta avsnitt.
__________________
Senast redigerad av MOPspanaren 2020-10-29 kl. 21:01.
Citera
2020-10-29, 21:12
  #2
Medlem
Han hade ju även setts potta på minnesstenen på mordplatsen. När polisen hade span.
__________________
Senast redigerad av Kall-Kyl 2020-10-29 kl. 21:23.
Citera
2020-10-30, 08:07
  #3
Medlem
MOPspanarens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av MOPspanaren
Tråden om GMP-objekt GF

GF i Granskningskommissionensrapport, s.952
Efter mordet hade GF målat en tavla, som föreställde Gustav III när denne blev mördad undermaskeradbalen. Enligt uppgift skulle tavlan vid en närmare betraktelse föreställa ett annat motiv. En tolkning var att tavlan föreställde Olof och Lisbeth Palme samt GF. Tavlan var inte daterad men papperet som tavlan målats på var, enligt uppgift, präglat 1987.....

Kuriosa..
Så här ser tavlan ut:
http://online.auktionsverket.se/stor...nr=206555&id=0
Citera
2020-10-30, 20:28
  #4
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av MOPspanaren
Kuriosa..
Så här ser tavlan ut:
http://online.auktionsverket.se/stor...nr=206555&id=0

Eller ja, det är nog snarare tvillingbilden, som också ingick i serien, som sägs att den föreställer MOP.

Enligt nedan.
https://online.auktionsverket.se/171.../380490550.jpg
Citera
2020-11-01, 15:07
  #5
Medlem
Bild på TT upplagd i "stora" tråden. Lägger den från Svensk Damtidning a 1999 även här.
https://drive.google.com/file/d/1thm...ew?usp=sharing
Citera
2020-11-01, 17:38
  #6
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Kall-Kyl
Någon konspiration är ej nödvändig.

Inte desto mindre är det en realitet att GF jobbade 5 meter från platsen för Herrmiddagarna.

Samt att vi har vittnesmål som säger att GF kände till möten där man brukade samlas och Heila som hälsning...
Citera
2020-11-01, 17:40
  #7
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Kall-Kyl
Inte desto mindre är det en realitet att GF jobbade 5 meter från platsen för Herrmiddagarna.

Samt att vi har vittnesmål som säger att GF kände till möten där man brukade samlas och Heila som hälsning...

Och utsagor om att GF kände någon av Norrmalmspoliserna, med förslag på Östling.

GF estnisk börd.
Anti Avsan är av estnisk börd.
GF umgicks och stödde Enerström enligt utsagor.
GF troligen så även medlem av EAP, där även Viktor Gunnarsson var aktiv...
Citera
2020-11-02, 17:17
  #8
Medlem
Går inte att komma ifrån att Ulla avskärmar sig från den här mannen i förhör på ett lite märkligt sätt. Som om hon var rädd för honom.

Bröderna beskriver det som att de mer eller mindre var ett par i 20 års tid. Ulla får det att låta som att han var nån sorts tillfällig bekantskap. En "gäst" i hennes hem. Ändå har han under flera år varit ett självklart inslag i hennes umgänge med bröderna.

TT verkar ju också ha varit en typ man bara behövde ha med att göra i en kvart för att kunna placera politiskt. Ulla visste inte om han var "kommunist eller centern".

Behöver inte ligga nåt i detta men varför håller folk på så här?

Skulle vara intressant att veta varför han avfördes. Framkom något som gjorde honom ointressant eller saknades bara spaningsuppslag?
Citera
2020-11-02, 22:15
  #9
Medlem
Basfaktas avatar
Jag vill flagga för denne man som en intressant person värd att hålla i minnet i våra fortsatta efterforskningar. Jag har ägnat några dagar åt att försöka fördjupa min kunskap om mannen i fråga.

Jag tror inte på honom som ensamagerande GM eller ens som GM, men jag kan tro på honom som en person som rörde sig i kretsar där det kan ha funnits förhandskunskap om mordet.

Jag talar om TT.

Jag fäster mig vid några saker:

1) TT sympatiserade med en rörelse som motarbetade socialdemokratin och särskilt Olof Palme. Harry säger att TT ofta pratade om dessa personer och han tror att TT träffade personerna regelbundet. Harry säger att det skrevs mycket i tidningar och annonsblad om denna organisation och att man kunde bidra med pengar via postgiro. Så vitt Harry kan minnas var TT även en bidragsgivare. Tidsperiod slutet av 1970-talet, början av 1980-talet.

Min anmärkning: Detta måste vara Palmehataren Alf Enerströms intensiva och hans långvariga tidningskampanj. Harry talar i ett senare förhör om ”två personer” vilka då bör ha varit Alf Enerström och Gio Petré. Här är det mer än troligt, menar jag, att det även fanns kontakter med EAP.

2) TT hatade Palme, man kan nog till och med säga att hatet var extremt.

3) TT hade en ateljé nära Palmes bostad i Gamla stan och så vitt jag förstår även kontakter med ett galleri i närheten. Med tanke på att ett konstgalleri vid ett flertal tillfällen beskrivits som en misstänkt övervakningslokal vill jag peka på denna omständighet. Gunnar Wall skriver om galleriet och vittnen har reagerat över märkliga personer vid detta galleri.

4) TT hade tillgång till 2 lägenheter nära mordplatsen. Luntmakargatan och Kammakargatan. Lägenheter som kan ha använts av övervakare eller av andra personer involverade i mordet.

5) Harry berättar att TT sagt att han vid ett flertal tillfällen på 1980-talet förföljt och spanat på Palme i syfte att kartlägga hans levnadsvanor. Gjorde han det därför att han var personlighetsstörd eller för att någon annan bett honom göra det?

6) Polisens utredning visar att han befann sig i Stockholm vid tiden för mordet. Själv hävdade han att han befann sig i Danmark.

7) TT var mästare på att hålla sig undan polisen. Vid ett tillfälle hade han visiterats i samband med ett gripande, varvid det framgick att han hade handlingar som angav falsk identitet. Han lyckades vid ett flertal tillfällen undvika polisutredningar genom att helt enkelt hålla sig gömd. Han levde ett liv som tycks ha gått ut på att inte synas på myndigheternas radar.

8) TT:s uppträdande i polisförhör avslöjar honom som en arrogant, obalanserad man utan impulskontroll. Han vägrade svara på flera av polisens frågor. TT sätter sig självsäkert över polisen och menar att han avgör vad som är relevant för utredningen och vad som inte är det. Han har egna lagar.

9) I slutet av mars 1995 observerades TT av polisen. Han försökte undkomma, men polisen följde efter. Efter en språngmarsch greps han och medtogs till förhör.

10) Han hade för vänner berättat att han varit vid mordplatsen på mordkvällen och gjort observationer. Han hade också sagt att han visste vilka som mördat Palme. I ett ilsket brev till en journalist skriver han att det var "de blå" som mördade Palme. Förmodligen syftande på polisen.

11) TT ska ha sagt att ”om jag mördade Palme så var jag inte ensam”.

Inte ett enda bevis förstås, men en person värd att lägga på minnet. Tycker jag. Det är rätt gott om punkter som väcker misstankar.

Jag fäster mig också vid att det, trots omfattande utredningar, inte finns indicier som pekar på att TT ska ha haft tillgång till en Magnumrevolver av den typ som är aktuell i utredningen.

Vi får se vad kommande dokument och förhör kan ge oss rörande TT.
Citera
2020-11-03, 01:16
  #10
Medlem
Problemet med T är att hur utredningen har skötts så går inte T att bindas på brottsplatsen. Palmemordet var ett politiskt mord, och T var bara en "rörmokare", likväl som Oswald. Det man ska gräva i det är Nazist/Högerextrema kopplingarna till T. Ts biologiska pappa var nazist under den tyska ockupationen av Estland, flertalet av nazister flydde Estland när ryssarna kom, och de flydde till Sverige och vidare till Kanada/USA. Ts fars bästa kompis var Untersturmfuhrer i de estniska SS-armen, han var även gift med barnbarnet till Finlands 3:e President Svinhufvud. Frågan att utreda om Ts far var frimurare.......och senare kan man diskutera obeliskernas symbolvärde längs flyktvägen....
Citera
2020-11-03, 01:26
  #11
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Bemp
Går inte att komma ifrån att Ulla avskärmar sig från den här mannen i förhör på ett lite märkligt sätt. Som om hon var rädd för honom.

Bröderna beskriver det som att de mer eller mindre var ett par i 20 års tid. Ulla får det att låta som att han var nån sorts tillfällig bekantskap. En "gäst" i hennes hem. Ändå har han under flera år varit ett självklart inslag i hennes umgänge med bröderna.

TT verkar ju också ha varit en typ man bara behövde ha med att göra i en kvart för att kunna placera politiskt. Ulla visste inte om han var "kommunist eller centern".

Behöver inte ligga nåt i detta men varför håller folk på så här?

Skulle vara intressant att veta varför han avfördes. Framkom något som gjorde honom ointressant eller saknades bara spaningsuppslag?

T var/är ett monster, utnyttjade flertalet kvinnor. Han såg till at Ulla fick dö en alltför tidig grym död, hon var rädd för honom, pga att vad hon visste om honom.
Citera
2020-11-03, 20:45
  #12
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av portugalen
T var/är ett monster, utnyttjade flertalet kvinnor. Han såg till at Ulla fick dö en alltför tidig grym död, hon var rädd för honom, pga att vad hon visste om honom.

Vad var det för "grym" död?
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback