Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2008-10-11, 19:13
  #1
Medlem
God dag va på väg hem från skolan härom dagen och kom att tänka på en sak.

Det är allmänt känt att jorden roterar kring solen och inte tvärt om, att solen är solsystemets centrum.

Men värför skulle det vara så självklart? är man i jordens referenssystem så roterar ju solen och de andra himmlakropparna uppenbart runt jorden. Visst man kan ju tänka sig att påstå att jorden inte är ett inertialsystem. Men det är ju inte solen heller, eftersom jorden drar i den med samma kraft som den drar i jorden.

slutsatsen borde ju vara att jorden eller vilken annan himlakropp som helst med samma rätt kan kalla sig solsystemets centrum och säga att alla andra himlakroppar roterar runt den.

/ Alex Singh
Citera
2008-10-11, 19:21
  #2
Medlem
Slurpass avatar
Det är inte själva utgångspunkten man pratar om, utan vilka planeter som rör sig i vilka riktningar, gravitation osv.. Vi följer solens rörelse och därför roterar vi runt den, inte tvärtom..
Citera
2008-10-11, 19:49
  #3
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Slurpas
Det är inte själva utgångspunkten man pratar om, utan vilka planeter som rör sig i vilka riktningar, gravitation osv.. Vi följer solens rörelse och därför roterar vi runt den, inte tvärtom..

vilken rörelse menar du?
Citera
2008-10-11, 20:16
  #4
Medlem
deafens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av AlexSingh
God dag va på väg hem från skolan härom dagen och kom att tänka på en sak.

Det är allmänt känt att jorden roterar kring solen och inte tvärt om, att solen är solsystemets centrum.

Men värför skulle det vara så självklart? är man i jordens referenssystem så roterar ju solen och de andra himmlakropparna uppenbart runt jorden. Visst man kan ju tänka sig att påstå att jorden inte är ett inertialsystem. Men det är ju inte solen heller, eftersom jorden drar i den med samma kraft som den drar i jorden.

slutsatsen borde ju vara att jorden eller vilken annan himlakropp som helst med samma rätt kan kalla sig solsystemets centrum och säga att alla andra himlakroppar roterar runt den.

/ Alex Singh

Nej det kan man inte. Jordens gravitationskraft är för liten för att hålla kvar solen i omlopp runt sig själv.
Citera
2008-10-11, 22:19
  #5
Medlem
Dr. Wilys avatar
Den Kopernikanska principen säger väsentligen att det inte finns någon speciell plats i universum; fysikens lagar fungerar likadant överallt så länge man använder sig av ett inertialsystem i beskrivningen (i allmän relativitetsteori är detta generaliserat till att gälla alla system). Varken jorden eller solen är alltså på något sätt speciella och det finns ingen anledning att tro att resten av universum kretsar kring någon av dessa himlakroppar. Detta har man kunnat bekräfta genom astronomiska observationer; jorden har ingen utmärkande plats i solsystemet, solsystemet har ingen utmärkande plats i Vintergatan, Vintergatan har ingen utmärkande plats i Den Lokala Gruppen etc. På riktigt stora skalor är universum praktiskt taget isotropt och ser alltså likadant ut i alla riktningar.

Så i grund och botten handlar det om att välja en modell som är lämplig för vad man vill syssla med. För jordbundna laboratorieexperiment spelar valet av kosmologisk modell föga roll. Inom celest mekanik inom solsystemet och rymdfart använder man i allmänhet en heliocentrisk modell eftersom det inte är nödvändigt att ta hänsyn till effekter från solsystemets rörelse genom Vintergatans rotation. Det är smidigast så helt enkelt.

Geocentriska modeller kan grovt delas in i två grupper; de som är (1) rent felaktiga och (2) de som är ofattbart krångliga och långsökta. Två exempel i den första kategorin är den Ptolemaiska modellen som bl.a. faller på att den inte kan förklara varför Venus har faser som månen samt den Tychoiska modellen som inte kan förklara stellär aberration. Modeller i kategori två förkastas genom tillämpning av Occams rakkniv; modern astronomi och kosmologi har mycket lämpligare modeller med större förklaringskraft.


Kultfakta:

Vissa kristna grupper vidhåller fortfarande en geocentrisk världsbild av religiösa skäl. Den populäraste, företrädd av The Association for Biblical Astronomy, är en modifierad version av den Tychoiska modellen där man utnyttjar elliptiska banor.

Den katolska kyrkan har inte officellt erkänt icke-geocentriska modeller. 1992 bad Johannes Paulus II om ursäkt för hur kyrkan behandlat Galileo Galilei, men något erkännande av att han kan tänkas haft rätt var det inte.

En studie gjord i USA visade att var femte amerikan tror att solen kretsar kring jorden.
Citera
2008-10-11, 22:22
  #6
Medlem
hokoris avatar
Citat:
Ursprungligen postat av AlexSingh
Men värför skulle det vara så självklart? är man i jordens referenssystem så roterar ju solen och de andra himmlakropparna uppenbart runt jorden.

Du påker alltså att det serut som om solen kretsar kring jorden?
En snabb fråga då, hur skulle det då se ut om det var jorden som kretsade kring solen om inte som det gör?
Citera
2008-10-11, 22:55
  #7
Medlem
Kalasjnikovs avatar
Lite kuriosa: Även den första heliocentriska modellen innehöll epicykler* så den hade inte mycket genomslagskraft när den kom. Då får man ta in i beräkningen att den hade folks religiösa övertygelse att tampas med också. Ingen lätt match för Kopernikus med andra ord.

Den heliocentriska modellen fick knappt en tillstymmelse till erkännande förän Kepler kom med modellen där planeterna rör sig i ellipser runt solen.

* Epicykler = Cirkelbanor med små cirkelbanor "inbyggda". En matematiskt svettdrypande historia.
Citera
2008-10-11, 22:59
  #8
Medlem
Vidovdans avatar
TS och Wily har rätt. Man kan se det som att vilken punkt som helst i solsystemet (eller universum) är centrum. I praktiken har det bara med formlerna att göra. Men rent intinuitivt känns det bättre att solen är centrum eftersom den är större än jorden.

Det är ungefär som gamla musikvideos på MTV när de fäste en kamera på ett instrument, tex en gitarr. Då blev instrumentet centrum och rummet rörde sig. Istället för den vanliga modellen att kameran står på golvet och rummet står still, då rör sig instrumentet i stället. Inget av dem är fel. Det är bara mer naturligt att tänka sig att rummet står still. Just därför blir det en så bakvänd känsla att titta på en video med en kamera som är fäst på ett "rörligt" objekt, som ett instrument, en bil eller en hjälm.
Citera
2008-10-11, 23:07
  #9
Medlem
Akademicas avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Vidovdan
TS och Wily har rätt. Man kan se det som att vilken punkt som helst i solsystemet (eller universum) är centrum. I praktiken har det bara med formlerna att göra. Men rent intinuitivt känns det bättre att solen är centrum eftersom den är större än jorden.

Det är ungefär som gamla musikvideos på MTV när de fäste en kamera på ett instrument, tex en gitarr. Då blev instrumentet centrum och rummet rörde sig. Istället för den vanliga modellen att kameran står på golvet och rummet står still, då rör sig instrumentet i stället. Inget av dem är fel. Det är bara mer naturligt att tänka sig att rummet står still. Just därför blir det en så bakvänd känsla att titta på en video med en kamera som är fäst på ett "rörligt" objekt, som ett instrument, en bil eller en hjälm.

Vi rör oss runt solen med en hastighet av 107 000 km i timmen. Dessutom kränger jorden på sin egen axel ( en krängning som tar ca 26 000 år.)

Inte konstigt att man blir lite yr och fartblind ibland.

Men det är på det hela taget en trevlig resa...
Citera
2008-10-12, 00:07
  #10
Medlem
Mr Mojo Risin's avatar
Det har redan förklarats ovan varför. Om jag skulle förklara varför det generellt ses som att planterna kretsar kring solen, skulle jag rita upp solen, merkurius, venus, jorden, ... osv, och i varje bild rita in omloppsbanorna för resterande kroppar (dvs runt venus ritar vi hur solen, merkurius, jorden, ... kretsar).

Alla mönster utom det runt solen skulle se helt fucked up ut. Inte för att det bevisar något, men det skulle vara väldigt illustrativt
Citera
2008-10-12, 04:40
  #11
Medlem
Kalasjnikovs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Vidovdan
TS och Wily har rätt. Man kan se det som att vilken punkt som helst i solsystemet (eller universum) är centrum. I praktiken har det bara med formlerna att göra. Men rent intinuitivt känns det bättre att solen är centrum eftersom den är större än jorden.
Det har inte att göra med att den är större, utan för att modellen blir betydligt enklare både att överblicka och att beskriva matematiskt.

Såvitt jag vet gör man väldigt sällan skalenliga modeller när man avbildar solsystemet.
Citera
2008-10-12, 10:07
  #12
Medlem
Det är helt riktigt att man inte skulle kunna göra en bedömning vilken himlakropp det är som rör sig om man inte jämför med någon referenspunkt.

Men när det gäller rotation så, ex jorden runt solen, så ändrar jorden riktning hela tiden. Därför kan man faktiskt säga vilket det är som roterar kring vilket.

Den himlakropp som roterar kommer att uppleva en centripetalkraft.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback