• 1
  • 2
2010-11-13, 13:05
  #1
Medlem
[Strange Days]s avatar
Då det allt som oftast dyker upp frågor i trådarna kring olika termer/förkortningar/begrepp som används i detta forumet så tänkte jag att en kort men koncis ordlista kanske är på sin plats...

ALLMÄNNA BEGREPP/FÖRKORTNINGAR

BO = Brottsoffer
Beskrivning:
Den/de som har utsatts för en brottslig handling.


GM = Gärningsman/män
Beskrivning:
Den/de som har eller misstänks ha utfört en brottslig handling.

FU = Förundersökning
Beskrivning:
Polisiär undersökning som initieras vid misstänkt brott som kräver vidare utredning.


FUP = Förundersökningsprotokoll
Beskrivning:
Förkortning på det protokoll som innehåller all samlad information rörande brottet som framkommer vid FU.


DET ALLMÄNNA DOMSTOLSVÄSENDET I SVERIGE (kort strukturbeskrivning)

Tingsrätt
Beskrivning:
Den första domstolsinstansen som ett rättsligt ärende hamnar i.
Dom som utfaller i Tingsrätten kan överklagas till Hovrätten om skäl till överklagan finns.


Hovrätt
Beskrivning:
Den andra domstolsinstansen som ett rättsligt ärende hamnar i vid överklagan från Tingsrätten.
Dom som utfaller i Hovrätten kan överklagas till Högsta domstolen om skäl till överklagan finns.


Högsta domstol (ibland förkortat HD)
Beskrivning:
Den högsta domstolsinstansen i det allmänna domstolsväsendet i Sverige vars uppgift är att skapa vägledande avgöranden (prejudikat) rörande rättsliga ärenden.


JURIDISKA ÄMBETSFÖRKLARINGAR

Advokat/Försvarsadvokat
Beskrivning:
En jurist som tillhandahåller juridisk rådgivning till sina klienter.
En försvarsadvokat är en advokat som företräder/representerar sin klient (den misstänkte/GM) vid rättsliga processer.


Åklagare/Allmän åklagare
Beskrivning:
Den person som i egenskap av förundersökningsledare leder polisen i en FU kring ett brott, och som beslutar om ev. rättslig process skall inledas.
En allmän åklagare är en åklagare som har tillsatts av staten och som representerar samhället i vissa typer av brottfall.


Domare (med varierande titlar)
Beskrivning:
En ämbetsman vars uppgift är att leda rättegångar och att delge dom i enskilda rättsliga ärenden.


Nämndeman/Lekmannadomare
Beskrivning:
Den svenska motsvarigheten till "jury" - dvs en icke-juridisk person som representerar allmänheten vid rättsliga ärenden och som har rätt att bedöma skuldfråga & ev. påföljd.


...

Fyll gärna på med fler termer om ni kommer på några!
__________________
Senast redigerad av [Strange Days] 2010-11-13 kl. 13:59.
Citera
2010-11-13, 14:26
  #2
Moderator
Siegfrids avatar
Fyller på:

Anhållande
Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som gripits som misstänkt för ett brott. Anhållande beslutas av åklagare. Senast efter tre dagar ska åklagaren fatta beslut om häktning, vilket prövas av en domstol.


Husrannsakan
En undersökning som görs för att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis, eller för att söka efter någon som skall gripas, anhållas eller häktas. Beslut om husrannsakan fattas vanligen av förundersökningsledaren, dvs. av åklagare eller av polis, eller av domstolen.


Häktning
Häktning är ett frihetsberövande som beslutas av domstolen på begäran av åklagaren. Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år får häktas, om det finns risk att han avviker, undanröjer bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Den som är skäligen misstänkt får häktas om det är synnerligen viktigt i avvaktan på ytterligare utredning. Vid brott där straffet är minst två års fängelse är häktning obligatoriskt.


Tvångsmedel
Under en förundersökning kan åklagaren besluta om olika typer av tvångsmedel. Vanliga tvångsmedel är att polisen ska genomföra en husrannsakan eller att den misstänkte ska anhållas (frihetsberövas). Övervakning av post eller telefon beslutas av domstol på åklagarens begäran.

(Fritt efter aklagare.se)
Citera
2010-11-22, 08:57
  #3
Medlem
fyller på med ett ord till...

OV = Ordningsvakt
Citera
2010-11-24, 10:48
  #4
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av tonyigen
fyller på med ett ord till...

OV = Ordningsvakt

FP = Fyndplats
Citera
2010-11-24, 23:31
  #5
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av tonyigen
FP = Fyndplats


BP = BrottsPlats
Citera
2010-11-29, 00:27
  #6
Medlem
Herr Lindholms avatar
Putativt nödvärn - När en person agerar utifrån en inbillad fara. Diskuteras här och nämndes här.
Citera
2010-11-29, 13:05
  #7
Medlem
Herr Lindholms avatar
Bar gärning (att gripas på) - man blir gripen i princip med brallorna nere.

Färsk gärning - man blir gripen max 24 timmar efter brottet.

Egenmäktigt förfarande - att ta lagen i egna händer, helt enkelt. Används främst, men inte uteslutande, för att beskriva vigilantism.
Citera
2011-01-02, 22:00
  #8
Medlem
bratemos avatar
Taget från främst http://polisen.se/Ostergotland/sv/La...hallen-haktad/

www.lagen.nu

www.wikipedia.se

Www.regeringen.se

Misstankegrad

Frihetsberövad


Polis, Ordningsvakt*, Väktare samt civil.


Sååå, hoppas det gjorde det lite lättare, OM jag skrivit fel någonstans, så var vänlig att citera DEN DELEN ELLER STYCKET och rätta mig!
Citera
2011-02-08, 12:48
  #9
Medlem
FUL= Förundersökningsledare. FUL är alltid åklagare om det finns en misstänkt för brottet. Innan dess är vanligt att en polisman har rollen som FUL.
Således tas beslut om husrannsakan och anhållande av åklagare och inte polis.
Citera
2011-04-07, 16:38
  #10
Medlem
Limpars avatar
GMP= Gärningsmanna-profil.

En gärningsmannaprofil (GMP) är en metod polisen använder i en utredning för att minska antalet misstänkta till i bästa fall en person. Profileringen utformades i slutet av 1960-talet av FBI genom att intervjua dömda mördare om deras motiv och strategier.[1]
__________________
Senast redigerad av Limpar 2011-04-07 kl. 16:40.
Citera
2011-06-19, 00:35
  #11
Medlem
CocZs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Herr Lindholm
Egenmäktigt förfarande - att ta lagen i egna händer, helt enkelt. Används främst, men inte uteslutande, för att beskriva vigilantism.

Skulle mer säga att EF är ett av landets mest vanliga brott - att tillgripa annans registreringsskylt/ar.
Citera
2011-06-19, 00:37
  #12
Medlem
Kenty-59s avatar
WT - White Trash..
Citera
  • 1
  • 2

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback