2020-12-08, 20:30
  #2245
Medlem
Snart kommer EU åter med tiggarhåven.

Jämfört med slutet av 2019 – innan coronakrisen – har antalet sysselsatta i EU minskat med 4,3 miljoner personer.
Citera
2020-12-11, 10:11
  #2246
Medlem
EU eliten är duktiga på att indoktrinera arbetarklassen.

Allt fler arbetande fattiga i EU
Andelen som har ett arbete men ändå klassas som fattiga har ökat i de flesta EU-länderna de senaste tio åren, även i Sverige. ”En skandal”, kallar Europafackets generalsekreterare utvecklingen.

https://www.europaportalen.se/2020/1...m-fattiga-i-eu
Citera
2020-12-11, 11:03
  #2247
Medlem
wwrs avatar
EU-toppmöte pågår men det har varit ganska mörklagt bland de nyheter jag ser. Polen och Ungern gav som väntat med sig och budgeten röstades igenom. Förmodligen gick väl den svenska rabatten igenom, jag har inte kunnat kolla det.

Man har stramat åt koldioxidmålet till 55% reduktion 2030, det var visst 40% tidigare men det är osäkert vad som händer om man inte når målet. Man jämför med värden 1990. Man påstår sig ju ha ett "bindande" mål 2050.

EU samlar in pengar och sprider över Europa med dålig redovisning. Företagen stärks och ger tillbaka till politikerna, bl.a i form av styrelseposter. Företagen stärks och storfinansen stärks. Då kan storfinansen låna ut mer pengar till EU som ger pengarna till företagen, och så fortsätter det medan länderna blir allt mer skuldsatta och beroende. I rapporterna använder man ofta inte ländernas namn. Man skriver t.ex att "Warzawa" begärde lättade CO2-krav för fattigare länder. (Inte från denna länk.)

https://www.theguardian.com/world/20...-end-of-decade
Citera
2020-12-12, 10:31
  #2248
Medlem
Håller EU att gå på torsk?

Norge hotar stoppa fiskefartyg från EU
Norge hotar att stoppa fartyg från EU och Storbritannien från sina fiskevatten, om parterna inte lyckas nå ett gemensamt avtal innan årsskiftet.Uppgörelsen har försenats av de utdragna brexitsamtalen.

https://www.dn.se/varlden/norge-hota...artyg-fran-eu/

Fartyg från brittiska flottan ska gripa fiskare fån EU om de befinner sig på fel sida om gränsen ifall inte GB når ett brexitavtal, skriver The Times.
Citera
2020-12-14, 10:03
  #2249
Medlem
Trots att osäkerheten kring Storbritannien och EU:s framtida relation fortsätter, så ångrar de flesta britter inte sitt val. Självbestämmandet är värt det även om brexit kommer med en prislapp lyder resonemanget.
https://www.svd.se/trots-det-hoga-pr...-angrar-brexit

Det är bara att högakta britterna som vill bestämma själva utan att ha en kostsam överrock som i Sverige.
Citera
2020-12-15, 21:01
  #2250
Medlem
Tyskland pressar EU att skynda på med vaccinet
Tyskland pressar EU att gå snabbare fram med godkännandet av ett vaccin mot covid-19.

Enligt uppgifter till tyska Bild vill förbundskansler Angela Merkel att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ska tidigarelägga datumet för ett planerat godkännande av Pfizer-BionTechs vaccin till 23 december i stället för 29 december.

Tysklands hälsominister Jens Spahn sa i går till mediebolaget ZDF att landets mål är att ha vaccinet godkänt före jul och inleda vaccinationer på den här sidan årsskiftet. På Twitter skrev han också att förtroendet för EU hänger på unionens förmåga att agera.

Börjar känns som ett hastverk.
Citera
2020-12-17, 11:45
  #2251
Medlem
Sverige är ett av få EU-länder som inte är med i EU:s åklagarsamarbete, Eppo.
Men nu visar en utredning hur det ska gå till att ansluta sig.

Länge var den svenska regeringen motvillig att gå med i Eppo. Varken den nuvarande eller tidigare regeringen såg nyttan med det nya samarbetet, som är inriktat på att bekämpa och utreda fusk och bedrägerier med EU-medel.

Förslaget kom redan 2013, men flera medlemsländer var motsträviga, däribland Sverige. Myndigheten fick därför sjösättas som ett samarbete mellan de EU-länder som ville vara med. I dag är det bara Sverige, Polen och Ungern som valt att stå utanför, samt Danmark och Irland. Men de två sistnämnda länderna har formella undantag på det rättsliga området i sina medlemsavtal.
Citera
2020-12-18, 13:01
  #2252
Medlem
”Att vår regering inte skulle kunna redovisa vart skattebetalarnas pengar tagit vägen, och att våra riksdagspolitiker ostraffat skulle kunna försnilla 1,2 miljoner kronor om året i genomsnitt per ledamot, är otänkbart för oss. I Bryssel är sådana bedrägerier en självklar rutin.”

”Bedrägerier vanligt i Bryssel
För drygt ett halvår sedan avslöjades den kanske största bedrägerihärvan hittills i EU-parlamentet. Det vill inte säga lite. Motsvarande en miljard svenska kronor hade politikerna, i strid med bestämmelserna, tillgodogjort sig personligen under år 2006, av ersättningar avsedda för assistenter. Det blir i genomsnitt 1,2 miljoner kronor per politiker. Parlamentets talman Pöttering förbjöd omedelbart att rapporten offentliggjordes. Sedan dess har det varit tyst. Kan sådant få ske ostraffat i EU? Svaret är ja, skriver Björn von der Esch, vice ordförande i Junilistan i VLT den 4 augusti 2008.

Korruption inom EU är utbredd på alla nivåer. Att begå bedrägerier är ofarligt alldenstund överordnade ofta inte vågar ingripa i medvetande om, att då andra obekväma bedrägerier kan avslöjas. När trots allt avslöjanden ibland ändå sker, får det därför sällan konsekvenser för den skyldige.
För några år sedan avgick EU:s samtliga högsta tjänstemän i Kommissionen efter att grova bedrägerier avslöjats. Inte en enda ställdes inför domstol trots utfästelser om räfst och rättarting. Samtliga åtal har nu lagts ner.
När häromåret EU:s högsta tjänsteman i Sverige hade fifflat, bytte man åklagare tills dess den siste konstaterade, att efter alla byten gick det inte att gå vidare. Den misstänkte tjänstemannen lämnade Sverige och blev befordrad av EU.
Så fungerar EU och så kommer EU att fungera i framtiden. EU är nämligen så otroligt mäktigt och oåtkomligt för utkrävande av ansvar, att det kan tillåta sig snart sagt vilken korruption som helst, utan risk att förlora sin maktposition. Problemet är, att medborgarnas insikt i korruptionens omfattning är alltför begränsad för att kunna framtvinga en förändring av EU.
Hur många vet till exempel att nyligen underkändes EU:s räkenskaper för fjortonde året i rad? Återigen nekades EU ansvarsfrihet. Ingen bryr sig.

Att vår regering inte skulle kunna redovisa vart skattebetalarnas pengar tagit vägen, och att våra riksdagspolitiker ostraffat skulle kunna försnilla 1,2 miljoner kronor om året i genomsnitt per ledamot, är otänkbart för oss. I Bryssel är sådana bedrägerier en självklar rutin.”
Björn von der Esch.

Nu 12 år senare. Bekämpa bedrägerier i EU: s utgifter: åtgärder krävs

Kommissionen och medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar för att skydda EU: s ekonomiska intressen mot bedrägerier och korruption. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) är för närvarande EU: s viktigaste organ för bedrägeribekämpning. Det bidrar till utformningen och genomförandet av kommissionens politik för bedrägeribekämpning och genomför administrativ utredning om bedrägerier mot EU: s budget. År 2020 kommer en europeisk åklagarmyndighet (EPPO) att börja verka med befogenheter att lagföra brott mot EU: s ekonomiska intressen i 22 medlemsstater. (Varför inte i alla medlemsstater?)
Citera
2020-12-18, 18:35
  #2253
Medlem
Under 2006 gjorde sig EU-parlamentariker skyldiga till bedrägerier motsvarande 1 miljard kronor. Det innebär svindlande 1,2 miljoner per ledamot - 1 200 000 kronor! Det är bra mycket mer än de flesta av oss tjänade under 2006. Och vem får stå för notan? Jo, Du och Dina skattepengar.
Hur kan detta hända i en demokratiskt vald församling?

Hur demokratisk är den egentligen vid närmare granskning?

EU:s talman Hans-Gert Pöttering fick för ett år sedan en rapport om vad som hänt. Vad tror du hände därefter? Tror du att ansvar utkrävdes av de skyldiga? Ingalunda! Rapporten hemligstämplades och överlämnades till EU:s egen säkerhetsorganisation OLAF. Där ligger den nog fortfarande i tryggt förvar.
OBS! med två beväpnade vakter utanför.

Det nuvarande systemet, där OLAF: s administrativa utredning av misstänkt bedrägeri följs av en brottsutredning på nationell nivå, tar mycket tid i ett stort antal fall och minskar därmed chansen att åtalas. Dessutom innehåller OLAF: s slutrapporter ofta inte tillräcklig information för att initiera återkrav av felaktigt utbetalda medel. Färre än hälften av OLAF: s utredningar har lett till lagföring av misstänkta bedragare och resulterat i återvinning av mindre än en tredjedel av felaktigt betalade EU-pengar.
Citera
2020-12-20, 13:35
  #2254
Medlem
Storbritannien: Avtal bara om EU ändrar ställning.

EU gör allt de kan för att djävlas för de är livrädda att det ska spridas till andra länder.

Ännu en gång närmar sig deadline för ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU, som skulle förhindra att britterna kraschar ur unionens handelszon den 1 januari. ... När Storbritannien lämnar EU:s regelverk kommer de själva råda över brittiska vatten och kunna stänga ute andra länder från att fiska i dem.

https://www.dn.se/varlden/storbritan...rar-stallning/
Citera
2020-12-22, 11:47
  #2255
Medlem
Fakta: Fisket i brittiskt vatten.

Åtta EU-länder fiskar regelbundet i brittiska vatten. Så här mycket tar de upp, i värde och i ton:
Frankrike: 100 607 ton till ett värde av 170,2 miljoner euro
Danmark: 296 636 ton till ett värde av 134,2 miljoner euro
Nederländerna: 178 133 ton till ett värde av 120,5 miljoner euro
Irland: 84 626 ton till ett värde av 88,7 miljoner euro
Tyskland: 89 623 ton till ett värde av 48,8 miljoner euro
Belgien: 10 443 ton till ett värde av 37,5 miljoner euro
Spanien: 6 631 ton till ett värde av 19,1 miljoner euro
Sverige: 29 284 ton till ett värde 13,5 miljoner euro
Även Polen, Litauen och Portugal fiskar sporadiskt i brittiska vatten, men till ett mindre värde. Storbritannien drar i sin tur upp 559 000 ton till ett värde av 892 miljoner euro på sitt eget vatten.
Källa: EU-kommissionen

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a...a-brexitsamtal

Norge är nog väldigt glada att de inte gick med i EU och fått sin fiskeindustri förstörd.
Citera
2020-12-22, 11:51
  #2256
Medlem
wwrs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av uea
Fakta: Fisket i brittiskt vatten.

Åtta EU-länder fiskar regelbundet i brittiska vatten. Så här mycket tar de upp, i värde och i ton:
Frankrike: 100 607 ton till ett värde av 170,2 miljoner euro
Danmark: 296 636 ton till ett värde av 134,2 miljoner euro
Nederländerna: 178 133 ton till ett värde av 120,5 miljoner euro
Irland: 84 626 ton till ett värde av 88,7 miljoner euro
Tyskland: 89 623 ton till ett värde av 48,8 miljoner euro
Belgien: 10 443 ton till ett värde av 37,5 miljoner euro
Spanien: 6 631 ton till ett värde av 19,1 miljoner euro
Sverige: 29 284 ton till ett värde 13,5 miljoner euro
Även Polen, Litauen och Portugal fiskar sporadiskt i brittiska vatten, men till ett mindre värde. Storbritannien drar i sin tur upp 559 000 ton till ett värde av 892 miljoner euro på sitt eget vatten.
Källa: EU-kommissionen

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a...a-brexitsamtal

Norge är nog väldigt glada att de inte gick med i EU och fått sin fiskeindustri förstörd.
50% av den holländska fångsten tas i brittiska vatten. Holländska fiskare har sagt att de kan komma att gå i konkurs efter Brexit. I den här photoshoppen fäller Macron en tår
http://imgur.com/a/2WLE2Fv
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback