2015-05-03, 19:17
  #1
Medlem
T-80Us avatar
Här i V&M gäller följande:

Vid skapande av ny tråd
  • Innan du postar en ny tråd, se till att söka och kontrollera att trådar med samma eller snarlikt ämne inte redan förekommer. Trådar som startas när existerande tråd redan finns kommer endast i undantagsfall att sammanfogas med existerande tråd. Papperskorgning är den vanligaste åtgärden.
  • Skriv inte trådstarter som enbart innehåller länkar. Diskussion är målet med FB.


Vid inläggsförfattande i trådar
  • Skriv inte inlägg som enbart består av länkar, om inte någon uttryckligen begärt en länk till en viss sida. Inläggen kan raderas och varning kan utdelas.
  • Skriv inte inlägg som enbart består av enstaka ord eller enstaka smileys. Inläggen raderas då de återfinns och varning kan utdelas.
  • Kontrollera regelverket om du är osäker på huruvida det du precis skrivit är tillåtet. Gör detta INNAN du postar inlägget.

//T-80U

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback