• 16 029 online
  • 1 203 508 medlemmar
  • 62 274 007 inlägg
  • 1
  • 2
2012-08-23, 14:24
  #13
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av rasmusmamma
Blir så innerligt, innerligt ledsen. Nu har Gotosweden gått i konkurs. En bra bit över tusen kr har jag förlorat, nästan två tusen inkl moms det är mycket pengar för mitt lilla vandrarhem Önskar bara att jag hade hittat denna tråden innan de prackade på mig sin "fina och smarta" annonsering.

http://www.allabolag.se/5567949374/Gotoscandinavia_AB

Men Gotosweden verkar ju ha intentionen att gå vidare i ny regi och tar väl de redan betalande kunderna med sig, eller? Det vore ju vansinnigt om de skulle försöka fakturera igen!! Men den som lever får se

Jag förstår att turistaktörerna blir trötta på (telefon)försäljning av icke existerande webbplatser, med tanke på mängden oseriösa "katalogföretag" - men jag frågar er aktörer, har ni ens intresse av sådana tjänster och vad är det i så fall värt? Att starta en sådan verksamhet (om intresse finns) blir en hönan/ägget-situation, att lansera en tjänst utan innehåll alternativt försöka sälja "grisen i säcken".
Citera
2012-11-15, 13:55
  #14
Medlem
Blev också blåst av dom. Första företaget som jag betalade till gick i konkurs. Ändå fortsätter dom låtsas som inget med nytt bolag som ligger bakom. Pratar med kollegor i branschen och det verkar som dom försöker lura folk att gå med och även binda upp dom i flera år.

Nej tack för bluff företag som Go To Sweden!!
Citera
2012-11-23, 08:52
  #15
Medlem
maggan51s avatar
Kanske är det ändå så att det finns lite rättvisa här i världen. Jag fick denna tidningsartikel mejlad till mig idag "Sju miljoner i skuld - nu stäms Gotoswedens VD"! =)

http://i.imgur.com/m9yWJ.jpg
http://i.imgur.com/TiDjv.jpg
Citera
2012-12-10, 11:36
  #16
Medlem
Gotosweden Försäljning AB är begärt i konkurs pga obetalda löner. Dessutom har anställda lämnat in en stämning med krav på skadestånd mot bolaget för uppsägning i strid med LAS.
SE UPP; SE UPP; SE UPP för Martin Guldbrandsen och Jimmy Billkvist!!!!!!!!!!
Citera
2012-12-11, 19:51
  #17
Medlem
maggan51s avatar
Nu verkar även det nya bolaget vara konkursmässigt. Varför stoppar ingen dessa personer???!

http://i.imgur.com/Q1DR4.jpg
http://i.imgur.com/0X4Vb.jpg

Mvh Maggan
Citera
2013-01-17, 16:08
  #18
Medlem
Jodå Guldbrandsen gör nya försök. Men med tanke på att nästan samtliga företag försatts i konkurs, och att han är föremål för polisutredning rörande bedrägeri, är nedanstående länk hans patetiska försök att klamra sig fast vid en identitet som vid närmare efterforskning är en ren lögn.

http://www.youtube.com/watch?v=qnzDLhitJTk
Citera
2013-03-14, 09:07
  #19
Medlem
Hur har det gått för Guldbrandsen efter detta? Något nytt?
Citera
2013-04-11, 12:26
  #20
Medlem
Jodå, Guldbrandsen gör sina tappra försök att rentvå sitt skamfilade rykte som "entreprenör och företagsledare". Gå till www.gotosweden.se, och jämför med mitt inlägg!

Uppsägningen av samtliga säljare bedömdes av konkursförvaltaren ha skett i strid med Lagen om Anställningsskydd, och bestridandet som översändes med mottagningsbevis12.11.29 välbefogat.
Med anledning av den därefter följande konkursen sade konkursförvaltaren lagenligt upp samtliga i personalen 12.12.21
Som förtydligande kan nämnas att N.N liksom övriga säljare erhöll sin skriftliga uppsägning utan föregående förvarning 12.11.26. N.N:s är dock daterad 12.11.01 således 25 dagar före beskedets överlämnande.
En annan säljares uppsägning är daterad 12.11.16 också den överlämnad utan förvarning 12.11.26.
För en tredje säljare gäller samma datering och förhållande som ovan med skillnaden att brevet inte överlämnades förrän 12.11.27.
Ingen av de tre har givits tillfälle att kvittera mottagandet av sina uppsägningar. Som sista anställningsdag angavs för de två sistnämnda 12.11.30 medan N.N:s sista arbetsdag daterades till 12.11.23 – således fyra dagar före mottagandet av uppsägningen. Han inställde sig som vanligt helt ovetande på kontoret 12.11.26 då uppsägningen överlämnades.

Martin Guldbrandsen uppger att han genomfört uppsägningarna i egenskap av ”säljledare” utan att vara firmatecknare. Det är då rätt märkligt att han såväl till personalen som i ett antal digitala medier uppgivit att han var VD. Dock har Guldbrandsen aldrig registrerats som VD i Bolagsregistret – man kan undra vad avsikten varit med lögnen.

Beträffande utbetalning av lön inklusive utlägg för företagets räkning för oktober, är det riktigt att den betalades ut något försenad till två av säljarna. Resterande utestånde belopp erhölls genom garantilönen.
N.N. fick varken lön eller ersättning för personliga utlägg efter utbetalningen av septemberlönen.
Det är dock anmärkningsvärt att utbetalningen av septemberlönen, till N.N. (9.000:- netto) i oktober, skedde kontant i femhundrasedlar. För samtliga tre gäller också att, ingen till dags dato har erhållit några lönebesked eller kontrolluppgift. Trots att såväl samtliga tre, som konkursförvaltaren, har påpekat underlåtenheten.

Bolagets påstådda akuta likviditetskris 12.11.20 kan säkert stämma, dock finns det anledning att tro att aktiekapitalet i Gotosweden Försäljning AB var förbrukat långt tidigare.
Kronofogden hade sedan en tid tillbaka två registrerade ärende på närmare 50.000. kronor.
Planer för att rädda bolaget skulle således enligt lagen varit genomförda och redovisade genom upprättande av en likviditets balansräkning.

Med den utestånde löne- och utgiftsskulden som grund lämnade N.N. in ansökan om konkurs, och förhandling var satt till början på januari. Martin Guldbrandsen och Jimmy Billkrantz hade således en dryg månad på sig att ”rädda” företaget med ett kapitaltillskott.
Till Skatteverket inlämnades 12.11.29 en ansökan om anstånd med skatteinbetalning undertecknad av Martin Guldbrandsen denna gång i egenskap av ”ombud”, Ansökan beviljades inte varför man valde den inte ovanliga utvägen att försätta Gotosweden Försäljning AB i konkurs på egen begäran innan skatteskulden förföll till betalning.

Guldbrandsen och Billkrantz har uttryckt sin förvåning över det begärda skadeståndets storlek och ställer det i relation till erhållandet av Garantilön. Uppenbarligen har båda svårt att skilja mellan äpplen och päron. Garantilön och skadestånd har inte med varandra att göra.
Storleken på skadeståndet baserar sig på samtal med Unionen, enligt vilket 10.000 kronor är det lägsta man bör stämma på. Unionen ansåg att minst 30.000 skulle vara en mer adekvat summa. Det lägsta beloppet valdes för att markera att de inte är ute efter pengar utan framförallt vill få Guldbrandsen och Billkrantz att inse att svensk lag är instiftad för att efterföljas, och LAS att skall ge ett skydd mot oseriösa företagare.

Slutligen vill jag påminna om att Martin Guldbrandsen under åren 2009-2012 försatt tre företag i konkurs (Roomservice Europe AB, Gotoscandinavia AB och nu Gotosweden Försäljning AB). Dock har han i samband med bildandet av såväl Gotosweden Försäljning AB som Gotosweden Utveckling AB (namnändrat till Gotosweden Affärsutveckling AB) avstått från att skylta med sitt namn i Bolagsregistret.
Citera
  • 1
  • 2