• 1
  • 2
2009-10-20, 03:01
  #1
Medlem
suetoniuss avatar
Varje år så görs det ju genetiska studier på avlidna kungligheter så därför så tyckte jag att det vore intressant med en tråd som behandlade detta ämne och förhoppningsvis intressanta historiska slutsatser som man kan dra utifrån denna i mångas ögon måhända ganska torra, och även instinktivt kanske lite privat förbjudna och biologistiska information - sett isolerat.

Haplogrupper kan ju vara mer eller mindre intressanta. Ju större detaljrikedom, desto mer kan man säga om ursprunget på faders och moderslinjen. Även graden av homogenitet hos de olika tänkbara ursprungsfolken vad beträffar haplogrupper påverkar ju möjligheten att dra slutsatser om kungligheternas härstamning.

Det finns ju många myter kopplade till kungliga familjer med legender om härstamning från Oden, Karl den store, de byzantinska kejsarna, trojanerna, Zeus, de egyptiska faraonerna, Abraham osv. En del av dessa är ju mytologiska figurer men de kan ju likväl ha fötts som legender hos ett visst folk vars ättlingar sedan började tala om härstamning från denna figur eller från en verklig förfader som under sin livstid eller senare kom att bli sedd och dyrkas som gud med övernaturliga egenskaper.

Tyvärr så har ju de flesta publicerade eller opublicerade (men läckta) resultat vad gäller europeiska kungligheter - låg upplösning, men förhoppningsvis så kommer detaljrikedomen att öka framöver.

En fördel med kungligheter är ju att de oftast har en nedtecknad genealogi som sträcker sig långt tillbaka i tiden - ungefär som är fallet med tävlingshästar. Därför så kan ju ett resultat för en kunglighet extrapoleras till dennes släktingar på fars och moderslinjen ifall man förutsätter att det inte förekommit någon "non paternal event" i kedjan, dvs. en otrohetsaffär som dessutom gett upphov till en kunglighet som dessutom kanske fått många egna kungliga ättlingar. Dna- tester av flera kungligheter möjliggör ju också upptäckten av sådana fruktsamma otrohetsaffärer som inte tidigare varit kända eller bevisade. Herman Lindqvist tror ju t.e.x att Marie Antionettes son, kung Ludvig XVII var son till hennes svenske älsare Axel von Fersén och inte den stackars sedermera giljotinerade Ludvig XVI som skall ha antytt subtilt i en skrift att det inte var hans son. Detta skulle man ju kunna ta reda på med hjälp av en dna-undersökning. Fransmännen har faktiskt testat mtdna:t på drottningen och hennes son men inte dennes y-dna.

Vad gäller det övriga dna:t så är ju informationen ännu mer begränsad men även där har det ju kommit en del resultat på sistone. Exempelvis så vet man ju nu mer i detalj vilken sorts blödarsjuka som många av (den brittiska) drottning Victorias ättlingar led av genom att tester har gjorts på den avrättade ryska tsarfamiljen som var besläktad med henne.

Ok, många sådana här fakta kanske framstår som nördiga och ointressanta sett isolerat men sammantaget så tror jag att de kan leda till en mer levande historia och många intressanta hypoteser och slutsatser.

Några exempel på dna resultat:

Tsar Nikolaj tillhörde enligt tester haplogrupp R1b. Eftersom han härstammade från huset oldenburg/holstein gottorp på sin faders sida så innebär det att även de svenska kungarna Adolf Fredrik, Gustav III, Karl XIII och Gustav IV Adolf (om man förutsätter att det var Gustav III som var fadern till denne och inte stallmästaren) - bör ha tillhört denna haplogrupp. Det finns en "nordgermansk" gren av denna haplogrupp som är väldigt vanlig i nordeuropa och nordvästeuropa och jag förmodar att det är denna gren som de alla tillhör. Tydligen skall den brittiska kungafamiljen tillhöra denna gren vilket man extrapolerat utifrån ett dna test av släkten stewart.

Äldste stamfadern för kungligheterna i huset oldenburg och holstein gottorp var Egilmar av Lerigau. Såväl "gottorp" som "lerigau" för ju tankarna till goterna men geografiska namn behöver ju iofs. inte ha koppling till dessa specifika släkter. Det är ju dock kanske intressant att Gustav III stod bakom göticismen.

Det har dock läckt ut resultat om en annan svensk kung som verkligen hade sitt närliggande ursprung i Götand, nämligen Birger Jarl, Stockholms grundare och anfader till flera svenska kungar. Birger Jarl dna testades för några år sedan - eller åtminstone skelettet som finns i hans sarkofag samt två skelett till i samma krypta som skall vara hans sista fru och en av hans söner. Resultaten har dock inte publicerats utöver att man sagt att dessa stärkte påståendet att det verkligen är Birger Jarl som ligger i graven. Enligt nedanstående källa så skall dock en svensk vetenskapsman som har haft översikt över studien privat besvarat en fråga från intresserade om Birger Jarls dna med att denne tillhörde haplogrupp I1 och då tillhörde givetvis även den bevisade sonen denna haplogrupp.

http://forum.molgen.org/index.php?topic=235.5;wap2

I så fall så kan man ju extrapolera till, till exempelvis Magnus Ladulås, dennes kungliga söner osv.

Sådana här resultat blir ju intressantare ifall man kan spåra tillbaka dem till olika nordeuropeiska ursprungsfolk eller stammar som ju kan ha haft olika y-dna komposition, särskitl vad gäller yngre subhaplogrupper även om de alla tillhörde samma större nordeuropeiska kluster rent genetiskt. Att en haplogrupp har varit vanligast innebär ju dock inte att det har funnits andra och en kunglighet kan ju ha råkat få en icke typisk sådan.

Jag tror ju att redan bärarna av den urgamla haplogruppen F var nordeuropéer men att dess undergrupper sedan har expanderat i olika mån även hos andra folk. Det vore ju intressant att veta om svearna och götarna hade delvis olika nordeuropeisk härstamning , inte endast vad beträffar något årtusende utan flera tusen eller kanske tiotusentals år.

Birger Jarl tillhörde ju Bjälboätten med ursprung i östergötland men det är ju inte alls säkert att hans familj hade sitt äldre ursprung därifrån. Självaste Beowulf - götarnas hjälte - skall ju ha varit son till en högättad svealändsk man som sedan vuxit upp med sin götiska mor i götaland och sedan blivit dess kanske mest ryktbare kung (enligt en vågad historieskrivning). Detta illustrerar svårigheten att extrapolera individers resultat till hela folk och även svårigheten att dra gränser runt dessa.

Titeln Jarl tycks ju ha varit en vanligare benämning i Sverige och Norge än i Danmark. En besläktad titel förekom också bland anglerna i england. Eftersom de norska jarlarna talade om härstamning från ynglingaätten i Svealand så skulle det ju kunna tala för att haplogrupp I1 hade en minst lika stark närvaro bland svearna om man förutsätter att det finns en koppling mellan titeln och haplogruppen - en vågad sådan givetvis. Graven i Sutton Hoo i england har ju en tydlig koppling till gravarna i Vendel i svealand.

De övriga vanliga haplogrupperna i Sverige sedan lång tid tillbaka är ju R1a, R1b, I2 och även N. Jag tycker ju att många svenskar, exempelvis upplänningen Gustav Vasa, ser skytisk/arisk/medisk/atenska ut med skägg och en mängd övriga samstämmiga utseendeattribut. De testade skyterna har ju hittills tillhört haplogrupp R1a och det är ju också den vanligaste haplogruppen i Indien. Även J och andra haplogrupper förekommer dock och kopplinen mellan de indiska "arierna" och exempelvis de proto-pesiska mederna är långt ifrån självklar. Ett dna-test av Gustav Vasa skulle därmed vara intressant. Släktnamnet Vasa påminner ju dock om ariernas mytologiska "fiender" - danavas vilket också påminner om danerna. Det finns ju ett danmark i uppland. Såväl haplogrupp R1b, R1a och I1 är alltså tänkbara kandidater för Gustav och även kanske N. Några av de ryssar som säger sig härstamma från de upplänska ruserna bar ju på denna haplogrupp. Jag tror iofs. att det är troligt att denna framföralt härstammar från den gyllene hordens härjningar. En hord som dock vid bronsålderns födelse i asien i sin tur erhöll denna haplogrupp från nordeuropéer enligt min teori.

Det har ju förövrigt visats nyligen att indierna är en mix mellan "ancestral south indians" och "ancestral north indians". Den södra ursprungsbefolkningen var lik dagens andamaneser och nikobareser som är negritostammar som lever utanför kastsystemet på några sydindiska öar medan den norra ursprungsefolkningen som inte finns kvar omixad bland typiska indier i Indien - delar samma ursprung som europeiska folk. Det här har jag länge tyckt varit självklart sedan jag började läsa om andamaneserna och om haplogrupp kompositionen i indien med de disparata dominanta haplogrupperna på mödernet och fädernet och de olika avstånden till europa rent utseendemässigt bland indier med en del som ser väldigt europeiska ut utöver hudfärgen.

http://www.sciencedaily.com/releases...0923143333.htm

Haplogrupper kan alltså skapa hypoteser medan autosomalt dna kan leda till mer säkra slutsatser - utom då just vad gäller härstamning på faders och moderssidan där haplogrupperna ger bäst information men även där kan de olika dna-typerna komplettera varandra. Att lämningarna efter det som troddes vara tsarfamiljen även bar på anlag för blödarsjuka stärkte ju också kopplingen till drottning victoria och därmed identifieringen av dem själva.
__________________
Senast redigerad av suetonius 2009-10-20 kl. 03:55.
Citera
2009-10-20, 05:31
  #2
Medlem
suetoniuss avatar
För att haplogrupperna skall ge någon vettig information så kan det kanske vara bra att känna till något om dem.

Man bedömer att den gemensamme förfadern till alla nu levande bärare av Birger Jarls haplogrupp I1 levde för endast 5000-6000 år sedan. Det framstår som troligt att denne man föddes någonstans i norra europa. Sverige är inte en otänkbar plats eftersom vi tillsammans med Norge och de svenska delarna av Finland har den högsta frekvensen av denna haplogrupp samt även så vitt jag förstår en hög variation av olika muterade undertyper.

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I1_(Y-DNA)

Variation av undertyper brukar sägas vara viktigare än frekvens eftersom frekvensen av haplogrupper kan bli hög i vissa regioner pga. flaskhalsar och migrationer av homogena och dominanta stammar som sedan har tagit över regionen demografiskt. Variationen uppkommer över tiden genom att dna:t muterar. Den region där haplogruppen uppkom bör alltså ha fler undergrupper än regioner som har nåtts av senare migrationer av den aktuella haplogruppen. En region kan dock ha en hög variation pga. migrationer från flera olika geografiska områden. Exempelvis så har ju USA en hög variation vad beträffar haplogrupp r1b, inte för att haplogruppen uppstod där utan för att människor från hela europa har immigrerat dit och r1b är den vanligaste haplogruppen i de flesta västeuropeiska länderna.

För att återgå till haplogrupp I1 så är dess exakta ursprung fortfarande höljt i dunkel. Man vet inte exakt i vilken kultur den föddes eller snarare i vilken kultur som den gemensame förfadern till alla nu levande bärare av haplogruppen föddes (haplogruppen i sig är betydligt äldre). En trolig kandidat är trattbägarkulturen som var jordbrukare och mjölkbönder och vilka tros ha kommit till Sverige för 6000 år sedan. Minns att den gemensamma förfadern för alla nu levande bärare av haplogrupp I1 bedöms ha levt för ca 5000-6000 år sedan. Wiki-artikel om denna kultur och folkgrupp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Funnelbeaker_culture

Haplogruppen har dock garanterat därefter existerat i en mängd olika europeiska folk med egna kulturer och som har bott i olika delar av världen efter expansion från nordeuropa och därmed så har den också säkerligen även delvis anlänt senare eller snarare återvänt genom hemvändande heruler men också tyskar under 1500-talet. Det finns ju etymologer som ser kopplingar mellan Birgers titel, jarl, erilaz och earl och folknamnet herul. Erilaz tros vara en benämning på de som behärskade runorna och herulerna kan ju ha varit extra skrivkunniga.

Det är troligt att mutationen som möjliggör mjölkdrickande och som nu är vida spridd över europa och även Indien, uppstod hos trattbägarkulturen eller åtminstone så är de för tillfället de hetaste kandidaterna. Det kan dock ha skett under tiden då de kanske enbart höll till nere på kontinenten. Här är en artikel som visar åldern på mjölkgener hos kor i europa och även frekvensen på laktostolerans i europa som väl får sägas stödja denna hypotes:

http://mapscroll.blogspot.com/2009/0...rance-map.html
Artikel om påvisad laktostolerans i 5500 år gamla skelett från Falbygden i Sverige:

http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/artikel_790557.svd

Att de laktostoleranta indierna framförallt bär på de europeiska haplogrupperna r1a och J talar kanske emot att mutationen föddes i en population som var dominerad av haplogrupp I1 men spridningen kan ju ha skett först genom export av kvinnor till andra europeiska folk och därefter har dessa patriarkala folk invaderat indien. Det kan ju också ha varit så att de r1a dominerade europeiska folk som invaderade indien kom från samma blandade kluster som haplogrupp I1 bärarna men att de genom patriarkal organisation och elitexpansion kom att få en hög frekvens av R1a innan de invaderade den indiska kontinenten. Det skulle ju faktiskt vara ett bra exempel på en flaskhals som ett resultat av en migration av vissa stammar ur en större mjölkdrickande kultur. R1a och R1b är ju tillsammans lika vanliga som haplogrupp I1.

En viktig aspekt vad beträffar haplogrupper är att en gemensam förfaders födelse inte utgör ett ålderstak för ett folks anländande till ett visst territorium. Faderslinjer kan ju nämligen dö ut samtidigt som andra fäder är mer fråmgångsrika reproduktivt. En genetisk flaskhals i form av en gemensam förfader innebär heller inte att populationen nödvändigvis var liten vid den dominanta haplogrupptypens födelse som många genetiker verkar ha utgått ifrån under lång tid. Genom elitexpansion kan ju ett folk gå från att bära på tio varianter av en viss haplogrupp till att endast bära på en undergrupp. Dvs. en hövding och dennes ättlingar har ersatt de övriga männens y-dna linjer över tiden genom en högre prokreation understödda av formell eller informell polygami.
__________________
Senast redigerad av suetonius 2009-10-20 kl. 05:33.
Citera
2009-10-20, 09:55
  #3
Medlem
Krappfiskarns avatar
Citat:
Ursprungligen postat av suetonius
Tyvärr så har ju de flesta publicerade eller opublicerade (men läckta) resultat vad gäller europeiska kungligheter - låg upplösning, men förhoppningsvis så kommer detaljrikedomen att öka framöver.

Räkna inte med för mycket. T.ex. gick egyptiska mummier under dnaanalys i mitten av 90-talet, vi fick inte veta mycket. Nya studier skulle göras i början av detta millennium, men de blev helt plötsligt av med sitt tillstånd. När frågan kom upp varför så dök det helt plötsligt upp två egyptiska genetiker som säger sig redan ha försökt göra tester på de tänkta mummierna, men misslyckats. Då är frågan varför de ens gav tillåtelse till det amerikanska laget från första början...

Citat:
Vad gäller det övriga dna:t så är ju informationen ännu mer begränsad men även där har det ju kommit en del resultat på sistone.

Hur menar du med "mer begränsad"? Kan man få ut relevanta snippar för haplogruppsklassificering brukar man kunna få ut snippar för t.ex. fenotypiska drag såsom pigment (hårfärg, ögonfärg, hudfärg), vilket såklart är av intresse också, speciellt på riktigt gamla exemplar. Vad jag hoppas är att de, förutom haplogrupper, och försöker få ut ett antal tusen snippar som har kopplats till geografiska områden (dvs "ancestral SNP markers"), det kan inget annat än ge väldigt bra information om personen, i vissa fall bättre än haplogrupper beroende på vad man är ute efter såklart.

Citat:
Det finns en "nordgermansk" gren av denna haplogrupp som är väldigt vanlig i nordeuropa och nordvästeuropa och jag förmodar att det är denna gren som de alla tillhör.

Vilken gren är det du åsyftar? Dessutom är det omöjligt att veta utan djupare resolutionstestning, vilket är precis vad sådana här studier lider av. Vad man i alla fall kan vara säker på är att det är R-M269+. Vanligaste underkladerna i Norden är U106 och L21, med den senare med ett förmodat ursprung på brittiska öarna.

Citat:
Jag tror ju att redan bärarna av den urgamla haplogruppen F var nordeuropéer men att dess undergrupper sedan har expanderat i olika mån även hos andra folk.

F* har endast hittats hos två portugiser hittils gällande Europa. Vissa studier hävdar att F* finns i små frekvenser i Indien, men det är osäkert och med tanke på underkladerna till F (G, I, J, H, K) rör det sig troligen om något annat.

Citat:
Titeln Jarl tycks ju ha varit en vanligare benämning i Sverige och Norge än i Danmark. En besläktad titel förekom också bland anglerna i england. Eftersom de norska jarlarna talade om härstamning från ynglingaätten i Svealand så skulle det ju kunna tala för att haplogrupp I1 hade en minst lika stark närvaro bland svearna om man förutsätter att det finns en koppling mellan titeln och haplogruppen - en vågad sådan givetvis. Graven i Sutton Hoo i england har ju en tydlig koppling till gravarna i Vendel i svealand.

I1 idag har högst frekvens i östra Sverige och västra Finland, och avtar ju längre bort från Skandinavien man kommer. Det finns en haplotyp av I1 som har hotspot i östra Sverige och verkar ha uppstått där.

Citat:
De testade skyterna har ju hittills tillhört haplogrupp R1a och det är ju också den vanligaste haplogruppen i Indien.

Svag koppling, R1a1 fanns i Europa innan skyterna, detta är visat både via aDNA och divergenstid. Dessutom ger (med den lilla resolution som fanns) skytisk R1a1 inte många träffar i Norden överhuvudtaget. Det få som gör det har det på låg resolution (vilket egentligen inte säger mycket).
Citera
2009-10-21, 06:35
  #4
Medlem
suetoniuss avatar
Jag märkte att jag på något ställe råkade titulera Birger Jarl kung vilket han givetvis inte var utan just Jarl. Däremot så var han ju de facto regent över sin kunglige son under många år och jag tycker därför han platsar i sammanhanget. Dessutom så var han ju anfader till ett flertal nordiska kungar vars y-haplogrupp kan extrapoleras utifrån hans eget resultat.

Kungliga ättlingar till Birger Jarl som enligt genealogin bör ha burit på haplogrupp I1:

1. Valdemar Birgersson (son till BJ och kung av Sverige (1250-1275)
2. Magnus Ladulås (son till BJ och kung av Sverige 1275-1290)
3. Birger Magnusson (sonson till BJ, och kung av Sverige 1290-1318)

Ej kungar, men hertigarna Erik och Valdemar som var bröder till Birger Magnusson förtjänas att nämnas här. Sverige var ju under en tid delat mellan bröderna.

4. Magnus Eriksson, (sonsonson till BJ, son till hertig Erik ovan, och kung av Sverige 1319-1364, kung av Norge 1319-1343)

5. Håkan/Håkon Magnusson (son till Magnus Eriksson ovan och kung av Norge 1355-1380 samt kung av Sverige 1362-1364)

6. Olof av Danmark och Norge (son till Håkan Magnusson ovan och kung av Danmark 1376-87, kung av Norge 1380-87 , samt arvprins av Sverige 1370-87).
Citera
2010-10-25, 20:05
  #5
Medlem
Pelagonias avatar
Ludvig XVI - (Y-DNA G2a*)

http://translate.google.se/translate...is-xvi-of.html
http://dienekes.blogspot.com/

Efter utförandet av Ludvig XVI i 21 januari 1793, ögonvittnen uppgav att många människor från mängden doppade sina näsdukar i kungens blod och höll dessa objekt minnen [8]. En italiensk familj ägt i mer än hundra år - vilket framgår av en skrivelse till direktören för Muse / e Carnavalet i Paris, 31 januari 1900 - en torkad kalebass som förmodligen innehöll en av dessa näsdukar.

Wikipedia berättar att Ludvig XVI: s patrilineage går hela vägen till Robert den starke , och hans matrilineage till Katarina av Mayenne .

Man kan tro att en 1000 år lång rad av kungar och adelsmän skulle ha lämnat tillräckligt sidogrenar och bastarder längs vägen att registrera ett par träffar på den europeiska kartan. Kanske, det är en anledning att betona den "förmodade" i skriftens titel . Å andra sidan finner jag det intressant att den presumtiva haplogrupp Ludvig XVI var G2A, samma som 2 av 5 krigare från merovingiska Bayern (7: e c. AD).
http://www.stclairresearch.com/content/ergolding.html

Det finns ett sätt att autentisera resultat, noterar författarna:
För närvarande är det inte möjligt att bevisa genetiskt att provet verkligen tillhör den kung Ludvig XVI. En möjlighet skulle vara att extrahera en ny prov från torra hjärtat tillskrivas den Dauphin Louis XVII, son till Ludvig XVI, bevarad på Basilique Saint-Denis i Paris, och jämföra både Y-kromosomen profiler. På grund av det faktum att Y-kromosomen profil hittades inte finns i vårt nuvarande genetiska databaser såsom YHRD, skulle en potentiell match autentisera direkt de studerade blodprov.

Abstrakt
En text på en pyrographically dekorerad kalebass daterad till 1793 förklarar att det innehåller en näsduk doppad med blodet från Ludvig XVI, kung av Frankrike, efter hans avrättning. Biokemiska analyser bekräftade att det material som finns i jättepumpa var blod. Den mitokondrie-DNA (mtDNA) hypervariabel region 1 (HVR1) och 2 (HVR2) var Y-kromosomen STR profil, några autosomalt markörer STR och en SNP i HERC2 gen associerade till blå ögon, hämtas, och vissa resultat oberoende kopieras i två olika laboratorier. Den ovanligt mtDNA sekvens hämtas kan hänföras till en N1b haplotyp, medan romanen Y-kromosomen haplotypen tillhör haplogrupp G2A. Den HERC2 genen visade att ämnet analyseras var en heterozygot, vilket är förenligt med en blåögd person, som kung Ludvig XVI var. För att bekräfta identiteten på ämnet, kan en analys av torkade hjärtat av hans son, Ludvig XVII, skall genomföras.
__________________
Senast redigerad av Pelagonia 2010-10-25 kl. 21:04.
Citera
2010-10-25, 20:11
  #6
Medlem
Pelagonias avatar
Adolf Hitler - (Y-DNA E1b1b)

http://www.epochtimes.se/articles/2010/08/26/19817.html

Adolf Hitler har efter många DNA-analyser visat sig vara ättling till de judar och afrikaner han föraktade, enligt rapporter på tisdagen.

Journalist Jean-Paul Mulders och historikern Marc Vermeeren tog salivprover från 39 av den före detta tyska diktatorns släktingar, bland andra en kusin "Norbert H", som var österrikisk lantbrukare och brorsonen Alexander Stuart-Houston, som är amerikan, enligt den brittiska tidningen Daily Mail.

Mulders och Vermeeren fick lite av Hitlers DNA genom att följa Stuart-Houston i en vecka. Han tappade en begagnad servett på marken och de tog prover från den. DNA på servetten ledde dem sedan till resten av Hitlers släktingar.

Duon hittade en kromosom kallad "Haplopgroup E1b1b" (även Y-DNA) som under Hitlers tid var sällsynt hos människor som bor i Tyskland och Västeuropa.

"Den är vanligast hos berberna i Marocko, Algeriet, Libyen och Tunisien samt bland judar från Central- och Östeuropa och sefardiska judar," berättade Vermeeren för Daily Mail.

Detta DNA studerades under strikta förhållanden i ett laboratorium, sade de två.

Historiker har spekulerat i att Hitlers farfar var jude och att den förre diktatorn visste detta men gjorde allt som stod i hans makt för att dölja det.

"Hitlers oro över sin härkomst var inte omotiverad. Han var uppenbarligen inte "renrasig" eller "arisk", berättade Ronny Decorte, genetiker, för Daily Mail.

Mulders berättade för den belgiska tidningen Knack att människor i och med detta konstaterande "utifrån detta kan förutsätta att Hitler var släkt med människor som han föraktade”.
__________________
Senast redigerad av Pelagonia 2010-10-25 kl. 20:57.
Citera
2010-10-25, 20:31
  #7
Medlem
Pelagonias avatar
Pharaoh Tutankhamun, Akhenaten and Amenhotep III were R1b - (Y-DNA R1b1b2)

http://www.eupedia.com/forum/showthread.php?t=25663
http://dsc.discovery.com/videos/king...rnal-line.html

The Egyptians have tested autosomal and Y-DNA markers of three Pharaohs of the 18th dynasty : Amenhotep III, his son Akhenaten and grandson Tutankhamun. The aim was to determine the cause of death of Tutankhamun, who died at age 19. It appears to have been malaria.

Although not yet published officially, the Y-DNA results were said to confirm the paternity between the Pharaohs. The video from Discovery Channel shows the Y-STR results*, which appear to be R1b and indeed the European R1b1b2 rather than the Levantine/Egyptian R1b1a. R1b1b2 is quite rare in modern Egypt (2% of the population) and was assumed to have come mostly through the Greek and Roman occupation. R1b1a makes up 4% of the Egyptian male lineages and dates from the Paleolithic.

The 18th dynasty (starting in 1570 BCE) follows the period of Indo-European expansion to Europe (4300-2000 BCE), India, Persia and the Middle-East (1700-1500 BCE). The Hittites took over central Anatolia from 1750 BCE, and the Mitanni (of Indo-Iranian origin) ruled Syria from circa 1500 BCE.

Egypt's 18th dynasty inaugurated the New Kingdom after the Second Intermediate Period, when the Hyksos ("foreign rulers") took over power between 1650 and 1570 BCE. It is very possible that the 18th Dynasty was of Hyksos origin, which could be Hittite or of other Indo-European origin. The Hyksos were described as bowmen and cavalrymen wearing the cloaks of many colors associated with the mercenary Mitanni. This strongly suggest an Indo-European origin indeed, as the steppe people were mounted archers, and the Mitanni are of proven IE origin.

*Only three STR results have been officially published : DYS393=13, DYS458=16, GATA-H4=10
__________________
Senast redigerad av Pelagonia 2010-10-25 kl. 20:35.
Citera
2010-10-25, 20:49
  #8
Medlem
Pelagonias avatar
The Royal Bloodline Family Genealogy

by David Icke http://www.davidicke.com/

http://educate-yourself.org/cn/bushbloodline.shtml

http://www.bibliotecapleyades.net/me...vingios_02.htm

I have recently been sent a series of genealogical charts which detail a bloodline and its off shoots that will be highly relevant to the readers of The Biggest Secret. I had no idea of their existence when I wrote The Biggest Secret. Yet it reads like an index of the book and most, if not all, of the major players in the advancing agenda of global control over thousands of years. These charts are stunning confirmation that the same bloodlines have expanded their power out of the Near and Middle East of the ancient world to control the planet today, precisely as detailed in The Biggest Secret.

For readers of The Biggest Secret the following will prove extremely interesting:

The Merovingians

This bloodline and its offshoots includes a long line of pharaohs in ancient Egypt, including Rameses II (1295-1228 BC), who is considered to be the greatest pharaoh of all. He was his country's master architect (sacred geometry) and his name can be found on almost every ancient shrine. The gold mines of Nubia made him rich beyond the imagination. This bloodline also includes the extraterrestrial-human hybrids who ruled Sumer, Babylon, Greece, and Troy, and which, today, rule the world.

One common link in this bloodline is Philip of Macedonia (382-336BC),who married Olympias, and their son was Alexander the Great (356-323BC), a tyrant who plundered that key region of Greece, Persia, Syria, Phoenicia, Egypt, Babylon, the former lands of Sumer, and across into India before dying in Babylon at the age of 33. During his rule of Egypt he founded the city of Alexandria, one the greatest centers for esoteric knowledge in the ancient world. Alexander was taught by the Greek philosopher, Aristotle, who in turn was taught by Plato and he by Socrates. The bloodline and the hidden advanced knowledge have always gone together.

This key bloodline comes down through the most famous Egyptian queen, Cleopatra (60-30BC), who married the most famous Roman Emperor, Julius Caesar, and bore him a son, who became Ptolemy XIV. She also bore twins with Mark Anthony, who has his own connections to this line and its many offshoots; this bloodline also connects to Herod the Great, the "Herod" of the Jesus stories, and continues to the Roman Piso family who, as I explain in The Biggest Secret, wrote the Gospel stories and invented the mythical figure called Jesus!!; the same bloodline includes Constantine the Great, the Roman Emperor who, in 325AD, turned Christianity, based on his ancestors' stories, into the religion we know today, and King Ferdinand of Spain and Queen Isabella of Castile, the sponsors of Christopher Columbus, who instigated the horrific Spanish Inquisition (1478-1834) in which people were tortured and burned at the stake for in any way questioning the basis of the religion their various ancestors had created.

More than that, the most used version of the Bible [King James Bible] was commissioned and sponsored by another strand in the same bloodline, King James 1st of England. Just a coincidence, nothing to worry about! The line of James, according to genealogy sources listed below, can be traced back to 1550 BC and beyond and includes many Egyptian pharaohs, including Rameses II.

The bloodline moved into France and northern Europe through the Franks and Meroveus or Merovee, who gave his name to the Merovingian bloodline, and it continues with the rest of the Merovingian clan like Clovis and the Dagoberts who connect into the elite secret society, the Priory of Sion and the Rennes-le-Chateau "mystery" in Languedoc [Provence], Southern France. Many books have been written recently which claim that the Merovingians are the bloodline of "Jesus".

Some of these authors have just been mistaken, others have blatantly sought to confuse and mislead. The Merovingians are a key bloodline, yes, but it has nothing to do with Jesus, who was invented by an earlier family in the same line, the Pisos. Authors like Sir Laurence Gardner (Bloodline of the Holy Grail and a favorite of Nexus Magazine and its owner, Duncan Roads) MUST know this and yet they still connect the Merovingians to "Jesus". Why??

The Merovingians were Goddess Diana worshippers, as are so many in this line to the present day. They founded the city we call Paris and on one of their former sites of Diana ritual, Princess Diana was murdered in the Pont d'Alma tunnel (meaning "bridge or passage of the Moon Goddess") on August 31st, 1997. As The Biggest Secret points out, the Windsors, another Merovingian bloodline, were very much involved in this ritual murder.

From the Merovingians, this bloodline's connections to the present day include: Charlemagne (742-814), who ruled as Emperor of the West in the Holy Roman Empire; a stream of French kings, including Robert II, Philip Ist, II and III, and Louis Ist, II, VI, VII, VIII, VIIII, XIII, IX, XV, and XVI. The latter married Marie Antoinette of this same bloodline and both were executed in the French Revolution. But they produced the son who became Daniel Payseur, who, as The Biggest Secret explains, was taken to the United States where he became the secret force behind the Morgan and Carnegie empires and owned vast amounts of real estate, banking, and industrial holdings.

This bloodline also connects to the de Medici family which supported Christopher Columbus and produced Catherine de Medici, the Queen of France who died in 1589. Her doctor was Nostradamus: It includes Rene d'Anjou, Duke of Lorraine, and the House of Lorraine which employed Nostradamus and Christopher Columbus. The bloodline relatives of the de Medicis and the House of Lorraine, Queen Isabella of Castile and King Ferdinand of Spain, were also sponsors of Columbus when he "discovered" the Americas.

This bloodline also includes the Habsburgs, the most powerful family in Europe under the Holy Roman Empire; Geoffrey Plantagenet and the Plantagenet royal dynasty in England; King John, who signed the Magna Carta; King Henry Ist, II, and III, who were extremely close to the Knights Templar, as was King John; Mary Stuart and the Stuart Dynasty, including King James Ist of England, sponsor of the King James version of the Bible; King George Ist, II, and III; Edward Ist, II, and III, Queen Victoria; Edward VII; George V and VI; Queen Elizabeth II; Prince Charles and Elizabeth's other offspring, Anne, Andrew and Edward; Princes William and Harry from Charles' "marriage" to Princess Diana; US Presidents, George Washington, John Adams, John Quincy Adams, Thomas Jefferson, Franklin Delano Roosevelt, and George Bush are all named in the charts as strands of this bloodline; it was passed on to the year 2000 US presidential favorite, George W. Bush Jr., and his brother, Jeb Bush, the Governor of Florida.

In fact if you go deeply enough into the genealogical research you will find that ALL the presidents are from this line. Genealogical sources, like the New England Historical Genealogical Society and Burkes Peerage, have shown that 33 of the 42 presidents [up] to Clinton are related to Charlemagne and 19 are related to England's Edward III, both of whom are of this bloodline. A spokesman for Burkes Peerage, the bible of royal and aristocratic genealogy based in London, has said that every presidential election since and including George Washington in 1789 has been won by the candidate with the most royal genes. Now we can see how and why. United States presidents are not chosen by ballot, they are chosen by blood!

This same bloodline also includes key Scottish families like the Lords of Galloway and the Comyns; Marie-Louise of Austria, who married Napoleon Bonaparte; Kaiser Wilhelm II, the king of Germany at the time of the First World War; and Maximilian, the Habsburg emperor of Mexico, who died in 1867. On and on it goes into country after country. This bloodline connects into every surviving royal family in Europe, including King Juan Carlos of Spain and the Dutch, Swedish, and Danish royal lines.

And this is just ONE of the reptilian bloodlines and just SOME of its offshoots.

There are others which connect with these names and span the same period and beyond to thousands of years BC. Detailed family trees of the above are available on: Piso Homepage (http://www.angelfire.com/biz5/piso/)
__________________
Senast redigerad av Pelagonia 2010-10-25 kl. 20:58.
Citera
2010-10-30, 19:25
  #9
Medlem
Pelagonias avatar
Haplogroups of European kings and queens


Britain & Scandinavia

Kings & Queens of England or Great Britain

James I (1566-1625) => R1b-L21 (Y-DNA)
Charles I (1600-1649) => T2 (mtDNA) ; R1b-L21 (Y-DNA)
Henrietta Maria of France (1609-1669) => H (mtDNA)
Charles II (1630-1685) => H (mtDNA) ; R1b-L21 (Y-DNA)
James II (1633-1701) => H (mtDNA) ; R1b-L21 (Y-DNA)
William III (1650-1702) => H (mtDNA)
George I (1660-1727) => T2 (mtDNA)
George III (1738-1820) => T2 (mtDNA)
Victoria (1819-1901) => H (mtDNA)
Edward VII (1841-1910) => H (mtDNA)
Alexandra of Denmark (1844-1925) => T2 (mtDNA)
George V (1865-1936) => T2 (mtDNA)
Prince Philip, Duke of Edinburgh => H (mtDNA) ; R1b (Y-DNA)
Charles, Prince of Wales => R1b (Y-DNA)
William, Prince of Wales => R1b (Y-DNA)

Kings & Queens of Denmark

Sigrid the Haughty (968-1014) => => H5a (mtDNA)
Harald II (980-1018) => H5a (mtDNA)
Canute the Great (994-1035) => H5a (mtDNA)
Sweyn II Estridson (1019-1076) => H5a (mtDNA)
Elizabeth (1524-1586) => T2 (mtDNA)
Anne (1574-1619) => T2 (mtDNA)
Juliana Maria of Braunschweig-Wolfenbüttel (1729-1796) => H9 (mtDNA)
Margrethe II (1940-) => H (mtDNA)

All the Kings of Denmark since Christian I (reigned from 1448) belonged to haplogroup R1b (Y-DNA)

Christian I (1426-1481)
John (1455-1513)
Christian II (1481-1559)
Frederick I
Christian III => T2 (mtDNA)
Frederick II
Christian IV => T2 (mtDNA)
Frederick III
Christian V
Frederick IV
Christian VI
Frederick V
Christian VII
Frederick VI
Christian VIII
Frederick VII
Christian IX (1818-1906)
Frederick VIII (1843-1912) => T2 (mtDNA)
Christian X (1870-1947)
Frederick IX (1899-1972)

Kings of Norway

=> See Kings of Denmark from Christian I to Frederick VI.

Haakon VII (1872-1957) => R1b (Y-DNA)
Olav V (1903-1991) => T2 (mtDNA) ; R1b (Y-DNA)
Harald V (1937-) => R1b (Y-DNA)

Kings & Queens of Sweden

Olof Skötkonung (980-1022) => H5a (mtDNA)
Christian I (1426-1481) => R1b (Y-DNA)
John (1455-1513) => R1b (Y-DNA)
Christian II (1481-1559) => R1b (Y-DNA)
Gustav II Adolf (1594-1632) => T2 (mtDNA)
Charles X Gustav (1622-1660) => T2 (mtDNA)
Christina of Sweden (1626-1689) => H (mtDNA)
Margaret of Connaught (1882-1920) => H (mtDNA)
Louise Mountbatten (1889-1965) => H (mtDNA)
Ingrid (1910-2000) => H (mtDNA)
Carl XVI Gustaf (1946-) => H (mtDNA)

Benelux, Germany & Austro-Hungary

Holy Roman Emperors & Empress

Barbara of Celje (1390-1451) => T2 (mtDNA)
Maximilian II of Habsburg (1527-1576) => H (mtDNA)
Ferdinand II of Habsburg (1578-1637) => H (mtDNA)
Leopold I of Habsburg (1640-1705) => H (mtDNA)
Leopold II of Habsburg (1747-1792) => H9 (mtDNA)

Emperors & Empress of Austria

Maria Theresa (1717-1780) => H9 (mtDNA)
Joseph II (1741-1790) => H9 (mtDNA)
Ferdinand I (1793-1875) => H9 (mtDNA)
Charles I (1887-1922) => H (mtDNA)

Dukes/Kings & Queens of Bohemia

Boleslaus II the Pious (920-999) => H5a (mtDNA)
Elisabeth of Bohemia (1409–1442) => T2 (mtDNA)
Vladislas II of Bohemia and Hungary (1456-1516) => T2 (mtDNA)
Anne of Bohemia and Hungary (1503-1546) => H (mtDNA)
Elizabeth Stuart (1596-1662) => T2 (mtDNA)
Ferdinand IV of Bohemia and Hungary (1633-1654) => H (mtDNA)

Kings & Queens of Prussia

Frederick William I of Prussia (1688-1740) => T2 (mtDNA)
Elisabeth Christine of Brunswick-Bevern (1715-1797) => H9 (mtDNA)
Frederick William II (1744-1797) => H9 (mtDNA)

Emperors & Empress of Germany

Victoria of Prussia (1840-1901) => H (mtDNA)
Wilhelm II (1859-1941) => H (mtDNA)

Kings of Saxony

Frederick Augustus II (1797-1854) => H9 (mtDNA)
John I (1801-1873) => H9 (mtDNA)

Stadtholder of Holland and Zeeland

Maurice of Nassau, Prince of Orange (1567-1625) => T2 (mtDNA)

Kings of the Netherlands & Grand Duke of Luxembourg

William I (1772-1843) => H9 (mtDNA)

Kings & Queens of the Belgians

Leopold I (1790-1865) => H (mtDNA)
Marie-Louise of France (1812-1850) => H9 (mtDNA)
Leopold II (1835-1909) => H9 (mtDNA)

Italy, France, Spain & Portugal

Kings & Queens of France

All kings of France supposedly belonged to haplogroup G2a3 (Y-DNA).

Marie de' Medici (1575-1642) => H (mtDNA)
Louis XIII (1601-1643) => G2a3 (Y-DNA) H (mtDNA)
Maria Theresa of Spain (1638-1683) => H (mtDNA)
Louis, Dauphin of France (1661–1711) => G2a3 (Y-DNA) H (mtDNA)
Louis XV (1710-1774) => G2a3 (Y-DNA) H (mtDNA)
Louis XVI (1754-1793) => G2a3 (Y-DNA)
Marie-Antoinette (1755-1793) => H9 (mtDNA)
Louis XVII (1785-1795) => G2a3 (Y-DNA) H9 (mtDNA)

Emperors & Empress of France

Marie Louise of Austria (1791-1847) => H9 (mtDNA)
Napoleon II (1811-1832) => H9 (mtDNA)

Kings & Queens of the French

Maria Amalia of the Two Sicilies (1782-1866) => H9 (mtDNA)

Kings of Italy

Victor Emmanuel II (1820-1878) => H9 (mtDNA)

Grand Duke of Tuscany

Archduchess Joanna of Austria (1547–1578) => H (mtDNA)
Ferdinando II de' Medici (1610-1670) => H (mtDNA)

King of Sardinia

Charles Emmanuel III of Sardinia (1701-1773) => H (mtDNA)
Maria Christina of the Two Sicilies (1779–1849) => H9 (mtDNA)
Maria Theresa of Tuscany (1801-1855) => H9 (mtDNA)

Kings & Queens of Spain

Margaret of Austria (1584–1611) => H (mtDNA)
Philip IV (1605-1665) => H (mtDNA)
Elisabeth of France (1602–1644) => H (mtDNA)
Mariana of Austria (1634-1696) => H (mtDNA)
Charles II (1661-1700) => H (mtDNA)
Marie Louise of Orléans (1662-1689) => H (mtDNA)
Maria Luisa of Savoy (1688-1714) => H (mtDNA)
Ferdinand VI (1713-1759) => H (mtDNA)
Maria Josepha of Saxony (1803-1829) => H9 (mtDNA)
Isabella II (1830-1904) => H (mtDNA)
Alfonso XII (1857-1885) => H (mtDNA)
Victoria Eugenie of Battenberg (1887-1969) => H (mtDNA)
Sofia (1938-) => H (mtDNA)
Felipe, Prince of Asturias (1968-) => H (mtDNA)

Kings & Queens of Portugal

Maria II (1819-1853) => H (mtDNA)
Pedro V (1837-1861) => H (mtDNA)
Luís I (1838-1889) => H (mtDNA)

Emperors & Empress of Brazil

Maria Leopoldina of Austria (1797-1826) => H9 (mtDNA)

Emperors & Empress of Mexico

Charlotte of Belgium (1840-1927) => H9 (mtDNA)

Eastern Europe

Dukes/Kings & Queens of Poland

Boleslaw I Chrobry (967-1025) => H5a (mtDNA)
Elisabeth of Austria (1436-1505) => T2 (mtDNA)
John I Albert (1459-1501) => T2 (mtDNA)
Alexander Jagiellon (1461-1506) => T2 (mtDNA)
Sigismund I of Poland (1467-1548) => T2 (mtDNA)
Catherine of Austria (1533-1572) => H (mtDNA)
Anna of Austria (1573-1598) => H (mtDNA)
Wladyslaw IV Vasa (1595-1648) => H (mtDNA)
Constance of Austria (1588-1631) => H (mtDNA)
John II Casimir Vasa (1609-1672) => H (mtDNA)
Eleonora Maria Josefa of Austria (1653-1697) => H (mtDNA)

Tsars & Empress of Russia

Peter II (1715-1730) => H9 (mtDNA)

Romanov dynasty since Paul I => R1b (Y-DNA) :

Paul I (1754-1801)
Alexander I (1777-1825)
Constantine I (1779-1831)
Nicholas I (1796-1855)
Alexander II (1818-1881)
Alexander III (1845-1894)
Nicholas II (1868-1918) => T2 (mtDNA)

Maria Feodorovna (1847-1928) => H (mtDNA)
Alexandra Feodorovna (1872-1918) => H (mtDNA)

Kings & Queens of Greece

George I (1845-1913) => T2 (mtDNA) ; R1b (Y-DNA)
Constantine I (1868-1923) => R1b (Y-DNA)
Sophia of Prussia (1870-1932) => H (mtDNA)
Princess Alice of Battenberg (1885-1969) => H (mtDNA)
Alexander (1893-1920) => H (mtDNA) ; R1b (Y-DNA)
George II (1890-1947) => H (mtDNA) ; R1b (Y-DNA)
Paul (1901-1964) => H (mtDNA)
Anne-Marie (1946-) => H (mtDNA)
Pavlos, Crown Prince of Greece (1967-) => H (mtDNA)

Kings of Romania

Ferdinand I (1865-1927) => H (mtDNA)
Michael (1921-) => H (mtDNA)
Citera
2010-11-09, 22:08
  #10
Medlem
Krappfiskarns avatar
Napoleon I tillhörde troligen mtDNA-haplogrupp H.

http://chihaus.wordpress.com/2010/11...e-haplogroupe/
http://www.investigativegenetics.com/content/1/1/7

Citera
2011-04-15, 17:51
  #11
Medlem
Rektangels avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Pelagonia
Adolf Hitler - (Y-DNA E1b1b)

http://www.epochtimes.se/articles/2010/08/26/19817.html

Adolf Hitler har efter många DNA-analyser visat sig vara ättling till de judar och afrikaner han föraktade, enligt rapporter på tisdagen.

Journalist Jean-Paul Mulders och historikern Marc Vermeeren tog salivprover från 39 av den före detta tyska diktatorns släktingar, bland andra en kusin "Norbert H", som var österrikisk lantbrukare och brorsonen Alexander Stuart-Houston, som är amerikan, enligt den brittiska tidningen Daily Mail.

Mulders och Vermeeren fick lite av Hitlers DNA genom att följa Stuart-Houston i en vecka. Han tappade en begagnad servett på marken och de tog prover från den. DNA på servetten ledde dem sedan till resten av Hitlers släktingar.

Duon hittade en kromosom kallad "Haplopgroup E1b1b" (även Y-DNA) som under Hitlers tid var sällsynt hos människor som bor i Tyskland och Västeuropa.

"Den är vanligast hos berberna i Marocko, Algeriet, Libyen och Tunisien samt bland judar från Central- och Östeuropa och sefardiska judar," berättade Vermeeren för Daily Mail.

Detta DNA studerades under strikta förhållanden i ett laboratorium, sade de två.

Historiker har spekulerat i att Hitlers farfar var jude och att den förre diktatorn visste detta men gjorde allt som stod i hans makt för att dölja det.

"Hitlers oro över sin härkomst var inte omotiverad. Han var uppenbarligen inte "renrasig" eller "arisk", berättade Ronny Decorte, genetiker, för Daily Mail.

Mulders berättade för den belgiska tidningen Knack att människor i och med detta konstaterande "utifrån detta kan förutsätta att Hitler var släkt med människor som han föraktade”.

Bara för att ingen vill försvara Hitler betyder det inte att all demonisering, beskyllningar och allmänt förlöjligande av honom är korrekta. Det verkar finnas en agenda om att på nåt sätt associera Hitler med just judar,hur svag denna koppling än är. Det verkar finnas en slags journalitisk sensationsmakeri och viss skadegläde att kunna finna allt som möjligen skulle kunna koppla ihop Hitler med just-judar som jag inte förstår.


Utifall Hitler skulle ha haplogrupp E1b1b1,vilket i sej är uppseendeväckande så är den över 22 000 år och har troligen nått Europa under neolitikum,när jordbruket tog över från jägare och samlarkulturer som främsta näringsfång. Det var långt innan bibelns judar fördrevs från faraonernas Egyptien.

Att utfrån detta antyda att Hitler skulle kunna vara jude är att dra lite väl stora växlar på väldigt lite underlag.

Enligt denna karta skulle drygt 10% av österikarna ha just denna haplogrupp och Hitler kom från en gammal bondesläkt med spår i regionen sen århundraden tillbaka. Judar är inte precis kända för historiskt ha försörjt sej som jordbrukare utan främst genom handel och köpmannaskap och då främst i städer. Judar fördrevs från denna del av Österike under 1400-talet och fick inte återvända förrän långt efter det att Hitlers far var född.

http://www.thegeneticatlas.com/E1b1b1_Y-DNA.htm


https://www.flashback.org/sp20545842

I övrigt har jag ett inlägg om Hitlers släkthistoria.
__________________
Senast redigerad av Rektangel 2011-04-15 kl. 17:53.
Citera
2011-04-15, 18:29
  #12
Medlem
Rektangels avatar
Denne journalist utgår från att Hitler fått sina "mörka" gener från sin okände farfar och drar återigen upp denna gamla historia som bevisligen är en lögn. Läs hur han brer på...

Citat:
Now, the question is just why a man born in Northern Austria would have this gene complex. It's impossible to say for sure, but the likely inference is that he had a fairly recent Jewish ancestor, as Jews were fairly common in 19th-century Austria, but Berbers a bit thin on the ground. This has been long suspected. As the article itself points out

His father, Alois, is thought to have been the illegitimate offspring of a maid called Maria Schickelgruber and a 19-year-old Jewish man called Frankenberger.

This would have made the man who inspired the Holocaust one-quarter Jewish.

http://jordan179.livejournal.com/190787.html


Här har ni mer om den judiske man som beskylls för att vara Hitlers farfar:

Citat:
Leopold Frankenberger
Adolf Hitler asked his attorney, Hans Frank, to investigate his family lineage. Frank claimed that he discovered Hitler's grandmother, Maria, had worked as a servant in Graz for a Jew named Leopold Frankenberger, who had a son around 19 years old. According to Frank, the elder Frankenberger sent Maria regular child support payments; the implication was that the payments were made because the younger Frankenberger had fathered Alois. Frank's testimony was widely believed in the 1950s, but by the 1990s, this claim was generally doubted by historians. Ian Kershaw dismisses the Frankenberger story, noting that all Jews had been expelled from Graz in the 15th century and were not allowed to return until well after Alois was born. No evidence has been found that Maria Schicklgruber ever lived in Graz.

It has been said that Alois Hitler's grandson William Patrick Hitler, upon leaving Germany in the 1930s, threatened to blackmail his uncle Adolf by telling the press that the senior Alois's father was Leopold Frankenberger. However, Kershaw believes this story to be false for many reasons, the most outstanding one being that William Patrick was not murdered during the Third Reich.

According to one report, Y-chromosomal evidence excludes Frankenberger as Hitler's paternal grandfather, since (it is claimed) William Patrick Hitler's male descendants share their Y-chromosome with the Hiedler (or his brother Hüttler) line. If confirmed, then Frankenberger can not be Alois Hitler Senior's biological father

På wikipedia under Alois Hitler går det att läsa följande:

Citat:
Leopold Frankenberger was a Jew who, as suggested by Hans Frank, might have fathered Alois when his mother Maria supposedly worked for a Frankenberger family in their household in Graz, Austria. In his memoirs, written shortly before his execution, Frank made the sensational claim that he had been commissioned by Hitler to investigate Hitler's family in 1930 after a "blackmail letter" had been received from Hitler's nephew, William Patrick Hitler, who allegedly threatened to reveal embarrassing facts about his uncle's ancestry. Frank said that the investigation uncovered evidence that Maria Schicklgruber, Hitler's paternal grandmother, had been working as a cook in the household of a Jewish man named Leopold Frankenberger before she gave birth to Hitler's father, Alois, out of wedlock. Frank obtained from a relative of Hitler's by marriage a collection of letters between Maria Schicklgruber and a member of the Frankenberger family that discussed a stipend for her after she left the employ of the family. According to Frank, Hitler told him that the letters did not prove that the Frankenberger son was his grandfather but rather his grandmother had merely extorted money from Frankenberger by threatening to claim his paternity of her illegitimate child. Frank accepted this explanation. However, no evidence that Frankenberger ever existed has been produced. Scholars such as Ian Kershaw and Brigitte Hamann dismiss the Frankenberger ancestry claim as without any substance.

Judarna fördrevs från Österike redan under 1400-talet och fick inte återvända förrän 1867 och Hitlers far Alois är född 1837. Kanske högst 10% av österikarna i regionen verkar ha genen så den är långt ifrån unik. Bara ovanlig.

Det känner denne journalist säkert till så det är bara sensationsjournalistik och han utgår från att ingen vill träda fram och omkullkasta hans "hypotes". Vem vill försvara Hitler?
__________________
Senast redigerad av Rektangel 2011-04-15 kl. 18:45.
Citera
  • 1
  • 2

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback