Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2022-07-31, 20:52
  #4633
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Madagascar
Redan idag kan man spara på vattnet i dammarna när man importerar.

Men jag antar du menar Norge skulle kunna bygga fler pumpkraftverk? Jo det skulle man kunna göra i Sverige också för övrigt.

Jag tänkte på både vanliga vattenkraftverk och pumpkraftverk. Vattenmagasinen behövs för att spara energi.

Ja, även Sverige sitter på stora vattenmagasin. Men dessa är huvudsakligen belägna långt norrut. Det råder begränsad kapacitet i ledningarna mellan södra och norra Sverige. Man skulle kunna bygga pumpkraftverk i Sverige, men i södra Sverige är förutsättningarna ganska dåliga, eftersom södra Sverige är ganska platt. I ett platt landskap skulle man behöva dränka enorma arealer under vatten för att lagra energi. Det är bättre att anlägga pumpkraftverk högt upp i bergen. Norra Sverige är bergigt, liksom södra Norge. Diskussionen handlade huvudsakligen om möjligheten att lagra energi åt länder som Tyskland och Storbritannien. Då borde södra Norge ligga lämpligare än norra Sverige.

Citat:
Ursprungligen postat av Madagascar
2021 nettoexporterade Norge:
17 TWh (25 export, 8 import)

De senaste 12 rapporterade månaderna nettoexporterade Sverige:
29 TWh (35 export, 6 import)

Sverige har nettoexporterat extremt mycket senaste året. Det måste vara ett nytt rekord som slår det gamla med hästlängder.

https://www.statnett.no/om-statnett/...raftaret-2021/

https://www.scb.se/hitta-statistik/s...-el-manadsvis/

Tack för siffrorna. Siffrorna visar att Norge används mer som energikälla än som energilager.
Citera
2022-07-31, 20:55
  #4634
Avstängd
liksom-fbs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Det har du rätt i. Samma sak gäller Centerpartiet.

Jag såg att Annie Lööf på Twitter idag hänvisade till ett pressmeddelande som Centerpartiet gjorde i april i år. Förslaget går ut på att fördubbla Sveriges elproduktion. Hur mycket tilltro ska man ha till Centerpartiet?

I pressmeddelandet skriver Centerpartiet:
SKA VI RÄDDA KLIMATET KRÄVS FÖRDUBBLAD ELPRODUKTION

Klimatkrisen är akut. Nu presenterar Centerpartiet en färdplan för att fördubbla den svenska elproduktionen redan till 2030, med målet att växla upp klimatarbetet och fasa ut den ryska gasen.

– Det är nu eller aldrig för klimatet. Om vi inte nu agerar kraftfullt, konstruktivt och gemensamt globalt, i EU och i Sverige riskerar vi permanenta förändringar, säger partiledare Annie Lööf.

...
– Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till under 1.5 grader. Och vi måste göra EU oberoende av fossil energi, i synnerhet den blodbesudlade gasen och oljan som nu importeras från Ryssland, säger Annie Lööf.
...
Nu måste arbetet växlas upp för att vi ska klara omställningen från fossilt till klimatsmart. Centerpartiet har i många år drivit på och lagt konkreta förslag för ökad elproduktion, för klimatsmart och hållbar energi i Sverige och i EU. Nu måste vi fortsätta ta nya steg framåt.

- Det behövs mer billig, grön och utsläppsfri el. Då krävs en robust energipolitik som både tryggar Sveriges behov på hemmaplan, och som bidrar till minskade utsläpp globalt, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

I en ny färdplan samlar Centerpartiet flera förslag för att öka produktionen inom alla klimatsmarta energislag samt förenkla för energiproduktion och effektivisering. Tillsammans möjliggör förslagen en framtida elproduktion på minst 330 TWh, vilket är en fördubbling från dagens produktion. Det är även nödvändigt att blixtinkalla riksdagspartierna till energisamtal, för att få på plats ett långsiktigt och klimatsmart energisystem.
...
Jag håller med om att det är mycket viktigt att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Jag håller helt och hållet med om att vi behöver öka elproduktionen för att minska behovet av fossila bränslen.

Men jag har starka tvivel på att Centerpartiet ska klara av att åstadkomma detta.

Citat från Centerpartiets Färdplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030:
Centerpartiet har i många år drivit på och lagt konkreta förslag för ökad elproduktion, för klimatsmart och hållbar energi i Sverige och i EU.
Jaså?

Citat från Centerpartiets Färdplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030:
Sverige är världsledande i utvecklingen av nya metoder och innovationer som klimatsmart stål och cement, smarta batterier och biodrivmedel. Men elbilarna ska laddas, industrin ska elektrifieras och det kommer krävas mycket mer elektricitet om vi ska klara omställningen från fossilt till klimatsmart.
Ja, god tillgång till miljövänlig elektrisk energi är en förutsättning för att allt detta ska fungera. Utan tillgång till miljövänlig elektrisk energi är förslagen bara nonsens.

Citat från Centerpartiets Färdplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030:
Därför presenterar Centerpartiet en färdplan för en fördubblad svensk elproduktion till 2030. I färdplanen har vi samlat befintliga och nya förslag som syftar till att få ett robust svenskt elsystem, mer billig, grön och utsläppsfri el, och en snabb utbyggnad av det förnybara. Förslag som tillsammans möjliggör en framtida elproduktion på minst 330 TWh, vilket innebär en fördubbling från dagens elproduktion. Färdplanens tre delar är följande:
  • Öka produktionen av klimatsmart energi
  • Förenkla energiproduktion och effektivisering
  • Blixtinkalla till nya energisamtal
I Centerpartiets färdplan ligger fokus på vindkraft:
Havsbaserad vindkraft producerar bara runt 1 TWh per år idag, men potentialen är enorm. Ansökningar har kommit in för att bygga ny havsbaserad vindkraft om uppåt 350 TWh, varav 20 TWh ligger på regeringens bord. Enligt Energiforsk kan 70 TWh anslutas direkt till elnätet utan större åtgärder, vilket motsvarar elanvändningen för 14 miljoner villor under ett år. Centerpartiet vill accelerera byggandet av vindkraft till havs för att nå ett mål om 70 TWh havsbaserad vindkraft till 2030. Centerpartiet vill också fortsätta utbyggnaden av vindkraft på land och vill därför se ett mål om 80 TWh landbaserad vindkraft till 2030, varav 20 TWh har potential att byggas ut redan de första tre åren.
Men även vattenkraft:
Vattenkraften är en stor och pålitlig del av Sveriges elproduktion, som har potential att producera ännu mer. Enligt en studie från Skellefteå Kraft och Sweco går det att höja effekten i de tio största älvarna med 24 procent. Vattenkraften kan bidra med mer effekt, samtidigt som vi värnar miljö och biologisk mångfald.
Och solel:
Solel är billigt att installera och går att bygga på allt från glesbygdens fält och lador till tak i Stockholms mest tätbebyggda områden. Det är också en energikälla som privatpersoner snabbt, enkelt och billigt kan bidra med på egen hand.
Befintlig atomkraft föreslås få öka effekten:
Kärnkraften kommer att spela roll för svensk elförsörjning för ett antal år framåt och Centerpartiet kommer fortsatt inte medverka till politiska beslut som i förtid stänger svensk kärnkraft. Det har varit vår linje i de energiöverenskommelser vi slutit sedan 2009 och framåt – kärnkraften får växa på egna meriter. Med tanke på hur lång tid det tar att bygga ny kärnkraft kan inte nya reaktorer på kort sikt ersätta fossil energi från Ryssland. Det går inte heller att återstarta nedlagda reaktorer. Men däremot är det möjligt att producera mer el i de reaktorer som redan är igång i Sverige.
Är det sant att Centerpartiet har verkat för att kärnkraften ska få växa på egna meriter?

Sista punkten är biokraft:
Mer än en tredjedel av Sveriges energianvändning kommer från bioenergi. I elsystemet är den förnybara och stabila biokraften viktig. Biokraft genereras från bland annat avfall och restprodukter inom skogsindustrin. Biokraften producerade omkring 13 TWh 2021, och det finns stor potential att öka produktionen.
Hur ska produktionen av biobränslen öka?

I färdplanen nämns även Centerpartiets befintliga förslag:
  • Skapa tydligare ledarskap och ansvar på myndighetsnivå. Sätt upp ett ambitiöst planeringsmål för att elsystemet ska kunna inrymma minst 330 TWh. Det innebär mer än en fördubbling från idag.
  • Svenska kraftnät måste snabbt investera i åtgärder för att lösa flaskhalsar i systemet och få ett mer långsiktigt ansvar för pålitlig elförsörjning.
  • Skapa ett mer flexibelt system med energimarknadslösningar som lagrar när användningen är låg och är pålitligt när användningen är hög.
  • Bygg ut energilagringen i form av batterier och vätgas för att jämna ut regionala skillnader och undvika tillfällig energibrist.
  • Förbättra distributionen. Sverige producerar ett överskott men överföringen från platser där energi produceras till där den konsumeras är undermålig.
Det kommer att krävas väldigt många batterier för att lagra energi i sådana kvantiteter.

Kommer Centerpartiets färdplan att kunna råda bot på Sveriges energiproblem? Eller kommer Centerpartiets färdplan att leda till att törsten efter petroleum blir ännu starkare?
Det man kunde hoppas på är att staten slutar lägga sig i.
Det är staten som är problemet. Ja, och kommunerna.

Det är som VD på OX2 säger att man vill inte ha några bidrag eller satsningar. Man vill få en tillståndsprocess som obstruerar mindre. Det är där problemet är. https://www.di.se/nyheter/ox2-s-vd-r...ad-vi-behover/

C kan nog vilja reducera statens obstruktion. Det är nog enda partiet som vill det.
Men dom är ju för små för att kunna ordna det.

Resten av partierna är mer kommunistpartier, som vill blanda in staten MER. Bara vi låter staten styra och ställa än MER blir Sverige snart som Nordkorea verkar dom tänka och se glada ut.
Citera
2022-07-31, 21:01
  #4635
Avstängd
liksom-fbs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av DonkeyKotte
Uppenbarligen försök av C att missleda. Man kan säkert höja effekten i vattenkraften. Men vad man inte nämner är att man i medeltal inte kan producera mer energi, utan måste helt enkelt köra vattenkraften betydligt hårdare. Idag producerar vattenkraften 7,8 GW +- 4,8 GW (95% konf.int.) skulle man. Relativt idag installerad effekt motsvarar detta 48% +- 30%.

Skulle man nu få för sig att höja effektuttaget i ena änden måste man också sänka det med motsvarande mängd i andra änden. Detta skulle, beroende på frekvens, ha en mycket stor inverkan på flödet i älvarna och därmed också ekosystemet längs med älvfåran.
Varifrån har du fått att det är C som räknat?
Det var Skellefteå Kraft. Har du uppfattningen att dom räknat fel och detta inte går att göra i deras vattenkraftverk?
Har du läst rapporten?


Citat:
Ursprungligen postat av DonkeyKotte
Men C bryr sig så klart inte om miljön, naturen eller landsbygden. Det enda som är viktigt är att få stänga kärnkraft och att få genomdriva sina neoliberala experiment.
Kul mening. Den visar att C är motsatsen till Mp.
C bryr sig således bara om tillväxt och ökande levnadsstandard. Höger-extremister med andra ord.
Citera
2022-07-31, 21:11
  #4636
Avstängd
liksom-fbs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Vågar vi lita på att fusionskraften är runt hörnet?
Den har legat runt hörnet i 50 år.
Den verkar ha svårt att ta sig runt hörnet så vi ska nog inte hålla andan.

Kanske kommer den runt en dag. Det blir ju positivt.

Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Nu är det dags att sluta hoppas på nya energikällor som sägs komma i framtiden. Vi behöver satsa stort på den teknik som finns tillgänglig. Och vi behöver göra det nu.
Jag har inga invändningar mot att ni satser. Go ahead. Kanske blir något av det.

Det pågår dock mycket utvecklingsarbete.
T ex såg jag framgångar med en billig produktion med två lagers solceller. Då ökar man verkningsgraden från dagens typiska 22% till 32%.

Och inom lagring finns mycket på gång. Det är nog bara en tidsfråga innan vi har t ex batterier som lagrar relativt billigt. Då kan nästan vem som helst driva energilager. Och elpriset planar ut till ett snittpris. Och folk kommer använda AI och neuralnät för att lista ut när det är mest profitabelt att köpa och sälja el.
Det blir lite kul. Marknaden och kapitalism är the shit.
Citera
2022-07-31, 22:39
  #4637
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Men även vattenkraft:
Vattenkraften är en stor och pålitlig del av Sveriges elproduktion, som har potential att producera ännu mer. Enligt en studie från Skellefteå Kraft och Sweco går det att höja effekten i de tio största älvarna med 24 procent. Vattenkraften kan bidra med mer effekt, samtidigt som vi värnar miljö och biologisk mångfald.
Citat:
Ursprungligen postat av DonkeyKotte
Uppenbarligen försök av C att missleda. Man kan säkert höja effekten i vattenkraften. Men vad man inte nämner är att man i medeltal inte kan producera mer energi, utan måste helt enkelt köra vattenkraften betydligt hårdare. Idag producerar vattenkraften 7,8 GW +- 4,8 GW (95% konf.int.) skulle man. Relativt idag installerad effekt motsvarar detta 48% +- 30%.

Aha, så måste det naturligtvis vara.

Citat:
Ursprungligen postat av DonkeyKotte
Skulle man nu få för sig att höja effektuttaget i ena änden måste man också sänka det med motsvarande mängd i andra änden. Detta skulle, beroende på frekvens, ha en mycket stor inverkan på flödet i älvarna och därmed också ekosystemet längs med älvfåran.

Vattenkraften kan användas för att utjämna vindkraftens ojämna produktion. Men precis som du säger, så påverkas miljön kraftigt när man använder vattenkraften på det sättet. Ett annat sätt att lagra energin är ju pumpkraftverk. Då skonar man dom naturliga älvfårorna, men istället behöver fler landområden läggas under vatten.

Citat:
Ursprungligen postat av DonkeyKotte
Men C bryr sig så klart inte om miljön, naturen eller landsbygden. Det enda som är viktigt är att få stänga kärnkraft och att få genomdriva sina neoliberala experiment.

Jag är inte förvånad.

Här citerar jag hela avsnittet om vattenkraft i Centerpartiets Färdplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030
Vatten
Vattenkraften är en stor och pålitlig del av Sveriges elproduktion, som har potential att producera ännu mer. Enligt en studie från Skellefteå Kraft och Sweco går det att höja effekten i de tio största älvarna med 24 procent. Vattenkraften kan bidra med mer effekt, samtidigt som vi värnar miljö och biologisk mångfald. Under de kommande 20 åren ska all svensk vattenkraft få nya miljötillstånd där vattenkraftselen kombineras med miljöåtgärder. Det är välkommet och nödvändigt. Men den småskaliga vattenkraften behövs fortfarande, inte minst för att den skapar viktig försörjningstrygghet lokalt. Med rätt förutsättningar kan den biologiska mångfalden dessutom öka samtidigt som småskalig vattenkraft kan öka sitt energi- och effektbidrag. Det kräver att både lagstiftning och åtgärdsplaner ses över innan prövningarna av vattenkraftens miljötillstånd fortsätter.

Centerpartiets nya förslag:
  • Ta fram en plan för att nyttja vattenkraftens maxkapacitet.
Centerpartiets befintliga förslag:
  • Pausa omprövningar av vattenkraftens miljötillstånd till dess att brister i lagstiftning och åtgärdsplaner rättats till.
Citera
2022-08-01, 08:06
  #4638
Medlem
wwrs avatar
Sluta koppla våra priser till Tyskland och kontinenten och bygg kärnkraft nu!
Citat:
Vill man få ett stabilt elnät i södra Sverige går det bara att välja kärnkraft.”

Många förespråkare för väderberoende kraft missar hur elnätet fungerar. Det skriver Jan Blomgren som är professor i tillämpad kärnfysik och företagare inom energisektorn.
https://www.sydsvenskan.se/2022-08-0...alja-karnkraft

SMR tar tre år att bygga stod det någonstans. Kanske man kan bygga centralt och distribuera?

De som förespråkar sol- och vind-kraft, har de räknat med vad rullande elavbrott kostar samhället?
__________________
Senast redigerad av wwr 2022-08-01 kl. 08:51.
Citera
2022-08-01, 08:20
  #4639
Medlem
DeValeras avatar
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Kul mening. Den visar att C är motsatsen till Mp.
C bryr sig således bara om tillväxt och ökande levnadsstandard. Höger-extremister med andra ord.

https://arbetet.se/2013/07/24/maud-o...lev-forodande/

Ja inte verkar centerpartister besitta något affärssinne direkt!

Lär ju inte bli någon tillväxt och ökad levnadsstandard när sådana personer får härja runt.
Citera
2022-08-01, 11:13
  #4640
Medlem
fermions avatar
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Den har legat runt hörnet i 50 år.
Den verkar ha svårt att ta sig runt hörnet så vi ska nog inte hålla andan.

Kanske kommer den runt en dag. Det blir ju positivt.


Jag har inga invändningar mot att ni satser. Go ahead. Kanske blir något av det.

Det pågår dock mycket utvecklingsarbete.
T ex såg jag framgångar med en billig produktion med två lagers solceller. Då ökar man verkningsgraden från dagens typiska 22% till 32%.

Och inom lagring finns mycket på gång. Det är nog bara en tidsfråga innan vi har t ex batterier som lagrar relativt billigt. Då kan nästan vem som helst driva energilager. Och elpriset planar ut till ett snittpris. Och folk kommer använda AI och neuralnät för att lista ut när det är mest profitabelt att köpa och sälja el.
Det blir lite kul. Marknaden och kapitalism är the shit.
Fusion kanske kommer, men ingen skulle kunna säga när. Minst sagt komiskt att du är så klarsynt med drömkraften fusion för att sen gå all-in på solceller och batterier som "marknaden" ska fixa bara det ekonomiska incitamentet får fri yta att verka på. Ditt wunderwaffe-batteri kommer lika fort som fusion. Solen kommer aldrig att ge kraft på vintern eller natten.

Kärnkraft finns, gör otrolig nytta både för CO2-utsläpp och elförsörjning, och kan byggas till en relativt känd och i sammanhanget låg kostnad om folket ser till att politikerna fattar långsiktiga beslut och processen görs kort med förrädare och quislingar och deras överstegurus inom akademi, C och MP.

För övrigt är detta att makten nu plötsligt är så positiv till SMR ( små modulära reaktorer) säkert något som sabotörerna listat ut ska vara den nya fördröjningsstriden så att S och faktiskt även M slipper fatta något som helst beslut som kan låsa ute någon potentiell koalitionspartner i kampen om makten. Vattenfalls VD får 1200000 kronor i månaden för att aldrig *någonsin* mopsa sig - vilket hon ändå inte skulle vilja.

Havsbaserad vindkraft är *verkligen pengarna* i sjön. Målet om 100% förnybar energi 2040 måste åtminstone ersättas med mål om fossilfritt för att inte omöjliggöra alla andra lösningar in spe.
__________________
Senast redigerad av fermion 2022-08-01 kl. 11:15.
Citera
2022-08-01, 11:36
  #4641
Avstängd
liksom-fbs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av DeValera
https://arbetet.se/2013/07/24/maud-o...lev-forodande/

Ja inte verkar centerpartister besitta något affärssinne direkt!

Lär ju inte bli någon tillväxt och ökad levnadsstandard när sådana personer får härja runt.
Vad har C med det där att göra???

Det handlar om hur det går när offentlig sektor investerar.
Du som "kommunist" borde vara lyrisk och tala om hur fint det blir när offentlig sektor sköter saker. Och lyfta fram nuon-köpet som något fantastiskt. Offentlig sektor köper av offentlig sektor. Lyckan borde vara fullständig hos er vänstertomtar.

Jag, å andra sidan, kan säga "vad var det jag sa". Offentlig sektor har inga incitament att göra något som fungerar.

Lite konstigt bara att du lyfter fram den här typen av misslyckanden av Offentlig sektor.
Citera
2022-08-01, 11:53
  #4642
Medlem
wwrs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av fermion
Fusion kanske kommer, men ingen skulle kunna säga när. Minst sagt komiskt att du är så klarsynt med drömkraften fusion för att sen gå all-in på solceller och batterier som "marknaden" ska fixa bara det ekonomiska incitamentet får fri yta att verka på. Ditt wunderwaffe-batteri kommer lika fort som fusion. Solen kommer aldrig att ge kraft på vintern eller natten.

Kärnkraft finns, gör otrolig nytta både för CO2-utsläpp och elförsörjning, och kan byggas till en relativt känd och i sammanhanget låg kostnad om folket ser till att politikerna fattar långsiktiga beslut och processen görs kort med förrädare och quislingar och deras överstegurus inom akademi, C och MP.

För övrigt är detta att makten nu plötsligt är så positiv till SMR ( små modulära reaktorer) säkert något som sabotörerna listat ut ska vara den nya fördröjningsstriden så att S och faktiskt även M slipper fatta något som helst beslut som kan låsa ute någon potentiell koalitionspartner i kampen om makten. Vattenfalls VD får 1200000 kronor i månaden för att aldrig *någonsin* mopsa sig - vilket hon ändå inte skulle vilja.

Havsbaserad vindkraft är *verkligen pengarna* i sjön. Målet om 100% förnybar energi 2040 måste åtminstone ersättas med mål om fossilfritt för att inte omöjliggöra alla andra lösningar in spe.
Bra inlägg.

Nu kommer vi att få lära oss att väderberoende kraft (som inte är stabil) är det vi skall satsa på. Vi skall även hoppas på fusion (som helt enkelt inte fungerar ännu).

Nu kommer det att bli diskussioner om man skall bygga små eller stora kärnkraftverk. Därmed kommer inget att hända. Kanske man blir oense om vilken färg de skall målas i också? (ironi) Vad jag kommer ihåg lyckades EU bromsa alla gröna förändringar i jordbruksbudgeten genom att rådet ville ha 17% och parlamentet 24%. Det blev noll, i alla fall så länge jag följde ärendet!

EU:s energisvältagenda har som mål att kasta Europas länder tillbaka till stenåldern för att garantera amerikanskt världsherravälde. Det värsta är att vi som bor i Europas utkanter skall försvagas mest så att vi blir lätta att styra från Paris och Bryssel. Tidigare starka länder, som de nordiska, attackeras hårdast
Citera
2022-08-01, 11:59
  #4643
Avstängd
liksom-fbs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av fermion
Fusion kanske kommer, men ingen skulle kunna säga när. Minst sagt komiskt att du är så klarsynt med drömkraften fusion för att sen gå all-in på solceller och batterier som "marknaden" ska fixa bara det ekonomiska incitamentet får fri yta att verka på. Ditt wunderwaffe-batteri kommer lika fort som fusion. Solen kommer aldrig att ge kraft på vintern eller natten.
1. Det är en ihop-fantiserad halmgubbe att jag skulle gå all-in. Försök läsa mer och fantisera mindre.
2. Det finns många lösningar för lagring. Du kan ju få berätta varför marknaden inte skulle ordna den om lönsamhet finns. (Allt pekar på att du är kommunist och inte förstår simpel marknadsekonomi).
3. Det är snorbillig att lagra energi som vätgas i bergrum. Och då kan den lagras från sommar till vinter, till låg kostnad.

Citat:
Ursprungligen postat av fermion
Kärnkraft finns, gör otrolig nytta både för CO2-utsläpp och elförsörjning, och kan byggas till en relativt känd och i sammanhanget låg kostnad om folket ser till att politikerna fattar långsiktiga beslut och processen görs kort med förrädare och quislingar och deras överstegurus inom akademi, C och MP.
1. Ja, kärnkraft finns. Speciellt mycket i Frankrike. Där har den ungefär samma kapacitetsfaktor som vindkraft. Och i Frankrike har man haft NordPools högsta elpriser det senaste året.
2. Elpriset från Flamanville beräknas till ca 200 öre/kWh. Att du säger att det är lågt jämfört med estimaten för landbaserad vindkraft på 32 öre/kWh indikerar mest att du behöver gå om grundskolan.
3. Och så kommer dina kommunist-takter fram när de som inte underkastar sig den postmodernistiska norm som du förfäktar, skall deporteras till Gulag eller direkt avrättas.

Citat:
Ursprungligen postat av fermion
För övrigt är detta att makten nu plötsligt är så positiv till SMR ( små modulära reaktorer) säkert något som sabotörerna listat ut ska vara den nya fördröjningsstriden så att S och faktiskt även M slipper fatta något som helst beslut som kan låsa ute någon potentiell koalitionspartner i kampen om makten. Vattenfalls VD får 1200000 kronor i månaden för att aldrig *någonsin* mopsa sig - vilket hon ändå inte skulle vilja.
1. SMR är tämligen oprövat och bygger på stora beställningar. Det är ett sätt för kärnkraftsbolag att överleva när dom inser att folk ingen längre vill betala 200 mdr för en reaktor. Tanken här är att få in 200 mdr genom att splitta upp reaktorn på fler "delreaktorer".
2. Trots att det varit fritt fram för er sedan Reinfeldt tog bort förbudet 2009, så har ingen av er öppnat era plånböcker och startat ett kärnkraftsbolag och låtit bygga kärnkraftverk. Även ni själva verkar ha uppfattningen att kärnkraft är en ekonomisk katastrof.
Och som typiska kommunister sitter ni här och gnäller över att inte någon annan tar den ekonomiska katastrofen.
3. En VD som mopsar sig tolereras inte i någon sektor. Du har inte förstått vad en VD är anställd för. Och några meningar ovan skulle du ju avrätta de som mopsade sig. Någon vidare ordning i din hjärna är det inte.

Citat:
Ursprungligen postat av fermion
Havsbaserad vindkraft är *verkligen pengarna* i sjön. Målet om 100% förnybar energi 2040 måste åtminstone ersättas med mål om fossilfritt för att inte omöjliggöra alla andra lösningar in spe.
1. I verkligheten dock är det vad de som kan räkna väljer att investera i.
Citera
2022-08-01, 12:45
  #4644
Medlem
DeValeras avatar
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Vad har C med det där att göra???

Det handlar om hur det går när offentlig sektor investerar.
Du som "kommunist" borde vara lyrisk och tala om hur fint det blir när offentlig sektor sköter saker. Och lyfta fram nuon-köpet som något fantastiskt. Offentlig sektor köper av offentlig sektor. Lyckan borde vara fullständig hos er vänstertomtar.

Jag, å andra sidan, kan säga "vad var det jag sa". Offentlig sektor har inga incitament att göra något som fungerar.

Lite konstigt bara att du lyfter fram den här typen av misslyckanden av Offentlig sektor.

Har inte med offentlig sektor att göra utan centerpartisten Maud Olofsson. Hon har även varit lika kass när hon drivit företag privat. Vin & Sprit drevs ju väldigt framgångsrikt i offentlig regi. Det idag privata företaget SSAB grundades som ett offentligt företag efter det att bla Stora Kopparbergs stålverk, Grängesbergs stålverk hade räddats- under 70-talets stålkris. Så visst kan staten vara bra att ha som företagare ibland. Bara inte några centerpartister kommer i närheten av driften bara.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback