25 442 besökare online
1 035 849 medlemmar • 54 175 477 inlägg
Användarnamn 
Lösenord
Pentyl
Moderator

Pentyls avatar
Reg: 2008-11-24


Pentyls bild
20. Yttrandefriheten och informationsfriheten är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Möjligheterna till undantag från dessa friheter måste ges en restriktiv tolkning och behovet av begränsningar måste redovisas på ett övertygande sätt.
Högsta Domstolen, dom meddelad 15 juni 2012, mål B 990-11

inlägg här