34 994 besökare online
1 067 565 medlemmar • 55 909 371 inlägg
Användarnamn 
Lösenord
Pentyl
Moderator

Pentyls avatar
Reg: 2008-11-24


Pentyls bild
20. Yttrandefriheten och informationsfriheten är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Möjligheterna till undantag från dessa friheter måste ges en restriktiv tolkning och behovet av begränsningar måste redovisas på ett övertygande sätt.
Högsta Domstolen, dom meddelad 15 juni 2012, mål B 990-11

inlägg här