• 34 930 online
  • 1 212 586 medlemmar
  • 62 558 428 inlägg
2009-04-23, 11:45
  #13
Medlem
Mihailovics avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Flytande_argot
Lär erkänna att det var ett uttryck jag aldrig tidigare hört.

Är inte så vanligt

Wiki beskriver faktiskt de olika jävssituationerna ganska enkelt och
lättfattligt så jag tar och klipper in dom här...

från WIKI

"I offentlig förvaltning kan en person vara jävig av följande orsaker:

1. Sakägarjäv: Ärendet angår personen själv; personen är part i målet eller har ett intresse som gör att personen har rätt att överklaga (personen är som man säger sakägare).

2. Intressejäv: När ”ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv” som det står i både kommunallagen och förvaltningslagen.

3. Släktskapsjäv: Ärendet angår en nära anhörig eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för en sådan anhörig. Make/maka, sambo, barn och syskon är alltid nära anhöriga men även andra närstående, till exempel svågrar och farföräldrar, kan räknas efter en bedömning i det enskilda fallet.

Sakägarjäv, intressejäv och släktskapsjäv föreligger inte för den som bara påverkas som medlem i ett kollektiv. Den som sitter i kommunfullmäktige är alltså inte jävig i ett beslut om att höja kommunalskatten, även om det påverkar vederbörande ekonomiskt. Det är inte heller jäv för den som deltar i ett beslut som rör den förvaltning där vederbörande är anställd eller den skola där vederbörandes barn går, men rör det sig om mindre grupper kan det bli fråga om jäv.

Nedanstående jävsgrunder gäller inte i kommunfullmäktige:

4. Ställföreträdarjäv: Den som är ställföreträdare för den som saken angår eller som kan ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång är jävig. Ställföreträdare för ett bolag eller en förening är oftast den som har rätt att teckna firman, till exempel VD och styrelseordföranden. Att bara vara styrelseledamot eller ha en anställning skapar inte jäv enlig denna regel. Undantag finns för kommunala bolag.

5. Ombuds- och biträdesjäv: Den som tidigare fört talan som ombud för någon eller mot ersättning hjälpt någon i ärendet är jävig.

6. Delikatessjäv: En person är jävig ”om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet”. Regeln är avsedd att fånga upp övriga tänkbara risker för opartiskhet. Det kan gälla för den som särskilt hårt engagerat sig i en fråga eller som är nära vän med någon sakägare."
Citera
2009-04-23, 11:46
  #14
Medlem
JusThes avatar
juristsverige är ganska litet. Den här domaren är, såvitt jag förstått, specialiserad på immaterialrätt. Att han går med i föreningar där rättsutveckling och relaterade frågor diskuteras är i sig inte så konstigt. Tror väldigt få skulle klara sig helt utan kopplingar till något. Det korkade är att han inte redovisat dessa, särskilt efter att nämndemannen blev ut-jävad.

På pappret kan nog HovR komma fram till att detta inte är jäv.

Vilket skulle uppfattas av stort sett alla som en praktskandal. Skulle ju garanterat undergräva det ynka förtroende som kan finnas kvar för rättsäkerhet å liknande i landet.

Skall bli intressant att följa, för lilla HovR har ett rejält dilemma att ta ställning till... Kör de på domarens linje blir det väl kravaller..
__________________
Senast redigerad av JusThe 2009-04-23 kl. 11:49.
Citera
2009-04-23, 11:57
  #15
Medlem
Mihailovics avatar
Citat:
Ursprungligen postat av JusThe
juristsverige är ganska litet. Den här domaren är, såvitt jag förstått, specialiserad på immaterialrätt. Att han går med i föreningar där rättsutveckling och relaterade frågor diskuteras är i sig inte så konstigt. Tror väldigt få skulle klara sig helt utan kopplingar till något. Det korkade är att han inte redovisat dessa, särskilt efter att nämndemannen blev ut-jävad.

På pappret kan nog HovR komma fram till att detta inte är jäv.

Vilket skulle uppfattas av stort sett alla som en praktskandal. Skulle ju garanterat undergräva det ynka förtroende som kan finnas kvar för rättsäkerhet å liknande i landet.

Skall bli intressant att följa, för lilla HovR har ett rejält dilemma att ta ställning till... Kör de på domarens linje blir det väl kravaller..


Visst är det bra med kompetenta domare särskilt när det handlar om
komplicerade mål.

Så det är bra med kunskap och kompetens....dock är det fel om
denna är färgad. Då är det nästan tyvärr ändå farligare eftersom
kunskapen istället används till nackdel d v s man kan alltså upprätta
en väldigt välskriven dom som utåt verkar stark men som i grunden
inte är det.
Citera
2009-04-23, 12:11
  #16
Medlem
Späks avatar
För oss som icke är allt för bevandrade i juridikens förlovade värld, så minskar detta förtroendet för nämnda domslut och domare väldigt starkt.

Jag kan mycket väl tänka mig att dra paralleller till den bögdomare som avslöjades ha köpt homosex, eller den domare som köpt horor och sedan själv dömt i koppleri och sexköpsmål.

I ett samhälle som vårat så måste man kunna ställa betydligt högre krav på dessa yttersta beslutsfattare, ett litet juristsverige eller ej.

Gör om, gör rätt!
Citera
2009-04-23, 12:20
  #17
Medlem
Paladias avatar
Rent generellt inom juridiken så krävs det inte så mycket för att det ska uppfattas om jäv, särskilt för advokater och domare.

Hade invändningen mot domaren kommit innan huvudförhandlingen så anser får det anses relativt troligt att domaren skulle bytas ut. Nu då invändningen kommit efter både huvudförhandling såväl som dom avkunnats så är det långt från lika självklart. Vid denna typ av försummelse i efterhand är det inte särskilt sannolikt att rättegången skulle tas om helt men med tanke på den uppmärksamhet fallet fått och vilken betydelse detta har för tilltron till rättssäkerheten, så är det inte otänkbart att börja om på nytt.
Citera
2009-04-23, 13:52
  #18
Medlem
anakatas avatar
Advokaterna avrader oss fran att kommentera javssituationen i detalj utan sparar det till overklagandet.

En sak som inte har med javet att gora som jag kan namna ar dock att detta ar samma domare som godkande intrangsundersokningen hos Bahnhof 2005 - ett i efterhand mycket kritiserat tilltag. Beslutet om intrangsundersokning var savitt jag forstar det t o m mer omfattande an vad sokande bett om.

Sedan sa har javssituationerna bade nar det galler namndemannen och domaren gravts fram av svarandesidan (dvs vi) sjalva. Somliga vill ju gora det gallande att rattsmaskineriet sjalv sag till att namndemannen tradde at sidan.
Ska man behova vara privatdetektiv for att fa en rattvis rattegang i Sverige?
Citera
2009-04-23, 14:10
  #19
Medlem
Sunners avatar
För mig som är helt juridiskt obildad så känns det hela ganska sjukt.
Jag som t.o.m brukar poängtera att jag jobbade som konsult på HP i dryga 2 år om jag rekommenderar någon att t.ex köpa hårdvara från HP, men det här var ju ett par snäpp värre. Hur ända in i helvete kan människan tro att det inte kommer att uppfattas som jäv? Det faktum att han inte har lagt korten på bordet ger ju bara intrycket av att han har något att dölja, det skulle vilken idiot som helst begripa.
Citera
2009-04-23, 14:42
  #20
Medlem
Villons avatar
Som redan har påpekats är det ju inte så förvånande att en domare med specialisering inom immaterialrättsfall har engagemang inom olika föreningar på området vid sidan av. Inte heller det faktum att han framstår som en försvarare av upphovsrätten är väl särskilt förvånande då han ju kommer från det hållet så att säga.

Däremot är det ju vansinnigt att det inte tagits upp, i synnerhet som han själv säger att han "tänkte på saken". Om ärendet går tillbaka till TR kommer ju hans agerande att innebära en enorm kostnad för samhället, plus en underminering av förtroendet för rättsamhället som man märker redan här i tråden.
Citera
2009-04-23, 14:54
  #21
Medlem
slabadans avatar
Citat:
Ursprungligen postat av JusThe
juristsverige är ganska litet. Den här domaren är, såvitt jag förstått, specialiserad på immaterialrätt. Att han går med i föreningar där rättsutveckling och relaterade frågor diskuteras är i sig inte så konstigt. Tror väldigt få skulle klara sig helt utan kopplingar till något. Det korkade är att han inte redovisat dessa, särskilt efter att nämndemannen blev ut-jävad.

På pappret kan nog HovR komma fram till att detta inte är jäv.

Vilket skulle uppfattas av stort sett alla som en praktskandal. Skulle ju garanterat undergräva det ynka förtroende som kan finnas kvar för rättsäkerhet å liknande i landet.

Skall bli intressant att följa, för lilla HovR har ett rejält dilemma att ta ställning till... Kör de på domarens linje blir det väl kravaller..
Håller med om detta. Norström är tveklöst en av Sveriges främsta domare på detta område och att han är med i en upphovsrättsförening är ju inget konstigt alls. Ska bli intressant och se vad detta leder till dock. Jag tippar på ingenstans.
Citera
2009-04-23, 15:06
  #22
Medlem
Som lekman så blir jag väldigt fundersam när jag ser domarens engagemang beskrivas som en del av hans kunskap och insikt i ämnet. Det är klart att det är bra om domare är 'neutralt' insatta i ämnen de dömer inom, men som andra påpekat på kan det lika gärna ses som något negativt: antingen genom misstanken att han skulle ha arbetat med en för snäv umgängeskrets och utsatts för ensidig lobbyism, och/eller genom att han kanske redan skaffat sig bestämda åsikter i en fråga likt denna så att rättegången blir som en transportsträcka.

Som påpekats i pressen så utgör blotta misstanken grundproblemet, så han har ju redan förlorat.
__________________
Senast redigerad av Bors 2009-04-23 kl. 15:09.
Citera
2009-04-23, 15:10
  #23
Medlem
Sunners avatar
Citat:
Ursprungligen postat av slabadan
Håller med om detta. Norström är tveklöst en av Sveriges främsta domare på detta område och att han är med i en upphovsrättsförening är ju inget konstigt alls. Ska bli intressant och se vad detta leder till dock. Jag tippar på ingenstans.

Borde han inte ha informerat om sina engagemang i förtid dock? Som sagt, jag är helt oblidad i ämnet, men rent spontant så tycker jag att det är en självklarhet, i synnerhet när hans föreningsvänner sitter i samma rättssal, han måste väl ändå begripa att det ser jävligt illa ut för gemeneman.
Att då bara lägga korten på borden till att börja med känns rent spontant som ett enkelt och bra sätt att desarmera en potentiell landmina innan den hinner spränga av honom benet.
Citera
2009-04-23, 15:12
  #24
Medlem
Mihailovics avatar
Citat:
Ursprungligen postat av slabadan
Håller med om detta. Norström är tveklöst en av Sveriges främsta domare på detta område och att han är med i en upphovsrättsförening är ju inget konstigt alls. Ska bli intressant och se vad detta leder till dock. Jag tippar på ingenstans.

Känner för lite till om den här föreningen men tippar trots allt som du att
man inte kommer att behöva ta om rättegången.

Dock borde Norström ha förstått att saken skulle kunna komma upp.

Detta särskilt som en av nämndemännen ansågs jävig.

Han borde i alla fall själv i första hand tagit upp saken internt
och i andra hand själv lämnat informationen till försvarssidan
eftersom det handlade om ett unikt och omfattande mål.
Då kunde man ju haft en prövning redan innan rättegången började
i tingsrätten.

För det fall målet nu ska behöva tas om så handlar det om miljonbelopp
som kastats i sjön.

Dock tror jag att han var rätt kåt på att avkunna en dom i detta
målet
Citera