• 48 184 online
  • 1 202 191 medlemmar
  • 62 208 149 inlägg
2009-05-19, 12:09
  #121
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Mihailovic

Man har haft hanska bra underlag när det gäller beräkningen av skadan

Balla är fel ute och det har inget med vikande försäljning eller att
man måste bevisa att kunderna inte köper produkterna även
om detta givetvis skulle kunna vara ett indicium.

Tingsrätten har haft att bedöma värdet av det material som
som man olovligen förfogat över och spritt och där är egentligen
30 miljoner kronor ingenting i edt här fallet.

1, Jasså? Det ser väl snarare ut som om man har snott det där fantasifulla sättet och räkna från en liknande amerikansk rättegång.

2, Det räcker ju absolut inte för att bevisa att man har lidit någon ekonomisk skada av det. Du måste ju även bevisa att TPB:s användare skulle ha köpt produkterna.
Veti fan om man har presenterat någonting egentligen.

3, TPB har varken förfogat över eller spridit något material.
Citera
2009-05-19, 12:11
  #122
Medlem
Von0bens avatar
Jag förstår verkligen mig inte på de som tycker 30 miljoner är en så orimlig summa.
Den ekonomiska skada "industrin" lidit tack vare TPB är ju med största sannolikhet MÅNGA gånger större än så.
Citera
2009-05-19, 12:28
  #123
Medlem
Njursvikts avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Von0ben
Jag förstår verkligen mig inte på de som tycker 30 miljoner är en så orimlig summa.
Den ekonomiska skada "industrin" lidit tack vare TPB är ju med största sannolikhet MÅNGA gånger större än så.
Nej, det är absolut inte ostridigt. Många, bl.a. professor Roger Wallis på KTH, kanske det tyngsta namnet vi har i Sverige inom det här området, har genom flera undersökningar visat på motsatsen, t.o.m. att försäljning ökar tack vare kopiering.
Citera
2009-05-19, 12:33
  #124
Medlem
Mihailovics avatar
Citat:
Ursprungligen postat av BallaRune
1, Jasså? Det ser väl snarare ut som om man har snott det där fantasifulla sättet och räkna från en liknande amerikansk rättegång.

2, Det räcker ju absolut inte för att bevisa att man har lidit någon ekonomisk skada av det. Du måste ju även bevisa att TPB:s användare skulle ha köpt produkterna.
Veti fan om man har presenterat någonting egentligen.

3, TPB har varken förfogat över eller spridit något material.

1. Har du läst domen?

TPB skall vara jävligt glada att man inte använde nån amerikansk mall.


2. Fatta att du är helt fel ute..Man behöver inte alls visa att TPB:s
användare annars skulle ha köpt produkterna. Det kan t.o.m vara så
att det skulle vara bevisat att de INTE skulle ha köpt produkterna
och det hade inte hjälpt ett piss.

3, Kanske inte men dom har hjälpt till, underlättat och medverkat
vilket är helt jävla tillräckligt.

Du hade åkt för medhjälp till vilket brott som helst om du agerat
likalydande som TPB har gjort.
Citera
2009-05-19, 12:51
  #125
Medlem
loogamans avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Mihailovic
1. Har du läst domen?

TPB skall vara jävligt glada att man inte använde nån amerikansk mall.


2. Fatta att du är helt fel ute..Man behöver inte alls visa att TPB:s
användare annars skulle ha köpt produkterna. Det kan t.o.m vara så
att det skulle vara bevisat att de INTE skulle ha köpt produkterna
och det hade inte hjälpt ett piss.

3, Kanske inte men dom har hjälpt till, underlättat och medverkat
vilket är helt jävla tillräckligt.

Du hade åkt för medhjälp till vilket brott som helst om du agerat
likalydande som TPB har gjort.

3. I lagens mening hjälper även bredbandsbolaget och telia till. Den tekniska juridiska frågan som ofta bollas är ju om piratebay bör räknas som tjänsteleverantör enligt de kriterier som uppställs i direktivet.

/L
Citera
2009-05-19, 13:37
  #126
Medlem
Njursvikts avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Mihailovic
1. Har du läst domen?

TPB skall vara jävligt glada att man inte använde nån amerikansk mall.


2. Fatta att du är helt fel ute..Man behöver inte alls visa att TPB:s
användare annars skulle ha köpt produkterna. Det kan t.o.m vara så
att det skulle vara bevisat att de INTE skulle ha köpt produkterna
och det hade inte hjälpt ett piss.

3, Kanske inte men dom har hjälpt till, underlättat och medverkat
vilket är helt jävla tillräckligt.

Du hade åkt för medhjälp till vilket brott som helst om du agerat
likalydande som TPB har gjort.
Nej, det är absolut inte kristallklart att dom har "hjälpt till, underlättat och medverkat" enligt lagens mening. Det är bl.a. skälet till att man låtit dom fortsätta flera år med verksamheten: rättsläget är mycket oklart.

Det finns en oändlig rad andra källor som ger dig möjlighet att ladda ner upphovsrättsskyddat material, med fullt uppsåt därtill. Vilken sökmotor som helst ger dig t.ex. möjlighet att med ett enkelt högerklick dra ner vilket foto som helst till din dator. Det kanske ger en bild av hur skakigt åtalet faktiskt är.

OT: För övrigt är jag imponerad av hur du börjar gorma, svära och bete dig som baby med ADHD så fort någon på minsta sätt kritiserar vad du skriver. Har du ingen som helst social kompetens?
Citera
2009-05-19, 13:39
  #127
Medlem
Mihailovics avatar
Citat:
Ursprungligen postat av loogaman
3. I lagens mening hjälper även bredbandsbolaget och telia till. Den tekniska juridiska frågan som ofta bollas är ju om piratebay bör räknas som tjänsteleverantör enligt de kriterier som uppställs i direktivet.

/L

Dom hjälper inte alls till enligt lagens mening.

Telia är en ren operatör som svårligen kan hålla koll på all trafik och
man har inte startat sin verksamhet för begå brott eller att underlätta
för brott.

Det är ju något som sannerligen inte stämmer för TPBs räkning
även om man gärna vill komma att klassas som en tjänteleverantör.

Dock är man i all väsentlighet en leverantör av en tjänst som till
största del går ut på att sprida filer med upphovsrättsligt material.

Man kunde ha gjort en bra mycket smartare lösning, särskilt när det
gäller utformningen av deras hemsida.
Citera
2009-05-19, 13:51
  #128
Medlem
FB05s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av BallaRune
1, Jasså? Det ser väl snarare ut som om man har snott det där fantasifulla sättet och räkna från en liknande amerikansk rättegång.

2, Det räcker ju absolut inte för att bevisa att man har lidit någon ekonomisk skada av det. Du måste ju även bevisa att TPB:s användare skulle ha köpt produkterna.
Veti fan om man har presenterat någonting egentligen.
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
När det gäller första stycket §54 ska skälig ersättning utgå till den som blir utsatt för intrånget, en licensavgift som borde ha utgått om licens hade upplåtits.
Ersättningen utgår även om rättighetshavaren inte lidit någon faktisk förlust till följd av intrånget. Storleken av den licensavgift som borde ha utgått får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det rör sig alltså om att fastställa en hypotetisk licensavgift för utnyttjandet.
I TPB-fallet bedömde tingsrätten att ersättning till upphovsrättsinnehavarna ska utgå med 150 kronor respektive 300 kronor för varje film och tv-serie.


När det gäller andra stycket §54 är syfte att förtydliga de kriterier som särskilt ska beaktas vid skadeberäkningen. Uppräkningen är endast exemplifierande och även andra omständigheter kan komma ifråga. Den skadelidande ska ha rätt till full ersättning för utnyttjandet av upphovsrätten och den ytterligare skada som intrånget i övrigt har medfört.
Citera
2009-05-19, 13:53
  #129
Medlem
Njursvikts avatar
Den här tråden handlar om jäv. Kanske en diskussion om skuldfrågan ska hållas här: https://www.flashback.org/showthread.php?p=16417436
Citera
2009-05-19, 14:00
  #130
Medlem
Mihailovics avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Njursvikt
Den här tråden handlar om jäv. Kanske en diskussion om skuldfrågan ska hållas här: https://www.flashback.org/showthread.php?p=16417436

Bra påpekat....glömde av det själv.

Man blir ju lite nyfiken på utgången av jävsfrågan.

Var till en början mycket skeptiskt till att det blir ett beslut om att
rättegången får tas om i tingsrätten.

Dock verkar det ligga en hård press på hovrätten nu och utgången
känns ganska osäker med tanke på just att det är ett så uppmärksammat
och unikt mål.
Citera
2009-05-19, 14:54
  #131
Medlem
loogamans avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Mihailovic
Dom hjälper inte alls till enligt lagens mening.

Telia är en ren operatör som svårligen kan hålla koll på all trafik och
man har inte startat sin verksamhet för begå brott eller att underlätta
för brott.

Det är ju något som sannerligen inte stämmer för TPBs räkning
även om man gärna vill komma att klassas som en tjänteleverantör.

Dock är man i all väsentlighet en leverantör av en tjänst som till
största del går ut på att sprida filer med upphovsrättsligt material.

Man kunde ha gjort en bra mycket smartare lösning, särskilt när det
gäller utformningen av deras hemsida.


Enligt mig så ska hemsidan bedömas genom den befintliga lagstiftningen. Vi behöver inte ens beröra den då hemsidan knappast är särskilt utmärkande i jämförelse med andra elektroniska anslagstavlor. Det finns alltså inget som sker på hemsidan som jag anser strida mot lag.

Jag anser vidare att trackern isolerat kan falla under leverantörskriteriet. Det är fildelning som förenklas. Precis som vad gäller bredbandsbolagets nätverk använder "kunden" en teknisk lösning för dataöverföring. Detta kan givetvis missbrukas, både genom TPB's tracker men också genom det fysiska nätet.

Vad man haft för uppsåt vid "uppstarten" av en verksamhet kan ju svårligen styrkas. Det är nog relativt omöjligt i detta fall.

Många tror att lagarna är teknikneutrala. Det är ett enormt missförstånd. Lagarna tillkommer i en strid ström och förändras för att passa olika situationer. Jag kan däremot hålla med om att TPB's inställning till fildelningen kan vara avgörande. En lägre profil, men ett mer professionellt intryck skulle inte ha skapat lika stor fokus.

/L
Edit: helt rätt, vi fortsätter detta i den ovan föreslagna tråden.
Citera
2009-05-19, 15:17
  #132
Medlem
Brain Damages avatar
Dagens Juridik
Citat:
Domare ska inte bara vara opartiska i faktisk mening – de ska också uppfattas som opartiska. Samtidigt får rädsla för ogrundade mediedrev och bloggbävningar inte hindra kompetenta domare från att döma i enskilda mål, skriver advokat Fredrik Norburg.
http://www.dagensjuridik.se/sv/Artik...hindra-domare/
Citera