• 1
  • 2
2003-09-12, 22:02
  #1
Medlem
gtk qts avatar
Kan någon på ett enkelt och någorlunda kort sätt förklara för mej vad "autonoma vänstern" är för nåt?
Vad är definitionen på "autonoma vänstern"?

Utan att fjanta till det och utan att lägga in onödiga värderingar.
Citera
2003-09-13, 15:12
  #2
Medlem
t.montanas avatar
Självstyrda vänstergrupper som är utomparlamentariska.
Citera
2003-09-13, 16:28
  #3
Medlem
autonoma vänstern=syndikalister anarkister.

Tror på arbetar kollektivisering och så kallade stjälvförsörjande mindre samhällen
utan kapitalister,förtryckare,överhet.Arbetarna tar över produktions medlen.
använder sig av militant direkt auktion som kamp metod.
Står för revolution i vår nutid.bedriver ofta fackliga kamp,metoder.
syndikalismen är en kampform för anarkisterna.Anarkismen är i sin tur en idelogi.
Är indelade i svart ,svart röda blocket.
Citera
2003-09-13, 20:01
  #4
Medlem
Asmodeuss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av manne
Arbetarna tar över produktions medlen.
Vad betyder det?
Citera
2003-09-13, 20:51
  #5
Medlem
Realizes avatar
Att ta över produktionsmedlen har inte enbart med den automa vänster att göra snarare hela den socialistiska teorin. Det betyder hursomhelst att arbetarna själva ska kontrollera produktionen och inte en ägare. Alltså att de själva väljer vad som ska tillverkas, och hur och när. Organiseringen kommer att fungera ungefär som nu fast styrt efter behoven hos befolkningen. Hoppas det räcker som svar annars kan du läsa här: http://www.yelah.net/articles/reportage030620
Citera
2003-09-15, 19:13
  #6
Medlem
vertigos avatar
Citat:
Ursprungligen postat av gtk qt
Vad är definitionen på "autonoma vänstern?

Borgarungar som tycker det är spännande att ha ett litet allmänradikalt tonårsuppror (precis som mamma och pappa) innan de växer upp och blir revisorer och bostadsrättsinnehavare (precis som mamma och pappa).
Citera
2003-09-17, 19:56
  #7
Medlem
Asmodeus

Arbetarna tar över produktions medlen.betyder A tar över och driver fabrikerna arbetsplatsen ,gör sig av med överheten,chefen kapital pamparna mm.

Skapar sedan så kallade autonoma anarkist kommuner där arbetarna,folket styr driver allt.kollektiviserar alla tillgångar delar allt gemensamt.

det är vad jag har läst,hört i alla fall av pålästa anarkister/syndikalister

Men jag är kommunist och tror på proleteriatet och ett parti (parlamentarism)

och det är det som bland anat skilljer oss åt.För makt korrumperar tycker dom.

kopierat.......................................... ...........................

Lenin, Staten och revolutionen. Valda verk 11:1, s. 221-222).

Kommunistiskt parti - en frivillig kämpande sammanslutning av likatänkande, av kommunister, organiserad av folk från arbetarklassen och andra arbetande skikt i samhället. Det kommunistiska partiet är ett parti av ny typ som är sammansvetsat på grundval av enhetliga teoretiska, programmatiska, politiska (taktiska) och organisatoriska åsikter. Det kommunistiska partiets målsättning är uppbygget av ett kommunistiskt samhälle, ett klasslöst samhälle, på vars fanor står skrivet "Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov!"
För att kunna störta bourgeoisins herravälde, upprätta sitt politiska herravälde och bygga upp det kommunistiska samhället behöver proletariatet ett revolutionärt parti. "Genom att fostra arbetarnas parti fostrar marxismen proletariatets förtrupp, som är i stånd att övertaga makten och leda hela folket till socialismen, att inrikta och organisera det nya systemet, att vara lärare, ledare och anförare för alla arbetande och exploaterade vid ordnandet av deras samhälleliga liv utan bourgeoisin och mot bourgeoisin"
Citera
2003-09-27, 16:14
  #8
Medlem
Asmodeuss avatar
Tack manne och Realize för informationen
men jag tycker att kommunister och liknande
är hycklare och förtryckare, inte ett dugg bättre
än sina motståndare.
Citera
2003-09-28, 04:08
  #9
Medlem
Det fanns (finns?) faktiskt en radikal vänsterrörelse i Italien som kallade sig för "Autonoma" och inte anarkister/syndikalister.
Har inte så stor koll på den rörelsen (det står lite om den i Björn Kumms Terrorismens Historia), men tror att Malmöbaserade Autonomt Motstånd är en sådan autonom gruppering.
Citera
2003-09-29, 13:29
  #10
Medlem
Fanatics avatar
fulskalle du syftar på autonoma marxister.
Citera
2003-10-05, 17:26
  #11
Medlem
Arons avatar
manne skrevMen jag är kommunist och tror på proleteriatet och ett parti (parlamentarism)Parlamentarism betyder inte det du skrev
Citera
2003-10-16, 15:41
  #12
Medlem
.,..

Att proletärerna ska ta över produktionsmedlen är ju skrattretande..

Försökte de inte med något slags låtsasprojekt i denna anda,
med Coop?(som i Cooperative)

Min vänstervridna vän ville påstå att det låg nått bra, å det hållet,
med Coop..

och Coop går ju somsagt åt helvete nu.

Bara en parantes för debatten.
Citera
  • 1
  • 2

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback