• 1
  • 2
2008-08-11, 00:44
  #1
Medlem
Galenzos avatar
Inte sett TS på detta, kanske missat det?

Citat:
Sverige bryter mot FN:s konvention om etnisk diskriminering och bör förbjuda rasistiska organisationer, skriver Svenska FN-förbundet i en rapport. Som exempel nämns nazistiska Nationalsocialistisk front.

Att organisationer som Nationalsocialistisk front (NSF) och Svenska motståndsrörelsen (SMR) tillåts propagera för och sprida sina rasistiska idéer strider mot konventionen, står det i rapporten som på måndagen presenteras för FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) i Genève.

FN-förbundet vill att Sverige tydligare håller sig till konventionen – och uppmanar regeringen att se till att svensk lagstiftning överensstämmer med den.

– Vi vill i första hand att Sverige faktiskt inte blundar för detta. Man måste bestämma sig för hur man ska hantera det här åtagandet, säger ordföranden i Svenska FN-förbundet, riksdagsmannen Aleksander Gabelic (s).

Så ni vill i princip att man förbjuder den här typen av organisationer?

– Vi tycker att diskussionen måste upp, det är det som är det viktiga. Man kan inte bara blunda, och det rimliga är att man följer konventionen om man inte har något bättre att komma med.

Hur ska det avgöras vilka organisationer som bör förbjudas?

– Om Sverige skulle följa konventionen, då måste man naturligtvis utveckla former för hur man ska pröva detta. Och vi har inga absoluta uppfattningar om hur det ska ske. Det måste ske på ett sätt så att det förankras i det svenska samhället, säger Aleksander Gabelic.

Rapporten, som presenteras i samband med att Sverige granskas av CERD, tar upp ytterligare en mängd punkter som för förbättras.

– Det handlar om ett helt paket som måste bli bättre, säger Aleksander Gabelic och fortsätter:

– Vi vill ha en nationell strategi mot organiserad rasism.

Sedan Sverige senast förhördes av CERD, i februari 2004, har antalet anmälda hatbrott ökat i landet, enligt rapporten. Men det svenska rättsväsendet har inte kunnat hantera ökningen, skriver FN-förbundet. Metoderna som används vid brottsutredningarna anses vara otillräckliga då få anmälningar leder till åtal. Dessutom anmäls inte alla brott eftersom offren i stor utsträckning saknar förtroende för myndigheterna eller insikt i vad som är ett hatbrott. För att öka rättssäkerheten bör därför fler personer med utländsk bakgrund anställas inom rättsväsendet, så att personalen i högre grad speglar det svenska samhället. Rapporten tar även upp goda exempel som bör utvecklas:

– Stockholmspolisens hatbrottsjour tycker vi är ett väldigt positivt exempel. Det behövs mer av sådana specialenheter, säger Aleksander Gabelic.

http://sydsvenskan.se/sverige/articl...isationer.html

NSF är ju åtminstone ett parti. Mig veterligen omöjligt att förbjuda ett parti i Sverige.

Frågeställning: går det att förbjuda föreningarna/partier och ska man det?
Citera
2008-08-11, 00:50
  #2
Medlem
Dr.Gurkas avatar
Det innbär ju att de måste förbjuda islam. Även om religion inte är samma som ras så kan samma argument appliceras.
Citera
2008-08-11, 00:55
  #3
Medlem
Doncos avatar
Och i morgon kommer ytterligare smörja ifrån FN i Aftonbladet

http://www.sfn.se/news.asp?nodeId=173&newsId=1341

Citat:
Högerextrema organisationer bildar politiska partier, arrangerar konserter med vit maktmusik och utnyttjar att Internet, flygblad och graffiti är frizoner för grov rasistisk propaganda. För att värna barn och ungdomar krävs en nationell strategi mot den organiserade rasismen och informationsinsatser i skolan i samarbete med Polisen.

Och den bästa biten...

Citat:
Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Polisen hör till de statliga verksamheter som har lägst andel anställda med utländsk bakgrund. Hos Polisen är andelen bara fem procent. Det gör att många människor saknar förtroende för ordningsmakten.

Det skulle vara intressant om Aleksander Gabelic istället visade hur våldtäkterna och grova våldsbrott har ökat i stället för dessa siffror:

Citat:
Antalet anmälningar om hatbrott ökade med cirka tio procent till 3 300 år 2006. Drygt en tredjedel av brotten var hets mot folkgrupp eller olaga diskriminering.

Och detta är självklart skrivit av en snubbe som heter.. Aleksander Gabelic som är gift med en präst och bor i Linköping...
__________________
Senast redigerad av Donco 2008-08-11 kl. 01:01.
Citera
2008-08-11, 01:00
  #4
Medlem
fordonsförarens avatar
Föreningsfriheten är grundlagsskyddad men eftersom vår grundlag inte ges någon särskild betydelse så kan den inskränkas genom lag. I nuläget är det enbart paramilitära föreningar som är förbjudna, alla andra är alltså tillåtna. Att ha en sådan stor föreningsfrihet är inte så vanligt internationellt sett.

Betydelsen av att börja förbjuda vissa partier/föreningar/sammanslutningar blir en ytterligare förlängning av den politiska korrektheten där de rätta åsikterna premieras. Det går nog att utgå ifrån att diverse antidemokratiska förgreningar på vänsterkanten skulle vara utan hot om att förbjudas i fall av införandet av en sådan möjlighet. Vissa socialister av de olika slag är säkert positiva till en ytterligare likriktning då de fortfarande, trots deras paraplyorganisationer, inte har lyckats få över alla till deras sida.
Citera
2008-08-11, 01:00
  #5
Moderator
Ruskigbusss avatar
Ja, jävlar i det - det finns faktiskt en sån konvention:
1965 års konvention där det faktiskt står följande häpnadsväckande text:

Citat:
Artikel 4

Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form och åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning eller utövande av sådan diskriminering.

I detta syfte skall konventionsstaterna, med vederbörligt beaktande av de principer som omfattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och av de rättigheter som uttryckligen anges i artikel 5 i denna konvention, bland annat

a) förklara som brottslig gärning som är straffbar enligt lag allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning till rasdiskriminering, liksom alla våldshandlingar eller uppmaning till sådana handlingar mot en viss ras eller en grupp av personer av annan hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnande av stöd i någon form till rasistiska aktiviteter, inklusive finansiering av sådana aktiviteter,
b) olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag, samt
c) inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering.


Frågan är ju om denna konvention är högre än den om mänskliga rättigheter.
Citera
2008-08-11, 01:01
  #6
Medlem
ambisckos avatar
Att inskränka yttrandefrihet och fri åsiktsbildning genom att förbjuda vissa åsikter och organisatioiner är inte demokratiskt av FN på något vis. Vilka fler organisationer och politiska partier än NSF och SMR vill man förbjuda och vad blir i så fall nästa steg? EU arbetar ju redan fram en ny ramlagstitning som ska göra författande av "rasistiska texter" samt ledning av "rasistiska organisationer" straffbart med fängelse.

De borde istället fundera på VARFÖR rasism är ett ökande problem om de överhuvudtaget ska kunna motarbeta det.

Här är förresten hela pressmeddelandet från Svenska FN-förbundet:

Citat:
2008-08-10
Förbjud rasistiska organisationer

Sverige måste följa FN:s rekommendationer och förbjuda rasistiska organisationer. Etnisk diskriminering och rasism är fortfarande stora problem och på vissa områden har läget till och med försämrats. Det konstaterar Svenska FN-förbundet i en rapport som presenteras i FN:s kommitté mot etnisk diskriminering i Genève på måndagen.

Inför ett förhör med Sverige i FN:s kommitté mot etnisk diskriminering på måndagen kritiserar Svenska FN-förbundet regeringens hantering av frågor som rör rasism och etnisk diskriminering. Utvecklingen har stått stilla och till och med gått tillbaka på vissa områden sedan den förra granskningen för fyra år sedan, konstaterar FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic:

– Bara genom att leva upp till sina åtaganden i olika FN-konventioner kan Sverige bidra till att stärka folkrätten. Regeringen måste ta fasta på den återkommande kritiken från både FN och frivilligsamhället och se till att svensk lagstiftning kommer i överensstämmelse med kraven i konventionen mot etnisk diskriminering, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

I sin rapport föreslår FN-förbundet bland annat följande:

– Sverige måste följa FN:s rekommendationer och införa ett förbud mot rasistiska organisationer och deras propaganda.
– Rättsväsendet måste, för att garantera rättssäkerheten och vinna förtroende bland minoriteter, öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
– Samernas rättigheter måste garanteras genom att Sverige undertecknar ILO-konventionen 169.
– Utsatta kvinnor i minoritetsgrupper måste få samhällets stöd.

FN:s kommitté mot etnisk diskriminering är en grupp av oberoende experter som granskar hur världens länder efterlever FN:s konvention mot etnisk diskriminering. 172 stater har anslutit sig till konventionen, som bland annat definierar begreppet diskriminering och olagligförklarar rasistiska organisationer. FN-kommittén tar i sitt arbete hjälp även av icke-statliga källor som presenterar sina synpunkter i så kallade parallellrapporter.

Aleksander Gabelic nås för kommentar på telefon 070-770 04 18.

Aleksander Gabelic
Ordförande, tel 070-770 04 18
Pekka Johansson
Pressekreterare, tel 08-462 25 60, 073-374 62 84
__________________
Senast redigerad av ambiscko 2008-08-11 kl. 01:19.
Citera
2008-08-11, 01:01
  #7
Medlem
snuffomans avatar
Det där är fullkomligt vansinnigt och visar vilken pajasorganisation FN är.

Jag hade inte haft något emot att de nazistiska organisationerna försvann men att förbjuda folk att tycka och tänka som de vill är att plocka bort en av de viktigaste stöttepelarna för en fungerande demokrati. Vem avgör vilka organisationer som ska förbjudas? Varför förbjuda oliktänkande överhuvudtaget?

Den promille nazister som finns i landet utgör inte ett hot på något sätt, att offra vår demokrati på dessa är idiotiskt.
Citera
2008-08-11, 01:02
  #8
Medlem
Dr.Gurkas avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Donco
http://www.sfn.se/news.asp?nodeId=173&newsId=1341Och den bästa biten...Och detta är självklart skrivit av en snubbe som heter.. Aleksander Gabelic

ok ringer detta någon klocka.

Citat:
Muslimer bildar organisationer, bygger moskeer, predikar hat mot andra folk och utnyttjar att Internet, flygblad och radio är frizoner för grov islamistisk och propaganda. För att värna barn och ungdomar krävs en nationell strategi mot den organiserade islamismen och informationsinsatser i skolan i samarbete med Polisen.

FN och Sverige är så vänster att de målar upp ett jättehot när det gäller nazister. Hur många nazister finns det i Sverige egentligen? Det kan inte röra sig om många. Jag ser dem inte ute i samhället och deras brott är mycket sällsynta. Jag ser där emot massor av araber ute i samhället och dem är mycket aktiva när det gäller brott.

Vänstern jagar spöken för att skrämma oss till lydnad.
Citera
2008-08-11, 01:06
  #9
Medlem
Saccards avatar
Problemet är väl egentligen inte att man vill förbjuda rasistiska organisationer utan vem som står på tur när de riktiga rasisterna är förbjudna. Precis vem som helst går att medvetet misstolkas som rasist om man har den föresatsen. Därför går precis vemsomhelst att kriminalisera med den här typen av lagstiftning. Så kommer också att ske om lagen blir verklighet. Toleransen kommer bara att flyttas längre och längre bakåt.
Citera
2008-08-11, 01:12
  #10
Moderator
Ruskigbusss avatar
Jag är faktiskt en smula häpen och besviken på FN - att man vill bekämpa rasism det kan jag sympatisera med, likaså att man vill fördöma och förhindra diskriminering.

Men, att faktiskt ha med att man skall förbjuda åsikter ...
Citera
2008-08-11, 01:14
  #11
Medlem
Svejks avatar
Förbud... ja men det är ju ett alternativ
Men vi förbjuder väl andra besvärliga sammanslutningar också såsom Hells Angels, Black Army, Miljöpartiet, diverse religiöst intoleranta grupper och provocerande herrklubbar. Men varför bara förbjuda organisationer och partier.
Vi förbjuder människor med vissa åsikter på en gång, och vi förbjuder att dessa människor träffas och pratar med varann. Den uppgiften sätter vi FRA på.
Sen förbjuder vi böcker och information som kan vara skadlig och som står för osunda värderingar och sen säger vi åt folk att hålla käften och rätta in sig i ledet.

Finns det sen några idioter som ändå inte förstått så förbjuder vi dem också
Citera
2008-08-11, 01:20
  #12
Medlem
CheapSheeps avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Svejk
Förbud... ja men det är ju ett alternativ
Men vi förbjuder väl andra besvärliga sammanslutningar också såsom Hells Angels, Black Army, Miljöpartiet, diverse religiöst intoleranta grupper och provocerande herrklubbar. Men varför bara förbjuda organisationer och partier.
Vi förbjuder människor med vissa åsikter på en gång, och vi förbjuder att dessa människor träffas och pratar med varann. Den uppgiften sätter vi FRA på.
Sen förbjuder vi böcker och information som kan vara skadlig och som står för osunda värderingar och sen säger vi åt folk att hålla käften och rätta in sig i ledet.

Finns det sen några idioter som ändå inte förstått så förbjuder vi dem också


Det här inlägget gjorde min morgon, och jag kan inte annat än instämma!
Citera
  • 1
  • 2

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback