• 52 441 online
  • 1 213 596 medlemmar
  • 62 612 200 inlägg
2008-07-13, 02:14
  #1
Medlem
Upplägg:
Den här texten kommer att presenteras i flera delar vart efter författarna har tid att producera text. Möjligheterna till ett helt rationellt redaktionellt upplägg kommer kanske inte alltid att finnas men om hopp mellan olika delar sker kommer vi att försöka göra sammanfattningar. All information som kommer att publiceras är ohemlig och tillgänglig för allmänheten i den mån den är tidigare publicerad. Detta första inlägg blir något kort men punkterna kommer att utökas i mån av tid.

Något om författarna:
Denna text är författad av flera personer, med hänsyn till deras yrkes- och privatliv ges ingen detaljerad beskrivning av deras bakgrund och nuvarande sysselsättning. Men det kan nämnas att samtliga bedrivit akademiska studier på någon nivå. Vissa har arbetat med underättelsetjänst på olika nivåer. Inom gruppen finns god insikt i signalspaning, teknisk signalspaning och telekrigföring.
Frågor och kommentarer tillställs lämpligen författarna genom PM för att inte tråden skall fyllas med ovidkommande kommentarer som försvårar läsningen. Inlägg postade i denna tråd med denna användare skall inte ses som postade av användarens ordinarie brukare.

Syfte:
Då signalspaning och underrättelsetjänst är två stycken nästan mytologiserad begrepp runt vilka det finns stora missuppfattningar och villfarelser, är det lämpligt med en grundläggande genomgång som framförs på ett lättillgängligt sätt även för den som saknar fackkunskap och tidigare erfarenhet inom ämnet. Det mer precisa syfta i detta forums kontext är att klargöra en del av de frågor och felaktigheter som upprepade gånger förekommer i debatten omkring den så kallade FRA-lagen.

Bakgrund:
Litteraturen inom signalspaningsområdet rör i stort sett historiska händelser, med stor fokusering på andra världskriget då under den perioden den moderna signalspaningen utvecklades i och med det breda införandet av radio och andra apparaturer som nyttjar det elektromagnetiska spektrumet. Till saken hör också att hemligstämplingen av händelser från denna tid börjat lyftas sedan ett antal år tillbaka. Givetvis har teknik och metoder fortsatt att utvecklas sedan 40-talet men kalla kriget omges ännu i dag till stor del av hemligstämpling och den samtida underättelseverksamheten är av förklarliga skäl också i mycket stor utsträckning hemlig.

1. Underrättelseverksamhet i ett historisk perspektiv
Underättelseverksamhet har funnit så länge som människan existerat och är en normal del i ett social samhälle. Människor har alltid haft intresse i att veta vad andra människor tycker, tänker och planerar för att själva kunna agera i den social kontexten på ett sätt som gynnar individen. Också på kollektiv nivå, inom klanen, stammen och så småningom den suveräna staten, har det funnits behov av att veta hur omvärlden ter sig. Allt för att kunna främja kollektivet och dess behov.

2. Syftet med underättelseverksamhet:
Generellt kan sägas att en underrättelsefråga endast genererar ett svar på den direkta frågan. Att tolka och använda den information svaret innehåller är upp till den som ställt frågan. Här kan man alltså göra en uppdelning i utförare, den som inhämtar underrättelser och beställare, den som formulerar underättelsefrågan.
Syftet är att underätta sig (tex ett land eller en organisation) om ett visst förhållande vilket man har intresse i. Till exempel,
-har vår fiende påbörjat truppuppbyggnad?
eller,
-när kommer det konkurrerande bolaget lansera sin nästa modell?

Anledningarna till att vilja ha just den underrättelse som efterfrågas är självfallet lika många som frågorna, men rör sig generellt om att kunna vinna en fördel. I exemplen ovan kan det röra sig om att kunna göra strategiskt riktiga val som gynnar den egna verksamheten.
Underrättelser kan också efterfrågas på till exempel taktisk och teknisk nivå.
Citera
2008-07-13, 17:42
  #2
Medlem
SigSpa & Und GK

Spökskrivare åt "Firman"? Hoppas ni har rikligt med referenser till öppna källor, annars lär ni få problem med Säk...

Mig veterligt gäller 70 års sekretess, så än så länge är det bara det som "Firman" vill skall komma ut som kommit ut om 2. VK. Vi får alltså vänta till 2015 innan vi vet sanningen, men då med gallrade arkiv som källor.
Citera
2008-07-13, 17:49
  #3
Medlem
UnderRÄTTelsetjänstSTAVNING

Trådskaparna kanske skall köra stavningskontroll innar de postar... Underrättelsetjänst brukade det heta på min tid...
Citera
2008-07-13, 18:46
  #4
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Oleg Rybakow
Trådskaparna kanske skall köra stavningskontroll innar de postar... Underrättelsetjänst brukade det heta på min tid...

Vi förstod att det var felstavat. Finns ingen anledning att vara dryg.
Citera
2008-07-13, 20:20
  #5
Medlem
En kortare (gissar jag, när allt detta är klart) av "signalspaning i FRA:s historia" finnes här: http://christianengstrom.wordpress.c...fras-historia/

(Läs den innan ni klagar på källan, tack.)
Citera
2008-07-13, 20:38
  #6
Medlem
3. Metoder för underättelseinhämtning
Valet av metod är beroende av ett flertal faktorer. Framför allt beror det på vilken typ av information som eftersöks. Vill man "upprätta normalbild" i ett område blir det till att sätta sig och räkna bilar, ta reda på när människorna i området åker till och från jobbet, vart dom åker för att köpa mat och när lamporna släcks på kvällen. Inhämtningen kan ske helt dolt, som en del av normal aktivitet i området eller helt öppet. Allt beror på syftet med och omständigheterna omkring inhämtningen. I den här texten kommer en viktning att göras mot signalspaning och därför följer här olika för underättelseinhämtning via signalspaning.

Först och främst måste en åtskillnad göras mellan signalspaning och teknisk signalspaning. Vid signalspaning är man intresserad av innehållet i den data som sänds alternativt trafikbilden i kommunikationssytemet för att upprätta en normalbild för vidare trafikanalys.
Teknisk signalspaning å andra sidan är inriktade helt mot att bedöma och identifiera system. Teknisk signalspaning riktas även mot ickekommunicerande system som till exempel radarsystem i syfte att bedöma prestanda och taktik. Vid teknisk signalspaning mot kommunikationssystem är man intresserad av att klarlägga dels systemets fysisk prestanda gällande effekt, frekvens ,lobform och polarisering. Man riktar sig även mot den elektroniska prestandan, datahastighet, kryptering och modulering.
fortsättning följer.
Citera
2008-07-13, 23:43
  #7
Medlem
von Hindenburgs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Oleg Rybakow
Spökskrivare åt "Firman"? Hoppas ni har rikligt med referenser till öppna källor, annars lär ni få problem med Säk...

Mig veterligt gäller 70 års sekretess, så än så länge är det bara det som "Firman" vill skall komma ut som kommit ut om 2. VK. Vi får alltså vänta till 2015 innan vi vet sanningen, men då med gallrade arkiv som källor.

Värst vad du var dryg då. Discord har ett gediget track record på det militära området och är betydligt mer trovärdig än knappt använda användare som klagar på stavning och kommer med mindre begåvade antydningar.
Citera
2008-07-14, 06:47
  #8
Medlem
Cobra Mk IIIs avatar
Jaha, det ska bli intressant att se var du tar denna tråd, kan du skynda dig och komma med ngt konkret om hur informationsinhämtningen ska gå till?
Citera
2012-01-22, 19:10
  #9
Avstängd
Netwhistlers avatar
Citat:
Ursprungligen postat av discord
fortsättning följer.

Vilket årtal då?
Citera