• 2
  • 3
2023-03-07, 17:37
  #25
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av sgnam
Istället för ett Universum med en enorm central massa och en gravitation som drar ihop allt så är majoriteten av massan och därmed gravitationen placerad i denna rand vilket då drar objekt mot sig samtidigt som insidan av svarta hålet (vårt Universum) expanderar och om man observerar det från utsidan så ser man ett större och tyngre Svart hål.

Om universum vore ett svart hål, så är utsidan av detta ingenting vi har minsta kunskap om. Infallande materia hade ökat dess massa och volym, men det hade (möjligen) skett bortom vad vi kan uppfatta. Jag ser dock ett antal problem med den hypotesen.

Om universum bara .. är .. så kan den horisont vi ser, skapad av universums initala expansion men påbyggd av expansionen av denna .. mörka energi vi inte har en aning om vad den är, inte egentligen en envägsportal likt en händelsehorisont. Men liknelserna är många. Vi kan aldrig nå dit och om nånting utifrån försöker nå den ens med ljushastighet (t.ex en foton) så vet vi ju att just det inte går. Vi kan inte se ljus utanför vår horisont.

Här verkar inte ligga en förklaring eller ens en hänvisning till vilken teori som är mest trovärdig, men i fallet "vi lever i ett svart hål" måste man på ett eller annat sätt förklara infallande materia vilket inte krävs i fallet expanderande universum, s.k "normalt".

Genom lite Occams Razor, så kunde man tycka att vi då änna inte lever i ett svart hål - för vi trots vad en del skriver ser vi inga bevis på att vår horisont skulle vara mer energirik än standarduniversum.
Citera
2023-03-07, 19:10
  #26
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av PleaseIgnore
Sett den förut och den är rätt roande, men han har definitivt fel i en sak. Analogin med ett svart hål och infallande materia versus att vårt "observable universe" skulle kunna låta materia falla in som vi då kan se.

Teorin fallerar där; det är inte hur vår horisont fungerar. Vi kan inte nå dit - men ingenting utanför den kan heller nå in. Kanske, till skillnad från ett svart hål.

Så nej, vi lever inte i ett (klassiskt) svart hål
Jag vill bara påpeka att jag definitivt syftar på ett supermassivt svart hål, alltså inte ett vanligt. Jag borde ha varit mycket tydligare med det i min TS.
Citera
2023-03-11, 11:13
  #27
Medlem
nerdnerds avatar
Citat:
Ursprungligen postat av cykelycke
Jag vill bara påpeka att jag definitivt syftar på ett supermassivt svart hål, alltså inte ett vanligt. Jag borde ha varit mycket tydligare med det i min TS.
Storleken spelar rätt liten roll. Det största BH som detekterats är enligt Wikipedia på ca 40 miljarder solmassor, vilket ger den en Schwarzschildradie på ca 120 miljarder km. Detta får med råge med hela vårt solsystem ut t o m Neptunus och Pluto, men det räcker inte ut till t ex vår närmaste grannstjärna. Så hur skulle ett helt universum få plats kan man undra?

Men DET är INTE så det är tänkt att fungera med universa som bildas inuti svarta hål.

Hur är det tänkt då? Till att börja med måste man greppa en del om detta med rumtiden. Innanför ett svart hål byter s a s radiellt avstånd funktion med tiden. Framåt i tiden = inåt i det svarta hålet, och det är precis DÄRFÖR som ingenting kan komma ut! I standardanalysen resulterar detta oundvikligen till att all materia komprimeras allt mer (tiden kan ju inte stoppas) tills förhållandena blir så extrema att det bildas en singularitet. En singulatitet är inget mindre än en kant där själva rumtiden tar slut.

Men detta är möjligen inte det enda som kan hända. Idag är det stor enighet bland kosmologerna att det tidiga universum (inom de första 10⁻³² sekunderna eller så!) gick igenom en inflationsfas. För att detta skulle fungera måste all materia ha varit ett s k inflatonfält. Mycket kan sägas om det, utifrån den allmänna relativitetsteorin och teoretisk partikelfysik, men låt oss nöja oss med att detta isf har väldigt speciella egenskaper som vid första påseende tycks bryta mot fundamentala fysiklagar som t ex energiprincipen. Detta är en del av den magi som skulle kunna skapa universa från "ingenting". Enl inflationsmodellen sönderföll inflatonfältet så småningom till vanlig materia, och efter det kunde galaxer och stjärnor mm bildas.

Men om inflatonfält kan sönderfalla till vanlig materia kan man ju tänka sig att även motsatsen är möjlig? Vad händer om den kollapsande materian i ett svart hål på något sätt blir ett inflatonfält? Svar: det kommer börja inflatera och bilda åtminstone ett universum. (Ok, det beror lite på en del detaljer, men låt oss inte stoppas av sånt. Antagligen bildas det ett multiversum!)

Så ok, det KAN bildas universa inuti svarta hål, men VAR är de i så fall?

Här ska man inte glömma det där om hur tid och radie byter plats inuti i ett svart hål. Frågan ovan är helt enkelt felformulerad, och bör snarare bytas mot NÄR finns det nya universumet i ett svart hål. Om man tänker sig en osårbar superhjälte så skulle han kunna ta sig till det nya universumet om han dyker ner i en stjärna som är på väg att kollapsa till ett svart hål, följa med materian tills den övergår till ett inflatonfält, vara med i nästa universums inflationsepok, uppleva hur inflatonfältet sönderfaller till vanlig materia, och sedan hur galaxer och stjärnor osv bildas i det nya expanderande universumet. Åt vilket håll är hem till vårt universum igen? Svar: bakåt i tiden genom Big Bang.

Utanför det svarta hålet syns dock ingenting av detta. Vårt universum hänger ihop med det nya via en krökt rumtid, och själva navelsträngen är tidsartad, inte rumsartad.
Citera
2023-05-24, 13:04
  #28
Medlem
Lever vi i ett svart hål?

https://www.youtube.com/watch?v=A8bBhkhZtd8

Snubblade över det här guldkornet häromdagen (förutom buildback better smörjan på slutet..).

Väldigt kort resume:
1. Vad händer efter att man kommit innanför händelsehorisonten på ett svart hål? Det finns ingen möjlighet att någonsin skicka ut information ur det svarta hålet, inte ens ljus kan ta sig ut.
2. Vi lever i ett universum som har en tydlig händelsehorisont i form av det observerbara univesumet. Vi är ganska säkra på att universum fortsätter utanför men kan aldrig se detta eftersom ljuset från de avlägsna galaxerna ännu inte nått oss. Med tiden kommer det observerbara universumet bli större och större eftersom rymden expanderar. Det är nog extremt likt hur man innifrån ett svart hål skulle uppfatta att händelsehorizonten utvidgas i takt med att det svarta hålet sväljer mer och mer materia.
3. inne i ett svart hål, singulariteten vet man inte alls hur saker är.. av naturen eftersom ingen information eller ja eg om man skall vara helt korrekt.. ingen VETTIG information kan läcka ut. Däremot kan man beräkna effekterna av ett litet svart hål.. Typ om man gjorde en stor snöboll av solen så skulle saker som föll inom händelsehorisonten påverkas oerhört eftersom den koncentrerade massan och lilla diametern skulle göra så man förmodligen spaghettifierades då gravitationen vid fötterna skulle vara så mycket större än vid huvudet.. MEN detta gäller inte för ett enormt svart hål. Faktum är att för ett gigantiskt stort svart hål så skulle nog matematiken vara förvånansvärt likt den vi har i vårt universum.
4) Om man tog all massa i vårt synliga universum och räknade in mörk materia osv osv och kramade ihop detta till ett svart hål så skulle diametern av det svarta hålet vara...STÖRRE än det synliga universum...
Hur tror vi att vår värld skapades.. i big bang..när all materia var samlad i en liten liten punkt.. som inuti ett svart hål..


Kan rekommendera att se klippet, väldigt spännande om än lite halvsegt precis i början.
Men frågeställningen om vi lever i ett svart hål är intressant och han tar oss igenom tankeexperimentet på ett bra sätt.. Är varje svart hål ett nytt universum och lever vi inuti ett svart hål från ett annat universum?
__________________
Senast redigerad av -FelFelFel- 2023-05-24 kl. 13:24.
Citera
2023-05-24, 16:58
  #29
Moderator
Psilosophers avatar
Tråd [Lever vi i ett svart hål?] infogad

/Moderator
__________________
Senast redigerad av Psilosopher 2023-05-24 kl. 17:02.
Citera
2023-06-01, 23:23
  #30
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av PleaseIgnore
Jag är fanatiskt rädd för länkar, speciellt om man inte man förklarar eller motiverar dom.

Men jag tror vi förefaller överens om att universum skapades av en kvantfluktuation, spred sig via inflation, och kom att innehålla en massiv mängd energi. Som inte kom från nånting alls utan just inflationen. Hit ser jag inga divergenser mellan våra åsikter.

Men om vi nu kom från en exploderande stjärna via ett svart hål? Lita på att jag noterar att du vägrar svara på frågan om efterkommande infallande materia och varför vi inte ser några vita hål eller - mer korrekt - en vit strålningsvägg vilket vi borde se vid eller bortom den barriär vi redan ser.

Citat:
Ursprungligen postat av nerdnerd
"Vägrar"? Du är rätt tröttsam.
"Barriären" är Big Bang.
Men det har jag ju redan skrivit.
Nu till annat.

Citerade er bägge i hopp om att blåsa lite liv i tråden då jag finner detta ytterst fascinerande.

I klippet i tråden jag skrev ovan säger han att om man tar all uppskattad massa i universum inklusive den mörka materien och gör ett svart hål av detta så skulle den få en diameter som är större än det synliga universum. Om man frågar CHATGPT så räknar den ut diametern till ca gränsen för det synliga universumet.

Det är ganska tankvärt då våra atomer har väldigt mycket "luft" i sig samtidigt som avstånden mellan stjärnorna och galaxerna också innehåller mycket tomrum..

Man hade ju förväntat sig att om man tryckte ihop all materia i synliga universum så skulle diametern på det svarta hålet vara extremt mycket mindre än diametern av det synliga universumet.

Jag tror det var Nerdnerd som i en tråd jag inte citerat skrev om något jättestort svart hål som hade en diameter som vårt solsystem och att det inte skulle rymma ett universum.. Samtidigt som vi ser på detta svarta hål utifrån så tror vi ju att massan inuti det är så kompakt att en tesked av det skulle väga miljarder ton.. Är man inne i det hålet kanske den massan och extrema gravitationen gör att man upplever avstånden därinifrån som att det är lika långt som diametern på vårt synliga universum..

Att universum expanderar är ju egentligen extremt konstigt men kanske är det vad som händer inuti ett svart hål lär den slukar saker utifrån. Vårt svarta hål har kanske en händelsehorisont som ligger utanför randen av det synliga universum vilket gör att vi aldrig kommer kunna se hur det ser ut där massan sugs in i vårt universum men att vi "ser" massökningen av det svarta hålet vi lever i som en expansion av själva rymden..

Hokus pokus??? Vi får inte glömma att massa och energi är samma sak.. Inuti ett svart hål kan den starka gravitationen påverka rumtiden vilket gör att diametern på ett svart hål från oss sett är relativt liten men diametern på det svarta hålet inifrån det svarta hålet kan verka i det närmsta oändligt. Vi tror atomerna i det svarta hålet är så ihoptryckta att det inte finns något mellanrum mellan atomerna men då materia och energi är samma sak kan det vara så att inuti det svarta hålet finns det en enorm mängd mörk energi som expanderar rymden inuti det svarta hålet och en del av denna energi kristalliserar sig till atomer som vi känner dem med massa luft..

Ja vem vet.. spännande är det iallafall...
__________________
Senast redigerad av -FelFelFel- 2023-06-01 kl. 23:29.
Citera
  • 2
  • 3

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback