2022-09-24, 17:39
  #5449
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Det är inte klimatpolitiken som gröper ur plånboken. Det är sveket mot miljön och klimatet som kostar stora pengar.
Citat:
Ursprungligen postat av MachDiamonds
Att använda fossilbränslen är hela anledningen till västvärldens välstånd. Det finns en direkt korrelation mellan kostnad för energi och ökad klimatpolitik. Tex att diesel är så dyrt beror på reduktionsplikten, utöver miljöskatter. När det inte blåser, vad händer med elpriset?

Ser du? Dina kostnader ökar som en direkt konsekvens av klimatpolitik.

Att satsa på vindkraft är inte seriös klimatpolitik, tvärtom.

Vad som händer med elpriset när det inte blåser, beror på hur mycket vindkraft man har. Såvida man har mycket vindkraft, så stiger elpriset vid vindstilla väder, för att sedan sjunka när blåsten tilltar. Dessa variationer i elpriset skapar gynnsamma förutsättningar för fossilkraften, på bekostnad av atomkraften. Att satsa på vindkraft är att satsa på fossilkraft.

Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Man räddar klimatet genom att satsa på atomkraft. Det är det enda fungerande alternativet till fossila bränslen.
Citat:
Ursprungligen postat av MachDiamonds
Kärnkraft är bra men kan aldrig ersätta fossilbränslen. Hela industrin vilar på fossilbränslen genom tex transporter och metallraffinering. Allt detta skulle mångdubblas i kostnad om man skulle driva det med el. Eldrivna lastbilar tex, lastkapaciteten blir bara 1/3 hos dessa pga av batteriernas höga vikt. Du behöver alltså 3ggr fler ellastbilar för att ersätta fossildrivna lastbilar. Och utan fossilbränsle så blir all produktion av dessa ellastbilar flera gånger dyrare.

Ifall vi hade fortsatt att bygga och utveckla atomkraften, så hade vi haft god tillgång till billig pålitlig miljövänlig el. Jag tänker att det hade inneburit att det hade utvecklats metoder för att utnyttja elektrisk energi till transporter och industriprocesser. Det stora hindret är en stor rörelse som har fört en fanatisk kamp mot den enda energikälla som har potential att ersätta fossila bränslen. Denna rörelse utger sig för att vara miljövänner, men det är en bluff. Det dom egentligen kämpar för, är att rädda fossilkraften från avveckling.

Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Men istället för att satsa på atomkraft, så har makthavarna slösat stora pengar på icke-lösningar, såsom vindkraft.
Citat:
Ursprungligen postat av MachDiamonds
Helt överens med dig där. Men kärnkraft kan aldrig ersätta olja som fundament i samhällsekonomin. Kärnkraft är det bästa för att försörja os med el till det vi har använt el till fram tills idag, men det kan inte ersätta olja till allt det vi använder olja till. Då blir det så dyrt att det inte är ekonomiskt gångbart. Fossilfritt stål tex, det skulle bli extremt dyrt att ersätta kol i den processen. Ingen kommer ha råd att köpa stålet. För att skapa fossilfritt stål tänker man använda vätgas som skapas genom att spjälka vatten med el till vätgas. Att spjälka vatten har en effektivitet på 30%, man förlorar alltså 70% av energin från elgeneratorn. Du förstår ju att det inte är en framkomlig väg. Även om vi bygger tio nya reaktorer så kan vi inte tillåta sådant slöseri där man bara får ut 0,3kWh per genererad kWh.

Vi kan börja med att göra en stor utbyggnad av atomkraften, och ersätta fossila bränslen i dom områden där det är enkelt att ställa om. Under tiden som denna stora utbyggnad pågår, så kan vi försöka hitta sätt ersätta fossila bränslen även inom andra områden. Men vi behöver starta processen så fort som möjligt. Och för att inleda processen behöver vi köra över rörelsen av falska miljövänner som fanatiskt krigar mot fossilkraftens enda verkliga konkurrent (det är inte vindkraft som hotar fossilindustrin).

Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Dessa icke-lösningar gör att fortsätter törsta efter petroleum. Det är denna törst efter fossila bränslen som har skapat nuvarande kris; i onödan.
Citat:
Ursprungligen postat av MachDiamonds
Fossilbränslen har tagit oss från 1850-tals standard till vårt moderna samhälle. Tar du bort fossilbränslen så är det tillbaka till 1850-talet.

Du förstår väl att vi inte hade kunnat bygga kärnkraft utan fossilbränslen? Varenda del i vårt elnät har fraktats och producerats mha fossilbränslen. Det gäller även för alla framtida kraftverk.

Jag medger att dom fossila bränslena har varit värdefulla för att bygga upp vårt samhälle. Men nu är det hög tid att gå vidare. Det finns numera en bättre energikälla tillgänglig (och det är inte vindkraft).

Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Ifall makthavarna verkligen hade önskat rädda miljön och klimatet, så hade dom satsat på atomkraft. Som bunus, så hade vi skyddat plånboken från nuvarande kris.
Citat:
Ursprungligen postat av MachDiamonds
Det skulle fortfarande inte minska användningen av fossilbränslen nämnvärt. Du har rätt i att vi hade varit rustade för nuvarande energikris.

Och dessutom, Sverige står för ca 1,4 promille av utsläppen i världen. Vi kan tiodubbla eller nolla våra utsläpp utan att det gör någon skillnad för klimatet. Däremot om vi försöker sänka utsläppen så innebär det enorma kostnader som skulle handikappa vår ekonomi.

Jag tror att Sverige kan göra ganska mycket för att sänka dom globala utsläppen. Det vi behöver göra, är den storsatsning på atomkraft som jag hoppas på. När vi har gjort den storsatsningen, så kan vi exportera miljövänlig el till länder som för närvarande förlitar sig på fossila bränslen. Då minskar vi utsläppen utanför Sverige. En annan sak vi kan göra, är att locka till oss elkrävande industrier, så att dom använder vår miljövänliga el istället för smutsig el i andra delar av Världen. För att locka till oss dessa industrier, så kan vi behöva sänka vissa "miljöskatter". Att sänka "miljöskatterna" skulle alltså kunna vara gynnsamt för miljön.

Det finns alltså potential för ett land som Sverige att göra stordåd för klimatet. Hindret för att utföra dessa stordåd är dom falska miljövännerna. Ett bra exempel på falska miljövänner är Miljöpartiet. Miljöpartiets läror leder raka vägen till utsläpp av koldioxid, och även andra miljöproblem.

Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Vindkraftspredikanterna har stora mängder koldioxid på sitt samvete.
Citat:
Ursprungligen postat av MachDiamonds
Absolut. Kärnkraft och fossil energi är enda vägen framåt. Utan båda dessa rasar vår civilisation.

Jag har en klar favorit i valet mellan atomkraft och fossilkraft.
Citera
2022-09-25, 10:14
  #5450
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Madagascar
Produktionen från O3 kommer vara mer än den tidigare importen från Ryssland.

I maj sa de i Finland att de 2023 ska vara självförsörjande på el (bla just med tillskott av vind som du påpekar). Jag tvivlar på att det kommer ske så länge kriget/konflikten i Ukraina fortsätter. De har även en del gaskraft i Finland. Gasen har blivit mycket dyr sedan kriget i Ukraina.

https://www.nyteknik.se/energi/ryssl...verige-7033136

Nej, det kommer den inte vara, du måste räkna med det som gick till Finland via Estland också, totalt över 2000 MW när det är kallt.

Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Beror det på att ledningarna från Sverige behövs för att hantera ett plötsligt bortfall av Olkiluoto 3? Behövs ledig kapacitet i ledningarna för att snabbt kunna kompensera det eventuella bortfallet? Kan inte sådan ledig kapacitet istället reserveras i kablarna från Uppland?Är det kanske hög tid för finländarna att fundera på att bygga Olkiluoto 4 och Olkiluoto 5? Då kan dom komma bort från att behöva elda fossila bränslen för sin elförsörjning.

Ja, det beror på att man måste ha marginal för ifall O3 snabbt kopplas bort. Vid Olkiluoto ligger ett av världens största batterilager som ska ta en del av just en sån smäll, men den kan inte ta allt. När O3 producerar mer än 1000 MW minskar överföringen med 300 MW SE1-FI. Ledningarna från Uppland är HVDC, och ja, de kommer det också att flyta en hel del ström igenom vid bortfall. Du kan studera hur det såg ut i går kväll när O3 bortkopplades och 1400 MW föll bort. Ledningen från norr är vanliga luftledningar och man har lite andra förutsättningar att reglera reaktiv effekt.

O4 eller O5 är så långt bort att man måste bygga andra lösningar innan dess. Bl a kommer kapaciteten SE1-FI byggas ut med 800 MW.

Citat:
Ursprungligen postat av Madagascar
Det är kanske möjligt.

Ekonoministern sa nyligen att man är självförsörjande inom ett år eller två.

https://yle.fi/news/3-12618297, 10/9

Jag är fortfarande skeptisk. De verkar tro att de ska gå att lösa bara genom att bygga mer vindkraft (förutom 03). Har de tillräcklig med kraft att reglera vinden med i Finland? T ex vattenkraft, kraftvärme...? (Kärnkraft är inte lämplig till det)

Även om det är självförsörjande netto man menar så blir det ju svårt att sälja vinden till Sverige och Estland när det blåser. Det finns ju mycket vindkraft där/här också. Och vindförhållanden är ju ungefär de samma antar jag. Kanske Estland inte har så mycket vindkraft dock...

Finland kommer att lösa det med fler ledningar till Sverige. Vind i Sverige och Finland har inte en jättestark korrelation (beroende på om vinden är östligt eller västligt dominerad), så större delen av tiden kan vattenkraft i Sverige kompensera för den.

Elnät bryr ju sig inte om landsgränser, bara det finns tillräckligt med överföring. Folk i allmänhet tänker inte på det i debatten om elproduktion.
Citera
2022-09-25, 13:55
  #5451
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av mhm..
Ja, det beror på att man måste ha marginal för ifall O3 snabbt kopplas bort. Vid Olkiluoto ligger ett av världens största batterilager som ska ta en del av just en sån smäll, men den kan inte ta allt. När O3 producerar mer än 1000 MW minskar överföringen med 300 MW SE1-FI. Ledningarna från Uppland är HVDC, och ja, de kommer det också att flyta en hel del ström igenom vid bortfall. Du kan studera hur det såg ut i går kväll när O3 bortkopplades och 1400 MW föll bort. Ledningen från norr är vanliga luftledningar och man har lite andra förutsättningar att reglera reaktiv effekt.

Enligt Hufvudstadsbladet drabbades Olkiluoto 3 av ett turbinfel. Produktionen förväntas återupptas idag söndag klockan 14.

På Twitter hittade jag den här bilden på hur flödena i kraftledningarna ändrades på 1 minut. Flödet från elområde 1 i Sverige till Finland ökade med 1079 Megawatt, till 2268 Megawatt. Man ser även hur flödena mellan Sveriges elområden ändrades. Flödet från elområde 1 till elområde 2 ändrades plötsligt med 762 Megawatt. Längre söderut blev förändringen mindre. Flödet från elområde 3 till elområde 4 ändrades med 197 Megawatt. Även dom sydligaste delarna av Sverige och Norge fick vara med och täcka upp för bortfallet i Finland. Det är imponerande hur det hänger ihop.

Citat:
Ursprungligen postat av mhm..
O4 eller O5 är så långt bort att man måste bygga andra lösningar innan dess. Bl a kommer kapaciteten SE1-FI byggas ut med 800 MW.

Jag inser att det tar tid att bygga nya kraftverk, och att bygget av kraftledningar inte kan avvakta. Jag tänkte mer på behovet att komma bort från fossila bränslen. Olkiluoto 3 är en bra insats för miljön, men det behövs mer. Det som behövs, är inte ännu mer värdelös vindkraft.
Citera
2022-09-25, 15:32
  #5452
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Enligt Hufvudstadsbladet drabbades Olkiluoto 3 av ett turbinfel. Produktionen förväntas återupptas idag söndag klockan 14.

På Twitter hittade jag den här bilden på hur flödena i kraftledningarna ändrades på 1 minut. Flödet från elområde 1 i Sverige till Finland ökade med 1079 Megawatt, till 2268 Megawatt. Man ser även hur flödena mellan Sveriges elområden ändrades. Flödet från elområde 1 till elområde 2 ändrades plötsligt med 762 Megawatt. Längre söderut blev förändringen mindre. Flödet från elområde 3 till elområde 4 ändrades med 197 Megawatt. Även dom sydligaste delarna av Sverige och Norge fick vara med och täcka upp för bortfallet i Finland. Det är imponerande hur det hänger ihop.Jag inser att det tar tid att bygga nya kraftverk, och att bygget av kraftledningar inte kan avvakta. Jag tänkte mer på behovet att komma bort från fossila bränslen. Olkiluoto 3 är en bra insats för miljön, men det behövs mer. Det som behövs, är inte ännu mer värdelös vindkraft.

Jo, igår var ett ganska pedagogiskt exempel. Om samma sak skulle hända i södra Sverige (stora generatorer bortkopplas snabbt) under vintern är det risk för dom bortkopplingarna av förbrukare det pratas ibland om. Det skulle också kunna hända ifall stora transmissionsledningar skulle fallera.

Jag tror att Finlands väg som dom valt framåt är vindkraft och reglerkraft från Sverige. Deras satsningar på vindkraft har tagit fart riktigt mycket nu sen Ryssland kukade ur. Reaktorplanerna som skrotades tidigare i år var nog de enda som skulle medfört mer kärnkraft i Finland i närtid.
Citera
2022-09-26, 13:15
  #5453
Medlem
Den som vill lära sig skillnaden mellan politik och tekniska förutsättningar kan studera elpriset de kommande två veckorna, det kommer att vara lågt. Exporten ur SE4 blir lite artificiellt kapad när vi utför underhåll.
Citera
2022-09-28, 00:27
  #5454
Medlem
Snapcounts avatar
Lite realism börjar sjunka in hos miljöpartiet i Tyskland :

Ekonomiminister Robert Habeck anser att det är nödvändigt att driva de två sydtyska kärnreaktorerna Isar 2 och Neckarwestheim 2 över vintern med tanke på den rådande situationen. "Från och med idag tror jag att det är nödvändigt", sa den gröna politikern på tisdagskvällen i Berlin. Han hänvisade till situationen i Frankrike, där många kärnkraftverk inte kan köras på grund av underhållsarbete.

Situationen där fortsatte att försämras med tanke på vintern. "I dag måste jag säga att uppgifterna från Frankrike tyder på att vi kommer att kalla in reserven", sa Habeck. "Som minister med ansvar för energisäkerhet måste jag därför säga: Om denna utveckling inte vänds kommer vi att lämna Isar 2 och Neckarwestheim på nätet under första kvartalet 2023."

Av tekniska skäl måste det slutgiltiga beslutet för Isar 2 tas senast i december, för Neckarwestheim är detta även möjligt i början av året. Kärnkraftverken bör vara igång senast till mitten av april 2023


https://www.welt.de/politik/deutschl...en-lassen.html
Citera
2022-09-28, 12:38
  #5455
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av mhm..
Den som vill lära sig skillnaden mellan politik och tekniska förutsättningar kan studera elpriset de kommande två veckorna, det kommer att vara lågt. Exporten ur SE4 blir lite artificiellt kapad när vi utför underhåll.

Jag ser det. Svenska Kraftnäts Kontrollrummet visar exporten i olika riktningar.

Exporten till Själland är förvånansvärt låg, trots en enorm prisskillnad mellan Själland och Skåne. Även exporten till Tyskland är förhållandevis låg, och exporten till Polen ligger redan nere sedan en längre tid.

Exporten är låg även från elområde 3 till Jylland och södra Norge, trots stora skillnader i elpris.
Citera
2022-09-28, 21:11
  #5456
Medlem
wwrs avatar
Även en blind höna kan finna ett korn.
Citat:
Oj, du röstade visst för ännu högre elpris
I Kristerssons Sverige kan elen stängas av
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/...u-hogre-elpris

Ingen ljusning bland elräkningarna.
Citera
2022-09-29, 19:38
  #5457
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av wwr
Även en blind höna kan finna ett korn.

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/...u-hogre-elpris

Ingen ljusning bland elräkningarna.

Jag får nästan tycka synd om danskarna. Idag blåser vinden äntligen tillräckligt mycket för att Danmark ska ha ett litet överskott att exportera. Men trots det, så ha Danmark just nu tokhöga elpriser, 605 Euro per Megawatttimme. Tyskland suger åt sig det lilla danska överskottet, och mycket mer därtill. Det mesta av elen som Tyskland suger åt sig från Danmark kommer ursprungligen från Norge.
Citera
2022-09-29, 19:44
  #5458
Medlem
wwrs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Jag får nästan tycka synd om danskarna. Idag blåser vinden äntligen tillräckligt mycket för att Danmark ska ha ett litet överskott att exportera. Men trots det, så ha Danmark just nu tokhöga elpriser, 605 Euro per Megawatttimme. Tyskland suger åt sig det lilla danska överskottet, och mycket mer därtill. Det mesta av elen som Tyskland suger åt sig från Danmark kommer ursprungligen från Norge.
Det blir ju så tyvärr. För att EU skall kunna kontrollera hela Europa från Bryssel måste en hierarki skapas. Frankrike står på topp och Tyskland ganska nära. Sedan sugs länderna ut allt mer ju längre ut i periferin de kommer. Vi ligger i periferin och var mycket starka tidigare. Så vi slås ut mest. Vår och Norges (som inte är med i EU helt, dock) energi sugs upp av Tyskland. Frankrike kör ju kärnkraft och klarar sig bättre.

EU skulle inte kunna kontrollera Sverige och Norge om vi vore lika starka som tidigare. Därför körs vi i botten och blir reducerade till "Europas batteri" i EU:s sjuårsplaner av sovjetisk typ.
Citera
2022-09-30, 16:40
  #5459
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Madagascar
Vi får hoppas att planerna för Olkiluoto 3 går som planerat. Då kommer finnarna importera mycket mindre el från oss från och med december.

Testprocessen fortsätter. Idag uppnådde den nya reaktorn full effekt.

Citat från Yle, 30:e september 2022:
En historisk dag för Olkiluoto – alla reaktorer drivs nu med full kraft

Kärnkraftverket Olkiluoto i Euraåminne producerar nu el för full effekt i samtliga tre reaktorer. Olkiluoto 3 nådde en kapacitet på 1 600 megawatt tidigt i morse.
...
Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 körs nu också på full effekt. Kärnkraftverket täcker nu 40 procent av elbehovet i Finland.

Produktionschef Marjo Mustonen betecknar dagen som historisk. Nu slutför vi testerna och kan starta regelbunden elproduktion i december, säger hon.

Olkiluoto 3 är Europas största elproducent. Nu återstår ett tiotal testhelheter under vilka reaktorn kan köras ner planenligt.
...
Det hr tagit lång tid. Men det största felet som jag kan se, är inte att det har tagit tid. Det största felet är att det inte byggdes ytterligare 2 likadana reaktorer i Finland.

Sverige behöver också beställa ett flertal av den sortens stora reaktorer. Det kan gå snabbare och lättare när Finland nu har tagit första steget. Vattenfall kan åka till Finland och rekrytera teknikerna som byggde reaktorn, och be dom bygga 3 kopior vid Ringhals.
Citera
2022-10-01, 10:54
  #5460
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Testprocessen fortsätter. Idag uppnådde den nya reaktorn full effekt.

Citat från Yle, 30:e september 2022:
En historisk dag för Olkiluoto – alla reaktorer drivs nu med full kraft

Kärnkraftverket Olkiluoto i Euraåminne producerar nu el för full effekt i samtliga tre reaktorer. Olkiluoto 3 nådde en kapacitet på 1 600 megawatt tidigt i morse.
...
Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 körs nu också på full effekt. Kärnkraftverket täcker nu 40 procent av elbehovet i Finland.

Produktionschef Marjo Mustonen betecknar dagen som historisk. Nu slutför vi testerna och kan starta regelbunden elproduktion i december, säger hon.

Olkiluoto 3 är Europas största elproducent. Nu återstår ett tiotal testhelheter under vilka reaktorn kan köras ner planenligt.
...
Det hr tagit lång tid. Men det största felet som jag kan se, är inte att det har tagit tid. Det största felet är att det inte byggdes ytterligare 2 likadana reaktorer i Finland.

Sverige behöver också beställa ett flertal av den sortens stora reaktorer. Det kan gå snabbare och lättare när Finland nu har tagit första steget. Vattenfall kan åka till Finland och rekrytera teknikerna som byggde reaktorn, och be dom bygga 3 kopior vid Ringhals.


Finnarna har en otrolig timing och står nu som vinnare medan Sverige drog svarte Petter i form av subventionerade,olönsamma samt opålitliga vindsnurror:

Citat:
Hånade finska reaktorn ser ut att bli en succé

Tack vare en nybyggd reaktor står Finland bättre rustat mot Putins energikrig.

Regeringen Kristersson måste underlätta för fler kärnkraftverk även i Sverige.

Länge framställdes reaktorn Olkiluoto 3 som ett skräckexempel i kärnkraftsdebatten. Kanske var det fördyringen och förseningen av detta bygge som Magdalena Andersson hade i åtanke när hon sa tydligt nej till ny kärnkraft i sitt installationstal i november ifjol.

Men nu har reaktorn – som ligger på Finlands västkust, ungefär i höjd med Söderhamn – äntligen börjat producera el. I december tas den i kommersiell drift och den väntas producera 13 TWh årligen, motsvarande en sjundedel av landets elkonsumtion.

Tajmingen kunde inte ha varit bättre.

I våras stoppades elimporten från Ryssland och inför vintern har finländska myndigheter varnat för att det finns risk för frånkopplingar. Den risken minskar nu tack vare den nya reaktorn. Därmed blir det också svårare för Putin att använda energin som ett vapen för att splittra Europa i synen på stödet till Ukraina.

Investeringen är dessutom på väg att bli en ekonomisk succé. Enligt en enkel överslagsräkning kan Olkiluoto 3, med dagens höga elpriser, vara återbetald inom mindre än sex år. Riktigt så lysande blir knappast affären om man räknar med räntor, underhållskostnader och hanteringen av kärnavfallet med mera.

Men när svenska företag brottas med skyhöga elräkningar kan flera stora finska företag i stället räkna med billig kärnkraftsel. TVO – företaget bakom Olkiluoto 3 – drivs nämligen enligt Mankalaprincipen där delägarna får köpa elen till självkostnadspris, bland ägarna finns skogsbolagen UPM och Stora Enso.

Med klokare politik hade även Sverige kunnat vara på god väg att inviga nya reaktorer vid det här laget.

Planerna på Ringhals 5 och 6 stoppades som bekant av regeringen Löfven.

Men företaget Industrikraft – med delägare som Boliden, Holmen och SCA – hade också planer på att låta bygga en ny reaktor enligt Mankalaprincipen.

Vattenfall drog sig dock ur det projektet 2011 med hänvisning till bristande lönsamhet. Då varnade Industrikrafts vd Mats Gustavsson för att Sverige skulle kunna lida av elbrist efter år 2020. Tyvärr lyssnade ingen på hans larm.

Åtta år av rödgrönt styre har inneburit åtta förlorade år för den klimatsmarta kärnkraften.

https://www.expressen.se/ledare/hana...-bli-en-succe/
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback