2022-02-23, 10:59
  #3865
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Skippade det mesta av personangrepp och halmgubbar. Blev inte mycket kvar då.

Men jag kan peka på att skatteverket inte talar i termer av basnäring.
Det är i stället som jag påtalat SNI-koder.

Följande slipper man närmast elskatt för:
sammansättningsproduktion
detaljtillverkning
sönderdelande produktion
driftskontor
tillämpad forskning
utvecklingsarbete
vissa lagerutrymmen såsom råvarulager och mellanlager
tillverkningshallar
driftslaboratorier

Det gäller för tillverkande industri. Finns andra som har låg skatt på el också.


Och därmed har du själv visat att jag hade rätt och du hade fel när du påstår att all elintensiv industri har rätt till skatteåterbäring.
Citera
2022-02-23, 11:21
  #3866
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Det kan du få redogöra för.
Varje gång jag bett om den redogörelsen har det slutat med 0 och intet.

Varför pratar folk om en regel dom inte kan redogöra för?

Varför påstår du att regeln inte finns enbart baserat på att du vägrar googla för att ta reda på fakta istället för att fantisera?

T,om dilettanten/charlatanen "Cash" Farmanbar har till skillnad mot dig lyckats förstå regeln hjälpligt:

Citat:
Den så kallade 70-procentregeln är en del av EU:s nya elmarknadsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el) som började tillämpas den 1 januari 2020. Huvudregeln säger att alla transmissionsnätsföretag ska tillgängliggöra minst 70 procent av överföringskapaciteten. 2020 och 2021 beviljade Energimarknadsinspektionen Svenska kraftnät undantag för sådana sammanlänkningar med Danmark, Tyskland, Polen och Litauen som påverkas av Västkustsnittet.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/minimigrans-for-overforingskapacitet-av-el_H912434#:~:text=Huvudregeln%20s%C3%A4ger%20att% 20alla%20t ransmissionsn%C3%A4tsf%C3%B6retag,Litauen%20som%20 p%C3%A5verkas%20av%20V%C3%A4stkustsnittet.


Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Sverige skulle uppfylla den om man hade sagda kapacitet mellan SE1 och SE2. Samt SE3 och SE4 och inte en enda ledning någon annanstans.

Men nu klarar man inte kravet, precis som jag upprepade gånger skrivit i tråden men du av någon märklig anledning inte är kapabel att ta in.

Citat:
Svenska kraftnät ansöker om undantag från 70-procentregeln i Elmarknadsförordningen

Undantagsansökan för 2022 avser det så kallade Västkustsnittet och det nya öst-västliga flöde som uppstått i mellersta Sverige.

https://www.svk.se/press-och-nyheter...sforordningen/

Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Regeln ifråga säger inte att någon kapacitet måste gå till ett elområde i annat land.
Det är några förvirrade stollar i forumet som fantiserat ihop det.

Det är du som har fantiserat ihop ovanstående. Stollen är därmed du själv.

Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Däremot finns en annan mekanism...

70-procentregel finns. Det är meningslöst att diskutera med dig eftersom du inte är insatt i varken ämnet eller problembilden som diskuteras samtidigt som du dessutom när en närmast sjuklig övertro på att väderberoende intermittenta kraftslag ska kunna leverera tillräckligt med avbrottsfri el för att hålla ett I-land flytande 24/7.
Citera
2022-02-23, 11:45
  #3867
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av klinkerhofen
"Havsbaserad vindkraft uppskattas till 53 öre/ kWh och ny kärnkraft till 56 öre per kWh."

Någon sa glädjekalkyler...
Kostnaden för inkoppling till stamnätet via HVDC som ligger runt 1 :- kWh ska ju även räknas in.
Citera
2022-02-23, 14:15
  #3868
Medlem
Sonnenwendes avatar
Citat:
Ursprungligen postat av LaurentiusLucidor
Någon sa glädjekalkyler...
Kostnaden för inkoppling till stamnätet via HVDC som ligger runt 1 :- kWh ska ju även räknas in.
Räknar man in subventioner så är vindkraftsel ”billigare”.
Tydligen är ett planekonomiskt system där ineffektiv elproduktion stöds av diverse stöd och regleringar det ”bästa”.

Det roligaste vore om någon politiker kunde driva igenom i riksdagen att bolag likt LKAB enbart fick köpa och använda vindkraftsel, samma med Hybrit och SSAB.
Då skulle flyglarmet ljuda i media från samma direktörer som sitter och ljuger i media.
Citera
2022-02-23, 15:45
  #3869
Medlem
Skyrmions avatar
Citat:
Ursprungligen postat av klinkerhofen
"Industrijättarna i norr vill helst ha mer vindkraft"

"LKAB menar att vindkraft på land i dag är billigast. I energiföretagens färska rapport är bedömningen att ny vindkraft på land, kostar 32 öre per kWh i genomsnitt. Havsbaserad vindkraft uppskattas till 53 öre/ kWh och ny kärnkraft till 56 öre per kWh."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/no...n-ar-billigast

är kostnaden för vätgaslagring med i dessa 32 öre?

sedan tillkommer väl andra kostnader, typ lapparna ska ha betalt när renarna störs?

Kostnaden för vätgaslagring är självklart inte med i de siffrorna.

Man har inte heller tagit hänsyn till de ökade nätavgifterna (t.ex. +1kr/kWh för havsbaserad vindkraft) eller de i övrigt kraftigt ökade systemkostnaderna för att stabilisera nätet, vid ökad mängd vindkraft. Kanske hoppas man från LKABs sida att man ska slippa betala nätavgifterna, så att kostnaden istället dumpas på skattebetalarna även i detta led.
Citera
2022-02-23, 21:14
  #3870
Medlem
wwrs avatar
Biden lägger sanktioner mot ... Europa?

Vi får fortsatt höga elräkningar när Nordstream2 inte öppnas

Det är alltså Biden som bestämmer även om man påstår att Scholzomaten håller med. Då är naturligtvis Scholz en idiot som svälter sitt land och vi får betala.

När man bedömer geopolitik har det ingen betydelse vad länder eller allianser heter. Allt handlar om att stora enheter skall svälja mindre. Europa består av små länder som skall sväljas av EU, t.ex. Ukraina.

Vid USA:s krig är det inte arabländerna som drabbas utan de kan skicka sina medborgare som flyktingar till utvecklade länder i Europa men Europa kommer på efterkälken av flyktingströmmen.

När USA/EU kivas med ryssen så är det inte Ryssland som lider utan Europa igen eftersom vi inte får någon gas och elräkningarna rusar.

Det är alltid Europa som är målet. Samma gäller klimatet där EU planerar dyra åtgärder medan Bidens omtalade förslag smulas sönder i Senat eller av domstolar. EU:s utsläppsrätter höjer priserna för alla energislag, även de miljövänliga.

Det är alltid Europa som är måltavlan när USA kivas med andra. Det påminner om ett uttalande av Irans utmärkte, förre utrikesminister Zarif, fast då om USA:
Citat:
Netanyahu was also instrumental in pushing the US into the Afghanistan quagmire? The same one that you now cannot get out of?

His motto since 1986: Fight to the last American soldier.
https://twitter.com/jzarif/status/1171389801595121664

Samma med USA nu. USA kämpar mot ryssen tills inte en europé till har råd att betala elräkningen.

USA/EU och Ryssland spelar upp detta, men attacken är riktad mot de europeiska länderna.

Det är ryssarna som är våra vänner som vill säja gas till oss. USA är vår fiende som inte tillåter oss att köpa gas.

Det här kostar inte ryssarna ett dugg. De kanske rullar lite tanks fram och tillbaka på sin sida gränsen. USA gör ingenting, snackar strunt och tvingar Scholz att inte köpa gas. USA tjänar på att sälja gas åt oss istället för att ryssen får göra det!

Till sist "hjälper" EU till att "försvara" Ukraina och sväljer landet.
Citat:
41m ago
19:16
Biden announces sanctions on Nord Stream 2 company

The White House has issued a statement from Joe Biden, confirming the president’s decision to impose sanctions on Nord Stream 2:

Since Russia began deploying troops to the Ukrainian border, the United States has worked closely with our allies and partners to deliver a strong, unified response. As I said when I met with Chancellor Scholz earlier this month, Germany has been a leader in that effort, and we have closely coordinated our efforts to stop the Nord Stream 2 pipeline if Russia further invaded Ukraine.

Yesterday, after further close consultations between our two governments, Germany announced that it would halt certification of the pipeline. Today, I have directed my administration to impose sanctions on Nord Stream 2 AG and its corporate officers. These steps are another piece of our initial tranche of sanctions in response to Russia’s actions in Ukraine. As I have made clear, we will not hesitate to take further steps if Russia continues to escalate.

Through his actions, President Putin has provided the world with an overwhelming incentive to move away from Russian gas and to other forms of energy. I want to thank Chancellor Scholz for his close partnership and continued dedication to holding Russia accountable for its actions.

According to my colleague Joan E Greve, Biden had previously blocked congressionally approved sanctions on Nord Stream 2 AG, out of concern for the relationship with Germany, but Chancellor Olaf Scholz’s decision to halt the project’s certification has now cleared the way.
https://www.theguardian.com/world/li...0801fb1abbf5ff
__________________
Senast redigerad av wwr 2022-02-23 kl. 21:48.
Citera
2022-02-26, 11:41
  #3871
Medlem
wwrs avatar
Nu skall vi sluta köpa rysk gas. Bara dumheter. Elräkningarna går i taket.

EU täcker väl fortfarande 1/3 av sitt oljebehov från Ryssland.

Biden och politikerna inom EU-länderna håller bara Europa lagom svagt för att knappt fungera men länderna får aldrig fungera så bra att de hotar EU.
Citat:
How can Europe wean itself off Russian gas?
https://www.theguardian.com/business...ff-russian-gas
Citera
2022-02-26, 11:57
  #3872
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av wwr
Nu skall vi sluta köpa rysk gas. Bara dumheter. Elräkningarna går i taket.

EU täcker väl fortfarande 1/3 av sitt oljebehov från Ryssland.

Biden och politikerna inom EU-länderna håller bara Europa lagom svagt för att knappt fungera men länderna får aldrig fungera så bra att de hotar EU.

https://www.theguardian.com/business...ff-russian-gas

Hälsa dina ryska uppdragsgivare att det får vi leva med ett tag framöver. Nu är prio 1 att snabbt göra sig oberoende av rysk gas så länge Putler och hans hantlangare styr i Kreml. Sedan får vi se.

Kärnkraft är enda vägen.
Citera
2022-02-26, 12:28
  #3873
Medlem
liksom-fbs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av LaurentiusLucidor
Varför påstår du att regeln inte finns enbart baserat på att du vägrar googla för att ta reda på fakta istället för att fantisera?

T,om dilettanten/charlatanen "Cash" Farmanbar har till skillnad mot dig lyckats förstå regeln hjälpligt:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/minimigrans-for-overforingskapacitet-av-el_H912434#:~:text=Huvudregeln%20s%C3%A4ger%20att% 20alla%20t ransmissionsn%C3%A4tsf%C3%B6retag,Litauen%20som%20 p%C3%A5verkas%20av%20V%C3%A4stkustsnittet.

Men nu klarar man inte kravet, precis som jag upprepade gånger skrivit i tråden men du av någon märklig anledning inte är kapabel att ta in.

https://www.svk.se/press-och-nyheter...sforordningen/

Det är du som har fantiserat ihop ovanstående. Stollen är därmed du själv.

70-procentregel finns. Det är meningslöst att diskutera med dig eftersom du inte är insatt i varken ämnet eller problembilden som diskuteras samtidigt som du dessutom när en närmast sjuklig övertro på att väderberoende intermittenta kraftslag ska kunna leverera tillräckligt med avbrottsfri el för att hålla ett I-land flytande 24/7.
Det du länkar är konsistent med det jag säger.
Men det talar bara om länkkapacitet. Inte att någon måste leverera någon el någonstans.
Och det sägs ingenstans något om att länkar måste gå utomlands.

Det du och de andra svammelmakarna fantisera ihop har ingen grund i verkligheten.
Därför har varken du eller någon annan kunna hala fram något som helst stöd för era påståenden.

Nu är vi på nivån att LaurentiusLucidor ser i en media artikel en referens till att det existerar en reglering.
Varför inte hala fram regleringen?
Och varför inte i den peka på det som ger stöd för fantasierna?

Nej, det kommer aldrig att inträffa.
Citera
2022-02-26, 12:33
  #3874
Medlem
Finnpajsarna importerar i vanlig ordning rysk el.
Hur skulle de kunna leva utan Putin?
Citera
2022-02-26, 12:39
  #3875
Medlem
liksom-fbs avatar
Jag ser att Finland importerar rysk el för fullt idag. 1.43 GW.
Och Lettland och Litauen importera också. Låt vara på en lägre nivå.

Mer stopp än så är det inte.

Ser också att Ukraina levererar el-produktions-data. Mer stopp där är det inte. Trots all prat om cyberkrig mm.

Och Frankrike har fortfarande inte fått fart på sina kärnkraftverk. Men jag såg att några av dom hade ganska allvarliga fel. Dom är ju gamla så det lär väl krävas ganska omfattande renoveringar.
Men hur kom dom på att göra det just den här vintern.
Citera
2022-02-26, 21:06
  #3876
Medlem
LaurentiusLucidors avatar
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
Det du länkar är konsistent med det jag säger.
Men det talar bara om länkkapacitet. Inte att någon måste leverera någon el någonstans.
Och det sägs ingenstans något om att länkar måste gå utomlands.

Det du och de andra svammelmakarna fantisera ihop har ingen grund i verkligheten.
Därför har varken du eller någon annan kunna hala fram något som helst stöd för era påståenden.

Nu är vi på nivån att LaurentiusLucidor ser i en media artikel en referens till att det existerar en reglering.
Varför inte hala fram regleringen?
Och varför inte i den peka på det som ger stöd för fantasierna?

Nej, det kommer aldrig att inträffa.

Det diskussionen handlar om är att alla transmissionsnätsföretag är skydliga att tillgängliggöra minst 70 procent av överföringskapaciteten, vilket betyder att Sveriges exportsiffror säger nada om det föreligger effektbrist eller ej.

Varför inte hala fram bevis för att 70-procentregeln alla pratar om inte existerar?

T,om Dunning & Kruger höjer ett ögonbryn över dina oinformerade inlägg.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback