2021-07-01, 11:37
  #169
Medlem
alicia66s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av chiasma
Tvärsäker men fel.
Vad grundar du det på att det är extremt ovanligt med två anfall på raken? Det är helt fel.
Har du haft ett anfall är risken större att få ytterligare ett anfall.
Det är delvis därför man ofta stannar på sjukhus för observation. Det beror på att risken är större när kramptröskeln är sänkt, oavsett om det beror på missad medicindos, alkoholintag senaste dagarna, feber, elektrolytrubbning eller annan orsak.

Akutläkaren bedömde att det inte fanns skäl att vårda med tvång.

Ungefär 70% blir anfallsfria av det första läkemedlet men de återstående 30% behöver ofta kombinationsbehandling och en andel blir inte anfallsfria trots det. Effekten av nya läkemedel är generellt inte bättre än äldre som fenytoin, valproat och karbamazepin, men ger färre biverkningar/mindre risk för fosterskador/läkemedelsinteraktioner.
snälla för slök inte omyndig förklara mig. Man behöver inte till sjukhus efter ett anfall om man inte slagit sig. Jag vet hur bra medicin funkar tack.
Citera
2021-07-01, 11:40
  #170
Medlem
alicia66s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av pudrig
Kan du hålla med om att en ung person som just ensam har svimmat (oavsett anledning) mitt i natten på en perrong, inte fortsatt borde vistas bland spåren? Eller för den delen, ensam i tunnelbanan med dess nattliga klientel?
Man är fult kapabel att åka tunnelbana efter ha svimmat. Spelar ingen roll hur gammal personen är. Dom har ingen rätt att omyndigförklara en person. Bättre att personen får gå hem eller leta efter en buss. Det är diskriminering.
Citera
2021-09-20, 16:32
  #171
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av PeterSoderqvist
Märkligt att du inte känner till Ordningsvaktsutredningen som överlämnades till Regeringen och mottogs av Justitieminister Mikael Damberg den 21 maj i år, ett betänkande av Justitierådets Agneta Bäcklund på uppdrag av Regeringen om en ny lag för Ordningsvakter! Jag har en ny tråd här om det!
(FB) En ny Lag om Ordningsvakter ett Betänkande av Justitieråd Agneta Bäcklund!

Inte det minsta märkligt då jag inte längre är yrkesverksam.

Citat:
Ursprungligen postat av PeterSoderqvist
Det verkar som du tycker Ordningsvakter är dumma i huvudet!
Är du medveten om att under deras teoretiska prov så måste dom bland annat
Kunna skriva ned på papperet hela polislagens 13§ ordagrant rakt ur minnet utan fusklappar är det något du kan?

När började detta fenomen? Så var det inte när jag gick utbildningen under senare halvan av 00-talet.

Citat:
Ursprungligen postat av Thewayoffun
Bara för att man har ep ska man inte bli nekad till att åka tunnelbana. Det resonemanget är udda och förklarar inte riktigt det som hände.

Att akutläkaten via telefon bedömde att det var lungt baseras på de vitalparametrar som ambulanspersonalen sannolikt tagit. Det innebär inte att det är ett korrekt beslut. Det vet nog bara de som varit på plats! I tidningen kommer bara en persons version fram och den speglar kanske inte hela sanningen!

Att påstå sig veta mer än en allmänläkare är lite udda om man inte är utbildad själv. Ep och neurologi är ett stort och komplicerat område om man vill vara påläst

Givetvis inte, lika lite som att man blir nekad för att man är förkyld.
Däremot finns det utrymme för OV att neka någon tillträde om, men inte begränsat till, personen "annars uppträder på ett sådant sätt att det finns anledning att befara att han kommer att störa ordningen eller äventyra säkerheten i trafiken."
En person kan verka berusad (som också är skäl för avvisning) utan att vara det.
En person kan befaras "äventyra säkerheten i trafiken" utan att för den skulle de facto utgöra en sådan fara.


Citat:
Ursprungligen postat av alicia66
Man är fult kapabel att åka tunnelbana efter ha svimmat. Spelar ingen roll hur gammal personen är. Dom har ingen rätt att omyndigförklara en person. Bättre att personen får gå hem eller leta efter en buss. Det är diskriminering.
Du blir ju inte omyndigförklarad för att du nekas att åka med tunnelbana.
Du nekas åka tunnelbana av i grunden något av dessa tre skäl.
A) Du är eller uppfattas som för berusad för att på ett säkert sätt kunna åka tåg.
B) Du stör eller uppfattas komma att störa ordningen.
C) Något i ditt beteende - faktiskt eller upplevt - riskerar säkerheten (din och/eller andras) i trafiken.

Sen är jag också väl medveten om att vissa ordningsvakter definitivt borde söka sig till andra jobb, främst sådana jobb där de inte behöver konversera med andra människor.
Citera
2023-09-14, 13:24
  #172
Medlem
Som epileptisk har man ett halsband med ett ljus på. Med blå botten. Förmodligen även något intyg i väskan plånboken.

Dåligt av vakterna. Efter ett anfall är man förvirrad och desorienterad. Har man diabetes kan man lukta alkohol från munnen.

Detta borde OV känna till.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback