• 13 018 online
  • 1 184 639 medlemmar
  • 61 228 662 inlägg
2017-10-02, 09:01
  #1
Medlem
De flesta som skriver här på Flashback är tydligt invandringskritiska, men några verkar vara starkt engagerade i att hjälpa flyktingar att få stanna i Sverige. Flyktingvännerna tycks också anse att svensk migrationspolitik borde vara mer generös än den är idag, så att fler kan få komma hit och stanna här.

Själv kan jag sympatisera med medlidandet med enskilda flyktingar, men som Malmöbo är jag djupt bekymrad över vilken inverkan en stor invandring kan få på ett helt samhälle. Den oron verkar ni flyktingvänner inte dela.

Jag vänder mig nu till er flyktingvänner för att få reda på hur ni ser på invandring som en samhällsförändrande kraft. Det här är de frågor jag vill ställa på er:

1) Ungefär hur många flyktingar anser ni att Sverige bör ta emot per år? Den nuvarande siffran ligger väl kring 30 000.

2) Ungefär hur många flyktingar anser ni att Sverige kan ta emot per år, utan att samhällsfunktionerna skadas? Med samhällsfunktioner menar jag t.ex. bostäder, flyktingboenden, skola, sjukvård, tandvård, psykiatri, försörjningsstöd, sjukpensionering och andra delar av välfärden. År 2015 tog Sverige emot betydligt fler än 100 000. Kan välfärden upprätthållas ifall 100 000 asylsökande tar sig in i Sverige varje år?

3) Det är sannolikt att de flesta flyktingar kommer att kosta Sverige mycket pengar innan de kan klara av att försörja sig själva. Hur ska Sverige ha råd att betala kostnaderna för flyktingarnas uppehälle?

4) Anser ni att de allra flesta som har tagit sig in i Sverige och registrerat sig som asylsökande bör beviljas uppehållstillstånd och sedan medborgarskap?

5) Vilken sorts flyktingar bör enligt er mening nekas uppehållstillstånd och medborgarskap?

6) I Sverige upplever vi många kulturkrockar bland människor med olika etnisk bakgrund. En mycket stor del av de flyktingar som har kommit till Sverige har rötterna i Mellanöstern och Afrika, och många är muslimer. Anser ni att människor från Mellanöstern och Afrika bör ha en särskild rätt att få svenskt medborgarskap, kanske alldeles speciellt ifall de är muslimer?

7) Under vilka omständigheter anser ni att en utländsk medborgare som har begått ett brott i Sverige ska kunna dömas till utvisning?

8) Som Malmöbo kan jag se att många av de grövsta brotten i min stad begås av andra generationens invandrare. Hur vill ni flyktingvänner motverka uppkomsten av grov brottslighet bland andra generationens invandrare?

9) I Sverige finns för närvarande 61 utanförskapsområden, präglade av arbetslöshet, otrygghet och kriminalitet. Dessa utanförskapsområden är nästan alltid dominerade av invandrare. Hur vill ni flyktingvänner bryta utanförskapet i de nuvarande utanförskapsområdena och förhindra uppkomsten av nya?

10) Hur ser ni flyktingvänner på den hederskultur som frodas bland många invandrargrupper, där enskilda individer blir släktens egendom att användas av släkten som pjäser i ett schackspel?

Det vore mycket intressant att få höra hur ni flyktingvänner ser på de här frågorna. Men personer som i stället är invandringskritiker måste förstås också få kommentera.
Citera
2017-10-02, 10:05
  #2
Medlem
Ingen har svarat på min fråga, så jag tänkte svara själv. Jag hoppas det är tillåtet.

Så här ser jag på de frågor som jag själv har ställt:

Jag anser att Sverige bör ta emot allra högst 10 000 invandrare per år, för vårt samhälle har enligt min mening inte kapacitet att ta emot fler. Då räknar jag också med anhöriginvandrarna.

Jag tycker att det vore önskvärt ifall personer som kan identifieras som pådrivande för att Sverige ska ta emot flyktingar tvingades betala mer än genomsnittssvensken för flyktingkostnaderna. Fredrik Reinfeldt borde tvingas betala många miljoner.

Jag tycker det är självklart att personer som inte uppfyller Migrationsverkets krav för att få flyktingstatus ska avvisas.

Jag tycker inte att Sverige ska vara så generöst som det är mot personer från MENA-länderna.

Jag tycker inte att muslimer ska ha någon särskild rättighet att få asyl i Sverige.

Jag tycker att alla utländska medborgare som har dömts för mord och våldtäkt i Sverige ska utvisas på livstid.

Jag är pessimistisk när det gäller samhällets förmåga att minska brottsligheten bland andra generationens invandrare. Jag är också pessimistisk när det gäller samhällets förmåga att verkligen införliva parallellsamhällena i det svenska majoritetssamhället.

Jag är pessimistisk när det gäller samhällets förmåga att bryta hederskulturen i invandrargrupper.

På grund av allt detta anser jag att den storskaliga invandringen är samhällsskadlig och bör stoppas.
Citera
2017-10-02, 10:12
  #3
Medlem
DoyDoyys avatar
1) Ungefär hur många flyktingar anser ni att Sverige bör ta emot per år? Den nuvarande siffran ligger väl kring 30 000.

30 000 känns nog.

2) Ungefär hur många flyktingar anser ni att Sverige kan ta emot per år, utan att samhällsfunktionerna skadas? Med samhällsfunktioner menar jag t.ex. bostäder, flyktingboenden, skola, sjukvård, tandvård, psykiatri, försörjningsstöd, sjukpensionering och andra delar av välfärden. År 2015 tog Sverige emot betydligt fler än 100 000. Kan välfärden upprätthållas ifall 100 000 asylsökande tar sig in i Sverige varje år?

Nej, med tanke på att utgångspunkten är dagens verklighet och samhällsfunktioner redan skadas måste antalet reduceras tills vidare.

3) Det är sannolikt att de flesta flyktingar kommer att kosta Sverige mycket pengar innan de kan klara av att försörja sig själva. Hur ska Sverige ha råd att betala kostnaderna för flyktingarnas uppehälle?

Problemet är hur lång tid det tar TILLS de kan försörja sig själva, detta är den stora kostnaden för samhället och så länge det ligger på minst 7 år för den invandrar grupp som för tillfället dominerar invandringen (utomeuropeiska) så är det för mycket. Samt är det en stor faktor till att problem områden ökar och sliter sig loss från övriga samhället.

4) Anser ni att de allra flesta som har tagit sig in i Sverige och registrerat sig som asylsökande bör beviljas uppehållstillstånd och sedan medborgarskap?


Om ett äkta flyktingbehov finns. Marokkaner osv ska givetvis inte få uppehållstillstånd då det inte finns något krig i Marokko. Detta är ett enormt fel i systemet där "godhet" gott för långt.

5) Vilken sorts flyktingar bör enligt er mening nekas uppehållstillstånd och medborgarskap?

Folk som ljugit om sina uppgifter, dem som inte har ett ärligt asylskäl. Ekonomiska migranter ska givetvis identifieras och nekas annars blir det för många som kommer och resulterar i problem AKA dagens verklighet. Sedan att gå mera mot ett USA/Kanada/Australien system där man kräver att ifall man inte är ekonomiskt självförsörjande inom 2 månader så nekas uppehållstillståndet (2mån tiden kan diskuteras, bör vara något längre). Detta kommer resultera i att vi fyller landet med individer som faktiskt kommer sträva för att arbeta snabbt och inte tvärtom.

6) I Sverige upplever vi många kulturkrockar bland människor med olika etnisk bakgrund. En mycket stor del av de flyktingar som har kommit till Sverige har rötterna i Mellanöstern och Afrika, och många är muslimer. Anser ni att människor från Mellanöstern och Afrika bör ha en särskild rätt att få svenskt medborgarskap, kanske alldeles speciellt ifall de är muslimer?

Spelar ingen roll, asylskälet står i centrum.

7) Under vilka omständigheter anser ni att en utländsk medborgare som har begått ett brott i Sverige ska kunna dömas till utvisning?

Upprepat brottslighet samt alla brott som avsätter fängelse. Sedan beror detta på hur nära brottet sker inpå att medborgarskapet utfärdas. Detta kan diskuteras.

8) Som Malmöbo kan jag se att många av de grövsta brotten i min stad begås av andra generationens invandrare. Hur vill ni flyktingvänner motverka uppkomsten av grov brottslighet bland andra generationens invandrare?


Jobba mot problemområden snarare än mot individen.

9) I Sverige finns för närvarande 61 utanförskapsområden, präglade av arbetslöshet, otrygghet och kriminalitet. Dessa utanförskapsområden är nästan alltid dominerade av invandrare. Hur vill ni flyktingvänner bryta utanförskapet i de nuvarande utanförskapsområdena och förhindra uppkomsten av nya?

Polisen behöver ta tillbaka dessa regioner samt så behöver pengar satsas i dessa områden. Sedan behöver samhället i stort arbeta mot den "coola" kriminella kulturen i dessa områden.

10) Hur ser ni flyktingvänner på den hederskultur som frodas bland många invandrargrupper, där enskilda individer blir släktens egendom att användas av släkten som pjäser i ett schackspel?

Denna är svår, men man måste arbeta mot kulturen i detta avseende, vilket är svårt när det finns individer som väljer att acceptera allt och sedan skylla på alla män. Högre straff, men främst utbildning kring hur det svenska samhället är uppbyggt osv. Detta är dock en process som kommer ta enormt lång tid då det är så djupt rotat i kulturen, men absolut inte i hos alla invandrare, det ska sägas. Alla invandrare "kontrollerar" inte sina familjer med en järnhand med hot om våld och liknande.
Även fast många vill påstå det.

Edit: Är SD:eare men ser mig sjäv som flyktingvänlig. Det behövs konkreta åtgärder, vilket jag anser hjälper flyktingar mera än att fortsätta som nu och skapa flera eventuella brottslingar som sätts i utanförskapsområden Saken är den att man måste göra stora satsningar och framförallt visa från samhällets håll en non-tolerans och "stake" i dessa frågor och inte svaja i molnen om "godhet". Sedan har vi lagar som sedan struntas i hos sosse-kärringarna för de vill vara "goda". Denna utbreda "godhet" hos myndighetspersoner är ett haveri då de går emot vad som är bestämt.
__________________
Senast redigerad av DoyDoyy 2017-10-02 kl. 10:24.
Citera
2017-10-02, 10:12
  #4
Medlem
Rikarvinges avatar
1 / 2. Vi kan inte bestämma över hur många som söker asyl, det beror på krigen världen över, som ofta är orsakade av våra handelspartner som har sålt vapen eller bombat länder i Mellanöstern. USA har påverkat alla krig i MENA och vi handlar med dem. Om det kommer barnfamiljer som förlorat sina hem till Sverige, vill du skicka iväg dem? Kanske har de spenderat sin sista krona på att komma hit. Påverkas du verkligen så mycket av invandringen att du är villig att ha det på ditt samvete? 2015-krisen kommer troligen inte att upprepas för gränserna är relativt stängda nu. Men vi klarade ju 2015 finemang tycker jag, gemene man påverkades inte just något.

3. På samma sätt som vi har haft råd hittills. Kom ihåg att Sverige är rikare än Finland, Tjeckien, Polen, Ungern osv som inte tar emot invandrare elr väldigt få. Sverige har stor export per capita, mycket kapital och möjlighet att få billiga lån. Bidrag är inte en så stor del av statsbudgeten, lite högre beskattning på rika och företag skulle kunna betala för mycket mer.

4. Migrationsverket kan med tillförlitliga tolkar testa dialekten på asylsökande för att reda ut om de kommer från ett krigsområde. Man intervjuar dem också och undersöker om de har en trolig historia. Krigsflyktingar och andra som är i behov av skydd måste få det.

5. Asylsökande som kommer från tillräckligt säkra områden/länder borde inte få skydd. Om du tittar på statistiken finns det folkgrupper som nästan aldrig får uppehållstillstånd. Sverige ger asyl till lite större andel asylsökande än övriga Europa men det är för vi ffa tar emot grupper som oftast får asyl. Typ Frankrike ger en mindre andel asyl men de får mycket migranter från säkrare länder i Afrika.

6. Muslimer ska inte få extra skydd såvida de inte är förföljda just pga deras religion. De får oftast skydd baserat på situationen i deras hemländer precis som alla andra. Anledningen att Sverige tar emot färre kristna är helt enkelt för det är färre kristna som söker asyl.

7. Om en migrant begår ett tillräckligt allvarligt våldsbrott och åklagaren bedömer att utvisning är passande bör det ske. Man kan inte sitta och göra blanket-statements på det viset, experter måste avgöra det. Men vi ska inte utvisa folk in i döden eller alltför unga. Och givetvis kan vi inte utvisa svenska medborgare och asylsökande kan få medborgarskap efter 4 år i landet. Kom ihåg att utvisade kan begå brott i sina hemländer så vi minskar inte världens lidande genom utvisning.

8. Vi måste spendera mer resurser på utsatta områden och alla måste hjälpas åt för att integrationen ska fungera. Integration är inte assimilation, båda parter ska vara med och integreras.

9. Sedan 2016 har vi en flyktingpaus nästan, det hjälper nog lite för att komma ikapp med att få tillräckligt personal arbetande med integrationen. Annars är det som punkt 8; alla måste ställa upp, invandrare behöver vänner som jobbar och är produktiva i samhället. Man påverkas ju av folket man har runt sig, så det är inte lätt för personer i utsatta områden. Hur hade era liv varit om ni växt upp där? Kanske hade ni också samlat sten i skogen för att kasta på ambulanspersonal.

10. De hedersmord som begås i Sverige hade skett utanför landet om inte invandrarna hade fått komma hit. Hederskultur lär försvinna efter någon generation när invandrarungdomarna får svenska värderingar i skolan. Kom ihåg att även svenskar brände häxor på bål; vikingarna hade våldtäkts-ritter och så hade vi en slavkoloni. I TV-serien Vikings som är baserad på sanning våldtar vikingar så fort de får chansen. Sveriges tursamma geografiska läge (golfströmmen + avsides) och helt enkelt slumpen har gjort att vi sluppit många krig och inte blivit ockuperade. Ett folk formas av sina upplevelser så det är inte mena-folkens fel att de konstanta krigen, kolonisationen och ockupationen inte har tillåtit att deras kultur avancerat lika fort som svensk. Vi måste hjälpa de folk som inte haft samma tur. Kom ihåg åter igen att Sverige handlade med Frankrike, England osv som ockuperade Mellanöstern och Nordafrika.
Citera
2017-10-02, 11:45
  #5
Medlem
peheis666s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Rikarvinge
1 / 2. Vi kan inte bestämma över hur många som söker asyl, det beror på krigen världen över, som ofta är orsakade av våra handelspartner som har sålt vapen eller bombat länder i Mellanöstern. USA har påverkat alla krig i MENA och vi handlar med dem. Om det kommer barnfamiljer som förlorat sina hem till Sverige, vill du skicka iväg dem? Kanske har de spenderat sin sista krona på att komma hit. Påverkas du verkligen så mycket av invandringen att du är villig att ha det på ditt samvete? 2015-krisen kommer troligen inte att upprepas för gränserna är relativt stängda nu. Men vi klarade ju 2015 finemang tycker jag, gemene man påverkades inte just något.

3. På samma sätt som vi har haft råd hittills. Kom ihåg att Sverige är rikare än Finland, Tjeckien, Polen, Ungern osv som inte tar emot invandrare elr väldigt få. Sverige har stor export per capita, mycket kapital och möjlighet att få billiga lån. Bidrag är inte en så stor del av statsbudgeten, lite högre beskattning på rika och företag skulle kunna betala för mycket mer.

4. Migrationsverket kan med tillförlitliga tolkar testa dialekten på asylsökande för att reda ut om de kommer från ett krigsområde. Man intervjuar dem också och undersöker om de har en trolig historia. Krigsflyktingar och andra som är i behov av skydd måste få det.

5. Asylsökande som kommer från tillräckligt säkra områden/länder borde inte få skydd. Om du tittar på statistiken finns det folkgrupper som nästan aldrig får uppehållstillstånd. Sverige ger asyl till lite större andel asylsökande än övriga Europa men det är för vi ffa tar emot grupper som oftast får asyl. Typ Frankrike ger en mindre andel asyl men de får mycket migranter från säkrare länder i Afrika.

6. Muslimer ska inte få extra skydd såvida de inte är förföljda just pga deras religion. De får oftast skydd baserat på situationen i deras hemländer precis som alla andra. Anledningen att Sverige tar emot färre kristna är helt enkelt för det är färre kristna som söker asyl.

7. Om en migrant begår ett tillräckligt allvarligt våldsbrott och åklagaren bedömer att utvisning är passande bör det ske. Man kan inte sitta och göra blanket-statements på det viset, experter måste avgöra det. Men vi ska inte utvisa folk in i döden eller alltför unga. Och givetvis kan vi inte utvisa svenska medborgare och asylsökande kan få medborgarskap efter 4 år i landet. Kom ihåg att utvisade kan begå brott i sina hemländer så vi minskar inte världens lidande genom utvisning.

8. Vi måste spendera mer resurser på utsatta områden och alla måste hjälpas åt för att integrationen ska fungera. Integration är inte assimilation, båda parter ska vara med och integreras.

9. Sedan 2016 har vi en flyktingpaus nästan, det hjälper nog lite för att komma ikapp med att få tillräckligt personal arbetande med integrationen. Annars är det som punkt 8; alla måste ställa upp, invandrare behöver vänner som jobbar och är produktiva i samhället. Man påverkas ju av folket man har runt sig, så det är inte lätt för personer i utsatta områden. Hur hade era liv varit om ni växt upp där? Kanske hade ni också samlat sten i skogen för att kasta på ambulanspersonal.

10. De hedersmord som begås i Sverige hade skett utanför landet om inte invandrarna hade fått komma hit. Hederskultur lär försvinna efter någon generation när invandrarungdomarna får svenska värderingar i skolan. Kom ihåg att även svenskar brände häxor på bål; vikingarna hade våldtäkts-ritter och så hade vi en slavkoloni. I TV-serien Vikings som är baserad på sanning våldtar vikingar så fort de får chansen. Sveriges tursamma geografiska läge (golfströmmen + avsides) och helt enkelt slumpen har gjort att vi sluppit många krig och inte blivit ockuperade. Ett folk formas av sina upplevelser så det är inte mena-folkens fel att de konstanta krigen, kolonisationen och ockupationen inte har tillåtit att deras kultur avancerat lika fort som svensk. Vi måste hjälpa de folk som inte haft samma tur. Kom ihåg åter igen att Sverige handlade med Frankrike, England osv som ockuperade Mellanöstern och Nordafrika.


Hakade upp mig lite på din punkt nr 9, så den tänkte jag vi skulle diskutera lite om min käre medskribent. Drygt 30 000 sökte asyl ifjol, vilket ju ändå måste anses vara massinvandring, är ungefär som att Tyskland skulle ta in 2.5 miljoner.

https://www.migrationsverket.se/Om-M...Statistik.htmlVår befolkning växer dessutom explosionsartat (pga anhöriginvandring + superhöga födslotal bland muslimerna och negrerna) med en numerär på nästan 1.5 procent per år.

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlde...i-eu-1.4430811
__________________
Senast redigerad av peheis666 2017-10-02 kl. 11:49.
Citera
2017-10-02, 11:56
  #6
Medlem
LillaflickanPKs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Egnatankar
Ingen har svarat på min fråga, så jag tänkte svara själv. Jag hoppas det är tillåtet.

Så här ser jag på de frågor som jag själv har ställt:

Jag anser att Sverige bör ta emot allra högst 10 000 invandrare per år, för vårt samhälle har enligt min mening inte kapacitet att ta emot fler. Då räknar jag också med anhöriginvandrarna.

Jag tycker att det vore önskvärt ifall personer som kan identifieras som pådrivande för att Sverige ska ta emot flyktingar tvingades betala mer än genomsnittssvensken för flyktingkostnaderna. Fredrik Reinfeldt borde tvingas betala många miljoner.

Jag tycker det är självklart att personer som inte uppfyller Migrationsverkets krav för att få flyktingstatus ska avvisas.

Jag tycker inte att Sverige ska vara så generöst som det är mot personer från MENA-länderna.

Jag tycker inte att muslimer ska ha någon särskild rättighet att få asyl i Sverige.

Jag tycker att alla utländska medborgare som har dömts för mord och våldtäkt i Sverige ska utvisas på livstid.

Jag är pessimistisk när det gäller samhällets förmåga att minska brottsligheten bland andra generationens invandrare. Jag är också pessimistisk när det gäller samhällets förmåga att verkligen införliva parallellsamhällena i det svenska majoritetssamhället.

Jag är pessimistisk när det gäller samhällets förmåga att bryta hederskulturen i invandrargrupper.

På grund av allt detta anser jag att den storskaliga invandringen är samhällsskadlig och bör stoppas.
Jag tycker att Sverige ska skippa egenpåhittade asylskäl som "alternativt skyddsbehövande" och " särskilt ömmande skäl" (eller hur det formuleras). De är gummiparagrafer, som kan utnyttjas av aktivistiska handläggare. Krav på försörjning av anhöriga och krav för att bli medborgare samt, inte minst, restriktioner att få ut " borttappade" pass. Till att börja med.
Citera
2017-10-02, 11:59
  #7
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av DoyDoyy
30 000 känns nog.
Du vågar alltså inte ha en åsikt i frågan utan tycker bara att nuvarande nivå är just rätt? Fegis.

Citat:
Ursprungligen postat av Rikarvinge
1 / 2. Vi kan inte bestämma över hur många som söker asyl, det beror på krigen världen över, som ofta är orsakade av våra handelspartner som har sålt vapen eller bombat länder i Mellanöstern. USA har påverkat alla krig i MENA och vi handlar med dem. Om det kommer barnfamiljer som förlorat sina hem till Sverige, vill du skicka iväg dem? Kanske har de spenderat sin sista krona på att komma hit. Påverkas du verkligen så mycket av invandringen att du är villig att ha det på ditt samvete? 2015-krisen kommer troligen inte att upprepas för gränserna är relativt stängda nu. Men vi klarade ju 2015 finemang tycker jag, gemene man påverkades inte just något.
Vi bestämmer och har alltid bestämt hur många som söker asyl här. Somliga låtsas bara som att så inte är fallet. I deras fantasi är både flyktingkonventionen och flyktingströmmen hit naturlagar. Dessa vanföreställningar underhåller endast svaga människor som inte vågar ta ansvar för sina handlingar. Påfallande ofta förväxlar de denna svaghet med godhet.
Citera
2017-10-02, 12:28
  #8
Medlem
Hur det än blir kommer inte Sverige att kunna behålla västvärldens tuffaste flyktingpolitik i framtiden. Spm man bäddar får man ligga, och efter snart två år av stängda gränser borde vi ha hjälpt in dem i samhället, men vi valde att misslyckas.
Citera
2017-10-02, 12:30
  #9
Avstängd
Mertillens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Rikarvinge
3. På samma sätt som vi har haft råd hittills. Kom ihåg att Sverige är rikare än Finland, Tjeckien, Polen, Ungern osv som inte tar emot invandrare elr väldigt få. Sverige har stor export per capita, mycket kapital och möjlighet att få billiga lån. Bidrag är inte en så stor del av statsbudgeten, lite högre beskattning på rika och företag skulle kunna betala för mycket mer.

....Vi måste hjälpa de folk som inte haft samma tur. Kom ihåg åter igen att Sverige handlade med Frankrike, England osv som ockuperade Mellanöstern och Nordafrika....

PK-muppen har talat. Såhär tänker en stor del av folket. Därför är Sverige förstört. Det som ersätter detta land är något som påminner om den islamiska republiken Sverige, ett av Europas fattigaste länder med muslimsk majoritet av araber och östafrikaner och en svensk spillra som mår skit.

Frågan är, hur stoppar vi PK-mupparna? "Strategin" nu är att vänta ut dem så att de mår piss de också. De hycklar ju nu och håller sig på avstånd från mångkulturen. Den här "strategin" har hittills inte fungerat ska påpekas.

Finland, Tjeckien, Polen och Ungern är rikare än vad Sverige är. Långt ifrån allting är pengar. Bara en idiot mäter rikedom i BNP. PK-muppen bryr sig inte om Sverige, förråder det och offrar mindre bemedlade landsmän till förmån för massinvandringen. Cancervård skitsamma, omhändertagande av handikappade struntsamma, såvida de inte är invandrare från Afrika eller mellanöstern.

I det svenska Sverige mådde svenskarna bäst. PK är ondska.
Citera
2017-10-02, 13:00
  #10
Avstängd
Mertillens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Rikarvinge
8. Vi måste spendera mer resurser på utsatta områden och alla måste hjälpas åt för att integrationen ska fungera. Integration är inte assimilation, båda parter ska vara med och integreras.

9. Sedan 2016 har vi en flyktingpaus nästan, det hjälper nog lite för att komma ikapp med att få tillräckligt personal arbetande med integrationen. Annars är det som punkt 8; alla måste ställa upp, invandrare behöver vänner som jobbar och är produktiva i samhället. Man påverkas ju av folket man har runt sig, så det är inte lätt för personer i utsatta områden. Hur hade era liv varit om ni växt upp där? Kanske hade ni också samlat sten i skogen för att kasta på ambulanspersonal.

10. De hedersmord som begås i Sverige hade skett utanför landet om inte invandrarna hade fått komma hit. Hederskultur lär försvinna efter någon generation när invandrarungdomarna får svenska värderingar i skolan. Kom ihåg att även svenskar brände häxor på bål; vikingarna hade våldtäkts-ritter och så hade vi en slavkoloni. I TV-serien Vikings som är baserad på sanning våldtar vikingar så fort de får chansen. Sveriges tursamma geografiska läge (golfströmmen + avsides) och helt enkelt slumpen har gjort att vi sluppit många krig och inte blivit ockuperade. Ett folk formas av sina upplevelser så det är inte mena-folkens fel att de konstanta krigen, kolonisationen och ockupationen inte har tillåtit att deras kultur avancerat lika fort som svensk. Vi måste hjälpa de folk som inte haft samma tur. Kom ihåg åter igen att Sverige handlade med Frankrike, England osv som ockuperade Mellanöstern och Nordafrika.

Glöm det för det ska inte råda några svenska värderingar i Sverige längre och ditt pack är anledningen till det. Ni är för mångkulturen och då blir den svenska kulturen bara en spillra. Alla är ju lika värda och allt det där. Svensk kultur är alltså inte mycket värd. Den hävdar sig sämre och sämre. Klankultur och islam är inte bara lika mycket värt utan mer värdefullt. De vita ska straffas för att Europa en kort tid var den bästa kontinenten på jorden att leva i.

Och nej din dumme fan. Gangsterbeteende vittnar om att invandringen lett till kaos och kan bara stävjas med järnhand. Svenskarna var inte utsatta. De var arbetarklass och knogade på. Du borde förpassas till mångkulturen som straff och "vi" måste ingenting. Du borde betala för ditt misslyckande själv.
__________________
Senast redigerad av Mertillen 2017-10-02 kl. 13:03.
Citera
2017-10-02, 13:04
  #11
Medlem
l150s avatar
Alla som kommer hit är långt ifrån flyktingar.
Kanske börja med själv definitionen av vilka ni vill få hit.
Citera
2017-10-02, 13:23
  #12
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av l150
Alla som kommer hit är långt ifrån flyktingar.
Kanske börja med själv definitionen av vilka ni vill få hit.

Man flyttar inte runt halva jordklotet utan skäl, för att sedan tvingas leva på allmosor.
Citera