• 12 490 online
  • 1 175 443 medlemmar
  • 60 634 441 inlägg
2017-05-08, 05:35
  #1
Medlem
Palmemordsteorierna som har dominerat Palmeutredningen hittills kan i grova drag delas upp i två huvudteorier:

Teori #1: Gärningsmannen följde efter makarna Palme från Grand till Adolf Fredriks kyrkogata där makarna Palme bytte sida till Sveavägens östra sida. GM skyndade sedan före till Dekorima genom att ta sig över till Sveavägens östra sida någonstans söder om Adolf Fredriks kyrkogata.

Teori #2: Gärningsmannen stod och väntade vid Dekorima en längre tid. GM utgick aldrig från Grand. GM visste genom någon form av assistans att makarna Palme troligen skulle passera vid Dekorima. Dessa teorier kallas ofta lite slarvigt för konspirationsteorier.

-----

Teori #1 tillämpas i huvudsak på ensam GM teorierna. Denna teori har två stora svagheter:

i) Den motsäger Inge Morelius’ vittnesmål ganska markant.
ii) Den har en inbyggd tidsnöd i sig själv som sådan.

Dessa båda svagheter går att förklara bort. Tidsnöden genom matematik samt makarna Palmes okända gånghastighet. IM's vittnesmål genom hans ojämna minnesutsagor vid de olika förhören. Men bortförklaringen blir alltid krystad.

Typ #1 teorier stärks signifikant av den tredje teorin vilken är samstämmig med IM's vittnesmål på ett godtagbart sätt, och teorin har ingen tidsnöd.

Teori #2 tillämpas ofta av de s.k. konspirationsteorierna. Dessa teorier har också sina styrkor och svagheter, men låt oss inte fördjupa oss i detta just nu.

Det skall dock starkt poängteras att jag inte försöker att avfärda teorierna #1 och #2, de är båda fullt möjliga.

-----

Nu introducerar vi Den Tredje Palmemordsteorin. Den kan tillämpas på de flesta ensam GM teorier, och på vissa konspirationsteorier.

Den Tredje Palmemordsteorin, v.01:

Gärningsmannen gick före makarna Palme från Grand till Tunnelgatan på Sveavägens västra sida.

Sedan då GM stod och väntade på Sveavägens västra sida, vid den tilltänkta mordplatsen strax norr om Tunnelgatan, så såg han med blotta ögat hur makarna Palme korsade Sveavägen vid Adolf Fredriks kyrkogata.

Då släntrade GM över Sveavägen och ställde sig och vänta vid Dekorima helt i enlighet med IM's genomsnittliga vittnesmål.

Teoribyggnad: se de två efterföljande inläggen.

-----

I denna tråden diskuterar vi främst validiteten av Den Tredje Teorin. Vi diskuterar hur mordet gick till rent praktiskt på gatan, minuterna runt mordet från Grand till Tunnelgatan. Vi försöker att hålla oss till området kring Sveavägen så gott det går.
Citera
2017-05-08, 05:36
  #2
Medlem
Axiom 1, v.01

Gärningsmannen hade mycket god lokalkännedom i området kring Sveavägen.

-----

Brunkebergskriteriet, v.01

Gärningsmannen hade mycket god lokalkännedom på Brunkebergsåsen. GM kände igen alla större gator där och hade kunskapen att kunna fly mot valfritt väderstreck vid behov.

Potentiell gärningsman från utanför denna definition kan endast vara en “ren galning“ som borde ha varit spårad och gripen för länge sedan.
Citera
2017-05-08, 05:38
  #3
Medlem
Den Tredje Palmemordsteorin, v.01

Efter makarna Palmes biobesök på Grand så observerade den blivande Gärningsmannen att makarna Palme stod en bit söder om Grand och pratade med Mårten Palme. Detta implicerade tydligt att makarna Palme sannolikt tänkte ta en Taxi eller promenera söderut eftersom de redan hade förflyttat sig en bit söderut från Grand till i höjd med Bokhandeln.

Med ledning av makarna Palmes position söder om Grand så kunde GM mera specifikt anta att sannolikheten var stor att de skulle promenera söderut till T-Hötorget eller kanske hela vägen hem. GM visste att den bästa flyktvägen och mindre antal vittnen fanns vid Tunnelgatan eftersom GM hade mycket god lokalkännedom (Axiom 1 och Brunkebergskriteriet).

Familjen Palme stod och pratade i några minuter; det fanns gott om tid för GM, att dels förstå det vi nu alla har förstått, samt att gå före ner till Tunnelgatan på Sveavägens västra sida och vänta. Det var nästan givet för GM att makarna Palme skulle gå där om de inte tog en Taxi.

Därmed gick GM före söderut och ställde sig och vänta på Sveavägens västra sida strax norr om Tunnelgatan av tre anledningar:

1) Makarna Palme kunde försvinna ner i T-Hötorget annars.

2) Den absolut bästa flyktvägen fanns där, upp till Brunkebergsåsen.

3) Det var vanligtvis glest om vittnen där vid denna tiden av dygnet.

GM kände till dessa tre punkter intuitivt utan att behöva fundera mycket eftersom att han uppfyller Brunkebergskriteriet och Axiom 1.

Då GM stod och spanade norrut vid den tänkta mordplatsen så såg han med blotta ögat hur ett par som skulle kunna vara makarna Palme korsade Sveavägen vid Adolf Fredriks kyrkogata.

Då släntrade GM över Sveavägen och stod och väntade 1-3 minuter vid Dekorima. Detta är i god samstämmighet med Inge Morelius’ genomsnittliga vittnesmål.

GM stod alltså vid Dekorima i stora drag 2 minuter. Detta stämmer väl överens med att t.ex. Rolder med sällskap inte såg GM. Tiden var tydligen även tillräckligt kort för att Björkman inte skulle lägga märke till GM.

GM stod alltså vid Dekorima ungefär lika länge som det tog för makarna Palme att förflytta sig på den östra sidan av Sveavägen, inklusive pausen vid Sari. Alltså var även Fauzzi något för tidig vid mordplatsen för att hinna se GM, innan GM anlände runt 23:19-23:20. Fauzzi tros ha mött makarna Palme strax söder om Sari, vilket också stämmer in i denna teori.

-----

Tillägg:

GM såg givetvis inte tydligt att det var makarna Palme som korsade vägen, avståndet är ca 100m. GM såg ett par som skulle kunna vara makarna Palme korsa vägen. Vänteplatsen på västra sidan borde dessutom ha varit kanske åtminstone 20m norr om Tunnelgatan för att undvika att makarna Palme skulle hinna ut i den trafikerade korsningen samt för att undvika fyrvägsinsyn till mordplatsen.
__________________
Senast redigerad av DenTredjeTeorin 2017-05-08 kl. 05:57.
Citera
2017-05-08, 10:54
  #4
Avstängd
somaliskdelikatesss avatar
Men ingen har sett att en person korsat sveavägen från tunnelgatans västra sida.
Citera
2017-05-08, 23:02
  #5
Medlem
E.Morses avatar
För att sammanfatta det hela. Teori 1 stämmer i alla fall någorlunda med det vi vet. Teori 2 förutsätter i princip att Lisbeth var inblandad och den teorin kan vi nog stryka. Att man valde att promenera hem var inte alls ett givet alternativ. Det var ganska kallt den aktuella kvällen. Och alltför många inblandade gör också att man hamnar i ett läge där det helt enkelt inte är möjligt att alla hållit tyst i alla dessa år.

Din tredje teori krånglar till saker och ting i onödan. Hur visste mördaren att Palme skulle åt det hållet? Tunnelbanestationen som makarna Palme klev av när man skulle till biografen ligger åt andra hållet. I något läge måste han tagit reda på åt vilket håll makarna Palme gick och därmed följt efter de en liten bit. Dessutom finns ett vittne i en korvkiosk som sett en man gå en kort bit bakom Palme, något som kioskmannen förutsatt var en livvakt. Din teori gör ju att detta faller lite.
Citera
2017-05-09, 04:13
  #6
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av somaliskdelikatess
Men ingen har sett att en person korsat sveavägen från tunnelgatans västra sida.

Det har ingen större betydelse. Att ingen har sett bevisar ingenting.

-----

Dock, se vad IM har sett enligt detta förhörsprotokoll:
http://www.itdemokrati.nu/36z/mpv383.png

Från sin vinkel kan IM inte ha sett var GM kom ifrån ursprungligen.

Det går ändå inte att ta ett enskilt vittnesmål som ett axiom. Man får se på helheten. Detta förhöret verkar rörigt minst sagt.

Min teori är som sagt att GM stod och väntade kanske 20 m norr om Tunnelgatan på Sveavägens västra sida. Det passar in bra ur ett flertal aspekter som jag har nämnt tidigare, och även på IM’s vittnesmål ovan.

-----

Ingen ur denna listan har heller sett GM vid Dekorima före 23:20:
(FB) Mordet på Olof Palme - 28 februari 1986

Jag vill även addera Björkman till listan som stod och spanade söderut vid bankomaten i flera minuter mot Dekorima från ca 20 m avstånd eftersom han väntade på att de eftersläntrande tre vännerna skulle komma söderifrån.

Detta var en lång lista av vittnen som inte har sett GM vid Dekorima före 23:20.

Men att ingen har sett bevisar ingenting strikt.

-----

GM måste ha kommit någontans ifrån.

Det är högst ologiskt att ställa GM vid Dekorima. Den absolut största risken för ett misslyckande låg troligen i att makarna Palme skulle gå ner i T-Hötorget vid Tunnelgatan på Sveavägens västra sida; det var kallt ute. Västra sidan norr om Tunnelgatan måste rimligen ha täckts upp från början, men sedan kom makarna Palmes sidbyte och även GM bytte då sida. Detta kan gälla både Teori #2 och Teori #3. Båda stämmer in på ett godtagbart sätt med vittnesmålen i denna detalj.

Dessutom var T-Hötorget stängd vid Tunnelgatan på Sveavägens östra sida av någon anledning som jag inte minns. Detta kunde ju Palme inte veta, men han hade heller inte kunnat gå ner där.

Sammanfattningsvis, GM stod enligt Teori #3 på Sveavägens västra sida inledningsvis.
__________________
Senast redigerad av DenTredjeTeorin 2017-05-09 kl. 04:44.
Citera
2017-05-10, 04:23
  #7
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av E.Morse
För att sammanfatta det hela. Teori 1 stämmer i alla fall någorlunda med det vi vet. Teori 2 förutsätter i princip att Lisbeth var inblandad och den teorin kan vi nog stryka. Att man valde att promenera hem var inte alls ett givet alternativ. Det var ganska kallt den aktuella kvällen. Och alltför många inblandade gör också att man hamnar i ett läge där det helt enkelt inte är möjligt att alla hållit tyst i alla dessa år.

Din tredje teori krånglar till saker och ting i onödan. Hur visste mördaren att Palme skulle åt det hållet? Tunnelbanestationen som makarna Palme klev av när man skulle till biografen ligger åt andra hållet. I något läge måste han tagit reda på åt vilket håll makarna Palme gick och därmed följt efter de en liten bit. Dessutom finns ett vittne i en korvkiosk som sett en man gå en kort bit bakom Palme, något som kioskmannen förutsatt var en livvakt. Din teori gör ju att detta faller lite.

Jag tycker inte att du har förstått kärnan i mitt resonemang. Det handlar om lokalkännedom, logiskt handlande, och försiktighet.

Jag har bott i Stockholm i många år, och gått i Palmes fotspår många gånger. Hur hade jag själv tänkt?

Citat:
Aha, han har redan gått en liten bit söderut från Grand. Han kommer förmodligen att ta en taxi eller promenera i riktning mot Sergels torg och då i första hand med målet T-Hötorget vid Tunnelgatan. Eventuellt kan han även vända norrut igen och ta T-Rådmansgatan.

Vid alternativen Taxi eller T-Rådmansgatan så kan jag lika gärna ge upp för jag kommer inte att få läge att skjuta vid ett ställe med en bra flyktväg och inte allt för många vittnen.

Jag tror att sannolikheten är stor för att han går ner till T-Hötorget, jag går ner dit och väntar. Där finns även den perfekta flyktvägen (Brunkebergskriteriet).

Jag är osäker på om här finns livvakter, därför går jag hellre i förväg än följer efter. Jag skulle nog väcka uppmärksamhet om jag följer efter. Många i området känner igen mig (Axiom 1), jag kan bli igenkänd för att ha följt efter Palme.

Sätt er in i GM’s skor. Besök gärna Sveavägen och Brunkebergsåsen.

Detta är definitivt inte Christer Pettersson, CP passar bättre in i den irrationella teori #1. Impulsivitet, indiskretion, och oförmåga att planera. Jag tror t.o.m. att CP hade kunnat skjuta direkt vid Grand, eller varför inte vid Sari; nära och bra att kuta till Sigges bostad.

I teori #3 diskuterar vi troligen en betydligt mera samlad och analytisk person:

- Kanske en person som liknar CA (GH).
- Kanske som i Leif GW Perssons teori känd från TV där vi byter ut teori #1 mot teori #3.

https://www.youtube.com/watch?v=FDzDeZV0_e8

Sammanfattningsvis; teori #3 krånglar inte till det som du säger, den förenklar. Teori #3 rätar ut frågetecknen ur teori #1 eftersom den stämmer bättre in med vittnesmålen kring mordplatsen.
__________________
Senast redigerad av DenTredjeTeorin 2017-05-10 kl. 05:03.
Citera
2017-05-16, 19:34
  #8
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av DenTredjeTeorin
Den Tredje Palmemordsteorin, v.01:

Gärningsmannen gick före makarna Palme från Grand till Tunnelgatan på Sveavägens västra sida.

Sedan då GM stod och väntade på Sveavägens västra sida, vid den tilltänkta mordplatsen strax norr om Tunnelgatan, så såg han med blotta ögat hur makarna Palme korsade Sveavägen vid Adolf Fredriks kyrkogata.

Då släntrade GM över Sveavägen och ställde sig och vänta vid Dekorima helt i enlighet med IM's genomsnittliga vittnesmål.

Intressant, bra och tydligt skrivet!

En alternativ väg för makarna Palme hem hade ju varit att gå Drottninggatan hem och då kunde de ju antingen tagit av vid Kammakargatan eller Adolf Fredriks Kyrkogata ned mot Drottninggatan.

Då blir det lite osannolikt att GM skulle gått före ända till Tunnelgatan(på västra sidan) för att invänta där med risk för att tappa bort Palme.
Eller så chansade han?

Eller han kanske vände sig om och tittade var de befann sig, men en sådan manöver kan dra till sig uppmärksamhet.
Och om Palmes skulle vikit av, så är ju GM plötsligt "efter" dem och då faller det tidigare "försprånget".

(Såg nu att någon tidigare varit inne på liknande resonemang och alternativet Rådmansgatans T-banestation och Taxi, vilket är ytterligare alternativ hem)
Citera
2017-05-16, 21:45
  #9
Medlem
E.Morses avatar
Citat:
Ursprungligen postat av DenTredjeTeorin
Jag tycker inte att du har förstått kärnan i mitt resonemang. Det handlar om lokalkännedom, logiskt handlande, och försiktighet.

Jag har bott i Stockholm i många år, och gått i Palmes fotspår många gånger. Hur hade jag själv tänkt?Sätt er in i GM’s skor. Besök gärna Sveavägen och Brunkebergsåsen.

Detta är definitivt inte Christer Pettersson, CP passar bättre in i den irrationella teori #1. Impulsivitet, indiskretion, och oförmåga att planera. Jag tror t.o.m. att CP hade kunnat skjuta direkt vid Grand, eller varför inte vid Sari; nära och bra att kuta till Sigges bostad.

I teori #3 diskuterar vi troligen en betydligt mera samlad och analytisk person:

- Kanske en person som liknar CA (GH).
- Kanske som i Leif GW Perssons teori känd från TV där vi byter ut teori #1 mot teori #3.

https://www.youtube.com/watch?v=FDzDeZV0_e8

Sammanfattningsvis; teori #3 krånglar inte till det som du säger, den förenklar. Teori #3 rätar ut frågetecknen ur teori #1 eftersom den stämmer bättre in med vittnesmålen kring mordplatsen.
Jag vill bara kommentera det att du tar upp Pettersson här... Att han skulle vara skyldig är ungefär lika sannolikt som att Mårdaklev vinner fotbollsallsvenskan i år.

Jo, du krånglar till det enormt. Vi kan dock enas om att personen har lokalkännedom, mordplatsen är improviserad och det är sannolikt en av de bästa platserna på den platsen som man kan välja.

Jag tror personen är efter Palme till en början, ser paret korsa vägen, förstår direkt att han kan ställa sig utanför Decorima för där finns den bästa platsen att genomföra detta på.

Du får tänka på att ingen reagerar över att folk är på väg åt samma håll,det är fredagskväll och mycket folk i rörelse. Ett vittne går ju strax bakom paret Palme när skotten faller, till exempel.
Citera
2017-05-17, 05:24
  #10
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av E.Morse
Jag vill bara kommentera det att du tar upp Pettersson här... Att han skulle vara skyldig är ungefär lika sannolikt som att Mårdaklev vinner fotbollsallsvenskan i år.

Jo, du krånglar till det enormt. Vi kan dock enas om att personen har lokalkännedom, mordplatsen är improviserad och det är sannolikt en av de bästa platserna på den platsen som man kan välja.

Jag tror personen är efter Palme till en början, ser paret korsa vägen, förstår direkt att han kan ställa sig utanför Decorima för där finns den bästa platsen att genomföra detta på.

Du får tänka på att ingen reagerar över att folk är på väg åt samma håll,det är fredagskväll och mycket folk i rörelse. Ett vittne går ju strax bakom paret Palme när skotten faller, till exempel.

Du håller alltså på teori #1.

Låt oss fundera:

Trojkan kommer fram till Adolf Fredriks kyrkogata. GM måste ligga någorlunda nära bakom för att senare hinna före till Dekorima utan att springa.

Och lyssna här nu: GM vet inte om att makarna Palme kommer att stanna vid Sari (och definitivt inte hur länge) då han börjar gå före på västra sidan; alltså måste GM inse att han är i svår tidsnöd och måste skynda dit på ett uppseendeväckande sätt, och snedda in framför näsan på makarna Palme. Detta verkar ju inte klokt! Varför inte bara lugnt följa efter och skjuta i ryggen vid Dekorima?

Teori #1 låter som Christer Pettersson på snedtändning, eller Lars Inge Svartenbrandt en normal dag, eller en dylik komplett galning. Men dessa typer tror de flesta av oss inte på.

Nu råkade makarna Palme stanna vid Sari, och teori #1 går ihop sig med nöd och näppe.

Skall vi upp på nivån typ CA (GH) och dessutom tro på IM's vittnesmål så känns teori #3 bättre. Men det är klart, vem vet hur CA mådde denna kväll?

-----

Jag vidhåller att teori #1 är krångligare än teori #3. Teori #3 stämmer dessutom bättre in med vittnesmålen inkluderat IM.

-----

Den Nollte Teorin:

Mycket hänger på ett enda vittne IM. Han kan ju möjligen ha fel. GM kan ha följt efter hela vägen till Dekorima, som enligt Fauzzis vittnesmål. Denna (Nollte) teori #0 borde ges större utrymme ibland.
__________________
Senast redigerad av DenTredjeTeorin 2017-05-17 kl. 05:48.
Citera
2017-05-19, 02:01
  #11
Medlem
Trådstartaren får gärna rätta mig om jag har fel. Enligt din beskrivning tolkar jag det som att det är en person med utbildning och kunskap som gjort gärningen.

Hållet i din teori är att ingen utbildad gissar vilken väg ett offer tar. Om han har haft någon utbildning så kommer denna att antingen följa offret eller vänta vid en plats offret måste passera.

Om vi börjar med att han väntar på offret skulle han ha gjort det i närheten av bostaden eller arbetsplats. Om det är en kunnig person så skulle denna, om han/hon inte var självmordsbenägen planerat för livvakter. Valet av vapen talar emot att han förväntade sig livvakter. Valet av vapen borde i så fall varit en mindre k-pist som scorpion eller liknande. Om GM varit oerhört skicklig hade kanske en revolver funkat om det enbart var 1 livvakt. 2 eller fler hade tvingat GM att ta en stor risk att själv bli bekämpad innan han hunnit oskadliggöra alla livvakter. Likaså, en kunnig person hade troligen varit ett team på 2 personer och de hade lagt en korseld för att säkerställa vinst. Man hade mest troligen valt en plats som var kanaliserande och tvingat ihop måltavlan. Gatorna i Gamla Stan hade varit att föredra till detta. Nackdelen hade varit att det är en ö och om polisen varit snabb kunnat stänga in gärningsmännen. Fördelen var att de, om de var kunniga vetat om att de hade minst 5 - 10 minuter på sig.

Det finns dock en möjlighet att GM haft 2 vapen. Men att ha en K-pist och en 357:a är overkill samt blir för skrymmande. Om han valt vapen efter situationen som han såg den efter bion borde det andra vapnet varit hittat. Likaså, varför välja revolver med 6 skott när man kan ha ett vapen med minst 24 skott. Även antalet skott avlossade talar emot en professionell. Om han varit detta hade han/hon skjutit ett andra skott mot huvudet efter Palme ramlat till marken. Två avlossade skott talar för CP som GM.

Allt i vad som hände talar för att en person som CP gjorde dådet. Det kan faktiskt vara så att revolvern enbart hade 2 skott. En kunnig person hade "avslutat" jobbet. Att en kunnig person enbart skulle ge sig ut på ett jobb med enbart 2 kulor är otänkbart. En man under stundens möjlighet i stressen hade mest troligen avlossat alla skott. Det är då mycket möjligt att anledningen att inte LP sköts var att "ensamma galningen" enbart hade 2 kulor.

Här får mer kunniga personer rätta mig om jag har fel men har för mig att jag läst om att LP vittnat om att hon hört något som kan ha varit klick från tomma patronlägen.
Citera