• 17 370 online
  • 1 214 281 medlemmar
  • 62 631 880 inlägg
  • 1
  • 2
2015-05-31, 14:18
  #1
Medlem
Notera att det finns ingen motsvarighet lagvis till oss män hos följande:

Föräldrabalk (1949:381) Summering: En nybliven moder blir ensam vårdnadshavare om hon är ogift. Män måste faställa att de är fadern samtidigt som en bekräftelsen ska skriftligen vara godkänd av modern.

Förordning (2005:1089) 1 § Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Lag (2001:499) 1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Denna lag skall tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder.
I kontrast med: Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

I Socialtjänstlagen Brottsoffer (5 kap. 11 §) Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Brottsbalk (1962:700) 4 a § Om brott mot frihet och frid: Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (2013:367).

Lag (2004:1100) om luftfartsskydd samt Lag (2004:487) om sjöfartsskydd: Kroppsvisitation av kvinna får utföras och bevittnas endast av en annan kvinna

Förundersökningskungörelse (1947:948) 7 § Hålls förhör med en kvinna bör ett kvinnligt förhörsvittne anlitas, om den som ska förhöras begär det och det är lämpligt.

Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag 4 a § En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Vid gemensam vårdnad gäller följande. Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den förälder som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av föräldrarna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bidraget.

Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap 1 § Barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen, om
1. modern är svensk medborgare,
2. fadern är svensk medborgare och gift med barnets moder,
3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Hittebarn som anträffas här i riket anses såsom svensk medborgare intill dess annat utrönes. Lag (1979:139).

Jag trodde att feminism handlade om att ge alla lika rättigheter samt möjligheter och inte att kvinnor skulle ha mera lagar och rättigheter än oss andra. Var är balansen och equilibrium? Dessa ovannämnda lagar har ej en manlig motsvarighet i Sveriges författningssamling.
__________________
Senast redigerad av Sakerating 2015-05-31 kl. 14:22.
Citera
2015-05-31, 14:42
  #2
Medlem
ulvvfs avatar
Om man också lägger till lagar som diskuteras på hög nivå så blir det ännu värre, mansskatt och dylik.

Det ironiska är ju att det är denna rörelse är den som tjatar nog mest om tolerans, könsroller och jämställdhet etc. Ändå är de nog själva de värsta kålsuparna. Hur kan feministerna ha någon som helst intelligent trovärdighet? De torde vara ganska så uppenbart vad deras agenda är, och inte är det jämställdhet, tolerans, och ett könsrollsfritt samhälle i alla fall. Utan snarare tvärtom.
Citera
2015-05-31, 14:47
  #3
Medlem
skoltjejs avatar
Bakom många av dessa lagar ligger praktiska och medicinska orsaker.
En mans förhud tar man bort av hygieniska skäl, även inom religion. Det påverkar inte njutningen. Kvinnlig omskärelse innebär ofta att man skär bort viktiga delar av könet, tex klitoris. Därför är det förbudet.

Likadant med att kvinnan blir ensam vårdnadshavare. Man är säker på att barnet kommer från kvinnan, medan man inte med säkerhet kan fastställa vem fadern är.
Är man däremot gifta så kan man anta att barnet är deras gemensamma.
Citera
2015-05-31, 15:03
  #4
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av skoltjej
Bakom många av dessa lagar ligger praktiska och medicinska orsaker

Även om detta skulle vara fallet så gäller inte detta ens för hälften av alla ovannämnda lagar. Exempelvis varför kvinnor ska ha rätt till att välja vilka som ska undersöka dem samt vem som kan förhöra dem åsv.

Personligen så tvivlar jag på dessa predikat om att man endast omskär pojkar för hygien och religion etc. Dessa argument kan man lika gärna använda som motiv hos kvinnor. Utan man struntar helt enkelt i pojkarnas vilja och integritet för man anser dem mindre värda. Alla snackar ju om kvinnors omskärning men man hör ju inte ett knyst om pojkarnas elände och smärta i samma veva.
Citera
2015-05-31, 15:04
  #5
Medlem
kinesarsles avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Sakerating
Föräldrabalk (1949:381) Summering: En nybliven moder blir ensam vårdnadshavare om hon är ogift. Män måste faställa att de är fadern samtidigt som en bekräftelsen ska skriftligen vara godkänd av modern.
Tycker du att kvinnor ska behöva göra mödraskapstest eller?

Citat:
Lag (2001:499) 1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Denna lag skall tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder.
I kontrast med: Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Eftersom inläggen medför rätt olika risker är det också rimligt att hantera dem helt olika. På sätt och vis kan man se det som att det är helt jämställt. Man får operera bort förhuden på både kvinnor och män, och man får inte operera bort blygdläppar och klitoris på varken kvinnor eller män.

Sen borde visserligen även manlig omskärelse förbjudas på folk under arton, men det är inte ett jämställdhetsproblem.

Citat:
Brottsbalk (1962:700) 4 a § Om brott mot frihet och frid: Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (2013:367).
Den kan man tycka lite vad man vill om, men den enda praktiska skillnaden är att brottsrubriceringen får ett annat namn. Jag tycker inte att det är så mycket att orda om.

Citat:
Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag 4 a § En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Vid gemensam vårdnad gäller följande. Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den förälder som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av föräldrarna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bidraget.
Så hur vill du lösa den här enorma problematiken? Är det inte bra att det finns ett system för hur det ska fungera om ingen anmälan görs?
Citera
2015-05-31, 15:18
  #6
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av kinesarsle
"Tycker du att kvinnor ska behöva göra mödraskapstest eller?"

Jag tycker båda parterna moder och far borde genomgå DNA test eller liknade. Och inte automatiskt ge mor allt utan tvivel som vi verkar göra.

Citat:
Ursprungligen postat av kinesarsle
"Eftersom inläggen medför rätt olika risker är det också rimligt att hantera dem helt olika. På sätt och vis kan man se det som att det är helt jämställt. Man får operera bort förhuden på både kvinnor och män, och man får inte operera bort blygdläppar och klitoris på varken kvinnor eller män.
Sen borde visserligen även manlig omskärelse förbjudas på folk under arton, men det är inte ett jämställdhetsproblem."

Bara för att det medför i din mening andra risker så är principen fortfarande detsamma. Därmed så borde det vara lika förbjudet. Varför detta är så svårt att förstå begriper jag inte.

Citat:
Ursprungligen postat av kinesarsle
"Den kan man tycka lite vad man vill om, men den enda praktiska skillnaden är att brottsrubriceringen får ett annat namn. Jag tycker inte att det är så mycket att orda om."

Detta gäller ju för fan inte semantik för helvete. Detta är svensk lag vi pratar om. Det finns ingen "grov mänofridskränkning" och detta ser jag som ett överträdde eftersom straffet blir helt olikt det andra.

Citat:
Ursprungligen postat av kinesarsle
"Så hur vill du lösa den här enorma problematiken? Är det inte bra att det finns ett system för hur det ska fungera om ingen anmälan görs?"

Detta är en av de få som jag är lite lättare osäker på. Dock så kan jag med klarsynthet säga att ge "modern rätt att uppbära bidraget" till oreglerad kostnader är skrämmande. Det måste åtminstone finnas ett minimum och maximum för hur mycket som kan tas. Detta borde om inget annat möjligen utgå från vad fadern tjänar.
__________________
Senast redigerad av Sakerating 2015-05-31 kl. 15:21.
Citera
2015-05-31, 15:22
  #7
Medlem
Empresss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av kinesarsle
Den kan man tycka lite vad man vill om, men den enda praktiska skillnaden är att brottsrubriceringen får ett annat namn. Jag tycker inte att det är så mycket att orda om.


Jo JAG tycker det är mycket att orda om.

Om man vill ha jämlikhet mellan man och kvinna och ha "lika in för lagen" så anser jag INTE att vi kvinnor skall ha detta punktmarkering om att det är en "kvinna" som blivit fridskränkning, genom brottsrubriceringen "kvinnofridskränkning".

Jag anser att oavsett om det är en man eller kvinna som blivit fridskränkning så skall det stå BARA rubricerad fridskränkning". Utan att blanda in en massa smörja som för exempel "köns prefixer" i brottsrubriceringen.
Citera
2015-05-31, 15:22
  #8
Medlem
MissFitt73s avatar
Borde finnas fler lagar som skyddar oss och alla kvinnor i resten av världen.
Citera
2015-05-31, 15:27
  #9
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av MissFitt73
Borde finnas fler lagar som skyddar oss och alla kvinnor i resten av världen.

Jag precis som alla andra här har inga som helt problem med det alls. Men dessa "skyddande lagar" borde likaväl ges till män såsom kvinnor i så fall. Annars så blir det inget mer än diskriminering och sexism från feminismen sida. Vilket det verkar bli mer av ändå tyvärr. Vette fan vart jämställdheten tog vägen men men...
Citera
2015-05-31, 15:31
  #10
Medlem
kinesarsles avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Sakerating
Jag tycker båda parterna moder och far borde genomgå DNA test eller liknade. Och inte automatiskt ge mor allt utan tvivel som vi verkar göra.
Jag vet inte riktigt om du hängde med på biologilektionerna, men vem som är moder är rätt lätt att fastställa. Det är nämligen den människan som ungen kommer ut ur. Men du kanske tycker att vi ska göra ett test för säkerhets skull?

Citat:
Bara för att det medför i din mening andra risker så är principen fortfarande detsamma. Därmed så borde det vara lika förbjudet. Varför detta är så svårt att förstå begriper jag inte.
Nej, principen är inte alls lika. Vad tror du den största anledningen till att man förbjudit kvinnlig omskärelse är? Jo, det är just för att det medför väldigt stora komplikationer.

Du kanske tycker att män ska ha rätt till mammografi och graviditetstest också? Principen är du samma.

Citat:
Detta gäller ju för fan inte semantik för helvete. Detta är svensk lag vi pratar om. Det finns ingen "grov mänofridskränkning" och detta ser jag som ett överträdde eftersom straffet blir helt olikt det andra.
Läste du ens lagen du hänvisade till? Den avslutas med orden "till samma straff". Du har rätt i att "grov människofridskränkning" inte finns, men "grov fridskränkning" är en brottsrubricering jo.

Citat:
"Så hur vill du lösa den här enorma problematiken? Är det inte bra att det finns ett system för hur det ska fungera om ingen anmälan görs?"

Detta är en av de få som jag är lite lättare osäker på. Dock så kan jag med klarsynthet säga att ge "modern rätt att uppbära bidraget" till oreglerad kostnader är skrämmande. Det måste åtminstone finnas ett minimum och maximum för hur mycket som kan tas. Detta borde om inget annat möjligen utgå från vad fadern tjänar.
Det är en rent praktisk detalj. Är du missnöjd med fördelningen kan du ta upp detta med Socialstyrelsen. Nu har jag ingen källa att visa, men jag misstänker att det är rätt mycket vanligare att morsan tar mycket större ansvar än farsan.
Citera
2015-05-31, 15:31
  #11
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Empress
"lika in för lagen"

Det verkar vara svårt att begripa tydligen hur viktigt detta är.
Citera
2015-05-31, 15:38
  #12
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av kinesarsle
Jag vet inte riktigt om du hängde med på biologilektionerna, men vem som är moder är rätt lätt att fastställa. Det är nämligen den människan som ungen kommer ut ur. Men du kanske tycker att vi ska göra ett test för säkerhets skull?


Du använder ju bara ad hominens och sätter ord i min mun. Du kan lika gärna lägga av om du inte har något gediget att erbjuda diskussionen.

Tror du verkligen att jag är så jävla dum i huvudet att jag inte fattar hur barn föds?
Detta har med att mödrar kan komma med barn efterhand och hävda att det är deras unge och fadern är nån annan etc. Jag menar inte enbart när barnet ploppar ut sigh... Samma skit varje gång...

Citat:
Ursprungligen postat av kinesarsle
Nej, principen är inte alls lika. Vad tror du den största anledningen till att man förbjudit kvinnlig omskärelse är? Jo, det är just för att det medför väldigt stora komplikationer.

Du kanske tycker att män ska ha rätt till mammografi och graviditetstest också? Principen är du samma.

Så komplicationer kan inte hända hos män? Blödningar, infektioner etc... nej bara kvinnor...

"män ska ha rätt till mammografi och graviditetstest också?" Den idiotiska kommentaren tänker jag inte ens svara på. Gå var oseriös nån annanstans.

Citat:
Ursprungligen postat av kinesarsle
Läste du ens lagen du hänvisade till? Den avslutas med orden "till samma straff". Du har rätt i att "grov människofridskränkning" inte finns, men "grov fridskränkning" är en brottsrubricering jo.

Ja jag läste den och du har fortfarande oerhört fel i dina enkla antaganden. Det gäller återigen att lagen ska vara lika för alla. Detta är ett problem för att vi ska ge fan i att göra specialfall utav enskild grupp eller person. Det är så det börjar och sedan går det bara nedför. Varför kände dom behov att göra detta till särfall första början må tro?
__________________
Senast redigerad av Sakerating 2015-05-31 kl. 15:58.
Citera
  • 1
  • 2