• 12 646 online
  • 1 180 288 medlemmar
  • 60 942 853 inlägg
  • 1
  • 2
2015-05-17, 09:03
  #13
Medlem
bradgardsindianens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av wh0re
Nej. Det är ostridigt att "obehörigen" syftar tillbaka på den som egentligen skall skriva under. Det hörs ju på ordalydelsen.
Om jag godkänner att du skriver under så har du behörighet att skriva under något för mig. Vad "verifierarern" som du kallar det tycker är skit samma, han har nämligen inte ett skit med saken att göra.

Ni som inte läst straffrätt på juristprogrammet på universitetet kan ju ge upp redan nu om ni inte håller med Bergakungen här...

Det är fritt jävla fram att skriva under med någon annans namnteckning, sålänge det sker med tillåtelse från den personen. Det framgår dels av paragrafen, som Bergakungen förtydligar ovan. Men även i Gösta Westerlunds böcker, som de flesta av oss läst.Var någonstans i avtalsrätten står det att man inte får skriva under med annans namn? Har Adlercreutz nämnt det? Avtalslagen? Naaaah!
Däremot är det fetstilta du skrev ovan vettigt, skall man skriva under med annans namn så rekommenderas det att man gör det så att det framgår att det är genom någon slags fullmakt.
Att skriva under med annans namn är dock inget brott, och inte heller ett problem avtalsrättsligt sett eftersom det finns muntliga fullmakter, något ni sannolikt lärde er även om du var ung.

Om Nisse fått fullmakt av Kalle att skriva på ett dokument å Kalles vägnar så ska Nisse signera med Nisse. Signeringen fyller funktionen att i händelse av framtida konflikt kunna gå tillbaka och se vad som avtalats och godkänts. Och den som faktiskt skriver under ska göra det med sitt namn alltså. Eljest saknar handlingen något som helst bevisvärde och är i princip värdelös för den som vill ha signaturen/godkännandet.

Och ja en fullmakt kan vara rätt formlös, men den som begär fullmakt för att ingå/utföra viss rättslig relevant åtgärd får ställa ganska rigida krav på hur specificerad den ska vara.
Citera
2015-05-17, 12:39
  #14
Medlem
Citerar brottsbalkskommentaren:

"Ett praktiskt viktigt fall är att en annans namn anges med dennes samtycke. Det hör visserligen till god ordning, och uppställs i många sammanhang som ett formligt krav, att då någon på grund av bemyndigande eller annan form av samtycke skriver en annans namn detta anges genom utsättande av hans eget namn eller på annat sätt. Fullmakt eller annan bevisning om företrädandeförhållandet brukar krävas. Emellertid förekommer det inte sällan, särskilt inom privatförhållanden, att ett ombud använder sin huvudmans namn utan något tillägg. Även om detta åtminstone i många fall inte är tillfredsställande kan det enligt Straffrättskommittén inte komma i fråga att ingripa med straff för förfalskning (NJA II 1948 s. 379). Enligt kommittén utesluter varje samtycke av namnets rätte bärare förfalskningsstraff. Kommittén hänvisade till stöd för att detta är lagens ståndpunkt till att vad lagen straffbelägger är att framställa falsk urkund."
Citera
2015-05-17, 18:45
  #15
Medlem
Svaret på TS fråga är att det han inte gör är ett brott således kan han inte straffas. MEN och ett stort fett men. Om TS bara har tillåtelsen muntligt kan det få konsekvenser om den vars underskrift han skriver under ändrar sig.

Sen beroende på vad det är för dokument så kan det få konsekvenser för dess giltighet om personen som gav TS tillstånd inte kan styrka att så skett. Om giltigheten av dokumentet bestrids och det då bara är TS ord på att han hade tillstånd att skriva under så kommer det dokumentet med största sannolikhet inte anses giltigt.
Citera
2015-05-18, 01:32
  #16
Medlem
wh0res avatar
Citat:
Ursprungligen postat av bradgardsindianen
Om Nisse fått fullmakt av Kalle att skriva på ett dokument å Kalles vägnar så ska Nisse signera med Nisse. Signeringen fyller funktionen att i händelse av framtida konflikt kunna gå tillbaka och se vad som avtalats och godkänts. Och den som faktiskt skriver under ska göra det med sitt namn alltså. Eljest saknar handlingen något som helst bevisvärde och är i princip värdelös för den som vill ha signaturen/godkännandet.

Och ja en fullmakt kan vara rätt formlös, men den som begär fullmakt för att ingå/utföra viss rättslig relevant åtgärd får ställa ganska rigida krav på hur specificerad den ska vara.

Vadå saknar bevisvärde? Så som du vill skriva så blir ju bevisvärdet jättebra, men det bevisar att FEL person är bunden av avtalet.
Om Nisse skriver under med bara "Nisse" är det ju Nisse som ingått avtalet och inte Kalle.

Jag tänker citera Ekelöf lite kort här. (Rättegång IV s. 109)
"Har en person undertecknat ett avtal utan att det angetts att han gjort det för någon annans räkning blir han bunden av avtalet och ansvarig för förpliktelserna om han inte kan bevisa att han ingått avtalet för någon annans räkning." Här hänvisas till NJA 1998 s. 343.

I rättsfallets ingress kan man läsa följande:
En person undertecknade ett överlåtelseavtal för ett aktiebolag under bildande. Han har gjort gällande att han därvid handlat som företrädare för ett annat bolag såsom stiftare. Då detta förhållande inte framgått av avtalet eller på annat sätt har han ansetts personligen ansvarig för förpliktelser på grund av avtalet.

Det är visserligen ABL som är inblandat i huvudsak.
I korthet kan man säga att ett AB i England kräver en säljare av en fastighet på 400 000 kr(handpenningen) eftersom köpet aldrig blev genomfört. Hennes invändning om att bolaget inte var köpare gjorde att hon inte behövde betala till AB eftersom det var en J.H. som stod som köpare enligt avtalet. J.H. var enligt egen utsago firmatecknare för ett annat bolag som AB ägde. Men det visade sig att det andra bolaget inte var skapat när han skrev under köpeavtalet. (Blev lite rörigt, läs domen om du känner för det).

Att skriva under så som du påstår att man ska göra verkar därför inte som en lysande idé. Du får nog tänka igenom det innan du skriver under avtal på det viset så du inte skjuter dig själv i foten...
__________________
Senast redigerad av wh0re 2015-05-18 kl. 01:35.
Citera
2015-05-18, 22:47
  #17
Medlem
Dr.Diegos avatar
Citat:
Ursprungligen postat av wh0re


[---]

Det är fritt jävla fram att skriva under med någon annans namnteckning, sålänge det sker med tillåtelse från den personen. Det framgår dels av paragrafen, som Bergakungen förtydligar ovan. Men även i Gösta Westerlunds böcker, som de flesta av oss läst.
Nja, vi ställde oss aldrig frågan vad det var TS skulle skulle ha signaturen till, utan utgick från att det var ett avtal. Den straffrättsliga frågan kan vi väl anse som utredd, men kommer alla handlingar fortsatta vara giltiga genom att TS signerar med den andres namn?
Var det ett testamente?
Var det ett erkännande av faderskap
Var det TS betyg som skulle vidimeras för en jobbansökan?Citat:
Ursprungligen postat av wh0re
Var någonstans i avtalsrätten står det att man inte får skriva under med annans namn? Har Adlercreutz nämnt det? Avtalslagen? Naaaah!
[---]

haha, precis. tar ju inte ens upp att man behöver skriva under ett avtal för att det skall vara giltigt
Det är det fina med avtalslagen, att de redan för 100 år sedan lyckades författa texten på ett någorlunda teknikneutralt sätt.

Man glömmer det kanske viktigaste vid träffande av avtal, vilken avsikt de som ingår ett avtal hade och stirrar sig blint på vilken signatur som står på papperet. Som att påstå att jag inte skulle vara bunden av ett avtal bara för att jag signerat med Rutger Rövballe
Citera
2015-05-19, 08:36
  #18
Medlem
Bergakungens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Dr.Diego
Nja, vi ställde oss aldrig frågan vad det var TS skulle skulle ha signaturen till, utan utgick från att det var ett avtal. Den straffrättsliga frågan kan vi väl anse som utredd, men kommer alla handlingar fortsatta vara giltiga genom att TS signerar med den andres namn?
Var det ett testamente?
Var det ett erkännande av faderskap
Var det TS betyg som skulle vidimeras för en jobbansökan?

Nu var frågan (som det står i trådtiteln) "Fejka någns underskrift, med dennes tillåtelse". Då är det ostridigt att det inte handlar om urkundsförfalskning.

Däremot finns det en del regelverk som kan kicka in då det gäller avtalets giltighet och räckvidd.
Citera
2015-05-19, 08:53
  #19
Medlem
Dr.Diegos avatar
[quote=Bergakungen|53393828]Nu var frågan (som det står i trådtiteln) "Fejka någns underskrift, med dennes tillåtelse". Då är det ostridigt att det inte handlar om urkundsförfalskning.
[---]

/QUOTE]
Jo, på den punkten är nog alla utom vår vän Sebnie överrens
Citera
2015-09-19, 17:24
  #20
Medlem
Burgesss avatar
En underskrift är en underskrift. Om personen vars namn står där säger att han inte har skrivit så ligger man illa till. Om personen vars namn man skrivit inget nämner så händer inget mer . . .
Citera
2015-09-20, 14:18
  #21
Medlem
Med risk för att idiotförklara mig själv och inte läst alla svar tydligt så blir det väl ungefär såhär om det upptäcks:
  • "Förfalskaren", alltså TS får troligen ingen eller mycket ringa påföljd eftersom den "utsatte" gett sitt medgivande. Förutsatt att denne då inte börjar påstå annat och anklagar TS istället.
  • Underskriften kan bli ogiltig och därmed avtalet. Vet inte vad det handlar om men den som upprättat avtalet kanske ser personen som opålitlig och vill inte ingå fler avtal.
  • Sen vet jag inte om det finns nåt som heter "uppmaning till förfalskning" eller liknande men jag antar att om någon jurist anstränger sig till det yttersta så kan säkert TS kompis åka dit på någon paragraf.

Överlag tror jag att det största problemet inte är eventuella påföljder utan att underskriften och därmed avtalet kan bli ogiltigförklarat.
Citera
2015-09-20, 19:12
  #22
Medlem
borrizs avatar
Tråden skapades av gotlaborg1992 i april, så man blir onekligen lite nyfiken.
Hur har det gått, löste ni det där med underskriften?
Citera
  • 1
  • 2