• 42 218 online
  • 1 199 114 medlemmar
  • 62 126 156 inlägg
2014-03-17, 19:26
  #241
Medlem
Antabus12s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av INDEIN
Cefour och den fortsatta kampen
(Investigation Development for Investors fortsatta arbete kring Cefour)

Cefour i dagsläget
Bolaget Cefour har vi inte mycket insyn i efter bolagsstämman då en ny styrelse utsågs. Man gick inte med på att ha en observatör i bolaget och idag vet vi inte riktigt hur det ser ut.

Man har redovisat hur man ska klara ekonomin en längre tid framöver vilket är bra men den negativa biten gällande att Cefour’s produkt avlistades från Systembolaget är en motgång.

INDEIN har lagt en del arbete på att läsa på gällande de lagar, regler och bestämmelser som finns och den nämnd som man ska överklaga till kan ingen utom försäljaren överklaga hos.

Vi fick dock lite assistans för investerarnas och spararnas skull som drabbats utav det som hänt i Cefour och som sitter kvar chansen att möjligen bli hörda. Det är bättre än att inte bli hörda i dessa dagar.

Vi utformade ett brev som skickades in för investerare och sparares räkning som är medlemmar i föreningen till Systembolagets avdelning som handlägger överklagan i syfte att be om en omprövning på produkten.

Brevet (klicka här)

Ansvarsförsäkring
Forts
http://indein.se/2014/03/cefour-och-...tsatta-kampen/
MVH

Hej.
Hur tror du någon i världen kan ta er seriöst när ni inte ens kan bygga en korrekt mening?

'Vi på INDEIN vill påpeka att man tagit bort Cefour´s produkt först var Systembolagets
enda rätta val.''

Tycker det är jätte bra att ni ta er tid och driver det ni gör, men ni gör nog mer skada än nytta...
När en 14 åring kan formulera er bättre, så måste ni kika igenom texterna innan ni lägger in dem alternativt publicerar dem.
Använd exempelvis words ordprogram?
Sen bryr sig nog inte systembolaget ett skit om man skadar Cefours investerare, då de utgår utifrån sina stadgar vid nylanseringar av produkter.

Så ska ni fortsätta, så måste ni göra det mer seriöst! Annars gör ni bara mer skada än nytta för företaget.

Med vänliga hälsningar
Citera
2014-03-17, 19:57
  #242
Medlem
rolemodels avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Antabus12
Hej.
Hur tror du någon i världen kan ta er seriöst när ni inte ens kan bygga en korrekt mening?

'Vi på INDEIN vill påpeka att man tagit bort Cefour´s produkt först var Systembolagets
enda rätta val.''

Tycker det är jätte bra att ni ta er tid och driver det ni gör, men ni gör nog mer skada än nytta...
När en 14 åring kan formulera er bättre, så måste ni kika igenom texterna innan ni lägger in dem alternativt publicerar dem.
Använd exempelvis words ordprogram?
Sen bryr sig nog inte systembolaget ett skit om man skadar Cefours investerare, då de utgår utifrån sina stadgar vid nylanseringar av produkter.

Så ska ni fortsätta, så måste ni göra det mer seriöst! Annars gör ni bara mer skada än nytta för företaget.

Med vänliga hälsningar

Det är ju nån babbe som försöker tjäna pengar på dumma jävlar som känner sig blåsta av nån annan!
Dubbeblåsning på g
Inte greppat det ännu?
Citera
2014-03-17, 22:32
  #243
Medlem
Antabus12s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av rolemodel
Det är ju nån babbe som försöker tjäna pengar på dumma jävlar som känner sig blåsta av nån annan!
Dubbeblåsning på g
Inte greppat det ännu?

Nej, det tragiska i det hela att det inte är så, de är jätteseriösa. (Tillåtet att le)
Innan de la upp sin nuvarande site, så hade de ännu en liknande.
Där bilder på "styrelsen" bland annat fanns. Behöver jag säga att de satt med en öl i handen?
Då förstod jag att de var seriösa, men att de inte visste vad de gjorde.
Så de vill väl, men gick inte ut gymnasiet. (Inget negativt, bara ett statement)

Så tycker det ni gör är bra, men gör det ordentligt.
Med vänliga hälsningar,
__________________
Senast redigerad av Antabus12 2014-03-17 kl. 22:34.
Citera
2014-03-26, 15:02
  #244
Medlem
Att vända Cefour kräver kompromisser
(Dina pengar, arbetarnas tid och styrelsens ansvar bör vara i en symbios)


Styrelse ansvar 2013
Tiden är nu kommen, det är snart dags för Årsmötet där en av de viktigaste punkterna under mötet är Ansvarsfrihet för styrelsen och nu menar jag inte den som sitter utan den där alla hoppade av det brinnande skeppet.

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommandefall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen,
c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställandedirektören

Källa: Kallelsen till årsstämman

Där vi är idag så finns det en dom som i Tingsrätten. Den är dock överklagad till Hovrätten som därmed blir nästa plats där det som utspelat sig i Cefour under detta året ska processas igen.

Idag vill vi uppmana er alla som äger aktier i bolaget att rösta nej till ansvarsfrihet för hela den gamla styrelsen. Nu kanske ni ställer er frågan: Varför skulle jag göra det. Jo, vi i Sverige är bra på att ta förluster och nederlag på grund av andra och vi har en tendens att svälja det sorgligt nog. MEN alla ägare av aktier har en röst och med den kan ni helt enkelt välja att säga NEJ till den här typen av företagsdrift för den är vanligare än man tror. Stora delar av styrelsen som satt i Cefour har blivit systematiskt manipulerade och troligen visste de aldrig om det spel som låg i bakgrunden och idag finns det en dom (som ej har vunnit lagakraft) som påtalar att bevisligen ca 9miljoner kr har de åtalade lyckats få ut.

Nu ska vi lägga till en faktor, den faktorn är att det som bevisligen kunnat påvisas är drygt 9miljoner kronor och den riktiga siffran är idag inte känd. Man ska veta att det här är en vanlig typ av brott inom aktiemarknaden och att stora delar är finansierat via lån från olika institut så som Almi och Capillum.
Capillum tex har köpt in sig och kunnat realisera lite vinst och med den har de lyckats hålla Cefour flytande.

vid den sista emissionen kvittade Capillum stora delar av sina lån bara för att hålla bolaget vid liv. Styrelse från Maxpeak kom in i bolaget och det vi hört är att de funnit skelett i garderoberna som de försöker rensa ut.

Det vi vet idag är att oavsett om de döms eller inte så har drygt 9 000 000 kronor under konstiga marknadsförhållanden (Kurspåverkan som bolaget haft) hamnat hos fd Ordföranden på bolagets affärskollega sedan många år tillbaka och det är pengar som innan dessa manövrer tillhörde investerare och sparare.


Den styrelsen som tog över är inte de vi röstar nej till de har gjort allt i sin makt för investerare och sparare samt sina egna bolag som de över huvud taget kunnat göra. Den nya styrelsen som satt sista tiden har gjort och har fortsatt med att göra allt de kan för bolaget.

Prognosen för 2013 var att uppnå försäljning på 21 Miljoner kronor men man stannade på ca 3,74miljoner kr, det är nu inte olagligt att missa en prognos och men man ska ha i åtanke att --miljoner mindre än prognosen man förväntade sig. Något man borde ha gjort dock är meddelat sina aktieägare hur pass långt ifrån 21 Miljoner man låg då. ca 3,74 miljoner är 5,6 gånger mindre försäljning än den prognos som man lagt.
“Talan om skadestånd till bolaget
7 § Talan om skadestånd till bolaget enligt 1-3 §§ får väckas, om majoriteten eller en minoritet bestående av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, vid bolagsstämma har biträtt ett förslag om att väcka en skadeståndstalan eller, när det gäller en styrelseledamot eller den verkställande direktören, har röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet. 8 § En uppgörelse i fråga om skadeståndsskyldighet till bolaget enligt 1-3 §§ får träffas endast av bolagsstämman och endast under förutsättning att inte ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstar mot förslaget om uppgörelse.
Om en aktieägare för skadeståndstalan för bolagets räkning, får en uppgörelse inte träffas utan hans eller hennes samtycke.
9 § Ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget får i eget namn föra talan om skadestånd till bolaget enligt 1- 3 §§. Om en aktieägare sedan talan har väckts avstår från talan, kan de övriga ändå fullfölja denna. Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av bolaget för kostnader som täcks av vad som har kommit bolaget till godo genom rättegången.”

Källa:https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm

Ett Nej till ansvarsfrihet för styrelsen som satt, som lämnade bolaget i all hast utan att tänka på vad för
http://indein.se/
Citera
2014-04-07, 12:13
  #245
Medlem
Kampen fortsätter i cefour och utanför
(Vårt mål var alltid investerarna och spararnas bästa men även bolagets)


Cefour och Indein
Grunden till att hjälpa människor mer aktivt började här då vi talat med många som tagit skada på det sätt som bolaget förr drevs och idag arbetar vi för att skapa en Organisation som kan hjälpa samhället och människorna och bidra till ett stabilare system.

Vårt val att fördjupa oss i Cefour’s problematik, tillsammans med att gräva fram information som vi valt att vidarebefodra till myndigheterna.. Det är inte bara bolaget som fått dåligt rykte utan det skadar omgivningen och andra människor runtom som är kopplade på ett eller annat sätt.

Detta är något vi brinner för, som har börjat ta mer och mer tid. På denna korta tid sedan INDEIN har varit aktivt, har det skett förändringar och fler och fler söker kontakt med oss nu. Vi ser att det ger resultat men vi fortsätter fortfarande vårt utvecklande och anpassar oss till ett tomt fack som måste fyllas.

Så känner ni till något som ännu inte kommit fram i dagen tipsa oss gärna. Det går att göra anonymt på hemsidan.


Cefours årsstämma
INDEIN - kommer att vara på plats på Cefours årsstämma så vi hoppas få träffa en del av er, vi kommer fortfarande rösta NEJ till ansvarsfrihet för föregående styrelse (Inte den nuvarande) och vi uppmanar er alla andra att göra likadant då kostnaden för det som hänt i bolaget inte borde ligga på våra axlar.

Med våra axlar menar jag investerareoch sparare stora som små och de arbetare med familjer som livnär sig genom att arbeta varje dag på bolaget.

Så vi har ett möte som börjar närma sig, Aktiespararna har inte sagt något och vi sträcker ut händerna till er alla för att försöka få ert stöd. Enligt lag har styrelsen ansvar att kompensera bolaget om bolaget i deras händer tar skada. Vi har påvisat denne skada många gånger men vi försöker en sista gång nu innan mötet.

( INDEIN - Är inte ännu uppe i den nivå då vi kan ta in fullmakter i större grad för att företräda på bolagsstämmor. Det är något vi arbetar mot och hoppas kunna bli bättre på med tiden då vi ständigt växer. I dagsläget har vi dock inte personal att förverkliga detta. )


Försäkring skulle täcka viss skada
En sak till som är bra att veta är att bolagets styrelse hade en ansvarsförsäkring. Så om de mot all förmodan inte skulle falla i domstolen så skulle ett Nej betyda att den försäkringen skulle bli aktuell och då behövs ett Nej till ansvarsfrihet. Denna försäkring gäller inte om brott fastslås efter vad vi förstår efter att ha talat med VD Gert Westergren samt advokat.

Vi har denna gången inte en rad fullmakter bakom oss eller Aktiespararna då tiden inte finns att samla ihop dem, vi hoppas dock att så många av er kommer och röstar som möjligt för framtidens skull.

De som var ansvariga till händelserna bevisade Myndigheterna i Tingsrätten ha tjänat 9 miljoner kronor och det förändrar aldrig att de tjänat 9 miljoner kronor på att vid sidan av utnyttja alla inblandades förtroende för egen vinnings skull.


Ansvar skadar inte ett bolag utan stärker det
Forts
http://indein.se/2014/04/kampen-fort...r-och-utanfor/
Citera
2014-04-09, 10:14
  #246
Medlem
Cefour i väntan på hovrätten
( Tiden närmar sej )

Status uppdatering
Gruppen har vuxit sedan tingsrättsdomen föll och omfattar nu ännu fler personer. Gruppens målsättning när det gäller Cefourmålet är i dagsläget att den dom som slogs fast i Tingsrätten ska fastslås. Om domen fastslås är det troliga att gruppen åtminstone får tillbaks en del av sina pengar men det är omöjligt att i dagsläget uttala sig om hur mycket och när. Det beror på domens utformning och efterspelet till den. Tingsrättens dom fällde tre personer för grova brott.
Vi hoppas att alla ni som tagit skada på grund av det som utspelade sig i Cefour mellan 22/07/2013 till och med 09/10/2013 har anmält sitt intresse. Hovrätten närmar sig men ser ut att komma till stånd tidigast i höst.

Källa: Tingsrättens dom


Advokatfirma
KLA legal i Stockholm kommer att företräda Cefour gruppen i målet och de är verksamma inom samtliga områden inom affärsjuridik.

De arbetar med kvalificerad affärsjuridisk rådgivning och de brukar vara ombud vid tvister inför domstol och skiljenämnd.

Källa: http://www.klalegal.se/


Gruppen är frivillig
Det är frivilligt att gå med i den grupp som skapats. Inget är bindande och man kommer att få ta ställning vid ett senare skede då domen är fastslagen. Då hoppas vi likaså att kassan ska vara lite större för att mildra eventuell förlust om något skulle gå fel.

Vi har nu en hel sida dedicerad till Cefour Gruppen med ytterligare information och den kommer uppdateras snabbare. För att nå sidan klicka här


Krav för att delta i gruppen
Alla som sålt eller köpt inom datumen 22/07/2013 till och med 09/10/2013 kan delta då brott kan påvisas under dessa datum så om du blivit drabbad ta kontakt med oss på skada@indein.se

Skadan räknas oavsett vilken depå du handlar med då det fortfarande är ett brott som begåtts.

Gå med i gruppen. Klicka här


//Mvh
INDEIN - Styrelsen
http://indein.se/2014/04/cefour-vantan-pa-hovratten/
Citera
2014-04-10, 14:20
  #247
Medlem
Cefour måste välja väg
( Röstas ansvarsfrihet igenom stänger man dörrar )


Svensk lag tillåter att ännu ej dömda att rösta
En nyhet som kommer är otroligt tung att lägga fram är att Mats Krönline kommer delta vid mötet han har i dagsläget 20% rösträtt och ett av Aktietorgets krav var att personen inte fick inneha mer än 10%. Detta är något som inte uppnåtts. Det ska tilläggas att Mats Krönline har näringsförbud men att han trots det har rätt att rösta.

Om att han deltar på mötet skapar detta ett stort problem och Aktietorget kan tvingas att avnotera bolaget om hans röster då han innehar mer rösträtt än han får. Hans röster används till missbruk. Röstar han ja på frågan gällande ansvarsfrihet är det allt som behövs indirekt för att avlista bolaget och även dölja spåren som ligger där ute. Vi vet att idag finns det väldigt många felsteg som den dåvarande styrelsen gjort och om man stänger dörren nu så blir det svårare att ta upp detta till ytan igen.
Att man ska kunna komma och bestämma i ett bolag då man lurat så många aktieägare som tagit stora skador som de tvingas leva med och så kommer denna man igen och ska bestämma är inte acceptabelt då han redan dömts en gång som brottsling. Om han röstar för ansvarsfrihet så kommer han att gå fri från ansvar.

Att han deltar i mötet är viktigt då även revisorn nu har hoppat av vilket också skapar stora frågetecken kring hur bolaget skötts under årens lopp.

Risken att bolaget tar mer skada nu är enormt stor, konsekvenserna är större och hade personen i fråga brytt sig om bolaget, dess personal ,dess investerare och sparare hade han inte deltagit för det sätter bolaget i en ännu större fara samt att bolaget med största sannolikhet kommer att avnoteras.

Vi har kämpat med er i månader för att försöka ge bolaget den största chansen till överlevnad men det finns inget vi kan göra om makten används för att rösta gällande ansvarsfrihet och vi kan heller inte stoppa konsekvenserna efteråt.


Viktiga punkter
Nu gäller det att få med sig Investerarna så att de ser alla som lika. Här gäller det att få människorna att rösta gemensamt mot ansvarsfrihet.

http://indein.se/
MVH
INDEIN - Styrelsen
Citera
2014-04-16, 20:54
  #248
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Skylarker
Du fortsätter att spekulera, gissa och tro. Det står dig fritt. Jag konstaterar bara att det just nu går åt rätt håll, med ökad försäljning.

Fortfarande lika positiv?

Har du kvar innehavet? GAV?
Citera
2014-05-10, 00:02
  #249
Medlem
Känns så bra att jag suttit kvar i cefour trots allt eller vad säger ni alla som sålt på 1,2 och 3 öre.
Skål och trevlig helg
Citera
2014-05-13, 16:57
  #250
Medlem
Skylarkers avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Vinglefitte
Fortfarande lika positiv?

Har du kvar innehavet? GAV?

Jag gick ur idag och är mycket nöjd med vinsten.

Jag hoppas det kommer gå bra för Cefour i framtiden. Att de har kommit in på Systembolagets hyllor kommer hjälpa.
Citera
2014-05-13, 17:55
  #251
Medlem
zorb89s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Vinglefitte
Fortfarande lika positiv?

Har du kvar innehavet? GAV?
Fortfarande lika negativ till 100% ökning sen det här inlägget?
Citera
2014-05-14, 21:55
  #252
Medlem
Kurt1s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sture1934
Känns så bra att jag suttit kvar i cefour trots allt eller vad säger ni alla som sålt på 1,2 och 3 öre.
Skål och trevlig helg

Jag köpte för 1 öre och sålde på 2 öre. Förvisso är kursen ännu bättre idag, men jag är ändå ganska nöjd med 100% vinst.
Citera