• 26 410 online
  • 1 180 050 medlemmar
  • 60 929 922 inlägg
2012-11-22, 23:33
  #1
Medlem
NotEnoughCowBells avatar
Hej kära naturvetare och lärda,

Jag hamnade i en diskussion med en av mina nära vänner idag och diskuterade bland annat evolutionsteorin och tillslut snubblade vi in på ämnet evolutionspsykologi. Min vän avvisade evolutionspsykologin direkt och kallade den för "humbug" och "överdrivet spekulativ".

Nu är inte min vän någon expert på området men enligt mig, i jämförelse med mig rättare sagt, så är han extremt kunnig på naturfrågor och är auktoriteten bland oss två vad gäller sådana ämnen. Därför vänder jag mig till er.

Det min vän påstod var att evolutionspsykologin är, utöver att den är för spekulativ, så är den också "för" tillämpningsbar och drar för stora slutsatser om människors beteenden utan att ha någon vidare fakta att understödja sina teorier mer än att använda sig utav den darwianska logiken. Han påstod även att EP var något som halvtöntiga internettroll användes sig utav i diskussioner. Något sånt, typ.

Vi diskuterade inte det hela så länge så jag fick inte så mycket svar av honom. Men stämmer det`?

Är det korrekt att evolutionspsykologin till stort är humbug?

Känner mig förvirrad...
Citera
2012-11-23, 00:07
  #2
Medlem
Det verkar ju inte finnas kliniska tester i överflöd i och med att vi inte kan testa människans olika raser från tusentals år tillbaka men det verkar som att man kan basera en hel del forskning på det.

Utifrån 5 minuters läsning skulle jag absolut inte kalla det för humbug, men det är inte lika hugget i sten som kliniska tester i exempelvis kemisk psykologi, experimenten med Pavlovs hundar (betingning) eller Milgrams lydnadsexperiment.

Tyckte jag fick rätt mycket kött på benen när jag läste på wiki:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evolutionspsykologi
Citera
2012-11-27, 16:55
  #3
Medlem
NotEnoughCowBells avatar
Nu när jag tittat omkring så verkar det mest vara humbug. Förstår inte hur de får fram de resultat de gör.
Citera
2012-11-28, 00:29
  #4
Medlem
Censorvolkovs avatar
Psykologi, och hur människans hjärna fungerar i allmänhet, är ett ut av vetenskapens "blindspots". Det är oerhört svårt att förstå varför vi fungerar som vi gör, vad som driver oss.

Tillskillnad från andra teorier, såsom Freudiansk psykoanalys, så är EP helt i linje och sammanlänkat med annan forskning dvs. Evolutionen.

För visst vore det konstigt ifall människor (likt andra arter och djur) utvecklats kroppsligt för att fungera i den miljö vi lever i, samtidigt som våra hjärnor skulle vara ett resultat av en annorlunda process?
__________________
Senast redigerad av Censorvolkov 2012-11-28 kl. 00:59.
Citera
2012-11-28, 19:07
  #5
Medlem
Ardeants avatar
Givet att sinnet liksom kroppen har ett evolutionärt upphov och följaktligen att dess beskaffenhet finner sin förklaring i evolutionen. Vetenskapen därom kallas evolutionspsykologi.
Citera
2012-11-29, 00:01
  #6
Medlem
Uppslagsverks avatar
Även om det skulle vara fallet att det inte finns tillräcklig bakomliggande fakta så ska man inte underskatta den darwinistiska logiken. Med det sagt så finns det väldigt få som behärskar darwinistisk logik i förhållande till de som tror sig förstå den utan att faktiskt göra det. Även om evolutionspsykologi kan tyckas vara lite flum jämfört med "riktig" naturvetenskap så är den en nödvändighet för att kontrastera de riktiga humbug"vetenskaperna", jag talar givetvis om genusvetenskap och dess kusiner.
Citera
2012-11-29, 05:12
  #7
Medlem
BaalZeBubs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av 44OnyX44
Tyckte jag fick rätt mycket kött på benen när jag läste på wiki:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evolutionspsykologi

Om vi ska tro svenska wikipedia, så är inte evolutionspsykologi en vetenskap, utan en tolkningslära. Den påminner alltså mer om hermeneutik, exegetik och den sorts 'vetenskap' som bedrivs inom t ex 'genusforskning' och andra post-strukturalistiska riktningar. Det handlar inte om att skapa och testa hypoteser och ta fram teorier, utan om att ställa samman en jargong och en begreppsapparat för hur världen ska tolkas:
"Evolutionspsykologer menar att mänskligt beteende till stor del är ett resultat av genetiska anpassningar som har utvecklats för att överkomma återkommande hinder i den historiska miljön. Mer specifikt så ser man inom evolutionspsykologin hjärnan hos människor och andra primater som bestående av ett stort antal funktionella mekanismer, så kallade psykiska adaptioner. "
Notera kombinationen funktionalism och teleologi ovan.

Sålunda slår man helt enkelt fast:
"Dessa har utvecklats genom naturligt urval för att gynna organismens överlevnad och reproduktion och är universella inom en art, med undantag för de som är köns- eller åldersspecifika. Okontroversiella adaptioner är till exempel syn, hörsel, minne och motorik. Till de mer kontroversiella hör könsskillnader vad gäller preferenser vid partnerval och sexuella strategier. Dit hör också temperament, kognitiva förmågor, mekanismer för undvikande av inavel eller för upptäckande av fusk."

Så var det klart. En anda av stilla vansinne lägger sig över fakulteten. Här finns inget att forska i, inget att veta. Bara jargong. Människan är si och så för att evolutionen har sagt det, på ungefär samma nivå som Kiplings fabel om hur elefanten fick sin snabel!
__________________
Senast redigerad av BaalZeBub 2012-11-29 kl. 05:16.
Citera
2012-11-29, 12:45
  #8
Medlem
Ardeants avatar
Ett dylikt område fast tillämpat på djur är etologi.
Citera
2012-11-29, 19:25
  #9
Medlem
NotEnoughCowBells avatar
Citat:
Ursprungligen postat av BaalZeBub
Om vi ska tro svenska wikipedia, så är inte evolutionspsykologi en vetenskap, utan en tolkningslära. Den påminner alltså mer om hermeneutik, exegetik och den sorts 'vetenskap' som bedrivs inom t ex 'genusforskning' och andra post-strukturalistiska riktningar. Det handlar inte om att skapa och testa hypoteser och ta fram teorier, utan om att ställa samman en jargong och en begreppsapparat för hur världen ska tolkas:
"Evolutionspsykologer menar att mänskligt beteende till stor del är ett resultat av genetiska anpassningar som har utvecklats för att överkomma återkommande hinder i den historiska miljön. Mer specifikt så ser man inom evolutionspsykologin hjärnan hos människor och andra primater som bestående av ett stort antal funktionella mekanismer, så kallade psykiska adaptioner. "
Notera kombinationen funktionalism och teleologi ovan.

Sålunda slår man helt enkelt fast:
"Dessa har utvecklats genom naturligt urval för att gynna organismens överlevnad och reproduktion och är universella inom en art, med undantag för de som är köns- eller åldersspecifika. Okontroversiella adaptioner är till exempel syn, hörsel, minne och motorik. Till de mer kontroversiella hör könsskillnader vad gäller preferenser vid partnerval och sexuella strategier. Dit hör också temperament, kognitiva förmågor, mekanismer för undvikande av inavel eller för upptäckande av fusk."

Så var det klart. En anda av stilla vansinne lägger sig över fakulteten. Här finns inget att forska i, inget att veta. Bara jargong. Människan är si och så för att evolutionen har sagt det, på ungefär samma nivå som Kiplings fabel om hur elefanten fick sin snabel!

Problemet med evolutionspsykologi, till skillnad från t.ex. genusvetenskap eller olika teorier kring makt, identitet och tolkning, är att det finns en risk att evolution i namnet kan ge mer tyngd åt ämnet??

Visserligen har de postmodernistiska filosofierna fått stort genomslag, både i akademin men även ute i samhället i stort, så tror jag att ämnen som härstammar från naturvetenskapen kan verka mer autentiska och sanna. Framförallt hos män och pojkar
Citera
2014-03-06, 11:21
  #10
Medlem
skwuims avatar
Nej evolutionspsykologi är inte humbug eftersom den bygger på en objektiv vetenskaplig metod. Det är postmodernism och dess resultat genusvetenskapen som är humbug. Genusvetenskapen bygger på att försöka besanna en ideologi, att bejaka en a priori fördom, inte att söka efter sanning.
Citera
2014-03-07, 18:16
  #11
Medlem
not_reallys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Uppslagsverk
Även om det skulle vara fallet att det inte finns tillräcklig bakomliggande fakta så ska man inte underskatta den darwinistiska logiken. Med det sagt så finns det väldigt få som behärskar darwinistisk logik i förhållande till de som tror sig förstå den utan att faktiskt göra det. Även om evolutionspsykologi kan tyckas vara lite flum jämfört med "riktig" naturvetenskap så är den en nödvändighet för att kontrastera de riktiga humbug"vetenskaperna", jag talar givetvis om genusvetenskap och dess kusiner.

Att dessa "vetenskaper" etablerat sig gör mig så jävla förbannad. Man skulle likväl kunna kandidera i illusionism och forska i detta i ett separat ämne. Att forskningspengar tillägnas detta bullshit är ett skämt.
Citera