• 4
  • 5
2013-12-12, 07:56
  #49
Medlem
19 december kommer den efterlängtade domen att meddelas.
Citera
2013-12-19, 11:18
  #50
Medlem
sanctissimuss avatar
HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE - 2013-12-13 - B 2023-13

källa

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Göteborgs tingsrätts dom den 22 februari 2013 i mål nr B 12955-12, se bilaga A

Liffne*
Grov olovlig befattning med smuggelgods
Med upphävande av tingsrättens dom, utom såvitt avser beslutet om ersättning till försvararen, ogillar hovrätten åtalet.

Samuelsso*
Grovt tullbrott
Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Rumel*
Grov olovlig befattning med smuggelgods
Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.
(Fängelse 2 år 6 månader)
Citera
2013-12-22, 08:04
  #51
Medlem
En bättre julklapp kan man knappst få. Att den 22/2 dömas till fängelse i 2 år 6 månader och att den 19/12, bara fem dagar innan julafton, helt frias från ansvar av Hovrätten. Det kallar jag julklapp.
Citera
2014-07-24, 19:41
  #52
Medlem
Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar om en osann uppgift i en tulldeklaration skall anses vara av uppsåt lämnad till följd av säkerhetsarrangemang anordnat av annan än uppgiftslämnaren vid mottagandet av godset i Sverige.
Överklagat 140113

http://www.fildirekt.se/dl/1406291431.pdf

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.
Meddelat 140218

http://www.fildirekt.se/dl/1406259616.pdf
Citera
  • 4
  • 5

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback