• 26 873 online
  • 1 172 362 medlemmar
  • 60 451 908 inlägg
2012-08-25, 05:04
  #1
Medlem
Seppo A avtjänar ett kortare straff för häleri på kriminalvårdsanstalten i Täby. Bland de intagna på samma avdelning finns även kroaten Miro Baresic och kurden Naif D som båda är hatiska mot Olof Palme.
Den 12 februari 1986 skulle Seppo egentligen haft permission men den flyttas så att den infaller samtidigt med Naif D:s permission den 15 februari.
Väl utanför murarna så beger sig Seppo till sin bostad i Solna. Från Solna tar han sig sedan en taxi som körs av taxichaffören Hilmar N. Färden går till Sollentuna alldeles i närheten av där Naif D bor. Seppo ber droskföraren Hilmar N dröja kvar med taxin medans han försvinner iväg.
När 30 minuter har gått utan att någon Seppo kommit tillbaka anser sig Hilmar N ha blivit blåst på körningen och lämnar därför platsen.
Seppo tar sig sedan till Solna polisstation som tar kontakt med taxiväxeln som i sin tur tar kontakt med taxichauffören Hilmar N som beger till polisstationen och får betalt för den tidigare körningen. Med samma taxi (!) beger sig Seppo sedan till en adress i Abrahamsberg där en viss Raimo T har ett kontor. Efter ett uppehåll på ca 20 minuter kör sedan Hilmar N Seppo tillbaka till Solna.
Senare åker Seppo A tillsammans med sin f.d. hustru Eva A med en ny taxi till en adress i Sollentuna. Eva väntar utanför medans Seppo går iväg. När han kommer tillbaka så erinrar han sig att han glömt glasögonen. Eva följer då med honom till en lägenhet på vars dörr det fanns ett namn som började på bokstaven D . Dörren öppnas för övrigt av en ung man med sydländskt utseende.


Det är till att skaffa sig alibi om det skulle behövas! Taxichauffören torde knappast glömma en sådan körning. Dessutom kan delar av den styrkas av personal på en polisstation samt personal i en taxiväxel. Som kronan på verket kommer Seppos X och kan styrka att han varit i kontakt med en person med sydländskt utseende.

Vem kan ligga bakom en sådan plan?

Chrilleponken ?

Granskningskommissionen s 624:
http://www.regeringen.se/content/1/c...4/295e5712.pdf

13 maj 1986:
Citat:
Påstådd vapenöverlåtelse med anknytning till Täbyanstalten

Under våren 1986 riktade PU ett växande intresse mot organisationen PKK. Efter ett tips i mitten av maj 1986 om en vapenleverans som skulle ha ägt rum kort tid före mordet framstod PKK som ytterligt intressant i utredningen, varför spaningsledningen styrde över allt större resurser till denna bearbetning.

Tipset lämnades av en man, Seppo A, som inkom till kriminaljouren vid Stockholmspolisen sent den 13 maj 1986. Seppo A hade vid tiden för mordet på Olof Palme avtjänat ett kortare fängelsestraff för häleri på kriminalvårdsanstalten i Täby. På samma avdelning hade under denna tid två andra personer varit intagna; kurden Naif D som ingått i den s.k. Skomakarligan och som avtjänade ett mångårigt fängelsestraff för narkotikabrott och smuggling samt Miro Baresic som avtjänade livstidsstraff för mord och flygplanskapning. Seppo A berättade bl.a. följande.
Naif D hatade den svenska regeringen och Olof Palme för den utvisningsdom som ingick i hans straff. Runt två veckor före mordet på Olof Palme hade Naif D frågat Seppo A om han kunde skaffa vapen, typ Smith & Wesson. Inledningsvis hade Seppo A inte brytt sig om Naif D:s förfrågan. Dagen efter mordet hade Naif D varit på gott humör och sagt ”nu är det fixat”. Också Baresic, som varit god vän med Naif D, hade varit glad.

14 maj:
Citat:
Dagen därpå, den 14 maj 1986, hölls ett nytt förhör med Seppo A. Han berättade att han sålt två vapen till Naif D för sammanlagt 4 500 kr. Den 15 februari 1986 hade han under en permission levererat vapnen till Naif D:s bostad i Sollentuna. Naif D, som också haft permission denna dag, hade lovat Seppo A 10 000 kr och en del kläder om Seppo A höll tyst om leveransen.

15 maj:
Citat:
Den 15 maj 1986 hölls ytterligare ett förhör med Seppo A. Han uppgav då att såväl Naif D som Baresic hatat Olof Palme, som de höll som ansvarig för sina respektive situationer. Baresic hade nyligen fått sin nådeansökan avslagen. Seppo A berättade vidare att han uppfattat av Naif D och Baresic att de spanat mot Olof Palmes bostad i Gamla stan. Om vapnen berättade Seppo A att han under permissionen den 15 februari hämtat två Coltar på restaurang Wallonen. Vapnen hade överlämnats av en person från Farsta, ”Leffe”. Seppo A hade därefter åkt till Naif D:s bostad och lämnat vapnen. Naif D hade sagt att vapnen skulle användas vid bankrån. Seppo A berättade också att Naif D och Baresic på anstalten varit väldigt nervösa under morddagen och ofta tittat på klockan. Baresic hade därvid yttrat ”ikväll får vi se hur det går för Palme”. Dagen efter mordet hade Naif D varit glad och fällt kommentarer som Seppo A tolkat som att Naif D:s son hade skjutit Olof Palme. Seppo A tillade att han hotats att hålla tyst av Baresic och att han erhållit vapnen av en person, Lars F.

20 maj:
Citat:
Den 20 maj 1986 genomfördes en valkonfrontation med Seppo A. Seppo A förevisades tekniska rotelns vapensamling och han pekade då ut Smith & Wesson-revolvrar som sådana vapen som han levererat till Naif D. Vapnen hade mycket korta pipor, 5-6 cm. (Som framgått i kapitel 2 visade långt senare den tekniska utredningen i samband med provskjutningar att vapen med så korta piplängder knappast kan vara aktuella i mordutredningen.)
Samma dag som valkonfrontationen ägde rum berättade Seppo A i förhör att han under 15 års tid sysslat med vapenaffärer i liten skala. Han hade efter mordet på Olof Palme – den 15 mars – ordnat möjlighet för Naif D att köpa ytterligare vapen. Naif D, som även denna dag haft permission, hade emellertid uteblivit från ett möte och affären hade därför inte blivit av. Seppo A berättade vid detta tillfälle också att Baresic efter Ingvar Carlssons utnämning till statsminister yttrat ”Han ska dö också”.

22 maj:
Citat:
Den 22 maj 1986, ”vallades” Seppo A i Farsta. Han pekade då ut den adress där han den 15 februari 1986 köpt revolvrarna av Lars F. Under förhör samma dag berättade Seppo A att han egentligen skulle haft permission den 12 februari men att Naif D övertalat honom att i stället ta permission den 15 februari, då också Naif D hade permission, så att de skulle kunna sköta vapenaffären. Seppo A hade några dagar före permissionen ringt till Lars F och i förtäckta ordalag talat om att han var intresserad av att köpa vapen. Lars F hade sagt att det var ”OK” att Seppo A besökte honom vilket Seppo A tolkat som att Lars F hade vapen att sälja. Under permissionen hade Seppo A först rest till sin bostad i Solna. Därefter hade han ensam åkt taxi till Naif D:s bostad i Sollentuna. Av Naif D hade han fått 5 000 kr och en del kläder. Därefter hade han fortsatt med samma taxi till Lars F i Farsta. Lars F hade överlämnat två revolvrar i kaliber .38 och fyra askar ammunition. Med taxin återvände Seppo A sedan till sin bostad. Hans f.d. hustru kom på besök. Tillsammans åkte de med en ny taxi till Naif D där Seppo A levererade vapnen.
__________________
Senast redigerad av Cainnech 2012-08-25 kl. 05:42.
Citera
2012-08-25, 05:04
  #2
Medlem
forts.6 juni:
Citat:
Den 6 juni 1986 uppgav Seppo A att Baresic någon gång under vecka 9 1986 varit på permission. När han återvänt hade han berättat att han träffat kroater bl.a. från Australien. Baresic hade också yttrat ”det kommer att hända nu närmaste tiden med Palme”.

11 juni:
Citat:
Vid ett förhör den 11 juni 1986 ändrade Seppo A sina tidigare lämnade uppgifter. Han uppgav nu att han inte fått revolvrarna av Lars F utan av Raimo T. Dessa uppgifter vidhöll han vid två förhör en vecka respektive en månad senare.

Mitten av juni:
Citat:
I mitten av juni 1986 förhördes Seppo A:s f.d. hustru Eva A. Eva A bekräftade att hon den 15 februari 1986 åkt taxi tillsammans med Seppo A till en adress i Sollentuna. Hon hade till en början väntat utanför. När Seppo A återvänt hade han erinrat sig att han glömt sina glasögon i lägenheten han besökt. Han gick därför tillbaka till lägenheten och Eva A följde då med. På lägenhetsdörren fanns ett utländskt namn som började på bokstaven D. Dörren hade öppnats av en ung man med sydländskt utseende.

Juli:
Citat:
Taxichauffören Hilmar N lokaliserades och förhördes i juli 1986. Han bekräftade att han den aktuella dagen haft en körning med en finsk man från en adress i Solna (Seppo A:s bostadsadress) till en adress i Sollentuna (alldeles i närheten av Naif D:s bostadsadress). Mannen hade bett honom vänta, vilket Hilmar N gjort. Efter 30 minuter ansåg Hilmar N sig ha blivit ”blåst” och lämnade platsen. Han hade därefter via taxiväxeln blivit kallad till Solna polisstation där mannen väntat på honom. Mannen hade betalt körlegan och önskat bli körd till en adress i Abrahamsberg (Raimo T:s kontorsadress). Efter ca 20 minuters uppehåll på platsen hade Hilmar N kört mannen tillbaka till Solna.

20 januari 1987:
Citat:
I samband med det stora tillslag som kallas operation Alfa (se nedan) hämtades Seppo A till förnyat förhör. Seppo A vidhöll sina tidigare lämnade uppgifter. Under förhöret delgavs han misstanke om medhjälp till mordet på Olof Palme. Han medgav då att han haft vetskap om vad vapnen skulle användas till. Samma dag hölls i närvaro av förundersökningsledaren Claes Zeime konfrontationsförhör mellan Seppo A och Raimo T. Seppo A vidhöll att han köpt två revolvrar av Raimo T den 15 februari 1986. Raimo T förnekade detta. Samma dag hölls också ett konfrontationsförhör mellan Seppo A och Naif D. Seppo A vidhöll att han sålt vapen till Naif D. Detta förnekades av Naif D.

21 januari:
Citat:
Dagen därpå, den 21 januari 1987, tog Seppo A tillbaka de lämnade uppgifterna. Han berättade nu att han fått förfrågan från Naif D om vapen, att han i anledning härav kontaktat Raimo T och då fått svar som han tolkat som att denne kunde leverera, att han den 15 februari 1986 fått 5 000 kr av Naif D för vapenköp, att han därefter begett sig till Raimo T men fått beskedet att denne inte kunde leverera några vapen och att han därför lämnat tillbaka pengarna till Naif D med avdrag för taxiutlägg. Seppo A delgavs i anledning av dessa nya uppgifter misstanke om falsk tillvitelse. Därefter ändrade Seppo A samma dag sina uppgifter ytterligare ett par gånger. Han återgick slutligen till versionen att han hämtat två revolvrar hos Raimo T och att han levererat dessa till Naif D.

Seppo A:s uppgifter bedömdes till en början som mycket intressanta då de innehöll komponenter som Baresics uttalade regeringsfientlighet, Naif D:s kurdiska bakgrund med eventuell koppling till PKK och vapen av ”rätt” typ som överlåtits vid en passande tidpunkt. Under de omfattande förhören med Seppo A framstod han dock mer och mer som en person med stora personliga problem vars trovärdighet allvarligt måste ifrågasättas.
__________________
Senast redigerad av Cainnech 2012-08-25 kl. 05:16.
Citera
2012-08-25, 11:12
  #3
Medlem
ieshos avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Cainnech
Det är till att skaffa sig alibi om det skulle behövas! Taxichauffören torde knappast glömma en sådan körning. Dessutom kan delar av den styrkas av personal på en polisstation samt personal i en taxiväxel. Som kronan på verket kommer Seppos X och kan styrka att han varit i kontakt med en person med sydländskt utseende.
Hur tänker du med alibi där? Till vad behövde han det?
Citera
2012-08-25, 13:06
  #4
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av iesho
Hur tänker du med alibi där? Till vad behövde han det?
Det ska läsas med ett visst inslag av ironi...

Man skulle kunna säga att för alla andra brott som sker under Seppos permission så hade han skaffat sig ett vattentätt alibi. Detta eftersom Seppo var fullt upptagen med att styrka en historia som tre månader senare skulle visa på hans delaktighet i mordet på statsminister Olof Palme - århundradets brott.
__________________
Senast redigerad av Cainnech 2012-08-25 kl. 13:55.
Citera
2012-08-25, 14:08
  #5
Medlem
ieshos avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Cainnech
Det ska läsas med ett visst inslag av ironi...

Man skulle kunna säga att för alla andra brott som sker under Seppos permission så hade han skaffat sig ett vattentätt alibi. Detta eftersom Seppo var fullt upptagen med att styrka en historia som tre månader senare skulle visa på hans delaktighet i mordet på statsminister Olof Palme - århundradets brott.
Jag fattar ändå inte. Finns det en ej utskriven hypotes som man ska läsa mellan raderna?
Citera
2012-08-25, 14:58
  #6
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av iesho
Jag fattar ändå inte. Finns det en ej utskriven hypotes som man ska läsa mellan raderna?
Tycker du inte att historien ser planterad ut? Planerad in i minsta detalj, så att säga?

Varför var Seppo så mån om att ingen skulle missa hans förehavanden den dagen då han enligt egen utsago skaffade vapen, som antagligen aldrig ens existerade, två veckor före mordet? Vapen som återigen enligt egen utsago skulle ha beställts av två personer som skulle kunna anses ha motiv till att vara anstiftare av mordet?

Jag tror att Miro Baresic var helt ovetande om Seppos förehavanden och Naif D hade troligen endast gått med på att överlämna alternativt sälja kläder till Seppo, och detta efter påstötningar från Seppo.
__________________
Senast redigerad av Cainnech 2012-08-25 kl. 15:07.
Citera
2012-08-25, 15:56
  #7
Medlem
ieshos avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Cainnech
Tycker du inte att historien ser planterad ut? Planerad in i minsta detalj, så att säga?

Varför var Seppo så mån om att ingen skulle missa hans förehavanden den dagen då han enligt egen utsago skaffade vapen, som antagligen aldrig ens existerade, två veckor före mordet? Vapen som återigen enligt egen utsago skulle ha beställts av två personer som skulle kunna anses ha motiv till att vara anstiftare av mordet?

Jag tror att Miro Baresic var helt ovetande om Seppos förehavanden och Naif D hade troligen endast gått med på att överlämna alternativt sälja kläder till Seppo, och detta efter påstötningar från Seppo.
Nu förstår jag vad du menar. Så Seppo skulle ha varit inblandad i början på ett PKK-villospår redan innan mordet på OP?
Citera
2017-05-30, 09:35
  #8
Medlem
ieshos avatar
Hundratals miljoner kr har genom momsfusk gått till IS-terrorism och SÄPO säger sig ha känt till detta utan att ha åtgärdat. För mig är det självklart att IS handlar om destabilisering i Mellanöstern och Europa. SÄPO spelar under täcket med NATO och gjorde det redan inför MOP.

Kurdspåret är kanske inte alls ointressant, även om PKK sannolikt inte hade något intresse i MOP. Läs Cainechs intressanta information ovan.
Citera