44 791 besökare online
858 391 medlemmar • 45 876 781 inlägg
Användarnamn 
Lösenord
Flashback Forum > Politik > Anarkism, aktivism och socialism
Svara på ämne
Ämnesverktyg
BRT
Medlem
BRTs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av DarthAkesson
Fast jag anser att den är individuell, ehuru frekvent samt motiverad.

Okej, så två likvärdiga ansökningar där den som låter "etniskt svensk" får 50% fler positiva svar är ett exempel på individuell diskriminering, inte diskriminering baserad på etnicitet och förmodad grupptillhörighet. Redogör gärna för hur du härleder den slutsatsen...

Citat:
Detta system låter väldigt statslikt. Vill du förklara exakt vad som skiljer det från staten?

Frivilligt deltagande, möjligheten att gå ur och ordna vilka alternativa arrangemang man må vilja, o.s.v. Skillnaden mot moderna stater är förstås även transparensen, de horisontella samarbetsformerna, medlemsstyret etc. - men detta är möjligt även i en stat (även om det förmodligen inte skulle vara möjligt att upprätthålla, pga att maktcentrum ändå skulle vara staten). Den verkliga skiljelinjen är deltagandet; frivilligt deltagande från botten och upp. Alltså regler mellan människor, som de själva avgör, hellre än över människor, som avgörs av övermakten.

Citat:
Jag definierade kort vad som menas med den svenska nationen. Givetvis kan man skriva hela böcker om svenskar och dessas historia. Sådana finns att tillgå om du är intresserad.

Sådana finns, mycket riktigt, och det verkar inte direkt råda någon konsensus om vad den är. Vilket förstås är anledningen till varför jag frågade vad du menar med begreppet.

Citat:
Jag har redan besvarat detta. SD godkänner även en måttfull invandring och invandringspolitik.

Nej, du har inte besvarat det, du verkar konsekvent försöka undvika att behöva besvara det. Men jag ska inte upprepa mig, vill du inte förklara hur du anser att SAP var "nationalister" trots det jag skrivit - och förklara i vilken utsträckning de var nationalister, och i vilken de var antinationalister och internationalister, respektive, så slipper du.

Citat:
Nej, sanningen är för mig suverän och oantastlig.

Jasså?
__________________
http://mutualism.blogg.se
Bad Religion - Pride and the Pallor, gubbarna kan fortfarande!
 
DarthAkesson
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Hail_Satan
Men det skrev du aldrig. Det blir lite konstigt när folk ändrar sina frågor så fort de fått svar på sina frågeställningar förstår du. Sedan har jag svårt att kalla typexemplet Spanien 36 för småskaligt (över tio miljoner människor) och isolerat.


Först skrev du att anarkistiska samhällen inte har fungerat.

Sedan ändrar du åsikt till att de har fungerat men "lär" inte fungera.

Och då är vi ju nere på direkta gissningar istället för ren fakta vilket var vad det först handlade om och vad BRT svarat med på din frågeställning.

Anarki inom civilisationer har aldrig lyckats upprätthållas utan har inneburit förödelse, och har t.o.m. blivit synonymt med detta. Sedan har ju förstås primitiva stammar varit utan stater men där har det ju i regel ändå rådigt en dylik hierarki.

Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Okej, så två likvärdiga ansökningar där den som låter "etniskt svensk" får 50% fler positiva svar är ett exempel på individuell diskriminering, inte diskriminering baserad på etnicitet och förmodad grupptillhörighet. Redogör gärna för hur du härleder den slutsatsen...

Individuell i den mening att den har skett på en individuell nivå och med individuella motiv snarare än enligt någon allmängiltig struktur eller regelbundenhet (i motsats till frekvens).

Citat:
Frivilligt deltagande, möjligheten att gå ur och ordna vilka alternativa arrangemang man må vilja, o.s.v. Skillnaden mot moderna stater är förstås även transparensen, de horisontella samarbetsformerna, medlemsstyret etc. - men detta är möjligt även i en stat (även om det förmodligen inte skulle vara möjligt att upprätthålla, pga att maktcentrum ändå skulle vara staten). Den verkliga skiljelinjen är deltagandet; frivilligt deltagande från botten och upp. Alltså regler mellan människor, som de själva avgör, hellre än över människor, som avgörs av övermakten.

Detta svarar ju ändå inte på vad man ska göra åt de laglösa och hänsynslösa som skor dig på och förstör samhället. Man kan ju förstås även i dag lämna en stat och bosätta sig i vildmarken eller på internationellt vatten.

Citat:
Sådana finns, mycket riktigt, och det verkar inte direkt råda någon konsensus om vad den är. Vilket förstås är anledningen till varför jag frågade vad du menar med begreppet.

En viss konsensus råder ju även om somliga alltid kommer att vilja tvista, och andra förneka att det omtalade ens existerar.

Citat:
Nej, du har inte besvarat det, du verkar konsekvent försöka undvika att behöva besvara det. Men jag ska inte upprepa mig, vill du inte förklara hur du anser att SAP var "nationalister" trots det jag skrivit - och förklara i vilken utsträckning de var nationalister, och i vilken de var antinationalister och internationalister, respektive, så slipper du.

Jag har ju för i hela helvete redan förklarat. Vad är så förbannat komplicerat? Givet är att de var mycket mer nationalistiska än dagens etablissemang, samt att SD inte hade förkastats utan snarare Sjuklöverns ruinering av folkhemmet och nationalstaten.

Citat:
Jasså?

Vänsterpolitiska å andra sidan brukar snarare vilja dölja sanningen eller förvränga den kraftigt (läs: politisk korrekthet).
 
BRT
Medlem
BRTs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av DarthAkesson
Anarki inom civilisationer har aldrig lyckats upprätthållas utan har inneburit förödelse, och har t.o.m. blivit synonymt med detta.

Nej, det var synonymt med förödelse hundratals, om inte tusentals, år innan det började användas på ett konstruktivt vis (mig veterligen först av Pierre-Joseph Proudhon på 1800-talet). De exempel jag hänvisat till innebar på inget sätt förödelse. De amerikanska exemplen fungerade mycket väl, men var små och integrerades med tiden in i det "normala" amerikanska systemet. Det spanska exemplet etablerades under rådande inbördeskrig, så visst fanns en del förödelse där. Men som politiskt system innebar anarkin inte någon förödelse; tvärtom, på många håll ökade såväl produktiviteten som den sociala samverkan. Detta samhälle slogs sedan ner av Franco och nationalisterna - här var det nationalisterna som främst stod för förödelsen. I Ukraina hände samma sak, men då lyckades anarkisterna besegra nationalisterna, varefter det var leninisterna i Röda armén som kom att slå ner samhället och inordna det under Sovjetstyret.

Så för någon som ser sanningen som "suverän och oantastlig" får vi konstatera att du antingen ljuger rakt ut, eller har dålig koll på fakta. Anarki har alltså inte varit synonym med kaos och förödelse p.g.a. erfarenheterna av de anarkistiska samhällena, utan p.g.a. etymologin. Begreppet betyder "utan härskare", och under större delen av såväl antiken, medeltiden och moderniteten har begreppet "utan härskare" varit synonymt med kaos, hellre än inkluderat idén att människor kan sköta saker och ting utan övermakt. Och anarkistiska samhällen har inte alltid slutat i förödelse för att de inte kan upprätthållas, dvs p.g.a. inbördes problem i ideologin eller styrelsemetoden; när de slutat i förödelse har det i regel varit genom andras angrepp på samhällsbyggena, t.ex. nationalisters eller leninisters våldsamma maktanspråk.

Om du anser att sanningen är "suverän och oantastlig" kan du förhoppningsvis ta till dig lite av dessa historiska fakta; läs gärna några böcker i ämnet om du vill fördjupa dig. En dokumentär du kan kolla in om det spanska exemplet är för övrigt Vivir la Utopia.

Citat:
Individuell i den mening att den har skett på en individuell nivå och med individuella motiv snarare än enligt någon allmängiltig struktur eller regelbundenhet (i motsats till frekvens).

Då lyckades du nog inte tyda "hieroglyferna" i wikipedialänken jag bifogade till dig. Jag klistrar in vad du måste ha missat:

"Strukturell diskriminering är diskriminering på strukturell, i motsats till individuell, nivå. Diskrimineringen kan bestå av informella normer eller av formella regler i samhället [...] Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses således i dessa utredningsdirektiv regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för etniska eller religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt."

Individuell diskriminering är att jag inte anställer exempelvis Anders som jag pluggade med, då jag inte gillar honom. Jag vet vem det är och diskriminerar emot honom som individ. Således individuell diskriminering. Vad det handlar om här är ju solklart strukturell diskriminering - "på grund av etnisk eller religiös tillhörighet" (eller av arbetsgivaren förmodad sådan); arbetsgivaren kan omöjligt känna till individen, då individen är fiktiv.

Citat:
Detta svarar ju ändå inte på vad man ska göra åt de laglösa och hänsynslösa som skor dig på och förstör samhället.

Samma möjligheter som finns idag finns förstås att tillgå, och olika anarkister förespråkar olika metoder (precis som olika demokrater gör). Kropotkin menar t.ex. att folk som skor sig på samhället ska uteslutas ur det, liksom även Malatesta gör; när det gäller kriminalvård menar de att fokus bör ligga på rehabilitering och vård. Tucker förespråkar fängelser, kompensation, rehabilitering och förebyggande åtgärder, o.s.v.

Jag förstår inte riktigt vad det är du tycker att jag inte förklarat? Om A anfaller B kan B dra A till rättegång, där en jury beslutar om skuldfrågan. Om A finns skyldig får han ge kompensation till B och/eller acceptera en bestraffning (eller möjligtvis bli utesluten från samhället). Ordning upprätthålls av försvarssammanslutningar liknande de alternativ som föreslås av Tandy i "Voluntary Socialism" eller av Malatesta i "Crime and Punishment". Mycket konstigare än så är det inte.

Citat:
Man kan ju förstås även i dag lämna en stat och bosätta sig i vildmarken eller på internationellt vatten.

Ja, detta kan även du göra, och upprätthålla ditt "Nationella Nya Sverige" bäst du vill. Varför ser man för övrigt inga sådana trådar i nationalistforumen? Tänk dig detta:

Citat:
Ursprungligen postat av Valfri "nationell"
"NU HAR DET FAN GÅTT FÖR LÅNGT!!! (dvs standardinledningen på trådar där) Det är blattar och negrer och kommunister och batikhäxor överallt, det kulturmarxistiska etablissemanget (minus SD) styr världen tillsammans med judarna, muslimerna och Aftonhoran - Sverige är säääämst och jag älskar Sverige så jävla mycket! Ariska bröder, ta era kanoter och följ med mig ut på internationellt vatten, där vi ska grunda det nya Sverige på flytande PET-flaskor!!!


Det vore kanske något för er, då internationellt vatten är en så fantastisk idé du kommer med här??

Men nej, anarkisterna vill frihetsfrågan längre; du ska inte behöva lämna ditt hem, dina vänner, din familj, o.s.v. bara för att du vill leva under andra förhållanden. Vilken individ eller grupp som helst bör när som helst ha rätt att välja andra förhållanden, utan att ge upp vad han/hon/de kämpat för och byggt upp för att dra sig iväg till de ack så inbjudande alternativen "vildmarken" eller "internationellt vatten" (av vilka ju bara internationellt vatten dessutom är något egentligt alternativ; bygger du upp en stad i vad som idag är svensk vildmark kan du nog räkna med att svenska staten kommer att hävda suveräniteten över området). Decentraliserat styre, helt enkelt; givetvis i praktiken begränsat av de praktiska förutsättningarna som finns (vill du t.ex. bli försvarad av en skyddssammanslutning som uteslutande befinner sig i östra Tibet blir ju detta svårt, då det finns ett visst geografiskt avstånd - men inget hindrar dig från att starta upp ett samarbete på samma grunder; du förstår nog vad jag menar).

Citat:
En viss konsensus råder ju även om somliga alltid kommer att vilja tvista, och andra förneka att det omtalade ens existerar.

Givetvis kommer alla med någon slags vetenskaplig hållning att tvista om begreppets innehåll; det hör liksom till när ett så pass mångfacetterat begrepp diskuteras. Detsamma gäller f.ö. begrepp som demokrati, samförvaltning, federalism, egoism, socialism, liberalism, nationalism, etc. Du har ju dock skrivit mer specifikt vad du menar, och jag har frågat var du hittar SAP:s "bevarandelinje" angående detta innehåll, samt citerat stycken som gör att jag tvivlar på att de kunde klassificeras som nationalistiska på dessa grunder. Bollen är din.

Citat:
Jag har ju för i hela helvete redan förklarat. Vad är så förbannat komplicerat? Givet är att de var mycket mer nationalistiska än dagens etablissemang

Nja, du har upprepat det, hellre än förklarat det. Du har skrivit "de var nationalistiska", då jag frågat "hur?" har ju svaret - liksom här - varit "de var nationalistiska". Då jag hållit med dig om att det visserligen fanns en mer patriotisk ådra hos vissa företrädare (liksom det för all del även fanns en mer militant antinationalistisk sådan hos andra), att de i viss utsträckning influerats av Kjelléns nationalism i anammandet av dennes folkhemstanke (men tagit bort det mesta av det nationalistiska innehållet ur den) och citerat utdrag ur partiprogram som står i kontrast till dina upprepade påståenden ("förklaringar" vore ett allt för smickrande uttryck) hade jag nog förväntat mig fakta, källhänvisningar om deras officiellt nationalistiska linje, från din sida. Något som visar att de, trots all internationalism, önskan om internationell solidaritet, in- och utvandring, över-/mellanstatliga "folkens förbund", internationella rättsordningar, o.s.v. också företrädde en officiell nationalistisk linje annorlunda än dagens "nationalistiska linje" (dvs annat än saker som att vi ska må bra och vara enade i Sverige, tolerera varandra, att Sverige ska gå bra ekonomiskt, o.s.v.). Jag väntar som sagt än på fakta, medan jag börjar bli trött på upprepningar som saknar sådan.

För att tydliggöra igen: utan fakta och källhänvisningar har du inte förklarat något, utan bara upprepat saker.
__________________
http://mutualism.blogg.se
Bad Religion - Pride and the Pallor, gubbarna kan fortfarande!
__________________
Senast redigerad av BRT 2012-07-07 kl. 04:03.
 
Deliberately
Medlem
Deliberatelys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Även asiatiska länder har exploaterats, ja. Jo, jag har mycket att säga om vad kineserna gör i Afrika, det är ju också ett kapitalistiskt land. Nej, det är inte bara den vite mannens fel.
Men varför har östasiaterna då lyckats resa sig och bli framgångsrika och håller på att springa om den vite mannen, emedan de svarta stampar på samma ställe och inte kommit någonvart, även överallt annars i världen utanför Afrika?

Sen vill jag tillägga till det du skrev tidigare:
Citat:
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Jag har ingen lust att föra in ännu fler OT-ämnen och sidospår i debatten, men det handlar ju om den kapitalistiska västvärldens exploatering av deras resurser, klimatet, svält m.m.
Afrika har mer resurser, behagligare klimat och mer mat än Sverige. I Sverige har vi mycket färre resurser, kallt mörkt resursfattigt land med bistra årstider, och knapert med mat. Afrika har massvis med naturresurser och andra naturrikedomar, det är därför kineserna är där och bygger och bygger och tar dessa naturrikedomar och resurser.
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Din beskrivning stämmer inte riktigt som jag ser det.
Kan du utveckla det där, tack?
Citat:
Citat:
Ursprungligen postat av Deliberately
Ditt resonemang håller inte även om vi låtsas att du har rätt kring Afrikas misslyckande. Hur förklarar du då att svarta konsekvent misslyckas även i vita samhällen? Är det den vite mannens förtryck där också? Varför förtrycker då vita endast svarta och bruna, men inte gulingar eller judar?
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Äh, det håller ändå inte eftersom t.ex. sjuksköterskor ofta har en längre utbildning bakom sig och helt klart utför ett viktigt arbete som samhället inte kan klara sig utan.
Det är inte bara utbildning som spelar roll. Marknaden spelar roll. Det spelar roll om du har för många utbildade för samma yrke.
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Nej, jag tror inte att lärarna idag är sämre än förut. Uppenbarligen hänger nedvärderingen av yrket ihop med att kvinnorna blivit fler.
Utveckla... Du förklarar intet av vad jag nyss beskrev:
Citat:
Citat:
Ursprungligen postat av Deliberately
Men varför nedvärderas då läraryrket? Är det för att lärare blivit bättre än förut, eller kanske för att lärarna blivit sämre än förut? Tror du det är någon som nedvärderar läraryrket när kvinnor kommer dit bara för att jävlas, eller? Kvinnor sökte sig till läraryrket när läraryrket och skolväsendet reformerades och feminiserades. Den politiska reformeringen av skolan gjorde att läraryrket sjönk i kvalité och status.
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Som sagt så gjordes inte den åtskillnaden mellan kommunism och socialdemokrati i början. BRT har förklarat detta på ett bra sätt.
Ja, det har han.
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Ja, han solidariserade sig med det kubanska folkets och andra latinamerikanska folks frihetssträvanden. Inget fel med det som jag ser det.
Nej, du behöver inte se något fel med det. Som sagt, det är en poäng som visar ett tydligt skifte i SAP:s nationalistiska kontra internationalistiska attityd och hållning.
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Att de är invandrare är inte den beroende faktorn. Du måste skilja mellan beroende och oberoende faktor, annars läser man ju statistik som fan läser bibeln.
Vilken faktor är det då? Det socioekonomiska faktorn som bevisats om och om igen, gång på gång INTE kunna förklarar överrepresentationen? Som ex BRÅ själv motbevisat? Eller menar du den diffusa "rasförtrycksfaktorn" som är ologisk och faller på sin egen rimlighet inte minst då östasiater lyckas bra såväl som judar.
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Fast så är det inte och har aldrig varit.
Jo, det har det. Du får lov att utveckla saker och ting mer, man får ingenting givande ur en diskussion genom att bara säga, "jo", utan att förklara varför. Vi ser att män och kvinnor väljer olika, och alltid har gjort, har olika intressen, osv. Jag pekar på den självklara förklaringen biologin. Du säger att det är fel, men pekar då istället på ... ?
Citat:
Ursprungligen postat av NinoRojo
Angående inkomstskillnader finns det olika åsikter bland olika socialister. Vissa vill avskaffa pengar helt och hållet, andra accepterar vissa inkomstskillnader, men "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov" är väl den generella inställningen.
Okej.
__________________
De kallar oss PK
"Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället."
-- Birger Shlaug, fd språkrör för Miljöpartiet
"Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet."
-- Janne Josefsson, journalist
 
Deliberately
Medlem
Deliberatelys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Det är väl ingen misstolkning? Du vill inte ha ett multietniskt samhälle. Du vill samma sak som nazisterna, antisemiterna, islamofoberna och Sverigedemokraterna inom denna fråga. Men, jag har inget emot ett multietniskt samhälle; det betyder på inget vis att jag "vill samma sak som de styrande" eller tycker att integrationspolitiken som förs/förts är bra.

På samma sätt håller du säkerligen med nazisterna om att vita är teh shit, att judar/romer/"främmande raselement" ska ut, o.s.v. - men det betyder kanske inte att du håller med om att lösningen i Tyskland på 30- och 40-talen var optimal?Nej. Om vi inte nu antar att det bara är "människor får bosätta sig i Sverige oavsett om de är svarta eller vita"- kontra "ingen får bosätta sig här som inte redan bor här"-aspekten som diskuteras. I så fall, ja. Men då följer ju också att "Du vill ha ett icke-multietniskt samhälle, och om du fått bestämma i denna fråga så hade du gjort samma sak som de styrande i Nazityskland gjorde".

Alltså: bara för att jag inte har några problem med ett multietniskt samhälle betyder det inte att jag ställer mig bakom förd politik, eller skulle ha gjort på samma sätt. Och bara för att du ställer sig på andra sidan i frågan betyder det inte att du ställer sig bakom Nazitysklands politik, eller vill göra samma sak här. Förstår du?
Ja, jag vill samma sak som "nazisterna" och nationalsocialisterna i den frågan. Lite märkligt att säga att antisemitism och islamofobi är emot multietnicism, då de för det första inte tar ställning i den frågan alls utan bara handlar om åsikter kring ett specifikt kollektiv var, men även ofta kan inkluderas med multietnicism, såsom en del vänsterfolk kallas antisemiter för deras israelkritik som är kritik av judars beteende, men även sverigedemokrater som vill ha multietnicism, men däremot eftersträvar kulturell homogenitet. Sverigedemokraterna vill inte ens ha etnisk homogenitet, utan säger själv att Sverige kan vara hur multietniskt eller multirasligt som helst bara Sverige är kulturellt homogent.

Men okej, jag förstår din poäng. Lösningen kanske inte var optimal i Tyskland på 30- och 40-talet, men vad vet jag, jag levde inte då, och jag levde inte i Tyskland, jag vet däremot att det var en orolig, desperat, konfliktfylld och hotfull tid, inte minst från marxistiska Sovjet och andra marxistiska revolutionära rörelser(det är där det antijudiska kommer ifrån, marxistrevolutionsledare var i princip = jude, judar blev naturliga politiska motståndare), så radikala metoder kanske var enda möjligheten till överlevnad och självständighet. Däremot vet jag att idag är situationen annorlunda, och att idag är inte deras lösning något jag skulle förespråka.
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Det gör jag heller inte. Varför skulle jag fråga er av alla människor? Det är när du påstår dig ha en lösning som jag frågar dig vilken denna lösning är.
Fast, jo, det gjorde du faktiskt:
Citat:
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Detta är problemet med många av er "invandringskritiker"; ni påstår att ni vill att fler invandrare ska arbeta, att fler ska komma in i det svenska samhället, att segregationen måste försvinna, o.s.v. - men så fort detta ska omsättas i konkret politik skriker ni "anti-sveeeeenskt!!!" så högt som lungorna tillåter. Det säger sig väl nästan självt, att ifall vi vill uppnå en bättre integration och motverka diskrimineringen i arbetslivet så måste vi genomföra åtgärder som gör detta möjligt, och som i så fall måste vara gynnsamma för de människor som ska integreras och som idag diskrimineras på arbetsmarknaden i högst grad? Vad är ditt förslag, som skulle åstadkomma samma positiva resultat som t.ex. sänkta arbetsgivaravgifter för utrikesfödda, eller liknande? Är det samma gamla "ut med packet!", eller?
https://www.flashback.org/sp38064980
Lösningen är att inte ha ett multietniskt samhälle, för de inneboende problemen med ett multietniskt samhälle kan aldrig tas bort.
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Du utgår från en falsk bild av verkligheten. Sanningen är att integrationen på många håll fungerar bra, även i Sverige, medan det däremot finns problematiska delar. En av de mest problematiska delarna är förstås segregering och arbetslöshet; dessa kommer vi nog bäst åt delvis genom sådana åtgärder som tidigare diskuterats - dvs att skapa incitament för att anställa individer ur grupper som idag diskrimineras på arbetsmarknaden. Sänkta arbetsgivaravgifter, riktade praktikprogram tidigt, bättre SFI med större incitament, o.s.v. En större spridning av bostäder skulle vidare motverka segregeringen, liksom krav på att flytta till arbete med sänkta ersättningar ifall man inte gör det. Det finns massvis av åtgärder skulle skulle kunna vidtas, som i alla möjliga aspekter skulle förbättra integrationspolitiken.
Alla Västländer har provat på alla typer av metoder som de varit i stånd av att fantisera ihop och komma på. Från den kravlösa Sverige-linjen till den hårda kravfyllda Kanada-linjen - och allt däremellan. Ingenting har fungerat. Och jag lovar dig, att diskriminera svenskar ännu mer, och särprivilegiera svartbruna ännu mer, tillsammans med alliansens sänkta arbetsgivaravgifter, skolpolitik med praktikprogram och lärlingsutbildningar, och krav med sänkt ersättning ifall du nekar flytta för en del jobb, kommer att hjälpa ytterst marginellt. Sett till helheten kommer all statistik att peka neråt, eftersom den marginella positiva effekten de åtgärderna ger drunknar eftersom invandringen av mörka folkslag fortsätter och dessutom tydligen ska öka med de "tusentals somaliska familjer som ska återförenas som inte behöver bevisa släktskap(för en familj kan ju adoptera säger de)" tillsammans med att massvis med barn föds av mörkingar, där redan majoriteten av skolbarnen i Malmö är mörkerfolk och det vanligaste namnet är Mohammed.
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Jo, jag ser en hel del. Såväl bra som dåligt, medan du inte verkar kunna uppfatta det förra.Din källor visar mycket riktigt att invandrare är överrepresenterade när det gäller arbetslöshet och kriminalitet. Kriminalitet har, som vi vet, ett starkt kausalt samband med arbetslöshet - och det är ju just därför jag säger att vi måste ta till åtgärder mot diskrimineringen på arbetsmarknaden (medan du gormar "anti-svenskt", istället). Källorna visar däremot på inget sätt vad jag efterfrågade, dvs att problemen beror på att samhällena är multietniska. Försök gärna igen, om du kan styrka ditt påstående med fakta vore det förstås intressant!
Jo, det gör de, eftersom överrepresentationen inte kan förklaras med socioekonomisk status. Det kan bara förklaras med invandrarnas egna etnicitet, eftersom som bekant så har inte västerländska etniciteter, östasiatiska etniciteter eller judar några problem att lyckas, och de lyckas alltid bättre än mörkerfolk inom SAMMA socioekonomiska grupp.
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Det är klart att det gör. Och folk hittar syndabockar överallt: EU, ECB, IMF, bankerna, Grekland, invandrarna, Alliansen, sossarna, etc. etc.Den gemensamma nämnaren är ju också utpekandet av syndabockar: det är inte vårt fel, det är någon annans. Det är ett budskap som fungerar mycket bra när människor befinner sig i motgångar.
Det är deras eget fel eftersom de involverat sig så starkt i globalistisk ekonomi och EU-projektet med all dess stora tröghet.
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Det gör jag inte. Du bad om ett exempel på någon med svart eller brun hud som integrerats i samhället, och jag gav dig det. Om jag på samma sätt förnekade att vita människor kunde begå brott, och du tog upp Manson eller Dahmer så hade du förstås givit fullgoda exempel som motbevisar mitt påstående.
Men inte kan du väl missförstå så kapitalt? Jag skrev visa "svartingar och bruningar som integrerats och fungerar bra i ett samhälle". Jag skrev inte visa "en svarting och en bruning". Jag pratar förstås om kollektiv, och har alltid gjort. Du pratar förstås också om kollektiv när det kommer till könsstrukturer och rasstrukturer.

Svartingar = Svarta som kollektiv (negrer/subsahariska afrikaner)
Bruningar = Bruna som kollektiv (blattar)
En svarting = En svart individ
En bruning = En brun individ
Kvinnor = Kvinnor som kollektiv
Män = Män som kollektiv
En kvinna = En kvinnoindivid
En man = En mansindivid

Är du med? Hur kan du göra ett sådant kardinalfel egentligen när det kommer till att missförstå?
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Nej, det är det inte. Det visar att det inte är någon naturlag, eller sitter i genetiken, att människor med olika hudfärger eller religioner inte kan leva tillsammans. Vad som fungerar i mikro fungerar normalt i makro, och att det inte fungerar bättre beror förmodligen på något annat än det faktum att människor har olika hudfärger.

Även där går väl de flesta länder att ta som exempel? Som du säger finns det alltid individer som "misslyckas"; men i de flesta länder är väl majoriteten av landets "svarta och bruna" - dvs "kollektiven" - relativt "lyckade"?
Nej, fel. Att det finns japaner som är 1,8m betyder inte att japaner är lika långa som svenskar. Utan japaner är fortfarande kortare än svenskar i snitt. Genetisk varians kallas det. Svenskar är fortfarande genetiskt längre är japaner, oavsett vad några fåtal japanindivider uppvisar för varians utanför normalvärdet.
__________________
De kallar oss PK
"Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället."
-- Birger Shlaug, fd språkrör för Miljöpartiet
"Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet."
-- Janne Josefsson, journalist
 
Deliberately
Medlem
Deliberatelys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av PsychoRastaSkinhed
Jag frågade honom om vad som var typiskt svenska värden. När jag fick svaret så var det knappast några värden som är unika för Sverige.
Jag uppfattade det som att du frågade det som om det inte fanns några svenska värden och andra egenskaper med svensk särprägel.
__________________
De kallar oss PK
"Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället."
-- Birger Shlaug, fd språkrör för Miljöpartiet
"Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet."
-- Janne Josefsson, journalist
 
BRT
Medlem
BRTs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Deliberately
Fast, jo, det gjorde du faktiskt

Givetvis frågar jag dig i diskussionen; jag frågar dig inte för att jag tror att du har någon bra lösning. Det finns alltså en viss skillnad mellan frågorna "vad är ditt lösningsförslag?" och "snälla, kan du komma på en lösning åt oss?".

Citat:
Jo, det gör de, eftersom överrepresentationen inte kan förklaras med socioekonomisk status. Det kan bara förklaras med invandrarnas egna etnicitet, eftersom som bekant så har inte västerländska etniciteter, östasiatiska etniciteter eller judar några problem att lyckas, och de lyckas alltid bättre än mörkerfolk inom SAMMA socioekonomiska grupp.

Socioekonomisk status förklarar däremot väldigt mycket - om du tittar på forskningen - sedan är det svårare för vissa etniska grupper att "lyckas" ändå. Detta kan till stor del förklaras av problemen i integrationspolitiken och den diskriminering som de facto existerar.

Citat:
Men inte kan du väl missförstå så kapitalt? Jag skrev visa "svartingar och bruningar som integrerats och fungerar bra i ett samhälle". Jag skrev inte visa "en svarting och en bruning". Jag pratar förstås om kollektiv, och har alltid gjort. Du pratar förstås också om kollektiv när det kommer till könsstrukturer och rasstrukturer.

Ja, jag besvarade detta i föregående inlägg. "Där går väl de flesta länder att ta som exempel? Som du säger finns det alltid individer som "misslyckas"; men i de flesta länder är väl majoriteten av landets "svarta och bruna" - dvs "kollektiven" - relativt "lyckade"?"
__________________
http://mutualism.blogg.se
Bad Religion - Pride and the Pallor, gubbarna kan fortfarande!
 
Deliberately
Medlem
Deliberatelys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Givetvis frågar jag dig i diskussionen; jag frågar dig inte för att jag tror att du har någon bra lösning. Det finns alltså en viss skillnad mellan frågorna "vad är ditt lösningsförslag?" och "snälla, kan du komma på en lösning åt oss?".
Jaja, skitsamma.
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Socioekonomisk status förklarar däremot väldigt mycket - om du tittar på forskningen - sedan är det svårare för vissa etniska grupper att "lyckas" ändå. Detta kan till stor del förklaras av problemen i integrationspolitiken och den diskriminering som de facto existerar.
Det förklarar en del men inte allt. Sen förklarar det olika mycket för olika grupper. Sen så kan den socioekonomiska situationen bero till stor del på dem själva också. Dvs ta som exempel att ett kollektiv misslyckas väldigt mycket. Detta kollektiv kanske är väldigt benägen att bli beroende av något. Misslyckas de då för att de blir beroende? Eller blir de beroende för att de misslyckas?

Som svarta. Misslyckas de för att de har dålig socioekonomisk status? Eller har de dålig socioekonomisk status för att de misslyckas? Det finns en hel del saker som tyder på att de biologiskt har lägre intelligens, är lägre begåvade, sen finns det redan nu en del genetiska bevis på att de är mer benägna att vara aggressiva och våldsamma. Även att de är mer känsliga för sin omgivande miljö.

Vilka problem i integrationspolitik och diskriminering är det som gör att svarta konsekvent alltid misslyckas överallt i vartenda land mest av alla? Vilka problem i integrationspolitik och diskriminering är det som gör att blattar misslyckas överallt i varje Västland? Vilka problem i integrationspolitik och diskriminering är det som gör att gulingar lyckas konsekvent i varje land de invandrar till i världen? Varför har vita inga problem att lyckas? Varför lyckas judar bäst av alla?
Citat:
Ursprungligen postat av BRT
Ja, jag besvarade detta i föregående inlägg. "Där går väl de flesta länder att ta som exempel? Som du säger finns det alltid individer som "misslyckas"; men i de flesta länder är väl majoriteten av landets "svarta och bruna" - dvs "kollektiven" - relativt "lyckade"?"
Men som kollektiv är svarta misslyckade, väsentligt mer misslyckade än de andra raskollektiven. Sen efter det kommer bruna. Sen är vita, gula och judar lyckade.
__________________
De kallar oss PK
"Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället."
-- Birger Shlaug, fd språkrör för Miljöpartiet
"Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet."
-- Janne Josefsson, journalist
 
SWsGentlemannen
Medlem
SWsGentlemannens avatar
Vänligen kom till min kommun som till alldeles nyss var en närande kommun.
Nu har man med idogt köpande av statliga flyktingar köpt lojala flyktingröster.
När fan i helvete skall man se det?
Precis som Margret Thatcher sa det: När folk som känner sitt område går ut i det och inte känner igen sig så väcker det otäcka känslor.
Jag har bara bott i min stad i 40-år och Jimmy Sosse köper bara kommunala röster med hjälp av statliga pengar.
Underbar ironi!
Mvh
Roger(Moore)
 
Zarfiot
Medlem
Tänkte först svara direkt på trådskaparens fråga. Om man vill kritisera eller reglera kapitalismen så måste man samtidigt vara emot den naturliga ordningen och därför är socialister det. Tänk själv om man är motståndare till kapitalismen och samtidigt är för naturens ordning; det är helt oacceptabelt i dagens samhälle, då blir man stämplad som någon sorts religös fanatiker och/eller en galen diktator.

Jag inser att detta kräver sin förklaring för vi är knappast vana vid att tänka så här logiskt när det kommer till politik. Att vara för naturens ordning är alltså att respektera att vi alla är olika och att vi är det av ett skäl och att detta innebär att inte alla bör bo var som helst eller ha vilka uppgifter som helst. Har man exempelvis lite pigment och alltså är ljus i huden så finns det ett skäl till det och det är att man ska bo där det finns lite uv-strålning från solen och när inte detta gäller så ska man inte bo där. Det finns hur många sådana här exempel som helst på detta men just det här anknyter till ts fråga.

I dagens samhälle finns det ett motstånd mot att följa naturens ordning och mot att vilja inskränka kapitalismen och det beror på att båda dessa företeelser inkräktar på det kortsiktiga vinstintresset och det är det som driver allt. Att man på lång sikt förlorar har idag ingen betydelse för på så lång sikt tänker man inte.

Det är ju då uppenbart på vilket sätt kritiken mot kapitalismen hotar det kortsiktiga vinstintresset men på vilket sätt gör naturens ordning det? Där är det ju då så att många tjänar på att det exempelvis kommer in många utsatta och svaga människor eftersom de kan användas som billig arbetskraft och även hallickars och knarhandlares vinstintresse driver dagens samhälle, deras pengar kan man ju också köpa för. Detsamma gäller då för kvinnor som tvingas att arbeta både hemma och med något ofta underbetalt arbete ute i samhället på grund av feminismen. Homosexualitet och andra mot naturens ordning respektlösa företeelser lägger grunden för helt nya marknader så de gynnar också det kortsiktiga vinstintresset.

Nu är det dock inte så att man kan räkna med att alla ska vara för en oinskränkt kapitalism och motståndare till naturens ordning. Visst anses det bra om man är det för då är man det finaste man kan vara nämligen liberal men att alla ska vara så inställsamma och underdåniga till makten är att kräva för mycket. Man accepterar därför att man är kritisk till kapitalismen om man samtidigt är motståndare till naturens ordning och man kan acceptera att man är för naturens ordning om man samtidigt är för den oinskränkta kapitalismen. Är man då det förstnämnda så är man mainstream vänster och är man det andra så är man mainstream höger. Vi fås alltså att svälja det ena om vi får skölja ner det med något vi verkligen vill ha men vi får absolut inte få bara det vi verkligen vill ha och det beror då alltså på att det kortsiktiga vinstbegäret inte skulle kunna bestå i ett samhälle där man både reglerade kapitallismen och respekterade naturens ordning.

För att bli mera konkret. Varför finns det inte något etablerat parti som har vänsterpartiets ekonomiska politik och kristdemokraterna moraliska (det närmsta man kan komma verklig högermoral i Sverige)? Det är lätt att se att ett sådant parti skulle bli sett som en paria trots att alla deras åsikter skulle ha varit representerade av etablerade och accepterade politiska partier. Det finns en sprängkraft i att just blanda respekten för naturens ordning och reglerandet av kapitalismen och detta gör detta till något som måste motarbetas med alla medel.

Tänk en vänsterpartist som är kritisk till invandring, HBT och feminism eller en kristdemokrat som vill reglera marknanden. Man börjar tänka på extrem Stalinism eller Talibanism. Det var ju även Hitlers kritik mot den fria kapitalismen som verkligen gjorde honom till hatobjekt nummer ett. Hade han bara hållt sig till sina rasteorier så hade han inte skiljt sig så mycket från andra under denna tid men att bara antyda att man samtidigt är kritisk till kapitalismen är tillräckligt för att bli en demon.

Nu hävdar jag inte att Stalinister, Talibaner eller Nazister skulle vara de enda sanna kritikerna av dagens vinstdrivna samhälle tvärtom så är de mycket dåliga sådana och det är just därför de finns/fanns och får/fick verka. Hade de haft motsvarande idéer men varit personligt högre utvecklade så hade de varit så farliga att de överhuvudtaget inte hade fått något inflytande.
__________________
Senast redigerad av Zarfiot 2012-07-09 kl. 14:32.
 
HighHitler
Medlem
HighHitlers avatar
Det vanligaste bland de jag känner verkar vara att de tror att människor bara formas efter sin omgivning och att arvet inte spelar nån roll alls.
Det leder till att de tror att man kan bli av med "vi-och-dom-känslan" och därför tror att helt annorlunda folkslag kan bo tillsammans utan etniska konflikter trots att det inte finns nåt som tyder på det. Det betyder att de tror att det inte blir några problem när främmande folkslag ska bli en betydande det av Sverige förutom om de vita är rasister.
Eftersom de tror så här är de för t.ex. massinvandringen som oundvikligen leder till hemska våldsamheter och etnisk rensning om det får gå för långt istället för att låta alla folk bo i fred i sina egna områden.

De hatar alltså inte vita utan är bara indirekt för saker som kommer leda till att Sverige blir lika trevligt och mångsidigt som Jugoslavien.

Så finns det såklart socialister som inte tycker så här men det är inte ovanligt.

Så finns det också många som tycker att vita har liten kuk, kan inte spela trummor, är ondare än andra folkslag, är mindre arbetssamma än andra och kan inte göra nåt annat än att enas under en ond ledare och göra problem för andra folkslag men där inte inte ALLA socialister och BARA socialister som tycker så, även vår goda regering och höger-delen av media tycker så.
__________________
Om du inte förstår vad som är roligt med mitt namn borde du säga det och höra hur det låter, då förstår du att det är bra jävla humor.
 
AutoMarx
Avstängd
AutoMarxs avatar
Nationalister är anti-arbetare.
 
Svara på ämne
Topp Dela »