32 800 besökare online
856 265 medlemmar • 45 789 210 inlägg
Användarnamn 
Lösenord
Flashback Forum > Samhälle > Konspirationer och alternativa teorier > Mordet på Olof Palme
Svara på ämne
Ämnesverktyg
iesho
Medlem
ieshos avatar
"Näringslivets Fond inrättades under andra världskriget av ett antal storföretagsledare. Strukturen på svenskt näringsliv var vid den tiden ganska annorlunda än den som finns femtio år senare. Bruken var fortfarande stommen, skog och järn bar upp svensk ekonomi. När femton ledare för de största företagen samlades var de verkligen representativa för svenskt näringsliv. De kände hotet från den radikala delen av socialdemokratin, som väntade på krigsslutet för att låta samlingsregerandet efterföljas av den socialistiska skördetiden. Den fria företagsamheten och marknadsekonomin krävde ett målmedvetet försvar. Därför inrättades Näringslivets Fond. Ett ansenligt antal miljoner insamlades och man startade Byrån för ekonomisk information och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Den stora kraftmätningen mellan marknadsekonomi och socialism kom i valet 1948, vilket blev en stor framgång för Bertil Ohlins folkparti. Socialdemokraterna med Tage Erlander i spetsen lyckades behålla makten, men drog slutsatsen att socialism inte var vad svenskarna önskade sig. Det dröjde fram till Olof Palme och löntagarfonderna innan socialismen åter på allvar fanns på Sveriges politiska agenda."
(http://www.frittnaringsliv.se/?page=nafo)

"Under perioden 1982-1991 genomgick svensk politik och svenskt näringsliv en omfattande omvandling. Även det statsbärande socialdemokratiska partiet genomgick stora förändringar. Hur blev dessa förändringar möjliga och hur verkställdes den stora reformagendan? ... Att det skedde en omsvängning i den ekonomiska politiken står klart och kan också beläggas eftersom Sverige enligt internationella jämförelser överglänser andra länder som reformland från och med 1980-talets andra hälft. Men är detta då resultatet av inlärning hos de centrala aktörerna?"
(http://www.ratio.se/sv/forskning/eko...1982-1991.aspx)

Den svenska nazismen inom näringslivet under kriget
Jacob Wallenberg (*27/9 1892 +1/8 1980) var under 1920- och 1930-talet den främste företrädaren för svenskt näringsliv. Han var personlig vän med ledande tyska nazister. Den så kallade Boschaffären utspelade sig under åren 1939-1950. Den blev allmänt känd i augusti 1945 då USA anklagade bröderna Jacob och Marcus Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank för att ha varit bulvaner åt Boschkoncernen under Andra världskriget. Bankens och bröderna Wallenbergs tillgångar i USA blockerades och de amerikanska myndigheterna argumenterade för en svartlistning av såväl bröderna som banken. SEB hade med början år 1939 köpt åtta Boschföretag i neutrala länder och en majoritet av aktierna i det amerikanska Boschbolaget, ABC. SEB hävdade mot USA att man ägde ABC utan förbehåll och att man i framtiden avsåg att sälja detta till amerikaner. Misstänksamheten från USA förblev dock stor och i december 1941 förklarade Amerikanska Treasury Department att ABC inte var ett rent svenskt företag. Den 18 maj 1942 beslagtogs ABC av amerikanska Alien Property Custodian. Vid denna tidpunkt kom inga av dessa händelser att offentliggöras. Bankens affärer avslöjades den 31 juli 1945, i en artikel i New York Herald Tribune. Amerikanska militära utredare hade påträffat gömda dokument i Boschs huvudkontor i Stuttgart, med vars hjälp man kunde spåra det ifrågasatta ägarskapet av ABC tillbaka till moderbolaget Bosch. Den 8 augusti förklarade Treasury Department att bröderna Wallenberg personligen var spärrade, "special blocked nationals", och att SEB borde svartlistas i alla allierade länder. Boschaffären blev ekonomiskt en klar förlust för SEB. Den avgjort största förlusten var dock de negativa verkningarna på bankens och bröderna Wallenbergs anseende i Sverige och internationellt. I amerikansk press kom de under ett antal år att associeras med det nazistiska Tyskland.
(Källa: Wikipedia: Boschaffären)

Näringslivets fond (Näfo) bildades av SAF och Industriförbundet i juni 1940, två månader efter den tyska ockupationen av Danmark och Norge, för att verka för 'en fri ekonomi'. Näfo ombildades 1975 och verksamheten utvidgades 1978 då Timbro och Ratio bildades, för att främja marknadsekonomi och nyliberalism.

Erik Dahmén var på 70- och 80-talet en av huvudmännen i Näfo, vice ordförande i Ratios vetenskapliga råd, styrelseledamot i Skandinaviska Enskilda Banken och familjen Wallenbergs privata ekonomiska rådgivare. Erik Dahmén tog fil.lic. vid Lunds universitet 1942 och började efter detta att arbeta som ekonom vid Industrins Utredningsinstitut (IUI). År 1951 flyttade han till Stockholm och blev ekonom vid Stockholms Enskilda Bank. År 1968 gavs hans bok 'Sätt pris på miljön' ut. Källa: Wikipedia

Andra som studerade på Lunds universitet vid denna tid var Jan Rydström och Gustaf Petrén, vilka var aktiva nazister under kriget. (Källa: De intellektuellas förräderi av Sverker Oredsson)

Gustaf Petrén blev jur.kand. 1942 vid Lunds universitet. Åren 1943-46 var han ombudsman vid Sveriges Förenade Studentkårer. År 1948 värvades han av Sveriges riksdag som sekreterare i lagutskottet, och hade därefter tjänst vid flera utskott. Petrén var ställföreträdande justitieombudsman 1968-1972, och då justitieombudsman Alfred Bexelius skulle dra sig tillbaka 1972, var Petrén föreslagen som hans efterträdare. Socialdemokraterna gick dock inte med på att Petrén tillsattes i den befattningen, varför Bexelius omvaldes. Petrén utnämndes senare i stället till regeringsråd. 1974 var han med och grundade Meborgarrättsrörelsen. Han blev dess förste ordförande och förblev så till sin död. Gustav Petrén pensionerade sig som regeringsråd 1985 och anställdes då på SAF. Källa: Wikipedia

Jan Rydström verkade under kriget inom den tyskvänliga underrättelsetjänsten sektion B på försvarsstaben tillsammans med Erik Dahmén. När IB bildades blev han officiellt byrådirektör på Östekonomiska byrån, beläget i Jernkontorets lokaler på Drakens gränd 1 i Gamla Stan. Inofficiellt blev han IBs hemliga finansminister, enligt Peter Bratt. Även en av Erik Dahméns söner var verksam inom Östekonomiska byrån på 80-talet.

Kalendarium
1968 Olof Palme demonstrerade med Nordvietnamns ambassadör i februari
1968 Sture Eskilsson till SAFs Avdelningen för samhällskontakt för att motverka vänstervågen
1969 Olof Palme statsminister
1971 Eskilssons skrev sitt strategiska PM 18 mars
1971 Allan Larsson skrev LO-motion att utreda löntagarfonder, en het potatis för SAP. Meidner uppdrogs att utreda.
1973 USA ställde in diplomatiska förbindelser med Sverige pga av kritik mot kriget i Vietnam
1974 Meidners lade fram sitt förslag till löntagarfonder
1976 LO ställde sig bakom Meidners fondförslag
1976 Nicolin SAF-ordförande 20 maj
1976 Borgerlig valseger med Thorbjörn Fälldin som statsminister
1978 Reviderat fondförslag beslutas i SAPs partikongress
1978 Timbro nystartas med Eskilsson som styrelseordförande
1981 Olof Palmes tal om Timbroiterna: "Arbetsgivareföreningens propagandister ... hatets och illviljans kolportörer"
1982 Socialdemokratisk valseger
1983 Eskilsson kontaktade i juni 1983 Gunnar Randholm som bildade 4:e oktoberkommittén
1983 4:e oktobermanifestationen: 100000 demonstrerade i Stockholm mot fonderna
1983 Beslut om löntagarfonder i riksdagen
1986 Mordet på Olof Palme

Mordet markerade ett epokskifte
Näfo äger bokförlaget Timbro och lanserade nyliberalismen på 70-talet. Sture Eskilsson anses vara strategen bakom den framgångsrika kampanjen mot socialismens idéer och Olof Palme var det sista stora hindret för den nya epoken. När ETC intervjuade Sture Eskilsson 2002 (http://www.etc.se/nyhet/segrarna) konstaterade han nöjt att högern hade lyckats med sina föresatser.

Organisationen Friheten i Sverige hade före mordet kontakt med EAP och andra som förenades i sitt hat mot Olof Palme. År 1987 var Sture Eskilsson styrelseledamot i Friheten i Sverige och Katarina Runske var avlönad av Näfo för att sköta organisationens kansli. Katarina Runske står på deltagarlistor från konferenser på hotell Ramada tillsammans med kända Palmehatare som Lennart Hane (EAP), Anders Larsson (DA) och högerextrema norrmalmspoliser. Det var Anders Larsson som lämnade ett meddelande till regeringskansliet en vecka innan mordet med texten ”Olof Palme död!” Konferenserna hölls årligen från 1975 till 1985.

Organisationerna Näfo, Timbro och Friheten i Sverige höll vid tiden för mordet till på Birger Jarlsgatan 6b, där även det gamla IB-företaget Jordec Ekonomikonsult hade lokaler. Den man som Mårten Palmes fästmö senare gifte sig med arbetade vid tiden för mordet på denna adress (https://www.flashback.org/sp36202615).

Den förre moderatledaren Ulf Adelsohn skriver i sin memoarbok att han blir uppringd av Palmes efterträdare, Ingvar Carlsson och att denne säger till honom: "När nu detta har hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar vara mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället!"

Ingvar Carlsson kan natten 17-18 augusti 1995 förstått att han och hans familj inte hade något som helst polisbeskydd. Två personer hade klättrat upp på taket på hans tjänstebostad vid Sagerska palatset och morgonen efter höll han presskonferens (dit han kom på kryckor), där han meddelade att han skulle avgå som statsminister av personliga skäl. Detta markerade det definitiva slutet för den politik som Olof Palme hade förespråkat. Personerna greps men utredningen lades senare ned.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sagerska_palatset
http://video.google.com/videoplay?do...0720109232489#
__________________
I trust in God but all others monitor me
Att komma till insikt - en blogg om mitt storhetsvansinne och min förföljelsemani

Min rekonstruktion av mordet på Olof Palme - polisen kom snabbt: http://youtu.be/z0_D35q6odk
__________________
Senast redigerad av iesho 2012-06-05 kl. 11:58.
 
iesho
Medlem
ieshos avatar
De femton familjer som idag dominerar ägandet i Sverige uppträder ungefär som adeln och kungahusen gjorde förr, med allianser via kompanjonskap och ingiften. Det är ingen hemlighet att svenskt näringsliv under kriget var starkt influerat av nazismen och flera av dages ledande familjer har klara kopplingar till den dåtida nazismen. Även i Bonnierdynastin, som härstammar från en tysk-judisk-dansk släkt, förekommer ingifte i de andra ägarfamiljerna. Bland de familjer som är största ägare idag är Wallenberg, Douglas, Schörling, Stenbeck, Söderberg, Hjörne, Ax:son Johnsson, Bonnier, Bennet och Lundberg.

Familjerna är dagens makt-adel och styr Sverige under den legala och demokratiska ytan, det plutokratiska Sverige. Skulle tro att Svenskt Näringsliv i viss mån motsvarar en plutokratisk riksdag, med inflytande efter rangordning och ägande. Detta fåtalsvälde (oligarki) förklarade krig mot socialdemokratin och vänstern i slutet av sextiotalet och blev Olof Palmes främsta politiska motståndare och baktalare. Hundratals miljoner kronor per år satsades på motståndet och mängder av högerextrema småorganisationer fick ekonomiskt stöd. Genom Näringslivets fond, sannolikt bildat av nazister och för nazismen, och dess dotterorganisation Timbro, av Olof Palme kallade hatets och illviljans kolportörer, leddes opinionsarbetet mot Olof Palme och vänstern. Helt säkert hade de kontakter med ledande inom socialdemokratin och arbetarrörelsen vilka ogillade Olof Palme men som inte vågade visa det öppet.

Utanför den port där Näringslivets Fond och Timbro hade sitt högkvarter vid tiden för mordet, fanns ett dolt meddelande som nog inte kan tolkas på något annat sätt än att några i denna port hade information om det förestående mordet på Olof Palme.

https://www.flashback.org/sp36156165

På Timbro arbetade också Odd Eiken, den man som Mårten Palmes fästmö senare gifte sig med.

https://www.flashback.org/sp36202615
https://www.flashback.org/sp36156165

Jag anser att allting talar för att mordet på Olof Palme anstiftades och finansierades av landets makt-adel och att de medvetet skapade en marknad för mordet och en subkultur kring mordplanerna.

Den ledande strategen inom SAF var Sture Eskilsson, tillsatt på initiativ av Curt Nicolin från Wallenbergsfären.

De informationer som finns tillgängliga nu 26 år efter mordet, visar ganska tydligt hur mordet gick till och vilka som tycks ha varit inblandade i olika operationer. Vem som sköt Olof Palme kommer vi kanske aldrig att få veta och det är inte alls omöjligt att det var ett proffs utan särskild åsikt om honom.
__________________
I trust in God but all others monitor me
Att komma till insikt - en blogg om mitt storhetsvansinne och min förföljelsemani

Min rekonstruktion av mordet på Olof Palme - polisen kom snabbt: http://youtu.be/z0_D35q6odk
 
iesho
Medlem
ieshos avatar
The money trail

På Sture Eskilssons agenda fanns från första början att förvandla Sverige i grunden. Och han lyckades. Läs ETC-intervjun med honom http://www.etc.se/nyhet/segrarna Här finns inget skryt, bara det sakliga konstaterandet att de i stort lyckades med sina föresatser.

Det satsades många miljoner på organisationer och på att så organisatoriska frön:
Industrins försvarsråd, Industrins försvarsbyrå, Öst Ekonomiska Byrån, Näringslivets beredskapsbyrå, Utredningsbyrån för samhällsfrågor ("Hemliga byrån"), City-universitetet (bildat 1988, nedlagt 2001), Rikta Kommunikation (nedlagt 1999), Timbro Hälsa (nedlagt 2005), Eurofakta (nedlagt 2004), Reforminstitutet, Marknadsekonomiskt alternativ för Sverige, Marknadsekonomiska Klubben, Stiftelsen Libertas, Företagarforum, Källan, Värnet, Europaklubben, Marknadsekonomisk tidskrift, Smedjan (nedlagt 2006), Svensk Tidskrift, Näringslivets presstjänst, Företagarnas Presstjänst, Näringslivets Energiinformation, Näringslivets Ekonomifakta, Näringslivets Fondfakta, Opinion, Svenska Managementgruppen, Market Corner, Näringsliv i Samverkan, Folket mot Löntagarfonder, Näringslivets förlagsdistribution, Näringslivets framtidsforum, 4-oktober-kommittén, Friheten i Sverige, Pysslingen, Kvinnor för en borgerlig regering, Nätverket den nya frihetstiden, Mångfalden, Skattefakta, Skattejuristerna, Visionsfabriken, Ekumeniken, FA-rådet, Företagsamma Sverige, KNUT, Personvalskampanjen, Resistance International, Demokratisk allians, Contra, Baltiska kommittén, Fria Östeuropeiska flyktingars samarbetsorganisation, Kommittén för ett fritt Vietnam, Kommittén för fred i Vietnam, Svenska Vietnamesiska sällskapet, Sverige-Amerikaförbundet, Tisdagsklubben, Junikommittéen, Vietnams informationskontor ...

Detta måste ha kostat företagen miljardbelopp, i uteblivna vinster och uteblivna förbättringar för de anställda, men anses säkert ha varit värt varenda krona: ”Den politiska dumheten är vida utbredd i den svenska samhällsdebatten, och de kollektiva myterna är många. Timbro har råd att anlägga det långa perspektivet och upprepa sin kritik som en drucken papegoja, ända tills den börjat göra intryck.” timbro.20.nu, s.112

Men, ingen investerar sådana belopp för att skapa kortvariga trender. Man ville förändra samhället i grunden och förändra förutsättningarna för all politisk verksamhet i alla politiska partier: processen skulle i möjligaste mån vara irreversibel.
__________________
I trust in God but all others monitor me
Att komma till insikt - en blogg om mitt storhetsvansinne och min förföljelsemani

Min rekonstruktion av mordet på Olof Palme - polisen kom snabbt: http://youtu.be/z0_D35q6odk
 
iesho
Medlem
ieshos avatar
Mårten Palmes fästmö vid tiden för mordet hette Ingrid Klering. Ingrid Klerings far var bekant med Leif Nordqvist, vilken var extrem Palme-hatare enligt Magnus Busk, vars far Gunnar Busk var bekant med Ingrid Klerings far och med Leif Nordqvist. Leif Nordqvist var ägare till Allhus, företaget som utlöste finans- och fastighetskraschen på 90-talet.

En tid efter mordet köpte Ingrid Klering en tavla i födelsedagspresent till Mårten Palme målad av Ockie Andersson och Magnus Busk, en mörk och dyster målning som tycktes föreställa en man som låg på marken sedd genom ett kikarsikte med hårkors. Tavlan lämnades senare tillbaka med motiveringen att Mårten Palme hade fått ”dåliga vibrationer” av den, vilket nog ingen som sett tavlan skulle betvivla.

Jag har sett tavlan, en stor dyster bild i mörka färger: en mörk skepnad ligger i ett något ljusare fält mitt i tavlan, liknande en sådan kritstreckskontur som ritas för att markera en mördads kropp på brottsplatsen. Och hela bilden är som målad från perspektivet av ett kikarsikte.

Den man som Ingrid Klering senare gifte sig med, Odd Eiken, blev VD på Timbro som hade sitt kontor på adressen Birger Jarlsgatan 6b. I samma fastighet hade organisationerna Näringslivets fond (som äger Timbro) och Friheten i Sverige lokaler. Katarina Runske var anställd av Näringslivets fond för att sköta kansliet åt Friheten i Sverige. Katarina Runske deltog på årliga konferenser på hotell Ramada utanför Huskvarna med högerextrema Palme-hatare som Lennart Hane (EAP), Anders Larsson (DA) och poliser från Baseballigan. Anders Larsson lämnade ett skriftligt meddelande till regerings-kansliet någon vecka innan mordet med texten: Olof Palme död!

Ett annat företag på Birger Jarlsgatan 6b var Jordec Ekonomikonsult, vilket använts som täckföretag av IB. Företaget ägdes vid tiden för mordet av en naturaliserad italienare. På samma adress fanns också företagen Chantal, Charon och Venerdi, även de ägda av en naturaliserad italienare. Venerdi betyder fredag på italienska och Charon är färjkarlen i dödsriket i grekisk mytologi. 'Ch' uttalas 'see age' och sätter man A=1, B=2 etc, så blir summan av bokstävernas värden för Chantal och Charon båda 59. Olof Palme fyllde 59 år i januari 1986. Företaget Venerdi bildades i februari 1984, Charon i december 1985 och Chantal i juni 1986. Efter mordet likviderades företagen eller gick i konkurs.

2006 när Lena Adelsohn Liljeroth blev kulturminister anställdes Ingrid (Klering) Eiken som statssekreterare på departementet. I början av november 2011 skickade jag emejl till regeringskansliet och till kulturdepartementet vilka informerade om:

att Halleys komet fredagen den 28 februari 1986 syntes sammanfalla med en stjärna med namnet Dabih - ”mördarens lycka”;

att det fanns ett steganografiskt meddelande i företagsnamnen Chantal, Charon och Venerdi vilka tycktes innehålla förhandsinformation om mordet på Olof Palme;

att Ingrid Eiken hade köpt den otrevliga tavlan till Mårten Palme när de var förlovade.

När jag senare skrev samma sak på Flashback blev jag (i viss mån förståeligt) förlöjligad, men tre dagar efter emejlen meddelade kulturdepartementet att Ingrid Eiken skulle sluta som statssekreterare på departementet efter fem år och i februari 2012 tillsätta posten som VD för Mäklarsamfundet.
__________________
I trust in God but all others monitor me
Att komma till insikt - en blogg om mitt storhetsvansinne och min förföljelsemani

Min rekonstruktion av mordet på Olof Palme - polisen kom snabbt: http://youtu.be/z0_D35q6odk
 
iesho
Medlem
ieshos avatar
Beklagar alla felaktiga länkar ovan. Här är texten om anslagstavlan på Birger Jarlsggatan 6b:

På skylten utanför näringslivslokalerna där Odd Eiken arbetade stod 1987 längst ner på namnskylten:
CHANTAL-CHARON-VENERDI. Venerdi betyder fredag och Charon=Karon färjkarlen i dödsriket. Bokstäverna ANTAL är en nyckel, genom att sätta A=1, B=2, ... och summera får man:

C H A N T A L
3+8+1+14+20+1+12=59

C H A R O N
3+8+1+18+15+14=59

Bokstäverna C H uttalas som "see age".

Den del av det steganografiska budskapet jag lyckats avkoda är: död-fredag-ålder-59; ålder-59 är upprepat vilket ökar dess tyngd.

Andra hyresgäster på adressen var:

B I T E (telemarketing företag)
FRIHETEN I SVERIGE (kopplingar till Palmehat och näringslivet)
STIFTELSEN NÄRINGSLIVETS FOND
BOKFÖRLAGET TIMBRO (Odd Eikens koppling)
BOKFÖRLAGET RATION (vetenskapligt råd)
JORDEC EKONOMIKONSULT (användes av IB enligt Peter Bratt)
BALTISKA SKINNKOMPANIET

VENERDI bildades i februari 1984
CHARON bildades i december 1985
CHANTAL bildades i juni 1986

Olof Palme föddes 30 januari 1927 och var 59 år den 28 februari 1986.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Steganografi
__________________
I trust in God but all others monitor me
Att komma till insikt - en blogg om mitt storhetsvansinne och min förföljelsemani

Min rekonstruktion av mordet på Olof Palme - polisen kom snabbt: http://youtu.be/z0_D35q6odk
 
iesho
Medlem
ieshos avatar
Motiv och modus operandi

Olof Palme var eller ansågs vara:
Klassförrädare, övergav makteliten för arbetarrörelsen, kunde inte duperas som oinitierade SAP-ledare
Vänsterledare, framstod som långt till vänster, medan de ledande i SAF stod mycket långt till höger
Kritiker av kriget i Vietnam, var en stark röst mot imperialism och krig
Motståndare till nyliberalismen, USAs blivande politik gentemot lydstater och den "gamla världen"

Wallenbergdynastin:
satsade på Nazityskland och förlorade goodwill gentemot segrarna
hade behov att öka sin goodwill i USA
förlorade på USAs frysta relationer med Sverige
var de första som nappade på nyliberalismen i Sverige
____

Jag tror att löntagarfonderna planterades i SAP av konspiratörerna för att öka spänningarna i samhället och för att minska Olof Palmes handlingsfrihet. Och jag tror att Olof Palmes ställningstagande mot USAs krig i Vietnamn användes för att rehabilitera Wallenbergdynastins anseende i USAs styrande kretsar.

Den 21 februari 1968 demonstrerade Olof Palme tillsammans med Nordvietnams ambassadör Nhuyen Tho Chyan i Stockholm. Samma år tillsattes Sture Eskilsson som chef för "avdelningen för samhällskontakt" inom SAF. Sture Eskilssons "strategiska PM" var daterat den 18 mars 1971 och till LO-kongressen samma år skrev Allan Larsson en motion om utredande av löntagarfonder. År 1973 ställde USA in sina diplomatiska förbindelser med Sverige fram till 14 mars 1974. År 1976 ställde sig LO bakom Meidners förslag till löntagarfonder och samma år började Sture Eskilsson att fokusera på kampen mot löntagarfonder och Curt Nicolin blev SAF-ordförande - ett uppdrag som han beskrev som en sorts värnplikt.

Olof Palme var hatad av hökarna i USA och stod i vägen för den nya politiska doktrinen.

Något som talar för att det fanns ur-anstiftare utanför Sverige är vad som skulle kunna vara ett besynnerligt modus operandi. Det finns en stjärna på himlen som heter Dabih (eller Sadaldabih) som betyder slaktare, mördare (mördarens lycka eller lyckostjärna). Eftersom stjärnan ligger nära ekliptikan, det plan i solsystemet där planeternas banor är någotsånär samlade, så syns ibland en planet nära mördarens lyckostjärna. I forna tider tolkades detta av arabiska astrologer som att det var rätt tid för att döda.

Den 22 november 1963, när JFK mördades, passerade månen nära Dabih
Den 28 februari 1986, när OP mördades, passerade Halleys komet när Dabih

En simulering av Halleys komet och dess Dabih-passage finns på

http://www.youtube.com/watch?v=MzTPdI9itHI (Det syns bättre i HD)
__________________
I trust in God but all others monitor me
Att komma till insikt - en blogg om mitt storhetsvansinne och min förföljelsemani

Min rekonstruktion av mordet på Olof Palme - polisen kom snabbt: http://youtu.be/z0_D35q6odk
 
sakkunnige
Avstängd
sakkunniges avatar
Citat:
Ursprungligen postat av iesho
text
Vilket dravel, få källhänvisningar. Försöker leka med bokstäver & siffror HELT OSERIÖST. Din trovärdighet Lars-Erik föll till botten nu.
 
sakkunnige
Avstängd
sakkunniges avatar
Citat:
Ursprungligen postat av iesho
Efter att ha läst i inläggshistoriken för dina avstängda konton konstaterar jag att dina åsikter saknar värde. Att du inte vill att sanningen ska komma fram är tydligt för alla som följt ditt trollande i huvudtråden under våren.

Om någon annan på högerkanten, som visat intresse för att tillföra annat än desinformation, kritiserar mina teorier så skulle jag kanske ta intryck, men du bekräftar bara det steganografiska meddelandets relevans med ditt inlägg. Meddelandet fanns hos Näfo, som hade finansierat Palmehatet i nästan två decenier. I tre ord kodas:

"död fredag 59 år gammal"

Inga andra ord på portskylten innehöll något liknande.
Lars-Erik vad är det avstängda konton du talar om? Jag är nyreggad på Flashback, har läst flashback i några månader. Men reggade mig nyligen. Ingen seriös person tror på att näringslivet har ett kontor där det finns kodord på en namnskylt som visar på en koppling till Palmemordet. Detta är dravel inget annat. Ladda upp en bild på namnskylten med kodorden annars är du betraktad som ännu en paranoid person tror sig veta sanningen om Palmemordet. Du vet källor kan ju vara bra om DU vill framstå som seriös.
 
iesho
Medlem
ieshos avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sakkunnige
Lars-Erik vad är det avstängda konton du talar om? Jag är nyreggad på Flashback, har läst flashback i några månader. Men reggade mig nyligen. Ingen seriös person tror på att näringslivet har ett kontor där det finns kodord på en namnskylt som visar på en koppling till Palmemordet. Detta är dravel inget annat. Ladda upp en bild på namnskylten med kodorden annars är du betraktad som ännu en paranoid person tror sig veta sanningen om Palmemordet. Du vet källor kan ju vara bra om DU vill framstå som seriös.
Skylten på Birger Jarsgatan 6B såg ut så här:

B I T E telemarketing
FRIHETEN I SVERIGE
STIFTELSEN NÄRINGSLIVETS FOND
BOKFÖRLAGET TIMBRO AB
BOKFÖRLAGET RATIO AB
JORDEC EKONOMIKONSULT AB
BALTISKA SKINNKOMPANIET AB
CHANTAL-CHARON-VENERDI


Alla dessa företag finns i bolagsregistret, även de som likviderades efter mordet, och ingen lär förneka att de hade adressen som ovan 1989.

Jag vet att ditt konto är nyregistrerat, men det var några av dina andra konton också. Det strider mot Flashbacks regler att ange vilka dessa konton är och jag har lovat dem att inte göra det.
__________________
I trust in God but all others monitor me
Att komma till insikt - en blogg om mitt storhetsvansinne och min förföljelsemani

Min rekonstruktion av mordet på Olof Palme - polisen kom snabbt: http://youtu.be/z0_D35q6odk
 
sakkunnige
Avstängd
sakkunniges avatar
Citat:
Ursprungligen postat av iesho
Skylten på Birger Jarsgatan 6B såg ut så här:

B I T E telemarketing
FRIHETEN I SVERIGE
STIFTELSEN NÄRINGSLIVETS FOND
BOKFÖRLAGET TIMBRO AB
BOKFÖRLAGET RATIO AB
JORDEC EKONOMIKONSULT AB
BALTISKA SKINNKOMPANIET AB
CHANTAL-CHARON-VENERDI


Alla dessa företag finns i bolagsregistret, även de som likviderades efter mordet, och ingen lär förneka att de hade adressen som ovan 1989.

Jag vet att ditt konto är nyregistrerat, men det var några av dina andra konton också. Det strider mot Flashbacks regler att ange vilka dessa konton är och jag har lovat dem att inte göra det.
Du påstår att det fanns en namnskylt med orden "CHANTAL-CHARON-VENERDI" längst ner, men du har ingen bild på namnskylten. Seriöst värre Lars-Erik.... Du anklagar SAF & Sture Eskilsson för inblandning i Palmemordet. Imponerade konspirationsväv du spunnit, men källor saknas. Jag kan köpa Borgnäs teorier om ett Polis/militärspår till viss del. Men dina teorier

Som sagt Lars-Erik gör om, gör rätt. Källor tack.
 
iesho
Medlem
ieshos avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sakkunnige
Du påstår att det fanns en namnskylt med orden "CHANTAL-CHARON-VENERDI" längst ner, men du har ingen bild på namnskylten. Seriöst värre Lars-Erik.... Du anklagar SAF & Sture Eskilsson för inblandning i Palmemordet. Imponerade konspirationsväv du spunnit, men källor saknas. Jag kan köpa Borgnäs teorier om ett Polis/militärspår till viss del. Men dina teorier

Som sagt Lars-Erik gör om, gör rätt. Källor tack.
Chantal AB, Charon AB sålde skor andra hälften av 80-talet. Venerdi AB importerade skor och andra skinnvaror från Italien. Ägaren till alla tre företagen, Lozere Risaliti, var svensk medborgare men var född i Italien. De hade kontor på Birger Jarlsgatan 6B i samma fastighet som Näfo, Timbro, Friheten i Sverige, mfl.

Minst en person från från Demokratisk Allians arbetade också där, jag kände igen honom men vet inte hans namn. Jag har besökt Katarina Runske på denna adress, hon fick komma ner och hämta mig vid porten eftersom hissen inte gick att använda om man inte hade nycklar. Katarina Runske var ledare för Familjekampanjen och var avlönad av Näfo för att sköta kansliet åt Friheten i Sverige. Sture Eskilsson var styrelseledamot i Friheten i Sverige, en organisation som samverkade med Palmehatare som Lennart Hane, Anders Larsson samt poliser från Baseballigan.

Det är ingen hemlighet att dessa företag och organisationer verkade på denna adress. Det finns ett foto, eller har funnits, eftersom ett magasin fotograferade skylten för en artikel om SAF. Jag tror att det var ETC men minns inte. Själv hade jag upptäckt skylten och spridit information om den långt innan. Har även pratat med en polis i PU om skylten.
__________________
I trust in God but all others monitor me
Att komma till insikt - en blogg om mitt storhetsvansinne och min förföljelsemani

Min rekonstruktion av mordet på Olof Palme - polisen kom snabbt: http://youtu.be/z0_D35q6odk
__________________
Senast redigerad av iesho 2012-06-10 kl. 19:09.
 
sakkunnige
Avstängd
sakkunniges avatar
Citat:
Ursprungligen postat av iesho
Chantal AB, Charon AB sålde skor andra hälften av 80-talet. Venerdi AB importerade skor och andra skinnvaror från Italien. Ägaren till alla tre företagen, Lozere Risaliti, var svensk medborgare men var född i Italien. De hade kontor på Birger Jarlsgatan 6B i samma fastighet som Näfo, Timbro, Friheten i Sverige, mfl.
Jaha? Och du tror att denne Lozere är inblandad i Palmemordet eller? Är en person per automatik inblandad i Palmemordet för att denne hyrde lokaler i samma hus som vissa näringslivsorganisationer? Guilty by association=oseriöst dravel.

Citat:
Ursprungligen postat av iesho
Minst en person från från Demokratisk Allians arbetade också där, jag kände igen honom men vet inte hans namn.
Du hävdar en sak men det går ej att källbelägga uppgiften. Oseriöst.

Citat:
Ursprungligen postat av iesho
Jag har besökt Katarina Runske på denna adress, hon var fick komma ner och hämta mig vid porten eftersom hissen inte gick att använda om man inte hade nycklar. Katarina Runske var ledare för Familjekampanjen och var avlönad av Näfo för att sköta kansliet åt Friheten i Sverige. Sture Eskilsson var styrelseledamot i Friheten i Sverige, en organisation som samverkade med Palmehatare som Lennart Hane, Anders Larsson samt poliser från Baseballigan.
Hur vet du att Sture Eskilsson har samarbetat med Palmehatare? Källor tack annars blir det spekulationer utan grund. Oseriöst.

Citat:
Ursprungligen postat av iesho
Det är ingen hemlighet att dessa företag och organisationer verkade på denna adress. Det finns ett foto, eller har funnits, eftersom ett magasin fotograferade skylten för en artikel om SAF. Jag tror att det var ETC men minns inte.
Du gissar och saknar källa. Oseriöst. Fram med bild på namnskylten och källor som kan styrka DINA påståenden nu.
__________________
Senast redigerad av sakkunnige 2012-06-10 kl. 19:29.
 
Svara på ämne
Topp Dela »