• 18 415 online
  • 1 203 035 medlemmar
  • 62 247 511 inlägg
2011-07-18, 13:35
  #1
Medlem
Man får ofta bilden att man i Tyskland under Hitler inriktade sig på att utrota alla som var svaga och inte klarade av att bidra till samhället. Men stämmer det?

Jag tittade nyss på den här sammanställningen av filmklipp från olika tal av Hitler:

http://www.youtube.com/watch?v=n134uPfn_VA

I det tredje talet i sammanställningen (börjar på 1:41) talar Hitler med stor inlevelse om hur ett av nationalsocialismens viktigaste mål är att skapa ett samhälle där alla hjälps åt och tar hand om varandra.

Den svenske författaren Per Engdahl besökte Tyskland på 1930-talet. I sin bok Fribytare i folkhemmet skriver Engdahl om hur väl handikappade togs om hand i Tyskland.

Det verkar också som om nazisternas socialpolitik, precis som de svenska socialdemokraternas, påverkades starkt av den svenske statsvetaren Rudolf Kjelléns idéer om folkhemmet. Detta nämns i Wikipedias artikel om folkhemmet:

Citat:
I den utvidgade betydelse som senare socialdemokraterna skulle ge [folkhemmet], är begreppet influerat av högerpolitikern och statsvetaren Rudolf Kjellén, som på den tiden var en ansedd statsteoretiker, inte minst i Tyskland, där han hans idéer var som mest spridda, genom en omfattande utgivning. Den tyska motsvarigheten under mellankrigstiden kallades Volksgemeinschaft ("Folkgemenskap"), vilken kom att förknippas lika starkt med det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet som Folkhemmet med Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkhemmet

Hur ligger det egentligen till med detta? Hur såg socialpolitiken i Tredje riket ut? Strävade man efter att utrota svaga, eller bemödade man sig om att ta hand om dem?
Citera
2011-07-18, 15:16
  #2
Moderator
T-80Us avatar
Huvudfrågan här är nog att skilja på svaga och svaga.

Var du sinnesslö, led av olika typer av psykiska sjukdomar, var CP skadad o.s.v. fanns det inte mycket kärlek att hämta hos staten i Nazityskland. Se "Aktion T4".

Däremot...

Om du var krigsinvalid, amputerad efter en skada på fabrik o.s.v. o.s.v. kunde du nog helt klart räkna med ett långt bättre socialförsäkringssystem än i många andra länder under samma tid.

Man ska nog också minnas att det här med det sociala skyddsnätet urholkades rätt bra framemot slutet av 1943 och under 1944, då motgångarna i kriget tvingade allt fler som tidigare ansågs krigsodugliga att dra på sig uniformer av olika slag och bidra till krigsinsatsen. Det krävdes oerhört mycket manskap att bemanna t.ex. vårdinrättningar för skadade, för att inte tala om brandkår, ordningspolis och luftskydd/luftvärnspersonal.
Citera
2011-07-20, 00:04
  #3
Medlem
Rektangels avatar
Nazismen kanske kan ses som en utveckling av embryot till den första välfärdstaten som faktiskt bildades i Preussen och under Bismarck. De statsbildning och dess tankar som senare inpirerade inte bara Hitler, nationalsocialismen och den den tyska socialdemokratin utan även vårt eget folkhem modell Per-Albin Hansson. Den preussiska socialkonservatismen.

Citat:
Tyska Riket kännetecknades av socialkonservatism och ses som föregångare till 1900-talets välfärdsstat. Bismarcks socialkonservativa idéarv fick bland annat till konsekvens att Tyskland blev det första landet med ett allmänt pensionssystem.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialkonservatism

Lyssna själv på likheterna i Hitlers tal om folkgemenskap och Per Albin Hansson vision av det goda folkhemmet.

Per Albin Hansson:
http://www.youtube.com/watch?v=e5yBr7Cfykk

http://www.youtube.com/user/THELINDG...27/w0E4wbG4m1c

http://www.youtube.com/user/THELINDG.../2/DC3fCQ59pHw

Tro det eller ej men nazisterna var inte först med rasbiologi ens i Europa utan det förekom faktiskt i Sverige men även i USA rashygien (eugenik). Detta kom inte med Hitler och nazismen utan har rötter och sitt ursprung ur tankegods från senare halvan av 1800-talet och Darwin.

Samma tanke om att de svaga går under och att de starka ska överleva inpirerade marknadsekonomi, frihandel och kapitalism vars anledning just är att omforma samhällets resurser till dem som är bäst tillgodoser marknades behov till gagna för oss alla i längden.Tyskland vara bara mer radikal när det gällde lösningarna,men förklaringen kan delvis förklaras av kriget som brutaliserade inte bara tyskarna. Det var först efter kriget som "rasismen" bannlystes...
Ännu idag är det ju tabubelagt att påpeka att afrikaner enligt all forskning har lägre IQ än oss alla och många än idag hävdar helt politiskt korrekt att detta inte kan stämma,trots allt dokumentation om motsatsen.
__________________
Senast redigerad av Rektangel 2011-07-20 kl. 00:11.
Citera
2011-07-20, 00:07
  #4
Medlem
Rektangels avatar
Citat:
Man ska nog också minnas att det här med det sociala skyddsnätet urholkades rätt bra framemot slutet av 1943 och under 1944, då motgångarna i kriget tvingade allt fler som tidigare ansågs krigsodugliga att dra på sig uniformer av olika slag och bidra till krigsinsatsen. Det krävdes oerhört mycket manskap att bemanna t.ex. vårdinrättningar för skadade, för att inte tala om brandkår, ordningspolis och luftskydd/luftvärnspersonal.

De var snarast en anpassning till de hårda omständigheter som ett totalt krig innebär och knappast något annat,likt vår anpassning till våra ekonomiska föruttsättningar krisen 1991/92 här i Sverige.
__________________
Senast redigerad av Rektangel 2011-07-20 kl. 00:18.
Citera
2011-07-20, 00:46
  #5
Medlem
Rektangels avatar
Per Albins tanke var densamma som Hitlers idé om Folkgemenskap, vilket egentligen är en idé från konvervatismen som övertogs av den svenska socialdemokratin och anledningen finner man i den länken du själv bifogade..

Citat:
Orsaken till att Per Albin Hansson valde ett begrepp från högern har varit ämne för olika tolkningar. Enligt Per Albin-biografen Anders Isaksson sökte han en "samlande metafor", och var "uppenbarligen väl medveten om potentialen i föreningen mellan hemmet, nationalismen och socialismen", och genom folkhemmet kunde han överbrygga klassidentiteten, till ett parti för fler klasser och "vidga väljarbasen".


En variant eller "kusin" till Hitlers nationalsocialsim vars rötter hurur från Bismarcks Preussen och socialkonservatismen för att integrera den alltmer betydelsefulla arbetarklassen i Preussen och förmå dem att känna gemenskap och lojalitet med densamma och förkasta marxistiska och kosmopolitiska internationella idéer som kommunism och det som senare blev trotskism.

Under Hitler infördes även semester för arbetare för första gången som gjorde att det tyska folket erövrades för nationalsocialismen.

Hitler var en karismatisk ledare som tack vare sin socialpolitik kunde uppnå en massanslutning bland tyskarna. Välfärdspolitiken ingick i nationalsocialismens biologiserade världsåskådning om en hierarkisk rasuppfattning även om detta inte allid nådde ner i folkdjupet. Något som inte stod i motsatsställning till en inre "egalitär" syn på tyskarnas egen folkgemenskap. Aggressiviteten riktade sig således utåt. För tyskarna själva - frånsett judarna, zigenarna och andra - rådde omsorgen om förbättrade levnadsomständigheter och en allmän av staten styrd välfärd. En del benämner tyska samhället under nazismen som en blandning av slaveri och statlig välfärdspolitik. För dessa två element är naturligtvis inte oförenliga. Således judars och zigenares utplåning gick bra ihop med höjandet av det tyska folkets materiella villkor.

En variant av marxisternas revolution där man tar från de rika och ger till de fattiga men inte från den gamla bördadeln utan från den rent ekonomiska klassen som inte är just...tyskar utan främlingar och kosmopoliter och internationalister och betänk att under hela vår historia har antikapitalism och antisemitism varit synonymer till dess att Karl Marx sjösatte marxismen. Nu asoccieras antisemitism främst med extremhögern,men så var det inte historiskt.

Citat:
Framträdande var även Artur Engbergs socialdemokrat antisemitiskt färgade och - för tiden i övrigt kännetecknande - rasbiologiska tankegångar, Som skribent, såväl i Tiden som Arbetet och Socialdemokraten, skrev Engberg en rad artiklar med judekritisk udd, som "Ty judendomen har i sällspord grad varit parasitär. Den är lik dessa underliga växter, som icke ha sina rötter i jorden utan i andra växter, vilkas must och saft utgöra deras näring. Judendomen har varit och är den indoariska folkstammens mistel. Den kräver en ädel ras som näringskälla, och det vore orättvist att förneka, att den har klar blick för det bästa och livsdugligaste. Så har den judiska rasen blivit historiens förnämsta exploatör"

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_Engberg

Tro det eller ej men bland socialister och vänstern före Hitler kunde man ofta finna antisemitiska uttalanden.
En bra länk där marxister själva medger detta ofta förbigångna ämne.

http://www.skma.se/mars06/vanstern.pdf

__________________
Senast redigerad av Rektangel 2011-07-20 kl. 01:42.
Citera
2011-07-20, 01:10
  #6
Medlem
Rektangels avatar
I vårt multikulturella ideal är ju en gemenskap mellan medelklassen och arbetarklassen genom en gemensam nationell identitet snarast tabu,men så är det ju själva kärnan även i den socialdemokratiska tanken bakom folkhemmet vilket just förutsätter gemenskap i en nationalstat.

Läs själv vad Dan andersson nu själv medger under galgen...


http://www.tiden.eu/default.aspx?page=3&nyhet=384

Av rädsla för att associeras för just nazism i vår nya globaliserade kosmopolitiska värld misslyckades socialdemokratin med att förnyas och slängde just ut kärnan i sin folkideologi och ses nu snarast som minoriteternas språkrör mot majoritetsbefolkningen,vilket fragemtiserar och splittrar folkgemenskapen och statens legitimitet och befrämjar även skatteflykt. Man lär ju aldrig kunna göra anspråk på att vara ett statsbärande parti om man för minoriteternas talan mot sina egna stora väljargrupper. Man har utvecklats till ett degenererat kulturmarxistisk parti och fjärmat sej från sina egna väljargrpper som hör till folkflertalet som är vita heterosexuella män som har ett heltidjobb, är fullt friska och betalar skatt.

Kulturmarxism med ursprung från Franfurtskolan (Herbert Marcuse) avser maktförhållanden inom bland annat följande områden:

Kön (man/kvinna)
Familj (kärnfamilj/stjärnfamilj)
Sexuell läggning (hetero/HBT)
Ras (oftast vit/icke-vit)
Kultur (europé/icke-Europé, svensk/icke-svensk, västerlänning/icke-västerlänning osv.)
Religion (kristendom/ateism)

Ett verktyg är politisk korrekthet där man gör det politiskt korrekt att ifrågasätta normerna och vara starkt positiv till de förtryckta grupperna,där nu socialdemokraterna själva frivilligt satt på sej en tvångströja och munkavel och hyllar inkompetens före kompetens.
__________________
Senast redigerad av Rektangel 2011-07-20 kl. 01:18.
Citera
2011-07-20, 02:44
  #7
Medlem
Rektangels avatar
När man lyssnar på tal där Hitler hetsar mot judar brukar han inte "rasbiologiska" resonemang utan argumenterar mot dem såsom kosmopoliter och internationalister
Inga rasbiologiska resonemang alls utan precis samma argumentation som den gamla socialdemokratin och även den antikapitalistiska vänstern av igår brukade mot den internationella urbana bosatta kosmopolitiska kasten som styr nationerna i internationella organ...IMF t.ex

Lyssna själv: Vari skiljer sej Hitlers resonemang från Arthur Engbergs?
Samt att han inte ens brukar ordet...jude.

http://www.youtube.com/watch?v=AIwL3...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wJjHw...eature=related


Utan en nationalstat är socialdemokratin en kraft från igår och hör till historiens sophög.


__________________
Senast redigerad av Rektangel 2011-07-20 kl. 03:07.
Citera
2011-07-20, 14:56
  #8
Moderator
T-80Us avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Rektangel
De var snarast en anpassning till de hårda omständigheter som ett totalt krig innebär och knappast något annat,likt vår anpassning till våra ekonomiska föruttsättningar krisen 1991/92 här i Sverige.

Självklart. Jag har inte påstått något annat.
Citera