• 27 429 online
  • 1 184 330 medlemmar
  • 61 211 836 inlägg
Resultat: Skumt eller inte?
Skumt
77,60%
4021 röster
Inte skumt
22,40%
1161 röster
2012-03-14, 20:59
  #38581
Medlem
duqus avatar
När vi ändå är inne på häktad i sin utevaro så snubblade jag på ett omvänt exempel mellan USA och Sverige när det gäller häktning och utlämning som ev kan vara av intresse:
https://lagen.nu/dom/ra/2008:43
Citera
2012-03-14, 21:20
  #38582
Medlem
BaalZeBubs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av trenterx
Ja påhoppet om svin tyder på dåligt omdöme. Gör om, gör rätt, Martin Aagård! Du har hamnat i dåligt ällskap.

"Thomas Mattsson ‏ @ThomasMattsson Reply Retweet Favorite · Open
Lästips: @MartinAagaard om Rupert Murdoch, Julian Assange och undersökande journalistik på Aftonbladet Kultur i dag.
Retweeted by Martin Aagård"

Det är väldigt mycket zoologi om Assange från dessa personer, men när någon svarar med samma mynt, t ex blev en av dem kallad för en kossa, börjar de yra om näthat. Men nu är det nog dags att hitta en lämplig beteckning på Martin Aagård. En krälande mask kanske?
Citera
2012-03-14, 21:39
  #38583
Medlem
Skärp er.

Använd Ratsit. Martin Assgård bor ihop med feminazisten Natalia Kazmierska.

http://www.ratsit.se/BC/SearchSimple...A%2c+stockholm

Vem som helst blir skev att något sådant.
Citera
2012-03-14, 22:15
  #38584
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Creatur
Här framgår också tydligt hur kritisk Aagård egentligen är mot Josefsson. Att han då måste gå på om "svin" som ett småbarn visar hur farligt han upplever det att försvara JA.
Tror att detta är "spot on". AAgård har vid flera tillfällen uttryckt försiktigt stöd för Wikileaks på Twitter. Något som knappast ger kudos bland kollegorna på kulturredaktionerna.
Citera
2012-03-14, 22:19
  #38585
Medlem
longbow4ys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av duqu
När vi ändå är inne på häktad i sin utevaro så snubblade jag på ett omvänt exempel mellan USA och Sverige när det gäller häktning och utlämning som ev kan vara av intresse:
https://lagen.nu/dom/ra/2008:43

Detta: https://lagen.nu/dom/ra/2010:45 visar att frihetsberövande på svensk beslut anses som avräkning av ev straff OCH att beslutet är oberoende av landgränser
Mina fetmarkeringar

"Regeringsrättens bedömning

Till grund för det aktuella rambeslutets systematik ligger principen om ömsesidigt erkännande. De behöriga rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna ska i princip erkänna varandras bedömningar, domar och beslut utan någon om- eller överprövning av avgörandena. Det ligger därför i linje med rambeslutets syfte att ett frihetsberövande, som har beslutats inom ramen för systemet med arresteringsorder, ska betraktas och behandlas som ett faktum i alla berörda medlemsstater oberoende av i vilket land frihetsberövandet har ägt rum och oberoende av i vilket syfte arresteringsordern har utfärdats. I artikel 1.1 i rambeslutet definieras den europeiska arresteringsordern som ett rättsligt avgörande som är utfärdat av en medlemsstat med syftet att en annan medlemsstat ska gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd. Enligt artikel 26.1 åläggs den utfärdande staten att avräkna all tid för frihetsberövande i den anmodade staten som beror på verkställighet av en europeisk arresteringsorder. Den rättsliga myndigheten i den verkställande staten ska vidare enligt artikel 26.2 översända till den utfärdande myndigheten alla uppgifter om hur länge frihetsberövandet på grundval av den europeiska arresteringsordern har varat. Någon åtskillnad görs inte mellan arresteringsordrar som har utfärdats för olika syften.

Regeringsrätten konstaterar att ordalydelsen av artikel 26.1 jämförd med artikel 1.1 knappast kan leda till någon annan slutsats än att avsikten är att den utfärdande staten ska avräkna tid för frihetsberövanden som föregått överlämning både när fråga är om överlämnande för lagföring och för straffverkställighet. Vidare är den informationsplikt som föreskrivs i artikel 26.2 ovillkorlig. Det måste då förutsättas att informationen också ska användas av den behöriga myndigheten i den utfärdande staten i samtliga fall. Mot den angivna bakgrunden finner Regeringsrätten att innebörden av rambeslutet och dess artikel 26 om avräkning får anses vara att all tid för frihetsberövande som beror på verkställighet av en europeisk arresteringsorder, oavsett i vilket syfte ordern har utfärdats, ska avräknas i den utfärdande staten och således komma den överlämnade personen till godo vid beräkningen av strafftidens längd"

Vi ser att regeringsrätten respekterar all frihetsberövande tid oavsett syfte och landgränser inom EU. Men man saknar att Svensk domstolsväsende dvs utfärdande part måste ta ansvar för sina beslut om frihetsberövande utanför Sverige. JA ÄR frihetsberövad av Svensk domstolsbeslut men Svenskt domstolsväsende anser Ja inte är frihetsberövad, medan regeringsrätten ser JA som frihetsberövad av svensk rättsväsende.
OM Ja är frihetsberövad enligt Svensk lag skall vissa tider om anhållan och häktning hållas.
De har inte skett.
Det lagrum som domstolsväsendet måste ta ansvar är för lagen om frihetsberövande.
Regeringsrätten anser att utförande part HAR ansvar men de TAR inte ansvaret.

Se gärna denna https://lagen.nu/dom/rh/2009:79 där beslutet är:
"Enligt hovrätten har tingsrätten inte gjort tillräckliga ansträngningar för att få till stånd bevisupptagning med vittnena vid utländsk domstol. Tingsrättens underlåtenhet har ansetts utgöra rättegångsfel."

Alltså;
JA är frihetsberövad inom EU men domstolen inser inte att det är på Svensk anmodan. Regeringsrätten ser att frihetsberövande enligt EAW är på Svensk anmodan och att då skall frihetsberövande hanteras enligt svensk lag.
Någon av de två får ge sig och det torde vara domstolsväsendet.
JA borde vara en fri man på grund av felaktig hantering av frihetsberövande av den svenska domstolen. Om man följer regeringsrättens intention om ömsesidigt erkännande.
Citera
2012-03-14, 23:49
  #38586
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av longbow4y
Detta: https://lagen.nu/dom/ra/2010:45 visar att frihetsberövande på svensk beslut anses som avräkning av ev straff OCH att beslutet är oberoende av landgränser
Mina fetmarkeringar
[...]
Alltså;
JA är frihetsberövad inom EU men domstolen inser inte att det är på Svensk anmodan. Regeringsrätten ser att frihetsberövande enligt EAW är på Svensk anmodan och att då skall frihetsberövande hanteras enligt svensk lag.
Någon av de två får ge sig och det torde vara domstolsväsendet.
JA borde vara en fri man på grund av felaktig hantering av frihetsberövande av den svenska domstolen. Om man följer regeringsrättens intention om ömsesidigt erkännande.

Du drar felaktiga slutsatser, eftersom du inte förstår förutsättningarna.

Det är bra om man begriper de funktionella skillnaderna mellan allmänna domstolar (TR, HovR och HD) å ena sidan och förvaltningsdomstolar (FR, KR och HFD) å den andra.

I hovrättsfallet RH 2009:79 menar hovrätten att tingsrätten inte har gjort en korrekt proportionalitetsbedömning vid häktning innan dom.

Regeringsrättens (numera Högsta förvaltningsdomstolen) beslut i rättsfallet RÅ 2010 ref 45 handlar om beräkning av strafftiden med hänsyn till frihetsberövande i anledning av EAW (rätt till avräkning) i samband med verkställighet av straff efter dom.

JA är emellertid inte dömd av allmän domstol än, och blir det sannolikt inte heller, varför frågan om avräkning vid verkställande av straff kanske aldrig aktualiseras.

Däremot när JA blir frikänd eller då åtalet blir nedlagt i brist på brottslig gärning eller bevis, så kommer frihetsberövandet hittills kunna läggas till grund för skadeståndstalan mot staten.
Citera
2012-03-15, 00:21
  #38587
Medlem
MyfairLadys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av duqu
När vi ändå är inne på häktad i sin utevaro så snubblade jag på ett omvänt exempel mellan USA och Sverige när det gäller häktning och utlämning som ev kan vara av intresse:
https://lagen.nu/dom/ra/2008:43


J.T kommer inte tillbaka iallafall och eftersom han har barn med en Amerikansk medborgare utlämnas han icke. Nu får han glömma pass preskibitionstiden ut skriva över på fru eller barn inga större uppoffringar för J.T. hade helt enkelt råd att bråka om det.

Det jag reflekterar på igen är argumentet "Julian Assange kan lika gärna lämnas ut från UK till USA" som används ofta, men det ifrågasätter jag starkt förvisso på endast magkänsla.

England och Australien har samma drottning. Vad säger utvisningslagarna i UK utvisar väl inte sina egna medborgare lika lätt och hur räknas Australiska medborgare?

Jag tror likvärdiga!

Någon som vet?
Citera
2012-03-15, 07:34
  #38588
Medlem
longbow4ys avatar
GoodwinStrawman;

"Mot den angivna bakgrunden finner Regeringsrätten att innebörden av rambeslutet och dess artikel 26 om avräkning får anses vara att all tid för frihetsberövande som beror på verkställighet av en europeisk arresteringsorder, oavsett i vilket syfte ordern har utfärdats, ska avräknas i den utfärdande staten och således komma den överlämnade personen till godo vid beräkningen av strafftidens längd"

Vad jag menar är att man nu räknar med dvs respekterar konsekvensen av utfärdning av EAW.
Frihetsberövning på grund av EAW beräknas precis på samma sätt som all annan frihetsberövning enligt Svensk lag.
Frihetsberövning enligt EAW borde därför enligt alla logiska regler också hanteras enligt samma lagparagrafer som all annan frihetsberövning.

Det saknas praxis om detta men desto angelägnare att driva frågan mot rätten. Dvs runda MN och UC och gå direkt på rättens häktningsbeslut som ligger till grund för pågående frihetsberövande.
Citera
2012-03-15, 09:14
  #38589
Medlem
"Journalister hedras - och Expressen hjälper till"

http://www.expressen.se/nyheter/jour...-hjalper-till/

"- Många tv-bilder i världen tas av frilansare som utsätter sig för stora risker i konfliktområden, och vi tycker att det är viktigt att stora etablerade mediebolag som TV4 tydligt tar ställning för en sådan här yttrandefrihetsfråga."

Artikeln stinker av narcissism.

Nu väntar vi bara på att Expressen, och alla andra medieföretag som säger sig stå upp för yttrandefriheten, tar ställning för det viktiga arbete Wikileaks utför och visar detta genom att donera pengar till Wikileaks för att motverka den illegala ekonomiska blockad Wikileaks drabbats av. Man kan inte stödja den ena yttrandefriheten och samtidigt negligera en annan. Att avstå från detta är ju att bekräfta hur åsiktskorrumperad och maktstyrd man är.
Citera
2012-03-15, 12:02
  #38590
Medlem
Therons avatar
Varför åkte Sveriges justitieminister Beatrice Ask tillsammans med sin stabschef en sväng över till USA och Washington för 1 månad sedan?

Inte var det väl för att avhandla utlåning av Julian Assange och hans vidare öden? Eller möjligen polissamarbete över gränserna?
Citera
2012-03-15, 12:03
  #38591
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Theron
Varför åkte Sveriges justitieminister Beatrice Ask tillsammans med sin stabschef en sväng över till USA och Washington för 1 månad sedan?

Inte var det väl för att avhandla utlåning av Julian Assange och hans vidare öden? Eller möjligen polissamarbete över gränserna?

Vem bryr sig? Hoppas de skickar över honom.
Citera
2012-03-15, 12:05
  #38592
Medlem
NÄR KOMMER DOMEN MOT HONOM? Har de inte funderat länge nog på detta?
Citera