2017-10-19, 12:51
 
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Anonymare
Du har uppenbarligen svårt att tolka andras text/utsagor. Ordet ETT kan betyda räknetal men av sammanhanget är det helt uppenbart att det inte är det som avses. Utsagan säger heller inget alls om hur många försök man gjort i tidsperioden mellan förhöret och nedläggnings/paus-beslutet.

Du kan hitta på vilka scenarier du vill men det ändrar inte det faktum att det scenario som Marianne Ny väljer att ta ansvar för är hon lägger ner förundersökningen på grund av något som hände den 14 november 2016.

Du kan fantisera fritt om att Marianne Ny har skickat ansökningar till Ecuador upprepade gånger om att få igenom en delgivning under hela våren 2017 MEN DET ÄR INTE DEN VERSIONEN AV HENNES HANDLINGAR SOM HON VALT ATT TA ANSVAR FÖR.

Marianne Ny hade alla chanser i världen att på presskonferensen förklara att hon hade gjort något mer försök att få till stånd en delgivning efter den 14:e november 2016. Men hon gjorde inte det.

Du har inte förstått vad ett kritisk och granskande förhållningssätt handlar om.

Om en myndighetsperson uttalar sig om att hon utfört vissa handlingar på vissa grunder så måste hon vara beredd på att få kritik utifrån det faktum att hon beskrivit sitt handlande utifrån myndighetens fördelaktigast möjliga beskrivning kompatibel med sanningen.

Det är inte en kritiskt granskande omvärlds jobb att försöka hitta luckor att fylla i med för myndigheten fördelaktigast möjliga scenario.

Hon anger inte som orsak att hon skickat ansökningar utan att ha fått svar från Ecuador under våren 2017 eller att hon fått avslag på ansökningar under våren 2017. Marianne Ny anger som orsak till nedläggningen något som inträffade 14 november 2016 och hon säger också att ETT (singular) förnyat försök ansågs meningslöst.

Det måste till något extraordinärt för att anta att Marianne Ny medvetet skulle mörka ett scenario som skulle få henne att framstå i bättre dager än det scenario hon väljer att själv presentera och ta ansvar för.

Marianne Ny är ingen bäbis. Marianne Ny är en vuxen människa. Om Marianne Ny väljer att officiellt presentera och ta ansvar för ett visst scenario så måste hon tyvärr förvänta sig att det är detta scenario som omvärlden kritiskt kommer att bedöma.

Om Marianne Ny avser att lägga en officiell skuld på ett handlade som hon tycker Ecuador har gjort så får hon banne mig som lägsta krav vissa papper på att hon utfärdat en officiell protest, vilket i sin tur ger Ecuador en chans att svara på anklagelsen.

Allt tyder på att Marianne Ny desperat sökte efter en utväg - ett sätt att lägga ner. Hur jävla fegt är det inte att mumla något på en presskonferens som inte sen ens registreras officiellt i åklagarmyndighetens dokumentation.

Marianne Ny har det totala ansvaret tills dess hon kan visa upp att hon haft ryggrad nog att utfärda en officiell protest som ger någon en officiell möjlighet att svara på protesten.
__________________
Senast redigerad av Gugge-B 2017-10-19 kl. 13:16.
Citera