2017-10-02, 01:11
 
Medlem
[quote=dammage|61935924]
Citat:
Ursprungligen postat av Priiicken

det finns delar av sanning i mina inlägg eftersom att jag är endast en tolkare utav hans information utifrån mitt väldigt begränsade perspektiv, däremot finns det endast 100% sanning i hans arbete oavsett vad du tror.absolut men jag vill också påpeka att vi kan befria oss själva på en individ nivå oavsett kollektivets lutning mot specifika utfall.chakras är illusionära och har endast ett existens berättigande så länge reptilen styr över vårt universum. chakras hjulen har ingenting med sanning att göra.


pengar och dess symbolika värde har också anknytning till myntfabrikerna och personerna som grundande dom. pengars enorma kraft skapas utav mänsklighetens enorma girighet och all energi som alstras pga utav detta.
isis representerar en reptil skapad ikon och representerar massa olika saker. blandannat en konduktor för den heliga anden. dessutom kunde amen i hans primära form - representera alla egyptiska skapelse gudar/gudinnor på en och samma gång. dessa olika gudar och arketyper som är förknippat med dom är inget annat än kodiferiade skapelser som representerar reptilen.

du kan se det som så att du reptilen klär sig i olika dresscodes eller "gudsuniformer" för olika sammanhang.

de använder sig utav ett spektrum av gudar för olika ritulistiska sammanhang.

detta gör det svårare för mänskligheten att sammankoppla dom olika gudarna och dom olika arketyperna med reptilens deceptiva intentioner,därmed resulterar det i att vi ser på saker och ting ur ett defragmenterad perspetiv utan att se att den röda tråden (reptilien) leder igenom alla bitar.

dom måste också visa oss deras intentioner pga av restriktioner kopplat till den fria viljan.

om dom använder sig utav endast en gud i alla deras rituler som är återkommande år in och år ut så skulle dom bli lättare att genomskåda.

dessutom njuter reptilen av att skapa död och lidelse på vår planet , av just den primära anledningen, har världens befolkning lurats att tillbe så kallade olika olika gudar ovetandes om att dom dyrkar samma kraft. olika folkslag som krigar för kung och fosterland eller gud och fosterland skulle inte funka om alla dyrkade "samma gud"


först och främst har isis ingenting med äkta visdom eller kärlek att göra utan representerar solen,gudinnaprästinnor, royaliterna och reptilens livskraft.

sedan är det omöjligt att dyrka isis utan att också dyrka hennes förfäder. för hon är en energi som är av reptilen och representerar reptilen.

hur mycket negativ energi har reptilen lyckats att samla via isis gruppen?

enormt mycket!denna EXTREMT EXTREMT ONDESKEFULLA DOKTRINE måste upphöra, jag vet inte om du är medveten eller omedveten om att du bara förstärker reptilens matrix när du argumentar som du gör. ja det stämmer att människan på kolletiv nivå, har halva sidan av kroppen som styrs av mörkenergi och andra hälften av av ljuset, men bägge är reptilens Blueprint över hur verkligheten manifesterar sig. detta är ingen annat än reptilens verklighet , order out of chaos, mao tesen att det måste finnas konflikt på subatomisk nivå eller så skulle vår värld upphöra. yes det stämmer men det stämmer endast för att det är den korrupta verklighet vi luras att upphålla och återinföra!!!


det finns ingen äkta kärlek i ljuset och det har aldrig funnits äkta kärlek och sanning i ljuset endast falskhet och extrem ondska. vi kan inte utsättas för en konstant misär pga av att vissa (långt ifrån i alla) ritualer kräver att vi joinar in med fri vilja och att vi inte befinner oss i miserabelt tillstånd.

men det börjar närma sig nu när reptilen inte kommer behöva vår fria vilja längre för att forsätta styra över oss och då kommer verkligheten utrycka sig i ännu mer konstant misär för alla oss som lever ihär vid det skedet.

vi alla lever i hypnotiskt tillstånd och dom som lever ut hjältesymbolen lever i ännu mer hypnotiskt tillstånd än dom som inte gör det , fast du verkar inte ha fattat det ännu.kontrollen är inte begränsad till enbart reptilhjärnan och inte heller till den fysiska kroppen för den delen heller, utan är väldigt komplex och involverar massa olika kroppar.återigen, hjältemyten är förknippat med mysterieskolorna. det är inte du som går in i en skådespelarroll när du deltar den. det är den "levande kraften i dig". det är inte du som skapar något, du bara lever in dig i ett pre-skapat mode. du klär din själ med reptilens ikonistiska skapelser med deras tillhöriga reptil energier. det är precis tvärtemot vad du argumentar för. det är reptilen som får ökad kontroll över dig.
på en individ-nivå kan det stämma ,eftersom vi själva kan välja att förkasta vissa betydelser och anknyteler som är förknippaade med symbolerna i fråga, men det krävs att vi vet symbolens ursprunghistoria,och dess inpräglade betydelse i kolletivets sinne. Det implicerar också att vi måste förkasta vårt deltagande i det kolletiva medvetandet. vi måste ha viljan att bryta loss. för om vi inte gör det, så är vi underordnade den kolletiva viljan oavsett om vi förkastar reptilen eller inte.

på kollektivt nivå kan det också stämma- men jag ser inga tecken på att något blir omvänt på den nivån.

Symbolik – en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap.

om vi har blivit programmerade med att dyrka olika former av symbolism som representerar reptilen vad blir utfallet då?

jo,en förslavad mänsklighet.
nej jag förmedlar situationen som råder inom mänsklighetens kolletiv som sådan, allt annat vore att ignorera korruptionen som äger rum inom den. den här kraften är inte oövervinnlig, jag vet att det är mitt sista liv på den här planeten,då mitt manus är redan skrivet i ett tidigare liv

jag har aldrig antytt att det är omöjligt att bryta sig loss på individ nivå, men jag ser inga indikationer på ett mass uppvaknade och jag kommer förmodligen aldrig göra det heller med tanke på hur blind mänskligheten är. Jag kan ha fel på den punkten dock, Men det får tiden utvisa.

gnostikerna är fulla av sprituell skit.

Ja som sagt jag kan inte riktigt ta dig på allvar när du påstår att allting som har med symbolik/allegorier att göra enbart har med manipulation och kontroll att göra. Det är en sida av myntet men det är inte hela myntet som jag försökte framhålla tidigare. Det finns alltså ingenting av värde eller sanning i någonting mer eller mindre. Förutom då denna Deloozes böcker "som är 100% sanna". Du får ursäkta mig men jag har lite svårt att ta dig på allvar.
Citera