2015-05-31, 15:04
 
Medlem
kinesarsles avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Sakerating
Föräldrabalk (1949:381) Summering: En nybliven moder blir ensam vårdnadshavare om hon är ogift. Män måste faställa att de är fadern samtidigt som en bekräftelsen ska skriftligen vara godkänd av modern.
Tycker du att kvinnor ska behöva göra mödraskapstest eller?

Citat:
Lag (2001:499) 1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Denna lag skall tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder.
I kontrast med: Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Eftersom inläggen medför rätt olika risker är det också rimligt att hantera dem helt olika. På sätt och vis kan man se det som att det är helt jämställt. Man får operera bort förhuden på både kvinnor och män, och man får inte operera bort blygdläppar och klitoris på varken kvinnor eller män.

Sen borde visserligen även manlig omskärelse förbjudas på folk under arton, men det är inte ett jämställdhetsproblem.

Citat:
Brottsbalk (1962:700) 4 a § Om brott mot frihet och frid: Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (2013:367).
Den kan man tycka lite vad man vill om, men den enda praktiska skillnaden är att brottsrubriceringen får ett annat namn. Jag tycker inte att det är så mycket att orda om.

Citat:
Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag 4 a § En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Vid gemensam vårdnad gäller följande. Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den förälder som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av föräldrarna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bidraget.
Så hur vill du lösa den här enorma problematiken? Är det inte bra att det finns ett system för hur det ska fungera om ingen anmälan görs?
Citera