2015-05-05, 15:51
 
Medlem
SweRulers avatar
Hej !

Läste i min ungdom Kontrakts- samt Avtalsrätt. Där finnes det klart och tydligt reglerat att man inte får skriva under med någon annans namn. Som det dock nämnts tidigare så kan en juridiskt korrekt utfärdad fullmakt vara behjälplig, men då i första hand vid köp där två parter möts och gör upp affären sins emellan (ex bilköp, man införskaffar ett fortskaffningsmedel "för någon annans räkning").

Om det handlar om en juridisk handling av större vikt (Testamente, avslut av Dödsbo, Överlåtelse av Lagfart, Överflyttning av betydenade bankmedel...etc..) så kan man aldrig delegera sin egen underteckningsrätt, och även om man gör det så kan det hända att den juridiska handlingen (dokumentet) ej är giltigt vid ev. process eller tvist.

Om man nyttjar sig av fullmakt vid ett ärende så skall man ALLTID skriva under med sin egen namnteckning.

T.ex. "Undertecknas härmed av "DITT NAMN, för XXX XXX räkning jämte fullmakt".
Citera