2015-04-07, 14:21
 
Medlem
Bergakungens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av gotlaborg1992
Hej behöver en underskrift av en person som inte kan ge mig denne.. Jag har tillåtelse till att fejka men hans men undrar vad för eventuellt straff man kan råka ut att få?

Inget. Folk här är en smula nervösa, men lagstiftningen är mycket tydlig:

Citat:
Den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.

Nyckelordet här är obehörigen. Det som är viktigt här är naturligtvis att du har klara papper på att du är behörig att teckna det aktuella namnet (underskriften). Det går att få en muntlig fullmakt, men i många fall formaliserar man tillåtelsen med en skriftlig fullmakt. En sådan kan begränsas till ett bestämt tillfälle och ett bestämt dokument.
Citera