2015-04-07, 13:01
 
Medlem
Sebzors avatar
Om han godkänner det så lär ingen få reda på det?

Kapitel 14 om Förfalskningsbrott
2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som ringa, skall för förvanskning av urkund dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det skulle vara den paragrafen möjligtvis? Det är inget grovt brott då personen i fråga är med på det.
Citera