2014-03-20, 13:03
 
Medlem
MrsMagoos avatar
Mål B 132-14 Kristoffer Johansson ./. allmän åklagare angående mord; nu komplettering av bevisuppgift
Åklagarens tidigare ingivna bevisuppuppgift kompletteras enligt följande.
Skriftlig bevisning
Analysresultat av undersökning av Kristoffer Johanssons dator, del 3 s. 774-779 och 783
Konversation via facebook mellan Vatchareeya Bangsuan och Mikael Berg, del 3 s. 902 meddelande 8 och 9


INKOM: 2014-02-27
MÅLNR: B 132-14
AKTBIL: 17

AKTBIL: 8