Ämne: Trängselskatt i Göteborg! [beslutat om folkomröstning 23/5 /mod]
Gulsippen
Medlem
Naturligtvis ska kranskommunerna få folkomrösta. Frågan är större än göteborgs kommun. Trängselskatten är statligt sanktionerad d.v.s. utan besluti riksdagen skulle inte göteborg ha trängselskatt.
Riksdagen borde rimligen vara intresserad av vad invånarna i regionen tycker i denna enskilda fråga.
E6 tillhör faktiskt inte göteborgs kommun.