Ämne: Valrörelsen 2014 - Tacka MP för 30.000 somalier!
CrispyKreem
Medlem
Jag tycker det är ganska... "intressant"... att medan C går ut med fri invandring så försöker MP tagga ner och sminka över.

Om man går in på Wayback Machine och kollar hur MP:s politik såg ut i augusti 2010 så fanns det flera rubriker under Vår politik A-Ö som handlade om invandring, och texterna var väldigt, tja, utopiska.

Det fanns "Arbetskraftsinvandring", "Asyl", "Invandring", "Migration och flyktingar".

Under "invandring" stod det:

Spoiler:
Alla människor skall ha rätt att leva och bo var de vill. Vi vill därför på sikt införa en helt fri in- och utvandring ur Sverige och övriga Europa.

Människors livsval och liv skall inte styras av gränser mellan stater och staters administration, utan av människornas egen vilja och förmåga.

Många människor flyr undan förtryck, förföljelse, fattigdom eller naturkatastrofer. Tidigare flydde personer från Sverige, undan svält och förtryck, nu flyr andra hit. Vi skall därför vara solidariska och ha en generös flyktingpolitik, så att de som flyr kan få asyl här hos oss.

Den som flyr till Sverige och söker asyl, skall få sin ansökan behandlad inom ett år. Har detta inte skett skall uppehållstillstånd beviljas. En asylsökande skall ha rätt till kompetent juridiskt biträde, som skall utses av domstol.

Vi anser att flyktingar som lever gömda i Sverige skall ges en chans att stanna i Sverige och leva lagligt här. Den som inte gjort sig skyldig till grova brott och bott här en längre tid utan att staten utvisat eller avvisat personen, skall därför beviljas asyl.

Under "migration och flyktingar":

Spoiler:
Vi tror inte på konstlade gränser, utan har en vision om fri in- och utvandring, där människor har rätt att bosätta sig och verka var helst de önskar.

Vi accepterar inte att den rika världen sätter upp höga murar mot dem som tvingats fly.

Vi vill att Sverige går före internationellt genom att lägga fram en plan för att på sikt införa fri invandring. Vi vill att Genèvekonventionen tillämpas på ett bredare sätt så att även natur- och miljökatastrofer samt krig räknas in som skäl för asyl.

Detta ska kompletteras med en generös flyktingmottagning. Sverige är ett land där våra egna invånare tidigare har tvingats fly för att söka lycka och förutsättningar för ett värdigt liv på annat håll. Det är därför inte rimligt att Sverige idag förvägrar andra människor den möjligheten.

Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet. Människor som har sökt sig till Sverige ska ha rätt att få sin sak prövad i domstol. Sverige och övriga Europa behöver en mer human, solidarisk och rättssäker flyktingpolitik.

Ord och inga visor. Men hur ser deras sajt ut idag?

Asyl: borta. Arbetskraftsinvandring: borta. Invandring: borta. Kvar finns endast "migration och lika rätt". Man talar fortfarande om en vision om "en värld utan gränser", men många formuleringar som stack i ögonen är försvunna.

Likadant är det med V. 2010 hade de rubrikerna "Flyktingar" och "Integration". På nya sajten är rubriken "Flyktingar" spårlöst försvunnen. V har plötsligt ingen asylpolitik alls! Istället har "arbetskraftsinvandring" tillkommit.

Utåt kräks de på SD men på webben tonar de ner sig och sopar delar av invandringspolitiken under mattan, vilket kan tyda på att de faktiskt är oroliga för att fler och fler ska gå in och kolla på just den delen av politiken.