2013-02-17, 22:15
 
Medlem
Kontrakt finns. Hyr vitt med värdens godkännande.
Vissa rättigheter??
Vilka då undrar jag
Citera