2013-02-12, 19:58
 
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Naethatare
Det är ett ständigt rabblande om alla pogromer som judarna utsatts för i media, i synnerhet förintelsen. Dock förtigs de folkmord och övergrepp som judar utsatt andra folkslag för, möjligtvis med ett litet undantag för snyfthistorier rörande palestinier.

... Varför förtigs dessa frågor?

Därför att så många vänstermänniskor varit förtjusta i att styra andra människor som i en kommunistisk stat. Men, varför tar inte folk upp det som att det är ett judiskt folkmord? Därför att kommunisterna inte utförde sitt dåd för att främja något "judiskt intresse", på samma sätt som att Stalin inte gjorde det för att främja något "ateistiskt intresse". Det som ledde dåden var den kommunistiska ideologin och (om det är något annorlunda från det första) viljan till makt över andra. Sedan, även om de kommunistiska judarna uttryckligen hade sagt att deras ideologi var ett sätt att främja judendomen så innebär inte det att de kan avgöra om "judendomen" står för kommunism eller inte. Rimligtvis - om en sådan fråga ens kan besvaras - borde det avgöras av alla judar, eller en överväldigande majoritet. Och sett till deras statsskick är de inte mycket mer kommunister än svenskar. Ett stort antal kommunister kan ha varit judar, men de flesta judar var inte kommunister. Slutligen verkar Stalin ha varit en väldigt drivande part i det hela:

Citat:
Ursprungligen postat av Wikipedia
Overview

During the 1930s, the Soviet Union was dominated by Joseph Stalin, who sought to reshape Soviet society with aggressive economic planning. As the leader of the Soviet Union, he constructed a massive bureaucracy that was responsible for millions of deaths as a result of repressive policies. During his time as leader of the Soviet Union, Stalin made frequent use of his secret police, prisons, and nearly unlimited power to reshape Soviet society.

A campaign of political repression, including arrests, deportations, and executions of better-off peasants and their families occurred from 1929 to 1932. The richer peasants were labeled kulaks and considered class enemies. More than 1.8 million peasants were deported in 1930–1931.[8][9] [10] The stated purpose of the campaign was to fight the counter-revolution and build socialism in the countryside. This policy was accomplished simultaneously with collectivization in the Soviet Union and effectively brought all agriculture in the Soviet Union under state control.

The "liquidation of the kulaks as a class" was announced by Stalin on December 27, 1929.[8] The decision was formalized in a resolution, "On measures for the elimination of kulak households in districts of comprehensive collectivization", on January 30, 1930. The kulaks were divided into three categories: those to be shot or imprisoned as decided by the local secret political police; those to be sent to Siberia, North, the Urals, or Kazakhstan, after confiscation of their property; and those to be evicted from their houses and used in labour colonies within their own districts.[8]

The combination of the elimination of kulaks, collectivization, and other repressive policies contributed to mass starvation in many parts of the Soviet Union and the death of at least 14.5 million peasants in 1930–1937.

Stalin var också den drivande parten för att genomföra tvångskollektiviseringar och åter-kommunisering av den sovjetiska ekonomin under slutet av 1920-talet. Innan 1928 var ekonomin fortfarande socialdemokratisk (Nya ekonomiska politiken) och det var Stalin som slog ut sina forna allierade för att kunna förstatliga ekonomin (jordbruket). Hade han inte lyckats hade Bukharin, ledaren för den socialdemokratiska flygeln av bolsjevist-partiet, kanske försökt med en liberalisering av ekonomin och svälten hade minimerats.