2013-02-12, 14:07
 
Avstängd
Judars folkmord på goyer(ickejudar).

Det är ett ständigt rabblande om alla pogromer som judarna utsatts för i media, i synnerhet förintelsen. Dock förtigs de folkmord och övergrepp som judar utsatt andra folkslag för, möjligtvis med ett litet undantag för snyfthistorier rörande palestinier.

Jag tycker vi sammanställer judarnas förbrytelser i denna tråd.
Vi kan väl börja med massakrerna och den framtvingade svälten i Ukraina på bönderna under 20-talet och det tidiga 30-talet. Den sovjetiska hemliga polisen Tjekan, senare omdöpt till NKVD, var fram till Stalins utrensningar till 80% judedominerade enligt en annan flashbacktråd. De var de som planerade och utförde aktionerna i Ukraina och vi kan alltså tala om ett judiskt folkmord begått på goyer. Läsare får gärna hjälpa till med länkar till källor.
Vilka fler folkmord och övergrepp kan vi hitta? På vilka folkslag? Hur benägna är judar till folkmord när möjlighet ges? Varför förtigs dessa frågor?
__________________
Senast redigerad av Naethatare 2013-02-12 kl. 14:19.