Ämne: Läkaren Magnus Lundberg, sambo med Dr Åsa dömd för mordbrand [Dom m.m. se TS /Mod]
Lodjuren
Medlem
Lodjurens avatar
TIDSLINJE 2/2, 2010-2012, 29 aug (spoilern)

LÄNK: TIDSLINJE 1/2 1969-2009, 29 aug

Se även:
LÄNKSAMMANFATTNING 1/2, 29 aug
LÄNKSAMMANFATTNING 2/2, 29 aug

Spoiler:

2010-02-25: Umeå TR, dom - reversfodran - svarande SÅL tilldöms att betala ca 5 milj till ML.

Cirka 2010-07 -> 2010-11-17: ML:s Volvo/Blocket-bils mätarställning ändras från 12 000 mil till 3 500 mil. (FUP bedrägeri)

2010-07-13: Värmdö Hemmesta 27:1 köps för 8 milj kr. ML 1/2 + ÅW 1/2.
2010-07-13: Lån 6 milj för Smedsv 23, Swedbank. (FUPa s217).

[[ 2010-07-30: ÅW FB Sm*dsv, Värmdö ]]

2010-08: Inflytt Värmdöhuset, enl. ÅW i FUPa s258

2010-08-30: Inkommet till KFM: Betalningsföreläggande utebliven hyra: 5,4 milj kr. (se Umeå TR 2012)

2010: D.R. RENT, 6005noll5-**** oms 1-5 milj

2011-01-31: ML annonserar om Säljes, bil på Blocket. Mixtrat med mätarställningen (FUP bedrägeri)

2011-02-25: ML säljer Blocketbilen med mätarst 3500 mil till HB, Umeå för 220 000 kr.

2011-04-18: Bilköparen HB polisanmäler ML för Blocketbilen, mätarställningen, brottsbeskrivn Bedrägeri.

2011-06-01: Lycksele TR, dom där Sorsele AB tilldöms fastigheten Myrträsk

2011-07-06: ML skulle återta (i Umeå) bilen han sålde i feb. Bilen brann dock 2011-07-03. (se dom 12-06-26)

2011-11-08: Visning Kevinge strand: ML + ÅW (FUPa s210)
2011-11-17: Visning Kevinge strand: ML + ÅW

2011-11-21: Köpekontrakt undertecknas för Kevinge strand 7B (Ankaret 3 och Ankaret 4) med tillträde 2 april-12. ML där. Ej ÅW.

2011-12-08: Besiktning Ankaret 3, därefter nyckelkopior gjorda (utan tillåtelse) Mörby kl. 12:30 (FUPa). ML fick själv låsa huset efter besiktning (FUPa s212)

2011-12-28: Länsstyrelsen Örebro län: beslut om byggnadsavgift + särskild avgift för olovlig garagehöjd samt olovlig balkong och mur: 18 440 kr för svartbygge.

2011: D.R. RENT, 6005noll5-**** oms 1-5 milj

2012-01-15: Eldning tomten Värmdö, bildäck, målarburkar. Blev polisanmält.

2012-01-30: Polis åker ut pga anm om bråk mellan ML+ ÅW

2012-02-05 - 2012-02-07: ML - ÅW avtal om fördelning av tillgångar som fastigheter och lån. FUPB 339

2012-02-09: ÅW till Sundsvall, stannade 3 v, enligt FUPa, s258.

2012-02-12: Biltema, gul sprayfärg inköpt (FUPa, 351).

2012-02-12: GPS visar kl. 19:35 koordinater för området vid Kevinge strand. GPS visar att bilen lämnar omr 45 min senare. Polisen menar att ML klottrat "kapitalistsvin".

2012-02-14: Granne upptäcker "kapitalistsvin" klottrat.

2012-02-17: Swedbank lån 8 milj kr Ugnen 6, Solna. Skuldebrev undertecknas ML Täby, ÅW via post.

2012-02-20: ML tittar på fastighet på Götav, enl. mäklare CT (FUPa, 282)

2012-02-21: ML lägger bud på Götav 19: 9,3 milj.

2012-02-22: Telefonsamtal kl. 10:41 mellan ML och bygglovstjänsteman (FUPa, s204). Ej bygglov

2012-02-22: Biltema Värmdö, ML betalade kontant kl. 18:37 för bl a 10 l tändvätska, dunkar och en pulka (FUP s153)
2012-02-22: Ikea, Albano. Telefonplan kl. 21:34. Inga telefonkontakter 20:20-22:03.

2012-02-22: Kl. 23:44. Tankat 72,6 l diesel, dvs mer än vad tanken rymmer.

2012-02-24: ML:s GPS visar kl. 01:43 koordinater för stopp mäklare där kontrakt lämnades för Götav 19

2012-02-24: MLs GPS visar att Volvobilen körde omkring ca kl. 01:10-04:50, Värmdö, Karlav, Albano, Danderyd, Albano, Värmdö
2012-02-24: Villan Kevinge strand 7B (fd Harry Scheins) brann - larm ca kl 04.
2012-02-24: ML till Värmdö 04:50
2012-02-24: ML från Värmdö, kl. 06:24 (GPS) till ARN, flyg till Umeå, enl FUPa
2012-02-26: ML åter från Umeå

2012-02-29: ÅW åter fr Sundsvall, enl ÅW FUPa

2012-03-05: ML anhållen kl. 13:10 i sin frånvaro. Grov mordbrand.
2012-03-06: Förmiddag, anhållen i arrestförvar

2012-03-06: Husrannsakan, brottsmisstanke: grov mordgrand. Pulka, tändvätska, dunkar hittas ej.

2012-03-09: ML anhålls misstänkt för grov mordbrand.

2012-03-16: Överföring 6 milj från ML:s bankkonton, FUPa, 217

2012-04-19: ML omhäktas
2012-04-34: Nytt avtal om tillträdelsedatum för Kevinge: 1 okt 2012.

2012-04-24: ML överklagar omhäktningen
2012-04-26: HR avslår överklagandet
2012-05-02: Karlstad FR: Interimbeslut betalningssäkran, Skatteverket vs ML
2012-05-06: ML omhäktas
2012-05-16: Umeå TR, dom, underhåll. ML medger 2546 kr per mån. Dom: 4076 kr
2012-05-30: Åtal mot ML inkommer till Attunda TR.

2012-06-07: Sista dag för överklagan av underhållsbidragsdomen från 2012-05-16.

2012-06-25: ML döms av Attunda TR för mordbrand, bedrägeri, häleri

2012-07-04: Uppgift i AB om att ägaren Ev* P F*sch*r kräver drygt 17 milj av ML

2012-07-12: ML överklagar till Svea hovrätt, domen om mordbrand, bedrägeri och häleri från Attunda tingsrätt.

2012-07-24: ML byter försvarsadvokat till Thomas Olsson

2012-07: Fortf: FB Ek*ngsg*tan 8, Ör*br*. Särskild postadress: Sm*dsv 23, V*rmdö

2012-08-16, kl. 13:00: Svea hovrätt, utsatt tid för förhandling överklagan mordbrand, bedrägeri, häleri

**2012-10-04: Umeå TR, utsatt tid för muntlig förberedelse - utebliven hyra**

Läsanvisning, förkortning mm:
CTH: Chalmers Tekniska Högskola
FB: Folkbokförd
FL: Föräldraledighet
HP: högskoleoäng. Dessa redovisas såsom dom står i utlämnade myndighetsdokument
LG: Landstinget Gävleborg
LL: Läkarlinjen
NLL: Norbottens läns landsting
UmU: Umeå universitet
VLL: Västerbottens läns landsting
VP: Värnplikten
ÖU: Örebro universitetssjukhus
(): Osäkra uppgifter, muntliga mm
**: Kommande
[[ ]] - ÅW, eller UL


* Tidslinje + Länksammanfattningen uppdaterats synkront, samt löpande, när det har tillförts nya fakta till trådanvändare/tråden.

* Tidslinje ua571c, 2012-05-30. Samt Tidslinje 2012-07-05


__________________
Senast redigerad av Lodjuren 2012-08-29 kl. 12:41. Anledning: länkar