2012-08-25, 05:04
 
Medlem
PKK-spåret

Seppo A avtjänar ett kortare straff för häleri på kriminalvårdsanstalten i Täby. Bland de intagna på samma avdelning finns även kroaten Miro Baresic och kurden Naif D som båda är hatiska mot Olof Palme.
Den 12 februari 1986 skulle Seppo egentligen haft permission men den flyttas så att den infaller samtidigt med Naif D:s permission den 15 februari.
Väl utanför murarna så beger sig Seppo till sin bostad i Solna. Från Solna tar han sig sedan en taxi som körs av taxichaffören Hilmar N. Färden går till Sollentuna alldeles i närheten av där Naif D bor. Seppo ber droskföraren Hilmar N dröja kvar med taxin medans han försvinner iväg.
När 30 minuter har gått utan att någon Seppo kommit tillbaka anser sig Hilmar N ha blivit blåst på körningen och lämnar därför platsen.
Seppo tar sig sedan till Solna polisstation som tar kontakt med taxiväxeln som i sin tur tar kontakt med taxichauffören Hilmar N som beger till polisstationen och får betalt för den tidigare körningen. Med samma taxi (!) beger sig Seppo sedan till en adress i Abrahamsberg där en viss Raimo T har ett kontor. Efter ett uppehåll på ca 20 minuter kör sedan Hilmar N Seppo tillbaka till Solna.
Senare åker Seppo A tillsammans med sin f.d. hustru Eva A med en ny taxi till en adress i Sollentuna. Eva väntar utanför medans Seppo går iväg. När han kommer tillbaka så erinrar han sig att han glömt glasögonen. Eva följer då med honom till en lägenhet på vars dörr det fanns ett namn som började på bokstaven D . Dörren öppnas för övrigt av en ung man med sydländskt utseende.


Det är till att skaffa sig alibi om det skulle behövas! Taxichauffören torde knappast glömma en sådan körning. Dessutom kan delar av den styrkas av personal på en polisstation samt personal i en taxiväxel. Som kronan på verket kommer Seppos X och kan styrka att han varit i kontakt med en person med sydländskt utseende.

Vem kan ligga bakom en sådan plan?

Chrilleponken ?

Granskningskommissionen s 624:
http://www.regeringen.se/content/1/c...4/295e5712.pdf

13 maj 1986:
Citat:
Påstådd vapenöverlåtelse med anknytning till Täbyanstalten

Under våren 1986 riktade PU ett växande intresse mot organisationen PKK. Efter ett tips i mitten av maj 1986 om en vapenleverans som skulle ha ägt rum kort tid före mordet framstod PKK som ytterligt intressant i utredningen, varför spaningsledningen styrde över allt större resurser till denna bearbetning.

Tipset lämnades av en man, Seppo A, som inkom till kriminaljouren vid Stockholmspolisen sent den 13 maj 1986. Seppo A hade vid tiden för mordet på Olof Palme avtjänat ett kortare fängelsestraff för häleri på kriminalvårdsanstalten i Täby. På samma avdelning hade under denna tid två andra personer varit intagna; kurden Naif D som ingått i den s.k. Skomakarligan och som avtjänade ett mångårigt fängelsestraff för narkotikabrott och smuggling samt Miro Baresic som avtjänade livstidsstraff för mord och flygplanskapning. Seppo A berättade bl.a. följande.
Naif D hatade den svenska regeringen och Olof Palme för den utvisningsdom som ingick i hans straff. Runt två veckor före mordet på Olof Palme hade Naif D frågat Seppo A om han kunde skaffa vapen, typ Smith & Wesson. Inledningsvis hade Seppo A inte brytt sig om Naif D:s förfrågan. Dagen efter mordet hade Naif D varit på gott humör och sagt ”nu är det fixat”. Också Baresic, som varit god vän med Naif D, hade varit glad.

14 maj:
Citat:
Dagen därpå, den 14 maj 1986, hölls ett nytt förhör med Seppo A. Han berättade att han sålt två vapen till Naif D för sammanlagt 4 500 kr. Den 15 februari 1986 hade han under en permission levererat vapnen till Naif D:s bostad i Sollentuna. Naif D, som också haft permission denna dag, hade lovat Seppo A 10 000 kr och en del kläder om Seppo A höll tyst om leveransen.

15 maj:
Citat:
Den 15 maj 1986 hölls ytterligare ett förhör med Seppo A. Han uppgav då att såväl Naif D som Baresic hatat Olof Palme, som de höll som ansvarig för sina respektive situationer. Baresic hade nyligen fått sin nådeansökan avslagen. Seppo A berättade vidare att han uppfattat av Naif D och Baresic att de spanat mot Olof Palmes bostad i Gamla stan. Om vapnen berättade Seppo A att han under permissionen den 15 februari hämtat två Coltar på restaurang Wallonen. Vapnen hade överlämnats av en person från Farsta, ”Leffe”. Seppo A hade därefter åkt till Naif D:s bostad och lämnat vapnen. Naif D hade sagt att vapnen skulle användas vid bankrån. Seppo A berättade också att Naif D och Baresic på anstalten varit väldigt nervösa under morddagen och ofta tittat på klockan. Baresic hade därvid yttrat ”ikväll får vi se hur det går för Palme”. Dagen efter mordet hade Naif D varit glad och fällt kommentarer som Seppo A tolkat som att Naif D:s son hade skjutit Olof Palme. Seppo A tillade att han hotats att hålla tyst av Baresic och att han erhållit vapnen av en person, Lars F.

20 maj:
Citat:
Den 20 maj 1986 genomfördes en valkonfrontation med Seppo A. Seppo A förevisades tekniska rotelns vapensamling och han pekade då ut Smith & Wesson-revolvrar som sådana vapen som han levererat till Naif D. Vapnen hade mycket korta pipor, 5-6 cm. (Som framgått i kapitel 2 visade långt senare den tekniska utredningen i samband med provskjutningar att vapen med så korta piplängder knappast kan vara aktuella i mordutredningen.)
Samma dag som valkonfrontationen ägde rum berättade Seppo A i förhör att han under 15 års tid sysslat med vapenaffärer i liten skala. Han hade efter mordet på Olof Palme – den 15 mars – ordnat möjlighet för Naif D att köpa ytterligare vapen. Naif D, som även denna dag haft permission, hade emellertid uteblivit från ett möte och affären hade därför inte blivit av. Seppo A berättade vid detta tillfälle också att Baresic efter Ingvar Carlssons utnämning till statsminister yttrat ”Han ska dö också”.

22 maj:
Citat:
Den 22 maj 1986, ”vallades” Seppo A i Farsta. Han pekade då ut den adress där han den 15 februari 1986 köpt revolvrarna av Lars F. Under förhör samma dag berättade Seppo A att han egentligen skulle haft permission den 12 februari men att Naif D övertalat honom att i stället ta permission den 15 februari, då också Naif D hade permission, så att de skulle kunna sköta vapenaffären. Seppo A hade några dagar före permissionen ringt till Lars F och i förtäckta ordalag talat om att han var intresserad av att köpa vapen. Lars F hade sagt att det var ”OK” att Seppo A besökte honom vilket Seppo A tolkat som att Lars F hade vapen att sälja. Under permissionen hade Seppo A först rest till sin bostad i Solna. Därefter hade han ensam åkt taxi till Naif D:s bostad i Sollentuna. Av Naif D hade han fått 5 000 kr och en del kläder. Därefter hade han fortsatt med samma taxi till Lars F i Farsta. Lars F hade överlämnat två revolvrar i kaliber .38 och fyra askar ammunition. Med taxin återvände Seppo A sedan till sin bostad. Hans f.d. hustru kom på besök. Tillsammans åkte de med en ny taxi till Naif D där Seppo A levererade vapnen.
__________________
Senast redigerad av Cainnech 2012-08-25 kl. 05:42.
Citera